pondělí, srpna 21, 2006

Nas pan profesor

Jiřímu Paroubkovi se neustále předhazuje mocichtivost či diktátorství. Nějak se přitom zapomíná, že na Hradě máme člověka, který od roku 1989 se nedokázal odtrhnout od moci (v té či jiné podobě) a teď napíná všechny síly, aby se u té moci udržel i v příštím prezidentském období. Jako zajímavůstka hezky ilustrující kvality našeho obdivovatele Pinocheta je tady část článku "Profesor Václav Klaus a Bída" od Ladislava Andreye.

V. Klaus se opakovaně hlásil do KSČ, ale měl nevídanou smůlu, komunisté jeho žádost opakovaně zamítli. Že by z obavy z ješitnosti a neskonalé touhy po vůdcovství u páně Klause? Je známo, že V. Klaus byl vzorným pionýrem a jako jediný ze třídy si pořídil hedvábný pionýrský šátek. To mu vlastně zůstalo podnes, jen rudý šátek nahradily vázanky.
Po ukončení VŠE v Praze, kde se seznamuje s budoucí manželkou Livií, nastupuje aspiranturu v Ekonomickém ústavu ČSAV. Jeho CSc. práce opěvující údajně socialismus a RVHP se bohužel z knihovny VŠE ztratila po listopadu 1989, podobně jako práce dalšího vládního ekonoma V. Dlouhého, přítele V. Klause z prognostického ústavu.

Loni (1995) na dušičky jsem se vypravil na pražský Žižkov, na VŠE, abych se osobně do habilitační práce profesora Klause podíval. A ejhle! V knihovně se dovím, že práce tam není. Ptám se také na CSc práci V. Klause a dostanu stejnou odpověď. Práce se v knihovně nevyskytuje. V ten samý den se ještě pro úplnost vypravím na Smetanovo nábřeží v Praze na fakultu sociálních věd UK, ale běda. Docentská práce V. Klause se zde taky nevyskytuje. Mám asi smůlu.... Na VŠE to ale nevzdávám. Chodím po všech možných i nemožných knihovnách, katedrách. Přece profesorská práce předsedy vlády musí někde být. Po dlouhém hledání narazím na slušné lidi. Dlouho se mne vyptávají odkud jsem, co dělám a proč mne práce zajímá. Když všechno objasním, že jsem z Akademie, že jsem se podrobně zabýval šokovou terapií Jeffreyho Sachse a čistě z profesionálních důvodů bych si v práci rád zalistoval, řeknou mi, abych trochu počkal. Prý jsem první, kdo o práci projevil zájem. Po několika dlouhých minutách čekání, držím v ruce v obyčejných černých deskách svázanou "habilitační práci" pana premiéra. Je mi umožněno práci jenom prolistovat na místě, bojí se, aby to nikdo neviděl. Udělat xeroxové kopie mi nebylo umožněno.
Listuji v práci důsledně a dělám si poznámky. Zde je výsledek. Práce nemá úplně jiný název, jaký měla profesorská přednáška V. Klause. Ten doslovně zní: Soubor publikovaných statí na téma: Makroekonomie, měna, inflace. A dále zjišťuji, že pan premiér měl málo času na napsání vlastní práce, protože práce kromě krátkého úvodu obsahuje jenom xeroxové kopie osmi vybraných článků resp. pamfletů publikovaných i nepublikovaných od roku 1987 do roku 1989 (proč Václav Klaus nesáhl také při kopírování po svém jistě výtečném a určitě velmi liberálním dílku z roku 1969 nazvaném Marxova politická ekonomie a ekonomická teorie ví jen sám Génius z Hradu - poznámka mš).
Pokusme se zde o krátkou recenzi jednotlivých článků. první je z roku 1987 a nese název: Ekonomický růst, nerovnováha a nerovnovážné impulzy - teoretická část a byl publikován v časopisu Federálního ministerstva financí ČSSR, Finance a úvěr č. 7 (1987) str. 479 - 91 v sekci "diskuse". V práci se věnuje pozornost vyrovnanému socialistickému státnímu rozpočtu (doslovný přepis, pozn. autora), kde se citují práce Kočárníka z roku 1982, 1986, ale i práce Dlouhého, Dyby, Rudlovčáka, Novotného, D. Třísky apod. Není nezajímavé, že šéfredaktorem časopisu Finance a úvěr byl v té době soudruh současný ministr financí vlády ČR Kočárník !? Zůstala V. Klausovi touha po vyrovnaném rozpočtu už z doby socialismu?
Další práce je vlastně pokračováním práce první, vyšla ve stejném časopisu, ale v roce 1988 (ibid ad 1, č. 6 (1988), str. 391 - 405). Třetí práce v pořadí nese název: "Podstata a projevy inflace" a vyšla v ekonomickém časopise č. 37 (1989), str. 596 - 611. To už V. Klaus působil v Prognostickém ústavu ČSAV. Článek se prý zakládá na studii vypracované v roce 1988 pro VÚ SRP v Bratislavě. Vydavatelem Ekonomického časopisu je totiž Veda, vyd. SAV Bratislava. V pořadí čtvrtý článek publikován v Politické ekonomii 36 (1988), str. 475 - 86 nese název "Měnová kritéria a chování banky" a byl vypracovaný v prognostickém ústavu. Tak například § 5 článku hovoří o modifikovaném modelu socialistické ekonomiky, citujeme doslovně: "Tradiční model centrálního plánování socialistické ekonomiky je ve své vnitřní struktuře konsistentní. Jeho jednotlivé prvky do sebe zapadají, není v něm místo pro žádné cizorodé prvky...." a tak dále a tak podobně. Jinými slovy, jasná příprava na hladký přechod od komunismu k postkomunismu v ekonomice.
V pořadí pátý článek nese název "Jednoduchý makroekonomický model s explicitním zavedením peněz: teoretická analýza", vyšel opět v časopisu Finance a úvěr 38 (1988), str. 821. Další článek vyšel ve stejném časopisu v roce 1989, kde už je zavedena nová sekce "Přestavba hospodářského mechanismu" - zřejmě po vzoru sovětské perestrojky = přestavby (ibid ad 1, 39 (1989), str. 155 - 60). Tedy žádná transformace, ale tvrdá přestavba. Pro úplnost uveďme ještě název článku: K některým otázkám funkcí a vztahu centrální banky a bank komerčních. Zde se pro změnu citují práce T. Ježka, D. Třísky a dalších. Je zajímavé, že V. Klaus zde necituje společnou práci s D. Třískou (kromě toho, že byl agentem StB, byl také náměstkem ministra financí V. Klause a realizátorem modelu kupónové privatizace), která má zajímavý název: "Ekonomické centrum, přestavba a rovnováha" a byl publikován v Politické ekonomii č. 8 (1988)! Důvod je ale zřejmý na první pohled. Dále jsou k práci připojeny pamflety č. 7 a č. 8, které pravděpodobně nebyly nikde publikovány. Zde jsou jejich názvy: "Makroekonomické souvislosti nového ekonomického programu - schematické zobrazení" ze dne 30. 10. 1989 a poslední: "Hledání přestavbové strategie - makroekonomický aspekt", zřejmě z konce roku 1989.
Do práce je vložen (nebyl čas ho svázat?) jediný text psaný v cizím jazyku. Odcitujme zde přesně titulaci i místo zveřejnění této podivuhodné ideologické práce, vlastně jakéhosi separátu: V. Klaus, El desmantelamiento del socialismo, documento, Estudios Publicos, No.55, In vierno, 1994 Separata, Centro de Estudios publicos Nonseňo v Sótero, 175 - Santiago 9, Chile. Jakýkoliv komentář a dokonce i překlad ze španělštiny je myslím zbytečný. Snad jen tajemný obdiv Pinocheta i takovým způsobem je bezprecedentní.
Shrnuto a podtrženo,"profesorská práce" pana premiéra se hodnotí sama. Neobsahuje jediný článek publikovaný i v podprůměrném zahraničním ekonomickém periodiku. A to je na profesorskou práci zatraceně málo. Jen kvůli úplnosti poznamenejme, že "profesorem by se měla stát osobnost vědy, která prosadila vlastní vědecký směr ve světě a vychovala svoji odbornou školu doma". Nic z toho novopečený profesor Klaus na hony vzdáleně nenaplňuje.

A na konec ještě tato drobnůstka:

Trefně se k této záležitosti vyjádřil J. Hanák v denníku Práce ze dne 9. listopadu 1995, když srovnává udělení profesury V. Klausovi s povyšováním Stalina. Píše: "Generál bylo pro něj málo, učinili z něj tedy maršála. Pak pro něj vymysleli generalissima a ani to nestačilo. Největší génius všech dob také ještě nebylo úplně ono." A dál pokračuje: "My nesrovnáváme bankovního lupiče Džugašviliho s českým premiérem. Navrhne snad příště palič voňavých tyčinek (resp. malý český človíček a poskok) pro Václava Klause titul profesorismus? A nebude to málo? Co takhle profesorissmus inženýressimus? A dál? Dál soudíme, že by i lezení do zadku mělo mít v Čechách své hranice."

Celý článek

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 14:

V 8/22/2006 2:50 dop. , Anonymous starbuck řekl...

Klaus je nabubřelý hlupák. Udělali kozla zahradníkem... :-(((

 
V 8/22/2006 9:55 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tento totálně stupidní pseudočlánek mohl napsat pouze slaboduchý Žvanil, který sám nikdy v životě nic nedokázal a jeho jedinou činností je kolem sebe kopat a plivat... Takových niemandů, jako jste vy, mi ani neni líto a přeju vám, abyste si ten lživý pocit důležitosti užíval co nejdéle....

 
V 8/22/2006 6:11 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tento článek je sice převzatý, už jsem ho na internetu někde viděl (pokud náhodou nemá stejného autora), ale skutečnosti v něm uvedené nikdy neškodí zopakovat.

 
V 8/22/2006 11:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ad anonymus 9:55 v každém systému se najdou lidé, kteří vidí jen dvojbarevně a nejhorší je, že jsou na svou barvoslepost ještě hrdi a nesnesou, když se nastavuje zrcadlo z různých úhlů pohledu. Pro Vás nemá tento blog smysl, jen Vás rozčiluje, zůstaňte u stranických propagačních materiálů a budete mít klid, ti statní si to srovnají v hlavě sami, faktem zůstává a to nemusíte slídit po VŠE. (kde se např náhodně ztratil záznam o studiu kandidáta do sněmovny za ČSSD, aby se pak světe div se, náhodou zase po náležitém očernění v TV našel). Stačí Vám k tomu selský rozum, pamět sahající aspoň do let devadesátých a hrubé povědomí, co vše musíte splnit aby jste se stal profesorem. Bohužel Václav Klaus byl v 90letech vzorem a tak se nám i v té době objevili poslanci Ing, JUDr. a magistři nebo jste již také zapoměli?
Netvrdím, že tento blog je objektivní, ale tvrdím že je stejně objektivní jako ostatní zpravodajství typu MF,LN, TV NOVA a o webových stránkách typu novinek.cz přebírající zprávy čtk, které pak následně doplňují o komentář lidé, co k žurnalistice ani nečuchli a ve volném čase holdují blesku ani nemluvě. Nicméně chápu rozhorčení těch barvoslepých pravičáků, protože antiparoubkovské aktivity se zmohou místo argumentů maximálně tak na hajzlpapír a pohlednici panu premiérovi, takže jim tento blog musí být notně trnem v oku.

 
V 8/23/2006 8:54 dop. , Anonymous sampis řekl...

Ad anonymus 9:55 ano ano, váš komentář zcela vyvrací fakta v článku uvedená. Děkujeme, že jste nám otevřel oči. Byť jsem niemand, o vaši lítost nestojím. Myslet vlastní hlavou téměř ani politovánihodné není (nic proti přiznivům konzervaticů nebo liberálů).

 
V 8/23/2006 7:11 odp. , Anonymous Elfian řekl...

Heh ... jen at má titul. Když sa člověk podívá na tu hrůzu opačného pohlaví co má doma, tak pochopí, že mu něco mosí zvednout aspon náladu.

Ale je to výsměch všem vědcům, co si moseli titul poctivě zasloužit prací, např. prof. Oto Vychterle. To byl nějaký machr, co změnil svět. Tento modrý šašek dokázal akorát udělat díru do našeho státu a pak sa zdekovat a z koutku tu špínu házet na jiné, což naučil i své cvičené opičky, co to po něm převzali.
Ted si Vašek Šašek može pískat. ODéSáci jo protlačili na hrad, aby měl doživotní imunitu. To si chlapec mosel oddechnout.

 
V 8/24/2006 9:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Škoda, že podobný rozbor neděláte u bývalého premiéra Grosse. Doktorandskou práci mu dělali lidé z ČNB, magisterská diplomová práce má 33 stran. Škoda, jednostranné vidění světa není zrovna optimální. Díky bohu mne zajímají spíše ideologie strany jako celku, než jednotlivci a v tom je mezi námi asi podstatný rozdíl. Politiku netvoří jeden člověk, ale to předpokládám víte. U Klause si cením jeho názorové stálosti a předvídatelnosti. Zdaleka ne se vším s ním souhlasím,ale pořád je to ikona naše politické scény. Domnívám se, že pozitivní ikona.

 
V 8/25/2006 4:50 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

ŽE JE KLAUS NEJVĚTŠÍ ZLODĚJ JAKÉHO TATO ZEMĚ NOSÍ JE FAKT KTERÝ SE NEDÁ ODDISKUTOVAT.

 
V 8/25/2006 9:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

typicky pristup typu: No a co, ze je muj bracha vrah, tamhleten taky, tak co.. to jen k uvodu..

dulezite je, co udelal pro stat, a vubec me nezajima, kde vzal tituly a s kym spi. to je myslim rozdil v chapani mezi nami..

zkus psat do blesku, mozna ti i zaplati..

 
V 8/26/2006 1:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

paroubek je tlusta mocichtiva svine

 
V 8/27/2006 9:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Je dobre napsat pravdu - good job!!!
Divim se jenom jak jsou v Cechach lide agresivni, arogantni, vulgarni, urazi jeden druheho pro jeho nazor, atd.; a co je nejhorsi je, ze si nedovedou udelat objektivni usudek a jako odpoved na clanek (a mnoho jinych - viz treba diskuzi na Seznamu - to je uplna ktastrofa jak se tam lide vyjadruji!!!).
Co se tyce PhD prace: muj syn jenom na Master v Hudbe musel napsat knihu o 280 strankach a je ulozena i v Library of Congress!!!

 
V 8/27/2006 10:05 odp. , Anonymous Elfian řekl...

Tož někomu vyhovuje, když někdo vybere na lidech v privatizaci přes 250 mld. a pak je promrhá. Když pak padá ekonomika, tak to zachranuje balíčkama. Holt někteří lidi si kápnou do noty. S tím se taky mosí počítat :-)

 
V 9/03/2006 3:47 odp. , Anonymous Woooder řekl...

Pro autora clanku: Musim ocenit vasi literarni snahu, ale zel, zklamu vas.. Neumite psat, nechapete plne vyznam cizich slov, ktere tam cpete.. Co k tomu rict? Pokud je vam do 30 let, tak Vas opravdu nechapu, jak jste ke svym nazorum mohl prijit. Omlouva vas jedine neznalost byti v bolsevicke dobe. Ale ani to ne.

 
V 9/03/2006 10:26 odp. , Blogger ods řekl...

Woodere prohledejte si web kdo je to Dr. Ladislav Andrey (autor té literarní snahy nechápající význam cizích slov kterou jsem jen citoval), předpokládám, že jste mnohem větší vědecká autorita, když se tak do něho navážíte.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka