pondělí, července 26, 2010

O zadlužování školným

Po letošních volbách do poslanecké sněmovny jsme se po mnoha letech dočkali jasné vládní většiny, tedy i jasné politické odpovědnosti za budoucí kroky nově ustavené vlády. Strany vládní koalice (ODS, TOP 09, VV) našly poměrně rychle společnou řeč a nyní nás čeká praktická realizace jimi deklarovaných kroků.

Strany se mimo jiné dohodly na zavedení tzv. odloženého školného na veřejných vysokých školách. Systém má podle dosavadních zpráv fungovat tak, že za každého studenta školné placené za každý započatý semestr uhradí bankovní instituce, která později bude inkasovat od daného absolventa VŠ splátky zaplaceného školného plus úroků, jakmile jeho výdělek dosáhne průměrné mzdy v České republice. Školné bude také možné zaplatit ihned při studiu, což pravděpodobně využijí především ti studenti, kterým to jejich rodiče budou ochotni a finančně schopni uhradit. Ty ostatní čeká na začátku jejich pracovní kariéry balvan v podobě přibližně stotisícového dluhu.

Školné na VŠ prý podle vlády zvýší motivaci studentů a zlepší kvalitu českých vysokých škol. Bohužel, obojí je značně diskutabilní. Domnívám se, že školné, tak jako další připravovaná opatření vlády, povede jen k hlubším sociálním rozdílům ve společnosti a k vytváření společenských kast.

Bude zde první skupina studentů, kterým vše zaplatí rodiče, tak jako jim již dnes platí další výdaje spjaté se studiem. Studenti z této společenské skupiny větší motivaci ke studiu než dnes cítit zřejmě nebudou a školné je příliš trápit nebude. Do života pak budou startovat nezadlužení a těm šťastnějším rodina pomůže i s vlastním bydlením.

Druhou skupinu studentů tvoří ti, kteří si již dnes na náklady spojené se studiem musejí přivydělávat a školné jim tyto náklady pouze zvýší, resp. v případě půjčky od banky ještě zhorší jejich sociální situaci na začátku pracovní kariéry. Kromě starostí s bydlením jim přibude závazek splatit bankám za ně zaplacené školné. Tato skupina studentů je však motivována již dnes – studium pro ně zdaleka není zadarmo ani bez školného vzhledem k dalším nezanedbatelným nákladům (bydlení, doprava, apod.). Výsledkem školného tak bude jen to, že bude ještě více než dnes záležet na tom, z jakého prostředí mladý člověk pochází. Rovnost šancí to rozhodně nebude.
Navíc připoměňme, že i v dnešním systému platí poměrně vysoké školné ti studenti, kteří o více než jeden rok překročí standartní dobu studia, takže tzv. věční studenti jsou už dnes sankcionováni. Jejich příspěvky pak jdou do stipendijního fondu a jsou rozdělovány mezi nejlépe hodnocené studenty v rámci každé fakulty. U školného navrhovaném vládou však má jít především o úsporu ve státním rozpočtu – část peněz bude vláda potřebovat například na náhradu příjmů za snižení stropů pro platby sociálního pojištění (nižší zdanění manažerských platů), které chystá, a tak to prostě nechá zaplatit (nejen) studenty.

A ještě poznámka ke zkvalitnění výuky na VŠ. Jak už bylo řečeno, školné rozpočty škol pravděpodobně nenavýší, neboť jim o odpovídající část budou kráceny příjmy ze státního rozpočtu (v lepším případě nebudou valorizovány, tak jak bude školné počínaje vstupem na vysokou školu platit čím dál více studentů). Školné by prý mělo více motivovat studenty, aby se kvalitnější výuky dožadovali. Už jsem naznačil výše, že pro část studentů však žádnou motivací nebude. A je otázka, co bude vyžadovat další část z nich, zřejmě jak kdo a jak kde. „Proslulost“ mnoha soukromých českých vysokých škol bohužel ukazuje, že školné kvalitu zaručovat vůbec nemusí.

