pátek, května 04, 2007

Reformy

Už měsíce či snad roky hlavním tématem na všech politických diskusích "nutné reformy". Většina lidí si pod tímto slovem už vybaví jen reformy podle ODS. To je chyba. Reformy nemusejí být jen bolestivé dopadající na sociálně slabší. Není nutné zpoplatňovat zdravotnictví, což je mimochodem dokonce protiústavní. ("Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon." ~ Listina základních práv a svobod, jejíž dodržování je zapsáno v ústavě.) Tento článek je reakcí na častá slova příznivců pravice, kteří říkají, že levicoví lidé jen kritizují reformy pravice, ale sami řešení nemají. (Aby nevznikl omyl, osobně jsem založen spíše levicově, ovšem tvrdím že nejlepší je tzv. zlatá střední cesta, která kombinuje výhody levice a pravice a hlavně používá zdravý rozum, který chybí stranám oběma.) V následujících řádkách bych tedy rád nastínil svoji představu reforem nebo alespoň směru, kterým by se měly ubírat.

Zdravotnictví
Začnu odvětvím, které je pravděpodobně diskutované nejvíce, zdravotnictvím. Pan ministr Julínek tvrdí, že je nutné zvýšit spoluúčast pacientů na léčbě, zavést poplatky za recepty a další, již tolikrát opakované a známé věci. Jedním z nejzajímavějších aspektů této reformy je mimochodem to, že by měly platit za návštěvu u lékaře i třeba pětileté děti. Důvod, proč něco takového nezavést, je například ten, že lidi tento zákon přiměje své nemoci spíše přecházet a podceňovat. Pokud bych pominul fakt, že to samo o sobě je špatné (a protiústavní), tak stejně existuje i další argument pro lidi, kteří za vším potřebují vidět jen peněžní prospěch státu - a to, že lidé, kteří podcení svou nemoc, budou pak potřebovat mnohem nákladnější zdravotní péči než balíček antibiotik. Teď tedy, ale k návrhu, jak situaci řešit jinak. Osobně navrhoval citelné zvýšení placení pojistného pro lidi, kteří se svým zdravím naschvál hazardují. Zejména by měli tyto poplatky pocítit kuřáci a alkoholici, kteří tvoří velmi početnou skupinu nemocných. Podobně by to mělo třeba být i u lidí, kteří jsou kvůli své špatné životosprávě obézní. Toto řešení má i další pozitivum - lidé, kteří se takto chovají ke svému zdraví, budou mít další důvod s tím přestat. Jako druhý krok, jak přidat do státní pokladny a zároveň zlepšit zdravotní stav obyvatelstva, by mělo přijít velmi citelné zdražení cigaret a alkoholu. A zde je důležité, aby to bylo zdražení jednorázové, protože jinak by nesplnilo kýžený efekt. Tohle je skutečně nepopulární reforma.
Z poplatků za zdravotnictví jako takové souhlasím pouze s poplatkem za jídlo v nemocnici, který celkem dává logiku. Musí však být jen malý. Ta padesátikoruna až stokoruna je celkem optimální. Nesmí však platit pro děti a důchodce.
K tématu zdravotnictví do jisté míry patří i zda zakázat kouření ve veřejných prostorách či ne. Toto je snad jediná oblast, kde nejde o preference u stran, ale skutečně o vlastní pohled ovlivněný do značné míry tím, zda kouříte či ne. Zde argumenty pro zákaz převažují ty proti. Každý má právo na ochranu svého zdraví a práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého. Na všech veřejných prostranstvích by měl být jednoznačný zákaz kouření.
A k smíchu jsou argumenty kuřáků, že oni jsou taky zhnuseni pohledem na tlusté lidi, přejídající se tlačenkou. To je rozdíl a velký. Jedno je jen pocit a druhé je smrtelné onemocnění. Zdravotnictví je jeden z mála sektorů státu, kam je potřeba peníze dávat a nikoliv brát, ale na druhé straně je potřeba lidi donutit se svým zdravým nehazardovat, ovšem ne tím stylem, že pak nepřijdou kvůli poplatku k doktorovi. Směřování k něčemu jako výdělečné zdravotnictví je však chyba.

Daně
V oblasti daní nesdílím představu "rovné daně", která lidi lépe motivovat, ale jsem pro daň progresivní, ovšem v trochu jiném smyslu než ji známe dnes a pouze u příjmů a zisků. Progresivní daň dneška má chybu, že je skoková. Já navrhuji, aby šlo o stoupání lineární. Něco ve smyslu jako: u příjmu 7000 Kč, daň 7%; u příjmu 15 000 Kč, daň 15% a pod. Nemyslím ovšem s těmito konkrétními čísly. Ty by samozřejmě museli stanovit nějací odborníci. A daň by také samozřejmě musela u určitého čísla např. 35% nebo 40% končit a dál už nestoupat. Tím bychom docílit toho, že by zaměstnanci neodmítali zvýšení platů, protože by si kvůli nelineárně stoupajícím daním vydělali méně. A byl by to tedy určitý částečný kompromis mezi progresivní a rovnou daní.

Doprava
Tohle sice není zrovna vlajkové téma politiky, ale i tohle je oblast, kde jsou potřeba udělat změny. Především je potřeba zabránit korupci. Proč tedy nezavést jako v jiných zemích státem placené provokatéry, kteří se poruší nějaký předpis, nechají se chytit a nabídnou úplatek. A pokud policista úplatek přijme, tak se jde k soudu. Ono by si pak každý rozmyslel zda přijmout či nepřijmout. A co se týče bodového systému - je v něm potřeba odstranit pár nesmyslů a přílišných tvrdostí od překročení rychlosti o dva kilometry až po trestu za zranění sama sebe při nehodě na kole. Ale hlavně je ho potřeba buď důsledně kontrolovat, nebo je na nic a odnesou ho akorát smolaři.

Sociální dávky
Tohle téma je omílané snad už úplně všude. Dávat či nedávat? Můj názor je, že ano, ale. Je potřeba dávat dávky jen tam, kde jsou potřeba a jen lidem, kteří si je zaslouží. Komu tedy ano a komu ne? Například: Někteří lidé se práci pokoušejí najít doopravdy, jiní na to kašlou. Tohle je jedna ze základních mezer. Nikdo tohle nijak důsledně nekontroluje. A hlavně je potřeba při kontrole uplatnit zdravý rozum a ne jen se řídit podle nějakých papírů. Dál je potřeba sebrat dávky lidem, kteří kradou, ničí své okolí. Ano, zde narážím zejména většinu romů. Tím nechci být rasista, ale tím konstatuji fakta. A bez nějakého rasismu říkám, že oblasti, kde žijí nějaké takovéto a obdobné rizikové skupiny by měl být zvýšený policejní dohled v zájmu zachování pořádku. A tito lidé by se za své přestupky neměli vyhýbat soudům, tak jak se to mnohdy dělo dosud.
A pak samozřejmě je potřeba i některé dávky škrtnout. Některé snížit. Tohle se už nedá při současném množství různých dávek rozebírat moc konkrétně. Za všechny, co škrtnout mohu opět jmenovat například "pastelkovné".

Drogy
Ano. O drogách se v poslední době mluví víc než často. A překvapuje mě jak všechny strany jsou víceméně pro dekriminalizaci a legalizaci a neexistuje tu opačný názor. Je to podle mě chyba. Legalizace je jednodušší než postihování. Důvodem pro legalizaci drog je svoboda, důvodem proti je zdraví. Co je víc? Drogy jsou škodlivé a se současným přístupem je za chvíli začne brát pomalu každý mladý člověk. Navíc takovíto lidé neškodí jen sobě, ale mohou ohrožovat i lidi kolem sebe a zvyšují mimo jiné i výdaje ve zdravotnictví. Mělo by se postihovat i jejich držení - už jenom z důvodu, že se dealeři pak mohou vymlouvat, že je mají pro vlastní potřebu. Je potřeba nasadit lidi - policisty, kteří se je budou pokoušet koupit a po té usvědčí pachatele.

Trestní hranice a tresty
Tohle téma se už také několikrát objevilo v různých debatách, i když ne nijak vyhroceně. Otázka zda snížit či nesnížit však už nastolena byla. Osobně jsem pro snížení, protože nevidím důvod proč by 14-tiletý člověk nebo i 12-tiletý člověk nemohl nést odpovědnost za to, co dělá. Ono si takové dítě víc než dobře uvědomuje, že krade nebo ničí věci. A minimálně na takovéhle věci bych tu trestní odpovědnost rozšířil. Na druhou stranu není potřeba trestní odpovědnost rozšiřovat na méně závažné přestupky. Ale krádeže, vraždy a vandalství si jednoznačně každé dítě uvědomí i ve 12-ti letech a naopak si ještě spočítá, že není trestně odpovědné. A také nevidím důvod, proč by se neměla zveřejňovat jména a fotografie takových dětí. Řekněme si upřímně, kdo věří, že z takového dětského vraha bude jednou slušný člověk?
Dál je velký nedostatek dnešního systému, že lidé ve vězení nemusejí pracovat a vlastně se tam můžou deset let jen tak válet a my jim to platíme. To je chyba. Vězni by si na sebe měli vydělat, protože takhle ten trest nemá patřičný efekt. A navíc toho někteří dokonce chytráci zneužívají. (Bezdomovci se nechají zavřít na zimu do vězení.) Být ve vězení by neměla být za žádných okolností výhoda.

Korupce
Tenhle problém jsem si nechal že ke konci článku. Hodnotím ho totiž jako nejzávažnější z celé dnešní politiky. Byla, je a bude to korupce, která stát připravovala o miliardy ať už v podobě Koženého či gripenů. Nebýt korupce jsou státní dluhy troufám si odhadnout o desítky miliard menší. Korupce je ovšem problém, na který není žádné reálné řešení. Korupce je napříč celým politickým spektrem. Tady si strany mohu podávat ruce. Korupce je oblast, na kterou neexistují odborníci ani teorie, jak ji řešit, protože korupce začíná u těch nejvyšších a končí u těch nejnižších a tím pádem ji někdo nechce řešit. A i kdyby se třeba jeden, dva nebo i deset takových lidí, kteří by ten zájem měli našlo, stejně by neměli šanci uspět.

A něco na závěr: Reforma sama sebe
Čím víc politiku sleduji, tím víc mi připadá, že největším problémem dnešní politiky je přemíra korupce a nedostatek zdravého rozumu. Abychom se mohli správně rozhodovat měli bychom si první řadě uvědomit, co je důležitější. Zda svoboda či zdraví (a to jak fyzické, tak i duševní). Také je důležité vědět, že na všechno nemusí a ani neexistuje jednostranné absolutní řešení. A podstatné je také nebát se dokázat změnit názor, pokud zjistíme, že jiný je lepší, i přesto, že jsme předtím hlásali i třeba úplný opak. Je potřeba vidět jaké chyby dělá ČSSD i jaké ODS a je potřeba si uvědomit, že i ta druhá strana má na některé věci lepší řešení než my.

poslal Celebi

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 29:

V 5/04/2007 11:29 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To je popis zeme, kde bych chtel zit....:)

 
V 5/04/2007 2:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To není popis země, ale pohádka. Pokud něco navrhuji, tak to musím doplnit i o ten důležitý prvek a to je jak to realizuji.

Zdravotnictví:

Je krásná představa, že kuřáci a vlastní vinou obézní lidé budou platit více, ale kdo rozhodne kdo je kuřák a kdo je z vlastní viny obézní. Tohle je naprosto nereálné, chce to trochu pragmatismu.

Zdravotnictví je pro normálního smrtelníka asi neuchopitelné, ale přece bych měl 2 návrhy:

1) Zajistit péči dostupnou pro všechny. To znamená skutečně vybudovat systém nemocnic řekněme 4 úrovní (místní, okresní, krajské, "republikové") dle aktuální situace v konkrétním regionu. Vybavenost nemocnic (tím i poskytované služby) i erudovanost lékařů a i rozpočet stoupá z pozicí nemocnice, ale zlomeniny a podobné věci musí umět všude obecně řešeno.

2) Zdravotnický standart. Mělo by být stanoveno co je hrazeno a co je nadstandart. Asi je to dost složitý problém, ale prostě by to mělo být, protože souhlasím s tvrzením, že není možné poskytovat evropský standart za české peníze. Co se týká doplatků na léky, tak bych viděl situaci podobně s tím, že by nebyly doplatky na konkrétní léky, ale poušální platby dle diagnózy (jestli to jde vůbec nějak odlišit) a který lék z nabídnutých od doktora si nemocný vybere je na něm a rozhoduje i o výši svého doplatku. (tohle mi ovšem zní taky jako pohádka s ohledem na farmaceutickou loby :-)

2) Sociální dávky

Naprosto ta samá písnička. S tím co je napsáno se ztotožní každý bez ohledu na osobní postoj pravice versus levice, ale kdo zase bude posuzovat, kdo je potřebný a kdo flákač. Utopie

3) Daňový systém

Vámi popisovanou tezi daňového systému jsem nepochopil. Ale dovolením si opakovat, to co už jsem jednou psal. To, že někdo nechce zvýšit plat, protože se mu to nevyplatí je blud, který tady rozšířil myslím čenda a setkal jsem se s ním i jinde. Je to naprostý nesmysl. Kdo má tužku, papír a znalosti, může si to sám ověřit.

Osobně jsem zastáncem progresivního zdanění, ale k tomu už zde diskuse proběhla v jiném článku.

Přeji všem krásný víkend

 
V 5/04/2007 2:22 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Máš v tom docela základní faktické chyby. Vězni už nyní mají povinnost pracovat, problém je spíše v tom, že ta práce pro ně není. S progresivní daní tak jak je teď nastavená s vyšším platem na tom nikdy nebudeš hůře. Tu vyšší daň platíš vždy jen z té částky, která přesahuje hranici.

Přidám i tabulku: 121 200 12%
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % ze základu
přesahujícího 121 200 Kč
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % ze základu
přesahujícího 218 400 Kč
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % ze základu
přesahujícího 331 200 Kč

Tzn. svých prvních 121200kč ročně vždy daníš jen 12%. Teprve to co vyděláš nad těch 121k ročně daníš 19%.
Pokud si vyděláš více než 218400kč ročně, tak zase platíš 12% ze 121k, pak 19% z té částky do 218400kč a to co je nad daníš 25%

Sociálka už nyní může rozhodnout, že některým lidem platit nebude, např. těm, kteří neshání práci, ale bohužel to moc nedělá. Problém u nás není ani tolik v legislativě, jako spíše v mizerném právním vědomí a v celkovém nedodržování předpisů. Jak občany, tak státem. Není třeba přidávat nové a nové zákony, ale spíše zajisti dodržování těch stávajících. (Krásně to jde vidět na bodovém systému, kdy první dva měsíce skoro všichni jezdili opatrně, ale potom už se na to všichni vykašlali a teď už se zase jezdí jako dříve).

 
V 5/04/2007 4:35 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ty daně mě vyloženě praštili do očí. Už jsem málem začal zhánět tabulku a propočítávat to, ale jak vidím, tak už to udělal mcj za mě.
Tady vydím opět problém v tom, že media hlasají jedinou nespochybnitelnou pravdu o ekonomice, ale zas tolik lidí ji nerozumí, kolik se o ni snaží zasvěceně hovořit. To samozdřejmě není chyba Celebiho, ale všeobecně v mediich hlasaných nesmyslů.

 
V 5/04/2007 10:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

V článku je mnoho chyb faktických a hlavně množství chyb gramatických a překlepů, to si to po sobě nemůžete přečist?

 
V 5/04/2007 11:21 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

mcj: No podle mých informací dnes vězni mohou práci odmítnout. A mnoho jich nepracuje z bezpečnostních důvodů. Když tak by se hodil nějaký odkaz, kde to je jasně napsáno.
U daní jsem zřejmě udělal chybu, že jsem bral jako pravdu mnohokrát zopakované tvrzení v médiích i internetu.
Sociálka dnes samozřejmě může rozhodnout o odebrání dávek, ale problém je v tom, že to nedělá a v článku jsem měl namysli nějaký systém s jasnějšími pravidly než dnes.
ahura: Vytýkat překlepy a sám jeden udělat (přečist)... Když denně píšete větší množství textu, tak se překlepům i třeba s kontrolou neubráníte.

 
V 5/05/2007 8:41 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Trochu mimo tema, ale snad to sem take patri.
Po nejake dobe jsem opet procetl fora na Idnes, Aktualne a Lidovkach. Zacinam mit strach. Sleza se tam opravdu podivna spolecnost - smeska primitivnich rasistu, mozna protofasistu, hulvatu, sprostaku - pravdepodobne volicu ODS...Otrasl jsem se hnusem a mam zkazenou naladu, mezi kym to v teto zemi ziji. Co nas tady asi ceka... Rad bych videl neco optimistickeho. Treba ty Tribune - mas talent psat - mohl bys nejak pomoci ? :-)

 
V 5/05/2007 8:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Klokan: Na jednom takovém fóru jsem se dočetl, že za chvíli budou živí závidět mrtvím.
Dobrá zpráva je ta, že pak už to nebude trvat dloho. :-D

 
V 5/05/2007 8:21 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Klokan

Na tomhle webu tomu tak není a naštěstí také není jedinou výjimkou. Občas nahlédnu do diskusí které zmiňujete a tak vím, že vámi popsaný stav je setrvalý. Nepamatuji že by tomu bylo jinak. Když se tam náhodou objeví nějaký normální názor, postavený na soudnosti pisatele, bývá zpravidla "ukřičen" či ignorován. Příliš si vážím Tribunových kvalit než abych mu doporučil jejich pošpinění v tak zhnilém prostředí a jsem rád, že si od něj mohu něco přečíst zde. Tam by to bylo skutečně jen házení perel sviním.
Mě osobně dodává optimismus vědomí, že existují i jiné diskuse, kde se projevují jiní lidé a tedy někde okolo mne žijí. To že jsou v menšině je sice smutné ale nic nového pod sluncem. Iternet sice zviditelňuje to negativní ale naštěstí funguje i naopak. V reálném životě byste se s takovými lidmi nestýkal a tak si jejich množství tolik neuvědomoval. Možná byste se cítil spokojeně v okruhu těch které jste si vybral a na ty druhé ani moc nemyslel. Ale růžové brýle se dají snadno ztratit a pak by byl člověk nejraději slepý. Takhle je to lepší. O hulvátech, rasistech a podobných sice víte ale současně máte možnost se dozvědět o těch druhých.

 
V 5/05/2007 8:25 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Elf

Špatná zpráva je že pro mnohé už tato chvíle nastala. :-(

 
V 5/05/2007 9:42 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Zdravím,
článek jsem si přečetl celý a bohužel jsem v něm našel poměrně závažné chyby, nebo spíše neznalosti. Naprosto autora chápu,

myslí to dobře a v žádném případě mu to nemám za zlé. Chtěl bych zde reagovat na některé části článku

Zdravotnictví
Jak už zde v diskuzi nějaký čtenář psal, je naprosto nemožné někomu dokázat že je nemocný právě v důsledku např. kouření nebo

špatné životosprávy. Lidé by se museli sami přiznat k tomu, že kouří, pijí alkohol, fetují, nebo "špatně žijí". Jinak by se

vždy mohli na něco "vymluvit" a sehnat ke své výmluvě i potřebné posudky, protože problémy zdravotního rázu mívají mnoho

příčin. Mimoto jak sám výše ve svém článku odvoláváte k ústavě, mohlo by často docházet ke kolizím právě s větou "Každý má

právo na ochranu zdraví.". Zvláště ve sporných případech, nebo pokud by pacient odmítl platit "přirážku" za vlastní zavinění

a byla by mu odepřena péče. Proti zdražení alkoholu a cigaret nic nemám, ale mohlo by to vést k růstu nelegální výroby

nebezpečných alkoholických a tabákových výrobků.
Ačkoliv nejsem hnidopich, zde si dovolím syntaktickou poznámku. Ve větě "Zde argumenty pro zákaz převažují ty proti." není

jasné, které argumenty převažují které, ale to jen tak na okraj.
Lidé mají díky svobodě právo, s mírnou nadsázkou, své tělo libovolně ničit. Nedonutí je ke změně většinou ani nátlak lékařů,

rodiny, či vážné nemoci. Řešení tohoto problému v civilizovaném světě zatím téměř neexistuje, podle mých informací některé

zdravotní pojišťovny poskytují lidem s dobrou životosprávou bonusy - asi jako když máte povinné ručení a nebouráte.

Daně
Lineárně rostoucí daň není nic zas tak nového, otázkou je, zda by se tím něco vyřešilo - odpůrci by stále říkali, že se jedná

o progresi a druhá strana spektra by naopak hlásala zvětšení rozdílů mezi jednotlivými daňovými úrovněmi. V praxi by

pravděpodobně vaše myšlenka nezískala podporu ani levice, ani pravice.

Doprava
Státem placení provokatéři je velice těžké zavádět z důvodu protiprávnosti jejich činnosti a nutnosti získat důkazy

oprávněným způsobem, zakotvené v procesním právu. Vzniká tu kolize. Svědectví provokatéra by pro nelegální důkaz (důkaz

získaný nelegální cestou, či formální chybu) nebyl u soudu s největší pravděpodobností uznán - tudíž by nemohl být viník

odsouzen. U politiků by díky veřejnému mínění nebylo odsouzení či neodsouzení tak důležité.

Sociální dávky
Zde je patrně autorova největší chyba. Právní řád kteréhokoliv demokratického státu musí být naprosto nestranný a objektivní,

proto je nutné ve všech případech postupovat přesně podle předpisů, podle "papírů". Není možné nechávat rozhodování o

takovýchto případech na zvůli subjektivního posouzení jednotlivce. Pokud by toto bylo zavedeno, došlo by snad k porušení

základu našeho práva, ústavy i mezinárodních úmluv. Je to prostě neproveditelné.
Autor si nemůže hrát na soudce a kata v jednom, to je nesmysl. Sám by asi nebyl spokojen, kdyby mu nějaký úřad sebral podporu

jen z důvodu, že se úřednici půl hodiny pilující si nehty nelíbil, nebo že se trochu více opálil.

Drogy
Důležité je samozřejmě drogy potírat, ale s rozmyslem. Vezměme si příklad z americké prohibice, která zavinila vlnu

alkoholických orgií - alkoholu se poddávali i dřívější abstinenti a došlo ke gigantickému nárůstu mafie. Dealer samozřejmě nemůže

vydávat "kilo" kokainu za dávku pro sebe, proto si myslím, že by mohla být část drog zlegalizována, ale muselo by být

naprosto přesně určeno, kolik je dávka pro vlastní potřebu.
Policisté samozřejmě takto už dávno působí a mají i dokonalejší metody než které většinou

zadrží jen malé ryby - dealery na nejnižším konci potravního řetězce - dokladem toho je i vysoká úspěšnost naší protidrogové

centrály, obzvlášť v naší tranzitní zemi.

Trestní hranice a tresty
Opět autor postrádá některé poznatky z práva a psychologie. Souhlasím se stanovením hranice odpovědnosti na 13 let, odpovídá

to totiž i biologicky. Ovšem naprosto tvrdě nesouhlasím s primitivní tezí "Řekněme si upřímně, kdo věří, že z takového

dětského vraha bude jednou slušný člověk?" - to je naprostý nesmysl. Navíc na větu "A také nevidím důvod, proč by se neměla

zveřejňovat jména a fotografie takových dětí." říkám jen že nevidím důvod, proč by se měly fotografie těchto lidí zveřejňovat

- aby se začaly objevovat v paskvilech jako Aha a Blesk? Zločin je věc nebezpečná pro společnost, ale není to detektivka v

televizi nebo kině.
Mimoto trestní odpovědnost je odpovědnost k trestným činům, nikoliv k přestupkům, ačkoliv dnes nesou za oba tyto delikty vinu (a trest) rodiče.
Vězení nesmí být výhoda a ani není, myslím si, že pohled veřejnosti na vězení je zkreslený. Do budoucna je možná nutné

reformovat i udílení trestů odnětí svobody, protože jejich výchovná účinnost klesá.
K práci nelze nutit naprosto nikoho, to zaručuje Základní listina lidských práv a svobod a v případě jakýchkoliv vězňů či

zajatců Ženevské konvence.

Korupce
Souhlasím, že se jedná o metlu demokracie, ovšem pravděpodobně zde vždy v nějaké formě bude.


Omlouvám se nakonec za délku mého komentáře, původně to nebylo zamýšleno.

Komentář nepíšu V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ jako odsouzení autora. Jsem velmi rád, že se o danou problematiku zajímá, mluví o ní a

neváhá přijít s vlastní invencí. Ovšem je nutné v některých případech odstoupit od stereotypů a odklonit se od extrémismu

(př. Tresty).

Do budoucna držím palce Celebi.

Don Quijote

 
V 5/05/2007 10:05 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Kamil Mudra

Samozrejme jsem po Tribunovi nechtel, aby psal do tech modrohnedych for :-). Mel jsem na mysli nejaky clanek na tomto blogu - nejaky aspon mirne optimisticky, i kdyz soucasne deni mnoho duvodu k optimismu nedava.
Normalni slusni lide jsou, bohuzel, v krute mensine a defenzive. Nejen u nas. Zanedlouho si treba Francouzi zvoli prezidenta, jakeho Francie snad jeste nemela...

 
V 5/05/2007 10:34 odp. , Blogger ods řekl...

Obecně k článku a komentářům pár poznámek.

Zdravotnictví:
Myslím si, že není nutno zvyšovat různým skupinám pojištění, mohlo by se například sto procent vybraných spotřebních daní na alkohol a tabák převádět zdravotním pojišťovnám.
Obezita je trochu jiný problém, protože spousta zdravé výživy je drahá a tudíž někteří lidé, kteří by chtěli žít zdravě stejně nemohou.

Daně
Docela zajímavým nápadem bylo zavedení v Polsku levicovou! vládou rovné daně, ale jen pro podnikatele, kteří používali něco jako naše evidence příjmů a paušální náklady. Kdo optimalizoval účetnictví a zaměstnanci platili normální progresivní daň.

Sociální dávky
Tam musí být naprosto jasná pravidla a přísné dodržování těch pravidel.

Drogy
Nesouhlasím ani s tvrdšími tresty ani s legalizací. Proti nějaké tvrdě stíhané prohibici mluví zkušenost Spojených Států, proti legalizaci zájezdy lidí do Holandska, kde jejich jediná činnost je konzumace co největších množství marihuany v co nejkratším čase. Dá se namítnout, že za alkoholem se jezdí taky, ale nevím proč by něco špatného mělo být argumentem pro zvětšení počtu špatného.

Tresty
Preferoval bych zvýšení počtu alternativních trestů jako třeba veřejně prospěšné práce (a dokážu si představit pokud prospěšné nebudou i nějaké neprospěšné, mírně nesmyslné, ale prostě povinná práce, jako třeba kopání a zasypávání děr) a domácí vězení. A možná bych si dokázal představit i něco takového jako dodatek k podmínečným trestům.

A obeně u reforem, je pro mne zábavné jak si pravice a levice vyměnily role. Levice kdysi byla stranou revoluční a dnes spíše preferuje místo utahování opasků a skokových reforem evoluci a pravice místo konzervativního přístupu téměř neustále chce drastické reformy a de fakto revoluce.

 
V 5/05/2007 11:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jen bych si dovolil poznámku ke zdravotnictví. Celebi nepsal, že by si lidé měli platit ¨léčbu zaviněných onemocnění. To je pochopitelně blbost. Psal, že by lidé, kteří mají vlastní vinou vyšší riziko onemocnění, měli platit vyšší pojistku.
Po důkladném vyšetření a lze poměrně dobře identifikovat alkoholika (vyš. funkce jater) a prý i kuřáka (změny plic patrné na RTG).
Obézní lidé jsou jasní - nezaviněných obezit je jen málo a jsou dobře poznatelné (Cushingův sy., některé vrozené poruchy metabolizmu,..).
Osobně bych byl ještě "přísnější" v tom, že bych snížil úhradu za léčbu zraněních vzniklých v důsledku vlastní nebdalosti (zaviněné dopravní nehoda, adrenalinové sporty,...).

 
V 5/06/2007 8:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pořád ale podotýkám - hodně lidí nemá, aby si kupovali biopotraviny a žili zdravě, tak to prostě je. A pak si ještě měli tito lidé trestat tak, že budou platit více? To by se musel změnit celý systém, od zemědělství až po zdravotnictví.
To se ale nestane. Jinak se my tento článek docela líbí :-)

 
V 5/06/2007 10:45 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Souhlasím, ale co se dá dělat když většina poslanců strká hlavu do písku před ochranou nekuřáků, před zvyšujícím se počtem feťáků, alkoholiků a to hlavně mezi mladistvými? Prodavači, kteří prodají dětem alkohol dostanou maximálně 300Kč pokutu. Na diskotékách se běžně opíjí nezletilá mládež. Nemáme tu ale žádnou stranu, která by se o tuto problematiku zajímala. K posledním senátním volbám přišlo 9% lidí, síla co? Nezájem, lidi vidí, že se tu jen o všem mluví a píše, ale nic nedělá a tak kašlou na politiku.
Za biopotraviny tu taky nikdo nebojuje. V Plusu se dají koupit levněji.
Ještě petice, která stejně poslance moc nezajímá www.stopkoureni.cz

 
V 5/07/2007 3:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

2 Anonymni :
to, ze nejim biopotraviny neznamena, ze ziju nezdrave a jsem obezni. V tvem zminivanem Plusu jsem byl cca pred tydnem a videl tam BIOBIO 6kusu vajec za 29.90KC. Sry, ale to odmitam za ty penize kupovat.

2 dq:
co se tyce trestu, tak souhlasim spis s Celebim - z 12 letyho vraha nevyroste slusny clovek. Osobne bych pro takovou zrudicku pozadoval netvrdsi mozny trest. To samy plati i pro zverejneni udaju mladistvych pachatelu. Ty tomu rikas extremismus, ale vzhledem k tomu, co se deje okolo nas, nemuzeme byt moc milosrdni.

 
V 5/07/2007 5:32 odp. , Blogger ods řekl...

Amenre, zdravé stravování nemusí být jen o bio potravinách, to je samozřejmé. Ale lidé, kteří při nákupech potravin počítají každou korunu nemohou moc hledět na to, jestli to splňuje veškeré parametry zdravé výživy, ale jestli se vůbec budou moci najíst.

 
V 5/07/2007 6:21 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

BIOBIO 6kusu vajec za 29.90KC. Sry, ale to odmitam za ty penize kupovat.

A kolik byste si přál, aby stálo vejce, které není ze slepičího koncentráku? Tolik, co nepokryje ani náklady na jeho "výrobu" včetně dotací?

U potravin by měly být povinné fotografie anebo ještě lépe z videa provozu, ve kterém vznikají - pro dnešní techniku je to hračka. V takovém supermarketu by se sice polovička lidí hned pozvracela a druhou přešla chuť už nadobro, ale iluze o tom, co jedí by rázem ztratili. I o tom, že tak levné je to jen díky hodným pánům z toho skvělého supermarketu, který myslí jen na jejich dobro a proto tak skvěle obchodují...

 
V 5/07/2007 6:30 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ale lidé, kteří při nákupech potravin počítají každou korunu nemohou moc hledět na to, jestli to splňuje veškeré parametry zdravé výživy, ale jestli se vůbec budou moci najíst.

Problém je, že jim reklama (a tzv. "zdravý rozum" ovšem deformovaný reklamou) tvrdí, že se těch zmetku "najedí". Skutečnost je taková, že je to globálně vyjde dráž, jak na peněžence, tak na jejich vlastním zdraví, než kdyby se stravovali rozumně (což zase na druhou stranu neznamená honit módní zmetky pro změnu s nálepkou BIO)... jenže rozum to má těžké a pro sedláka chleba je chleba, ať je upečený z tradičních surovin anebo z trvanlivé směsi škrobu a sádry (nadsázka)... stejně jako je vejce jako vejce, bez ohledu na to, jak přišlo na svět.

To je ale součást moderního oblbovacího průmyslu a kultury náhražek všeobecně, bez které by se nynější systém zhroutil. Takže to, aby lidé jedli zdravěji apod., není v zájmu ani většiny výrobců potravin, ani obchodníků a přidružených odvětví (reklama, doprava), ale nakonec ani lékařů.

Bohužel, tzv. dnešní "levice", kterou by přesně tohle mělo trápit, totiž ono oblbování např. méně vzdělaných a méně movitých vrstev obyvatelstva, se snaží držet krok, přesně v duchu hesla: hlavně že je co do huby - lhostejno, kde se to vzalo. To je mimochodem hlavní problém, který mám s tzv. levicovým myšlením a levicovou politikou, a proč ji považuji za slepou uličku skutečně kvalitní politiky v zájmu občanů.

 
V 5/07/2007 8:53 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane ,,zelená politika" , kdyby jste se musel rozhodnout mezi ČSSD a ODS, koho by jste si vybral? Děkuji za odpověď!

 
V 5/07/2007 9:46 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

kdyby jste se musel rozhodnout mezi ČSSD a ODS, koho by jste si vybral? Děkuji za odpověď!

Vybral bych si to, co by bylo v dané chvíli výhodnější.

 
V 5/08/2007 2:58 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Martin: No já bych si stejně kopuil maximálně to, na co mám. Ať by ktomu byli sebebarevnější obrázky.

 
V 5/08/2007 8:08 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

No já bych si stejně kopuil maximálně to, na co mám. Ať by ktomu byli sebebarevnější obrázky.

Ano, to je záležitost trhu. A aby byl skutečně svobodný, musel bych mít jako zákazník právo získat veškeré informace o nabízeném produktu a prodejce/výrobce povinnost mi je poskytnout. Například u potravin zdokumentovaný proces výroby, jak v případě živočišné, tak rostlinné. A nejen teoreticky na papíře, ale i vizuálně z konkrétního provozu.

Všichni tzv. "pravičáci" a "liberálové", co se tak ohánějí svobodným trhem, zapomínají dodat, že tento trh je svobodný jen pro toho, kdo získá lepší reklamu. K tomu je samozřejmě zapotřebí zpravidla totálně ututlat, jakým způsobem výrobky vznikají - takový "svobodný trhan" to s úlisným úsměvem prohlásí za výrobní tajemství. Namísto toho se za použití poznatků psychologie útočí na primitivní lidské pudy s výrobkem naprosto nesouvisejícími obrazy a zvuky, které mají za úkol navodit v souvislosti se značkou výrobku příjemnou náladu, tak aby se vytvořil primitivní podmíněný reflex: výrobek XY = příjemné a dobré.

Řeknete si, to se mě netýká, já nakupuji jen to, co chci... jenomže tento princip olivňuje setsakramentsky to, co si vůbec dovolit koupit můžete. A je to tak, že čím jste chudší, tím větší zmetky máte na výběr... "levici" je tohle ovšem ideově šumafuk, jak jsem psal, hlavně že se ten žaludek něčím nacpe. V efektu tak ruku v ruce s "pravicí" tento stav podporují a konzervují.

 
V 5/08/2007 9:07 odp. , Blogger Tribun řekl...

Když je řeč o reformách, já bych měl návrh na jednu velice radikální, možná radikálnější, než by byla restaurace monarchie. A přitom se dá shrnout do dvou slov: "dodržujme zákony!"

Protože naším nejpalčivějším problémem nejsou ani tak špatné zákony, jako obecná nechuť k jejich dodržování, pohrdání soudy a nevymahatelnost práva. Co záleží na zákonech, které nikdo nerespektuje? Ale zkuste si někdy nějaký zákon prostudovat a zjistíte, že to není taková bída, jak se zdá. Ty zákony nejsou zas až tak špatné a dávají dostatek prostoru k nalézání práva a spravedlnosti (což je s ohledem na úroveň našeho parlamentu s podivem). Špatní jsou lidé, pověření jejich vymáháním - namísto toho, aby na jejich základně hledali právo a spravedlnost, tak se za ně schovávají, a raději než by čelili kritice za své rozhodnutí, vydají se cestou nejmenšího odporu. To jest cestou řádně promazanou - a jak všichni vědí, nejlepším mazivem jsou peníze.

Ačkoliv je důležité, aby zákony byly dobré, mnohem důležitější je, aby platily pro všechny bez rozdílu stejně. Ale k tomu máme zatím počertech daleko, a seberazantnější změny v parametech daňového systému nás k tomuto cíli nepřiblíží ani o píď.

 
V 5/08/2007 10:33 odp. , Blogger ods řekl...

Problém je, že jim reklama (a tzv. "zdravý rozum" ovšem deformovaný reklamou) tvrdí, že se těch zmetku "najedí".

To co píšete o reklamě a informovanosti uživatele je pravda, ale já měl na mysli problém se zdravou výživou u lidí (například důchodců), kteří si jedou například koupit odstředěné "mléko" přes celé město, aby si mohli díky ušetřeným korunám koupit o dva rohlíky více. A ovoce a zeleninu nakupují minimálně, protože je pro ně příliš drahá.

Tribune s těmi zákony jste mi připomněl informace z časopisu Euro (úvodník, letošní číslo 13) o výzkumné instituci The Economist Intelligence Unit, která v jednom ze svých rozborů uvedla, že nelze prokázat, že by se díky rovné dani automaticky vybralo více peněz na daních nebo zvýšily investice. Když se někde něco podobného stalo, tak to mohl být výsledek jiných reforem - například zpřísnění pravidel pro výběr daní. A od sebe dodám, že to potvrzuje například Rusko, kde sice snížili daně, ale jednak se objevil boom na ropu a zároveň vláda a Putin staví na velmi přesném dodržování daňových zákonů a to i zpětně.

 
V 5/09/2007 10:43 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

problém se zdravou výživou u lidí (například důchodců), kteří si jedou například koupit odstředěné "mléko" přes celé město, aby si mohli díky ušetřeným korunám koupit o dva rohlíky více


Přičemž obě tyto potraviny jsou náhražky, které jejich organismu sílu uberou spíše než dodají. Ale to je na delší debatu - pouze na vysvětlení, že jsem "reklamou deformovaným zdravým rozumem" myslel přesně to vědomí, které nám namlouvá myšlenky jako "pijte mléko, je zdravé" anebo "rohlík jako rohlík" (= malý chleba = základní potravina).


A ovoce a zeleninu nakupují minimálně, protože je pro ně příliš drahá.


Což ve vztahu užitečnosti pro organismus platí jen zdánlivě - a o to jde: lidové neinformované masy se snaží šetřit v dobré víře na tom, co by jim přineslo největší zisk, a naopak vydávají ochotně peníze za to, co je ještě víc ruinuje.

Bohužel vnímám levicovou ideologii jako něco, co se snaží lidem namluvit, že svět bude v pořádku do té doby, dokud budou mít pocit a tím pádem plný žaludek levného odstředěného mléka a levných rohlíků, a proto se taky bude snažit o takovou politiku, která tohle lidem zajistí. Bez ohledu na skutečný profit společnosti jako celku a bez ohledu na zdraví jednotlivců i celých populací.

 
V 5/09/2007 1:56 odp. , Blogger ods řekl...

Bohužel vnímám levicovou ideologii jako něco, co se snaží lidem namluvit, že svět bude v pořádku do té doby, dokud budou mít pocit a tím pádem plný žaludek levného odstředěného mléka a levných rohlíků, a proto se taky bude snažit o takovou politiku, která tohle lidem zajistí. Bez ohledu na skutečný profit společnosti jako celku a bez ohledu na zdraví jednotlivců i celých populací.

Souhlasil bych s Vámi, kdybyste nenapsal obecně levicovou ideologii, ale například chování mnoha levicových stran. Součástí levicové ideologie jsou pro mne i ekologická témata, alterglobalismus atd. Levice není monolit, má mnoho názorových proudů a totéž se týká i pravice.

 
V 5/12/2007 9:57 dop. , Blogger Unknown řekl...

Pekne, az na ty dane. O tom byste si mel neco precist driv, nez uverite blabolum nekterych redaktoru, resp. politiku. A rici, ze je neco linearni a stat si za zmenami te vysledne krivky - to take nesvedci moc o Vasich zalibach v matematice. Jinak co jsem pochopil tak navrhujete presne to zdaneni, ktere se tu uz radu let pouziva. Jinak s ostatnim plne souhlasim.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domů