úterý, října 22, 2013

Historie podle Duky

Dominik Duka přišel se svérázným výkladem (4:10) našich dějin.
Víte ten hrad vyrostl na místě, kde pravděpodobně ještě před knížetem Bořivojem byl křesťanský chrám. 
Teď nechme promluvit archeologa Jana Frolíka.
Kdo ho přesně založil, nevíme. Archeologie se těžko dopátrává jednotlivých osob. Faktem je, že na místě, kde je dnes Pražský hrad, bydleli naši slovanští předkové už od 8. století. A během 9. století tam vzniklo a vyvíjelo se něco jako jakési ústředí. Přemyslovci ale Pražský hrad nezaložili, zmocnili se ho, ale komu ho zabrali, to my nevíme.
Jinak kníže Bořivoj žil přibližně od roku 852 a pro přijetí křestu se uvádí rok 883. Kostel Panny Marie na území Pražského hradu se označuje za druhou nejstarší církevní stavbu u nás (první je sv. Kliment na Levém Hradci a církev toto nikdy nepopírala - podle legendy byl postaven hned po návratu Bořivoje z Velké Moravy). Měla vzniknout někdy mezi lety 882-885. Z logických důvodů tento kostelík nemohl být vystaven dříve než hrad, který už tam přeci byl (a prý měl i jakousi pohanskou svatyni).
A co říká Kristiánova legenda o počátcích křesťanství v českých zemích?
A poněvadž týž vévoda (Bořivoj) na Moravě prodlévaje zavázal se slibem Bohu všemohoucímu, uvede-li ho Pán se ctí do vlasti, že vystaví chrám ke cti blahoslavené Rodičky Boží a ustavičné Panny Marie, navrátiv se nemeškal a hleděl na samém hradě pražském splniti svůj slib. Jest prvním zakladatelem míst svatých, shromážditelem kleriků a vzdělavatelem náboženství, byť tak skrovně rozšířeného, jako tehdy bylo.
Pro Dukovo tvrzení, že před Bořivojem a před vznikem Pražského hradu na kopci uprostřed pohanské země stál samostatně jakýsi chrám "skrovně rozšířeného náboženství" neexistuje jediný důkaz. Byl by to navíc světový unikát. Ale hamižný fráter asi už přemýšlí, na jaký další majetek by položil svou tučnou pazouru.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pondělí, října 21, 2013

Reklama zdarma

Internetová vydání všech českých významných tiskovin jsou plná informací o tom, jak pan David Černý vyjádřil svůj politický názor a vztyčil noblesní topolánkovskou jedničku na nábřeží. Zítra toho budou plná i tištěná vydání deníků a promítne se to určitě i do nějakých antizemanovských týdeníků, jako je například Reflex či Respekt. Je to přeci společensky významný postoj a známka toho, že kultura není pasivní a jde ji o dobrou správu našeho státu.

Jo, jen mezi řádky asi bude těžko najít informaci, že pozítří se otevírá nová expozice Davida Černého v galerii Dvorak/Sec...

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

čtvrtek, října 10, 2013

Předvolební plakátek

Jak se tak rozhlížím kolem sebe, tak pomalu všichni kreslí nějaké zajímavé plakáty. A protože poslední dobou je noblesní a věcné rozebírat ruský žold, podíval jsem se i trochu na západ.


Štítky:pošli na vybrali.sme.sk