pátek, ledna 25, 2013

Odvoleno

Tak jsem to nakonec do urny hodil. Dva týdny jsem přemýšlel, jestli mám k volbám jít, jediná možná volba se mně několikrát snažila svým postupováním velmi výrazně odpudit od hlasování. Nakonec jsem se rozhodl, že přeci jen zla nejsou úplně stejná, jedno je o malinko menší. Tudíž jsem měl na výběr. Ale po poslední kampani plně chápu každého, kdo se rozhodl zůstat doma. Nevybírali jsme totiž budoucnost. Rozhodovali jsme se pouze mezi dvěma verzemi minulosti, ze kterých žádná není extra růžová a hysterickým záchvatem novinářů, celebrit a prezidentských teamů.

V sobotu se uzavřou volební místnosti. Sečte se to a bude nějaký výsledek. Ať je jakýkoliv, co se v našich životech změní? V následujících pěti letech buď bude Hrad komentovat a případně minimálně zdržovat politiku s rétorikou doleva nebo doprava. A i to jen v rámci mírného pokroku v mezích zákona. Ve světě nás bude v obou případech reprezentovat osoba, která  občas rychleji mluví než myslí. Ale zase půjde jen o slova. Činy, nebo jako v dnešní situaci téměř zločiny, vychází ze Strakovky. Podle aktuálních ústavních pravomocí prezident vlastně nic moc dělat nemůže. No občas přijde nějaké jmenování či vyznamenání, ale položme si ruku na srdce, jaký reálný vliv to bude mít na náš život?

Tato volba je důležitá jen z toho důvodu, že jde o přenos pravomocí politiků směrem k občanům. Požadujme nyní další. A také můžeme zhodnotit, jestli většinový způsob volby je lepší než poměrný. Jestli cena polarizace společnosti za jednoznačnou zodpovědnost není příliš vysoká.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

středa, ledna 23, 2013

Hodný antisemita Karel VI. Schwarzenberg


„A tak se Žid dostal na místa, kde jeho odlišnost nepříjemně  se dotýká okolí; na místa, kde každý národ chce vidět vlastní příslušníky.“

Karel Schwarzenberg pod pseudonymem Jindřich Středa ve stati Slovo o Židech, Řád 1937, č. 3. s 170

Jakýkoliv text podobného ducha je naprosto jasně označen za antisemtiský a dá se říci, že jeho autor je vyloučen z oficiální mediální debaty. To asi nikdo nemůže zpochybnit. Zastáncem podobného přístupu je například persona non grata české žurnalistiky Adam Bartoš a nebo server Zvědavec.

Z hlediska objektivního informování o naší historii je ale zarážející fakt, že o postojích Karla Schwarzenberga  staršího se dozvídáme převážně z prací pana Putny. Ten dostává největší prostor i v posledních dnech prezidentské kampaně, jako výtečná autorita. U něj se dozvíte pouze to, že kníže tehdy s antisemitismem bojoval a opře se například o citát ze stejného díla "katolický křesťan nemůže a nesmí býti antisemitou.“ Vtip je v tom, že pan Putna preferuje pouze toto a v prvním zde uvedeném citátu vypouští část o nepříjemném dotýkání okolí... Která ale v originálu byla a čtenář je tím naprosto jasně obelháván neboť nedostane plný obraz "Středových" názorů.

A nyní se stačí podívat znovu na postoje různých Bartošů a Zvědavců. Ti v naprosté většině případů říkají, že "zlý Žid má vliv a to převážně negativní, ale že jako s antisemitismem se musí bojovat." nebo dokonce cosi takového "Židé jsou oškliví, ale antisemitismus je fuj." Čili vlastně na milimetr přesně to samé, jak Karel Schwarzenberg starší. Jestli oni jsou antisemité, tak zákonitě "Jindřich Středa" jím musel být v určité době také.

----------------------------
Zdroj:
Antisemitismus v kultuře české republiky, Jaroslav Med 2008, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, http://www.usd.cas.cz/archiv_SD/sd_1_2008.pdf
---
Více naprosto jednoznačných citátů z časopisu Řád přinesly 26. ledna i Parlamentní listy. Plus citáty z publikace o názvu Bojna. http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Ctete-co-rikal-vlajkarsky-otec-Karla-Schwarzenberga-o-Zidech-260686
----------------------------------
Karel Schwarzenberg, kandidát na prezidenta, za mladické postoje svého otce samozřejmě nemůže, tento text má jen za cíl upozornit čtenáře na manipulace, jakým jsou nyní každodenně vystavováni a na falešnou autoritu pana Putny.
Na druhou stranu by kníže neměl nyní dehonestovat Václava Klause mladšího tvrzením, že je stejným národovcem, jako jeho otec. Syn prezidenta nebyl členem fašistické organizace, neprosazoval odstranění demokracie a také nikdy nikde nezastával antisemitské postoje. 

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

úterý, ledna 22, 2013

Schwarzenberg u antisemitů


Václav Klaus mladší minulý týden upozornil na minulost rodiny prezidentského kandidáta. Okamžitě to vyvolalo velkou nevoli, protože to přece není fair psát o otci knížete. Za jeho činy přece malý Karlíček vůbec nemohl. Kdyby se tím debata uzavřela, vše by bylo v pořádku. Je to sice legitimní téma (stačí si vzít, jak například v Americe propírají kandidáty – například rodina Bushů a nacismus), ale do salónů určitě nepatří. Jenže novináři si téma vzali k srdci a rozebírají tatíka knížete pána z úplně opačné strany. Takže nyní se můžeme dozvědět, jaký to byl odbojář a velký kabrňák. Sice s tím také neměl prezidentský kandidát vůbec nic společného, ale jak hezký obrázek to vytváří. Překvapivá je jedna drobnůstka - naše média jsou velmi alergická na veškeré známky antisemitismu a za takové projevy také pravidelně cepují. Ale v tomto případě jsou najednou hluchá a slepá a historie Karla Schwarzenberga staršího pro ně začíná až druhou světovou válkou.

Dokonce se přímo mate českou veřejnost. Nejčastější mediální tvrzení totiž zní tak, že otec ministra zahraničí sice v nějaké Vlajce byl, ale šlo o hnutí národovecké (ošklivé termíny jako fašismus nebo antisemitismus nepadají), které se později zkazilo a proto skvělý Karel starší se s nově vzniklými ošklivými nacisty rozloučil. Sám kandidát na prezidenta to popisuje takto: Můj otec byl jako student ve Vlajce, ovšem ihned jakmile tato organizace, původně velmi národovecká, začala kolaborovat, okamžitě z ní odešel. Bylo to během mobilizace v roce 1938. Byl tehdy na Slovensku jako voják, na otočku jel do Prahy a narychlo z Vlajky vystoupil. Mediální i kandidátovo tvrzení můžeme brát jako polopravdu či téměř lež. Karel Schwarzenberg se opravdu s hnutím Vlajka rozloučil v roce 1938. Přesné důvody dneska už nepoznáme, ale můžeme se oprávněně domnívat, že o názory až tolik nešlo.

Problém byl spíše někde jinde. Vlajka tehdy vydala prohlášení, že by chtěla otce našeho prezidentského kandidáta … na prezidentském stolci. A o necelý měsíc později byla delegalizována. Karel Schwarzenberg starší byl v té době mobilizací aktivovaným důstojníkem v Trenčíně. Kandidaturu podpořila nacistická vysílačka, takže voják asi moc na výběr neměl. Navíc je faktem, že většina českých antisemitů měla Němce zhruba stejně rádo jako Židy a Hitler v roce 1938 nedostal od Vlajky zdravici, která byla zaslána Mussolinimu a Francovi.

Někdo by mohl namítnout, že zde stále není nikde antisemitismus a mohlo přeci jít o kombinaci dvou faktů, změny politiky hnutí a navíc oné divné kandidatury. Ta změna politiky zde samozřejmě byla, menší část Vlajky se rozhodla přiklonit ke germánskému dubisku, ale nechuť k Židům … stála u kořenů tohoto hnutí, jehož aktivním členem byl tehdejší kníže Karel. V roce 1928 vznikl Národní svaz mládeže a studentstva odštěpením od Národní obce fašistické. Jeho zakladateli byli lidé, kteří se angažovali v protestech, jež měly za cíl … omezení možnosti studia židovským studentům ( požadavek na numerus clausus).

Tento spolek vydával časopis Vlajka a také se podle něho v roce 1930 přejmenoval. Na ustavující schůzi se určilo, že cílem je rozbít „buržoazně demokratické zřízení.“ Podle dostupných informací tam tehdy také vstoupil Karel Schwarzenberg. Takže je naprosto jasné, že o antisemitských kořenech organizace tepající „židozednářské“ spiknutí musel vědět. A také v té organisaci dalších osm let zůstal a aktivně tam psával jako Bojna. Bez ohledu na to, co jeho kolegové a vedení organizace říkali a dělali.

Jestli Karel Schwarzenberg sám napsal nějaký antisemitský text není možné online zjistit. Ale jeho blízké okolí s tím probém nemělo a on s ním také ne. Je asi každému naprosto jasné, že pokud by mu to opravdu překáželo, nevystoupil by až v roce 1938. A tak například o duchovním vůdci a čestném předsedovi Vlajky Františkovi Marešovi náš prezident Tomáš Garrigue Masaryk prohlásil: pan Mareš, prosím, univerzitní profesor, odvážil se názoru, že jsem republiku stvořil pro židy a židovské peníze. I další partneři knížecího otce ze strany měli velmi negativní vztah k Židům. Ať to byl pan Nikolau nebo blízký rodinný přítel Schwarzenbergů Jan Vrzalík, který se děsil toho, jak žido-zednáři zničí krásnou křesťanskou civilizaci. V polovině třicátých let se do činností vlajky zapojily i takové kreatury, jako Antonín Havelka nebo Jozef Rozsévač-Rys. První tak ostře štval proti židovským spoluobčanům, že to dovedlo později k atentátům na synagogu a Obřadní síň v Plzni a druhý ještě za první republiky sepsal a vydal dílo o názvu Židozednářství – metla lidstva, které naprosto klidně mohlo konkurovat libovolné tvůrčí práci Goebbelsova úřadu. Bojna byl jejich partajní kamarád.

Je rozhodně fakt, že prezidentský kandidát nic z výše uvedeného ovlivnit nemohl. Narodil se v roce 1937. Ale například si osobně nemůže pamatovat důvody vystoupení svého papá od antisemitů. Informace o této události dostal až výrazně později, kdy agresivní boj Vlajky proti Židům už rozhodně nebyl salonfahig.

Zdroje:

-------------------------------

Zdrojů k tématu je více, nehodlal jsem ale zde udělat vitrínu nenávistnému antisemtiskému škváru. Kdo chce, tak si po jménech politických i skutečných přátel a vůdců pana Karla Schwarzenberga staršího další materiály najde. 
Jisté kouzlo textu napsanému tuto neděli dodává pondělní článek Lidovek, kde se tepe ... antisemitismus pana Bartoše. 

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

neděle, ledna 20, 2013

Pronásledování za politický názor

http://www.lidovky.cz/skoncili-jsme-s-nim-vzkazuji-tvurci-zdivocele-zeme-stransky-a-bocan-dejdarovi-kvuli-zemanovi-ifv-/lide.aspx?c=A130118_184836_lide_jkz

Tohle nevyžaduje jakýkoliv komentář. Voliči K. S. nám vrací zpět padesátá léta.
Pan Bočan, točí vlastně bez přestávky od roku 1958, možná proto se mu to komunistické pronásledování za názor tak vrylo pod kůži.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pátek, ledna 18, 2013

Levné Zemanovy billboardy

Lidové noviny přišly s článkem, že Zemana vyšel pronájem jednoho billboardu na 3000 korun. A že je to prý neobvyklá cena a rovnou si zavolali experta, který jim prohlásil, že by to bylo nejméně za 4000 korun, že níže to technicky ani při velkém objemu není možné.

Tak jsem si porovnal možné a nemožné, samozřejmě jen velmi hrubě. Sáhl jsem po dostupných číslech politické strany TOP09 za volby v roce 2012. A proč jsem si vybral tuto partaj? Jednak jejím šéfem je křišťálově čistý protikandidát Miloše Zemana a navíc jde o favority Lidových novin, proti kterým nikdy nic nenamítaly.

Například od společnosti WIP reklama s.r.o. si v Jihočeském kraji pro krajské a senátní volby pronajali za 100 tisíc korun billboardy za měsíc a půl (což na měsíc dává pro zjednodušení 60 tisíc a tím pádem i 15 billboardů). V Jihomoravském kraji je to zase stálo 139 tisíc (tady není uveden časový údaj, kdyby to bylo na měsíc, tak je to maximálně 34 pronajatých ploch). A pro druhé kolo senátních voleb, na Benešov stačilo topákům na pronájem billboardů vydat ... 10 440 Kč - čili protože, jak víme od lidovkového specialisty, čtyři tisíce korun za kus jsou minimum, voliče zde oslovovaly pouze dva billboardy, víc prostě nemohlo... Pokud měli opravdu jen taková směšná množství, tak celá jejich kampaň by byla téměř neviditelná. Ale já ji viděl.

p.s. jedno kliknutí na google a rozvine se nabídka billboardů, ceny jsou převážně kolem 4000 až 5000 korun, ale to je bez jakýchkoliv množstevních slev a navíc se té firmě vyplácí nabízet i jeden kus za 2900. Jinak mimochodem pamatujete na množstevní slevu 90 procent, jakou Mafra dala Fischerovi? 

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

čtvrtek, ledna 17, 2013

Prezidentská debata a iDnes - noticka

Debata prezidentských kandidátů skončila v 21 hodin 38 minut. Mladá fronta měla hodnotící článek na webu online v 21 hodin 18 minut. Díky zaměstnání šikovných věštců mohli vše hezky shrnout a zhodnotit.
Jinak nevím, jestli to byla debata nebo sitcom, zvláště podle potlesku knížecí strany, bez ohledu na to, co její kandidát prohlásil.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pondělí, ledna 14, 2013

Novináři radí, čemu se máme smát

V sobotu média věnovala zvláštní pozornost oběma vítězným kandidátům. Lidé si z různých projevů a výroků pro televizi vybrali své oblíbené momentky, které začali sdílet na Youtube. V případě Miloše Zemana to bylo povídání o mobilním telefonu Aligátor, u pana Schwarzenberga zase zpěv národní hymny. První žertík měl včera bez další podpory médií několik desítek tisíc shlédnutí, druhý několik stovek tisíc.

Porovnejme si, jak tato videa sdíleli normální občané a jakou formu tomu dali novináři Mafry, kteří nový fenomén nemohli ignorovat.

Původní verze knížecí hymny na Youtube.
Vytlumená verze na stránkách Mafry.

Původní scénka s Aligátorem na Youtube.
Zesílený Aligátor na objektivních stránkách Mafry.. 


---
p.s.
Plebs na Youtube neví co je vtipné, proto téma Aligátor vytvořilo pro Mafru již asi třetí (ne li více) článek s tímtéž novináři upraveným videem, aby ti blbí čecháčkové pochopili, čemu se mají smát. Na téma knížecí hymna není přeci dnes nutno nikde v nadpisech vtipkovat. A pouštět to v plné kráse už vůbec ne.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pátek, ledna 11, 2013

Karel je nahý

Už delší dobu můžeme pozorovat, že finančně nejsilnější zájmové skupiny v těchto volbách sází na tři kandidáty. Dva z nich neměli mediální zázemí, ale to nahradila šikovnost PR agentur. Jeden držel v rukávech všechny trumfy. A tak již několik měsíců jsme bombardováni informacemi na téma, jak pan Fischer to, pan Zeman tamto a pan Schwarzenberg onamto. U těchto kandidátů jsme mohli zjistit, kde pili pivo, s kým čurali a kdo jim řekl dobrý den. Zbylí lidé až tolik média nezajímali, samozřejmě občasný rozbor kvality tetování se objevil a o soudních peripetiích nešlo mlčet. Ale o průběhu normální kampaně se u nich buď nepsalo vůbec nebo jen minimálně.

Zeman měl od začátku jeden malý handicap. Z duše nesnáší novináře, i když se poslední dobou docela krotí.  Fischer byl sice novináři oblíben, ale když se začala tahat antikomunistická karta, tak svazáci a potomci komunistů si připomněli, že tady by se dalo nepříjemně spálit a pak se řídili už jen heslem, poturčenec horší Turka. O obou kandidátech se psalo hodně a to i o situacích, které byly u jejich konkurentů ignorovány. Souběžně se u nich nechal dostatek prostoru pro kritiku. To Pepa řekl, že komunisty nerad, to svahilijský deník řekl, že kandidátovi smrdí nohy. Dá se říci, že počet negativních článků se zvyšoval vždy, když jeden získával navrch. .

Dva se perou, třetí se raduje. Volební kampaň už běží několik měsíců a podle preferencí se o třetí pozici ucházela trojka kandidátů, Maor, americký socan a spící knížátko. Různě se střídají, žádný z nich nebyl výrazně lepší než zbylí dva. Přinejmenším z nějakého obecného průzkumového hlediska. Barevně nejzajímavější kandidát byl občas zmiňován v módních a společenských rubrikách, Emeričan objíždějící republiku nikoho nezajímal, ale ten náš kníže spal podle novinářů v Horné Dolné, Dolné Horné, Dolné a také Horné a mezi tím ještě stihl se prospat v několika dalších obcích. Navíc si hodil šlofíka na nějaké přednášce. A také prý chrápal u piva, dokonce pětkrát. A samozřejmě bylo velmi zajímavé a pro čtenáře všech novin  přínosné, že řekl chci spát v nějakém dalším Zapadákově.

Byli jsme zaplaveni smrští článků o tom, jak skvělý Karel došel na záchod (kdo ví, možná za čas budeme po vzoru Švejka rozebírat, jak se správně starat o čistotu Schonbrunnu) a jak to bylo krásné a voňavé. A ve chvíli, kdy už není moc časů na reakce se dozvídáme, že dokonce i Iveta Bartošová volí Karla, protože ho podporují také Jirkové Pomeje a Mádl. Nikde se během pár posledních měsíců neobjevily články pochybující. Zeman i Fischer měli každý hříšek minulých padesátých let připomenutý padesátkrát. To kníže se jen na toaletě usmívalo a noblesně nám kynulo. Žádné otázky ohledně restitucí a přiznávaných manipulací, nula rozborů privatizačních problémů, žádné analýzy charakterní obhajoby pana Čunka americkou agenturou, nula bodů o sedmiletém krytí korupce. Dokonce si nikdo nevšímá jeho nadšené podpory amnestie a náhlé otočky o sto osmdesát stupňů. No a tradičně už vůbec nikdo nic neříká na téma oné slavné noblesy či vznešenosti.

Ta je přitom kapitolou sama pro sebe. Je nám horem-dolem vnucováno, že knížepán je prý strašně cool a navíc je vznešený. A taky má fajfku, což je asi úplně nejdokonalejší. 

Na úvod taková malá banalitka, která asi novinářům, jinak tak brojícím proti nikotinu, nedochází. Člověk, ze kterého stoupá tabákový dým, už hezkou řádku let v západním civilizovaném světě není symbol vznešenosti, ale spíše hlouposti nebo jisté zaostalosti. Z hlediska reprezentace země je to asi banalita.

Také si nikdo nevšiml jiné drobnosti, že kníže za celou dobu svého fungování v politice, je pouze ve vleku různých událostí. Byl zvolen jako senátor a tento kandidát na prezidenta nikdy ničím nevynikl nad celou tu otřesnou šeď horní komory. Dokonale se v ní ztratil, nikdy jsme o něm neslyšeli. Později se stal ministrem zahraničí a až na pár primitivních bonmotů, které mohly potěšit tak čtvrtou cenovou (jen idiota nadchne, když sousedy naší země označí za magory nebo jim začne vysvětlovat, že u nás nebude tsunami), nikdo nevěděl o žádné jeho iniciativě. Jeho role ve světové politice je asi ještě méně významná, než u jeho předchůdců, ze kterých například vysmívaný pan Kavan se stal šéfem Valného shromáždění OSN. Velký a vznešený kníže, kterého prý všichni respektují ... nikoho nezajímá. Protože nic nedělá.

Mnohem závažnější než bezvýznamnost je ale chování pana Schwarzenberga ve světě. Tento pán se rád chlubí tím, že kam vleze, tam spí, protože prý všude mluví hlouposti. Slyšeli jste někdy podobný přístup od libovolného prezidenta jakékoliv slušné země?

Celý svět oběhly záběry našeho ministra zahraničí, jak si hodil dvacet na fóru, kterého se zúčastnilo sedmdesát dalších státníků. Pokud by sjezd byl hloupý a bezvýznamný, noblesní a vznešený pán by se předem omluvil. Jestli účast byla mimo jeho fysické síly, noblesní a slušný pán by se předem omluvil. Kdo by se rozhodl spát na takovéto akci? Jen primitivní buran, který o noblese a slušnosti nemá ani nejmenší potuchy.

Pospávání u nás v parlamentu a či kdekoliv jinde v Česku nesmyslně tolerujeme, mimo jiné i díky minimálnímu respektu vůči institucím, kde se to převážně odehrává. Ale někdo by už měl konečně říci, toto s vznešeností nemá vůbec nic společného.

Stačí si představit takového hosta na návštěvě. Kdyby k nám někdo přišel, vyžral pohoštění a rozvalil se v obýváku, že jde bez ohledu na hostitele a další hosty spát (protože meleme hlouposti), tak bychom ho za noblesního pána nepovažovali. Spíše bychom si řekli, že buď jde o někoho velmi senilního, kdo měl zůstat doma a nebo bychom ho považovali přímo za nevychovaného burana. Rozhodně by ho nikdo normální nejmenoval svým reprezentantem.

Jenže kníže má přece tak krásné šaty.


Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

středa, ledna 09, 2013

Deníček rozzlobeného socana: Václav Klaus, takový normální prezident


Poctivá práce a návrat ke starým dobrým hodnotám, to jsou fráze z posledního novoročního projevu Václava Klause – netrvalo dlouho a dosluhující prezident své poselství dokonale zadupal do země, když pak vyhlásil dílčí amnestii. Amnestii, která je rozsahem nepochopitelná a jejíž poselství a obsah pochopili snad jen hradní omlouvači. Prezident Václav Klaus dokonale pošlapal náš právní stát a veškeré hodnoty, které sdílí všichni slušní a poctiví lidé v naší zemi. Jak si jinak vyložit naprosto nesmyslný rozsah amnestie, kterou k překvapení všech vyhlásil na závěr svého funkčního období?

Jakou váhu mohou mít myšlenky a slova člověka, který podpoří tímto krokem a v době nejméně vhodné tuneláře a korupčníky všeho druhu? To nepochopil, že to jsou především lidé, kteří svým chováním pošpinili všechny hodnoty, o kterých tak rád mluví právě Klaus? Nepochopil, že mezi lidmi, kteří si díky této nešťastné amnestii oddechnou, je řada lidí, kteří okradli právě ty poctivě a mnohdy tvrdě pracující.
Lze tedy vůbec věřit muži, který byl strůjcem tolik kontroverzní kupónové privatizace, ještě vůbec něco?

Obávám se, že toto byl poslední hřebíček do rakve české pravice, a kdyby volby byly příští týden, voliči by ODS zřejmě vymazali z české politické mapy. A další pravicové uskupení by na tom bylo obdobně, protože postoje představitelů TOP 09, v čele s kandidátem na prezidenta Karlem Schwarzenbergem, jsou stejně laciné jako postoje současného prezidenta a otce ODS.

Stejně laciná je i argumentace, která odkazuje na přeplněné věznice. Má-li Václav Klaus dobré úmysly, měl by přestat psát deníčky z cest a cestovat zejména po zemi své. Nejen jako hlava státu, ale jako prostý občan, který chce vnímat neutěšenou situaci ve vlastní zemi. Lidé se v jeho zemi prostě bojí – nejen o svůj majetek, život, ale hlavně mluvit. Pochopili bohužel, že právo a spravedlnost si v naší zemi mohou koupit právě ti, kteří své bohatství získali cestou podvodů a korupce.

Jestliže má Václav Klaus pocit, že legislativa v naší zemi není dokonalá, s čímž nelze než souhlasit, měl se bít za nápravu, ať už jako ministr, premiér nebo prezident. Mám pocit, že média velice často a ráda zapomínají, kdo že tu celých 23 let stál v čele naší politické scény, kdo přihlížel tomu, jak se rodí blbá nálada.
Rozhodně neupírám právo hlavy státu na udělení amnestie, ovšem provedení je v případě Klause jako vždy velice diskutabilní.

Jestliže se pak Václav Klaus pokoušel celé své funkční období vystoupit ze stínu skutečného tvůrce naší nové polistopadové éry Václava Havla, dnes mohu prohlásit, že se mu v kontextu dějin možná nepodaří vystoupit ani ze stínu Gustava Husáka, jehož poselství a fráze byla podobně prázdná.


Leoš Paclík

----------------------------------------
Původně jsem chtěl napsat něco sám, ale text pana Paclíka vystihuje mé názor. Takže jen dvě malá doplnění.

Srovnává se amnestii V. Havla s tou dnešní a říká o co tolik křiku. To by ale znamenalo, že obhájci nynějšího prezidenta považují naši justici za naprosto nevěrohodnou a ve vleku vládní moci. Ale soudce ... jmenoval Klaus a vládu podporuje ... Klaus. 

Postup Topky je naprosto bezcharakterní, první den v očekávání potlesku kníže souhlasí, dnes jsou všichni pobouřeni a dokonce chtějí vyplácet odškodnění za krok, který schválila tato vláda. Blíží se volby, lidé musí co nejrychleji zapomenout, že jejich kandidát s krokem souhlasil.


Štítky:pošli na vybrali.sme.sk