Dr. Ernesto
(autor působí na ČVUT v Praze jako vědecký pracovník a učitel)

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 8:

V 7/27/2010 7:41 dop. , Anonymous blekota řekl...

Malý dodatek:

V celé ČR se do prvních ročníků přijímá asi 60 tisíc studentů ročně. Pokud každý z nich zaplatí 10 tisíc za semestr, tedy 20 tisíc ročně, vybere se ročně celkem 1,2 miliardy. Mínus náklady, které budou nemalé.

Srovnejme to s tím, že trestná činnost jen Pitra (a to ještě jen v alkoholu) nás stojí ročně 10 miliard. http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=673410

Děkuji všem, kdo volili TOP09, ODS a podobné dobytky :-(

 
V 7/27/2010 8:35 dop. , Blogger Tribun řekl...

Po letošních volbách do poslanecké sněmovny jsme se po mnoha letech dočkali jasné vládní většiny, tedy i jasné politické odpovědnosti za budoucí kroky nově ustavené vlády. Tolik klasická politologická poučka. A co z toho vyvodí dezorientovaný, systematicky masírovaný český človíček? Že za všechno můžou socani a bolševici - a půjde a zvolí pravici. Je to taková malá česká variace na stockholmský syndrom.

Co se školného týče, je to nebezpečná blbost, protože školné znamená selekční tlak na lukrativní obory, což povede ke vzdělanostní monokultuře a systémovému fachidiotství. Bohatství společnosti nelze měřit jen podle HDP (ale i to začne klesat, až se projeví ztráta kompetencí a pokles sociálního kapitálu), ale rozhoduje například i schopnost udržet (zdánlivě) neproduktivní kompetence, které jsou nezbytným předpokladem reprodukce naší kulturnosti. To jsou všichni ti humanoidi a intoši, kulturologové, filosofové, zpěváci, tanečníci, ekologové a stovky dalších, díky kterým naše společnost nabízí o něco málo víc, než cestu do práce, práci a cestu z práce.

Školné je nebezpečné i z toho důvodu, že student má studovat, a ne pracovat. Kolik důvěry mohu mít k chirurgovi, který na přednášky nechodil a cvíka zanedbával, protože musel vydělávat? A kolik důvěry mohu mít k tomu, který vydělávat nemusel, protože mu papá všechno zaplatil?

Že školné povede ke kvalitnější výuce je také nebezpečný mýtus. Školné bude studenty nutit, aby školu pokud možno dokončili a mohli začít splácet. A nejsnáze se dokončí škola nenáročná, nejlépe s pomocí nějakého toho podvůdku.

P.S. Je úsměvné, jak školné chtějí nejhorlivěji zavádět ti, kteří jej sami neplatili, ale vystudovali jak se říká "za dělnický prachy". Pokud je od studentů sice hloupost, ale v rámci jejich osobního rozhodnutí, od Kalouska je to sprosťárna.

 
V 7/27/2010 10:22 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Opomíná se ještě jeden aspekt a to je skutečnost bytostného rozdílu v platech v ČR a zbytku zapádní části EU při stejné úrovni vzdělanosti i po pouhém absolutoriu. Tam kde dosažené VŠ vzdělání je aplikovatelné i mimo absurdistán tak školné bude především hlavní motivací tuto zemi politikům a korupčníkům zaslíbenou co nejrychleji opustit.

Jinak je to ale vymyšlené dobře, dříve platilo drž hubu a krok a budeš-li se aspoň tvářit, že vidíš rudě, pak budeš mít klid, práci a život takový o kterém se mnohým, (včetně dnes jich jejich dětí) kteří v 89 odzvonili ani nesní. Bič třídního myšlení byl nahrazen bičem půjček a sociálních nejistot aneb bezdomovcem snadno a rychle mnohdy bez vlastního přičinění.
S balvanem dluhů a splátek si zkuste nedržet hubu a krok mimo anonymní internet...
E Valin

 
V 7/27/2010 11:28 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Školné rozhodně kvalitu studia nezlepší. Příčína problémů českého vysokého školství je, že za 20 let se neprovedly žádné změny. A abych konkrétně pojmenoval problém: školy jsou řízeny nekontrolovanými papaláši (všimněte si, jak ručí při jakékoliv zmínce o změně řízení, a plácají cosi o nějakých "akademických svobodách"). Rozhodně není problém škol nedostatetk peněz, nebo alespoň to není primární problém. Školy se změní až po tom, co budou provedeny změny, nikoliv po tom, co se zavede školné! Logickým důsledkem předchozí věty je nejprve provést změny, ke kterým není potřebné školné, a až pak někdy v budoucnu, až nebude zbytí, zavést školné. No a ty změny by mohly být vpravdě triviální...
jg3

http://jg3notes.blogspot.com/2010/06/podekovani-funkcionarum-pravnicke.html

 
V 7/28/2010 3:09 odp. , Anonymous Legolas řekl...

... jasné politické odpovědnosti za budoucí kroky nově ustavené vlády.

Dogmatický výrok,který je tak akorát k smíchu! Viděl snad někdo,že byl v tomto státě od tak zv. sametové revoluce hnán k zodpovědnosti nějaký politik za chybné rozhodnutí? Správný je názor o potřebě reformovat samotné vysoké školy. Pracoval jsem přes dva roky na Masarykově univerzitě v Brně a viděl jsem,jak se bývalé staré kádry drží dobře placených vysezených židlí a bytostně brání jakémukoliv pokroku.Školné na vysokých školách? Chtěli je přece všichni ti mladí a krásní,kteří volili knížecí stranu nebo stranu populisty Johna a tím zvrátili výsledek voleb! Tak teď budou za odměnu platit,mají co chtěli,aspoň o to rychleji vystřízliví z neoliberálních bludů,které jim vymyly jejich mozky!

 
V 7/28/2010 5:35 odp. , Anonymous denda řekl...

MS, k dotazu na OM
Ve Finsku školné na VŠ jako takové neplatí, jsou zde ale popkatky za suport, služby.
Jinak se dá sehnat ve finsku velmi dobré stipendium a to i pro zahraniční studenty...
Jinak mohu odkázat:
http://www.euroskop.cz/525/sekce/vzdelavani/
http://europa.eu/youth/studying/index_fi_cs.html

Pěkné také toto PDF:
http://www.uiv.cz/soubor/2969

nebo :-(
http://www.oph.fi/

Ale tam si moc nepočtete, já jsem zjistil, že už taky ne.

 
V 7/28/2010 10:52 odp. , Blogger ods řekl...

Denda, děkuji. Jak jsem předpokládal, expert TOP 09 na vzdělání je opravdu buď nevzdělanec nebo lhář. Protože Finsko schválně zmiňoval jako zemi se školným.

Jinak se všemi přispěvateli a čtenáři se loučím na nějaké dva týdny. Konečně jsem si udělal čas na nějaké volno a bude snad od zítřka již bůh zaplať úplně bez netu, mobilu a jiných vymožeností.

 
V 8/01/2010 7:22 dop. , Blogger Robert řekl...

Ve Spojených státech podle webových stránek televizní stanice MSNBC nastupuje takzvaná generace Y, tedy lidé narození v 80. a 90. letech. Na rozdíl od všech předchozích generací od konce druhé světové války ale její vyhlídky nejsou růžové. V těžce zkoušené americké ekonomice pro ni nejsou místa, a tak se dnešní mladí potýkají s dluhy za vysokou školu a nezřídka také z finančních důvodů HTML clipboar musejí bydlet u rodičů.

Recese ve Spojených státech na mladé dopadla zvláště tvrdě

cely clanek:
http://ekonomika.ihned.cz/svet/c1-45320440-mladym-americanum-mnohdy-ani-dobre-vzdelani-nestaci-k-tomu-aby-vyletli-z-hnizda

Nemam k tomu jiny komentar. Sam jsem prozil v Kalifornii 6 let, tak mam predstavu o tom, jak vypada kapitalismus.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka