neděle, května 24, 2009

Ten náš roztomilý mluvka

Bohudíky již bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt se znovu předvedl v plné kráse. Pro Lidové noviny napsal článek, ze kterého za asi nejvýznamnější považuje větu: Při komunikaci reformy jsme stáli proti politikům ČSSD, kteří nejprve lhali ráno a lhali večer, pak začali občany strašit a korunovali to ohýbáním zákona. Co ale nám exmluvčí předkládá ve svém boji s údajnou lží ? Jen překrucování faktů a polopravdy.

Pan Cikrt například falešně naříká, jak nevysvětlil lidem, že třicet korun za recept je dobrodiním, ze kterého se dotují doplatky a vůbec, že prý tisíce léků zlevnilo. Bohužel skutečnost byla taková, že občan zaplatil třicet korun za položku na receptu a ve finále ho průměrné doplatky na léky stály o 6,8 procent více než v předchozím roce. Nebozí lékárníci, kteří si trhali chléb od úst aby nám mohli snížit cenu a doplatek - na doplatcích celkem vyinkasovali o 540 803 000 korun více než v předchozím roce, průměrné navýšení příjmů jen z doplatků na lékárnu je tudíž 221 000, no a svatým Terezám farmacie celkové tržby dále rostly. Pro občana sleva tandemu Cikrt-Julínek není výhodná ani zadarmo, ale lékárník by jistě tímto způsobem rád "dotoval" ceny léků stále.

Mnohem nebezpečnější jsou ale sugesce, že naše zdravotnictví bez reformy není dlouhodobě udržitelné. A vůbec nejde o samo tvrzení, ale o obecný princip jaký nám revolucionáři z Julínkova týmu předvedli. Stačí se na to podívat logicky. Pokud zdravotnictví není opravdu dlouhodobě udržitelné a myslíme si, že spoluúčast je řešením, tak jak by to ve skutečnosti mělo vypadat? Výdaje pojišťoven by se měly o část peněz vybraných díky spoluúčasti a to jak formou doplatků tak formou poplatků snížit. Ale opak byl pravdou, kromě vytažení občanům peněz přímo ze šrajtofle, pojišťovny své výdaje rekordně zvýšily. Takže jestli systém před reformou byl neudržitlený, tak logicky to znamená, že po reformě je téměř před kolapsem. No, ale to je možná právě to, o co šejdířům od pana Julínka šlo. Nejdříve občanům napovídáme báchorky o tom, jak poplatečky záhadně financují to či ono navíc (tady kromě zvýšeného financování z pojštění zatajíme i to, že v předchozích letech bez reforem také různé výdaje rostly a často o stejné či dokonce vyšší procento*) a jak jsou díky vyšší spoluúčasti všude samé slevy a vytvoříme v nich falešný dojem, že jednak možná to je ta správná cesta. A pokud nám to zbaští, tak cesta k privatizaci či možná přesněji tunelizaci (prý neudržitelný systém definitivně zaříznutý rekordním navýšením výdajů spasí jen neviditelná ruka trhu) a dalšímu navyšování spoluúčasti je otevřená.

* Stačí se podívat na stránky SÚKL, například výdaje na často zmiňovaná cytostatika rok před reformou a bez poplatků narostly o 29 procent, s reformou a poplatky o 28 procent. Stejné je to s financováním vzácných onemocnění, v předchozích letech bez poplatků také docházelo k nárůstu spotřeby léků na vzácná onemocnění o stejná nebo i vyšší procenta jako s poplatky - viz. SÚKL, tabulka číslo 3.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 14:

V 5/25/2009 2:02 odp. , Anonymous riki řekl...

A není snad jedině dobře, že se místo Paralenů, Ibalginů a dalších léků, které si může každý koupit sám a nezatěžovat kvůli tomu svého lékaře, může pojišťovna dovolit díky ušetřeným miliardnám v mnohem větší míře dotovat léky na léčbu rakoviny? Není snad tohle ten kýžený solidární princip?

 
V 5/25/2009 3:20 odp. , Blogger Tribun řekl...

Veškerá obrana poplatků je jen blábolení z cesty: 30,- Kč je v porovnání s náklady na zdravotnictví tak směšná částka, že nemůže celkovou bilanci nijak ovlivnit. Účel těch poplatků není stabilizační (k efektům, které měly přinést, docházelo prokazatelně již před jejich zavedením, nebo jsou v poměru k jejich výší neadekvátně vysoké), ale čistě politické: jde o prolomení společenské smlouvy a nastolení koncensu (či rezignace) k privatizaci zdravotnictví.

A zároveň - krajně asociálně - poplatky postulují princip, že právo člověka na zdraví, a tedy na život, je přímo úměrné jeho schopnosti zaplatit, a navykají na tento princip veřejnost.

V případě poplatků o peníze ZATÍM nejde, na ten skutečně velký business, pro který byly poplatky konstruovány, mělo dojít až později.

 
V 5/25/2009 3:53 odp. , Anonymous riki řekl...

Vážený Tribune, vaše slova bohužel nejsou v souladu se skutečností.

30 korun je cena na straně pacienta. Vynásobte ale 30 korun počtem pacientů a zdravotních úkonů a zjistíte, že poplatky přinesly pojišťovnám 5 miliard korun a dalších 5 miliard korun, které by se jinak vyplýtvaly, se díky poplatkům podařilo ušetřit. Lidé již nechodí s banalitami na pohotovost, pro Paraleny nechodí pacienti za lékařem. To je důvod, proč poplatky zavedlo tolik zemí, včetně Švédska, které nám je socialisty tolikrát předkládáno jako náš vzor. A je to také důvod, proč bylo možné, aby byly loni předepisovány ty nejlepší cytostatika, která v současné době existují.

Co se týče privatizace zdravotnictví, tak vzpomeňme, jak socialisté strašili před převodem nemocnic na akciové společnosti. Kde jsou ti strašáci dnes, když se ukazuje, že model akciové společnosti funguje a funguje mnohem lépe než předchozí modely? Kde je to vytunelované zdravotnictví, které mělo podle naší levice nastat?

Právo všech lidí na zdraví je zachováno. Jistě víte, že jsou poplatky chudým lidem odpouštěny. Díky novému systému chroničtí pacienti, kteří měli podle odpůrců poplatků být již dávno po smrti, ušetří ročeně tisíce korun na doplatcích. Každým rokem roste cena zdravotí péče. Existují nové drahé postupy a nové drahé léky. A aby byla tato nejnovější léčba dostupná všem, musí se přestat v systému plýtvat. Proto dnes státy přistupují k poplatkům, což je jediný známý nástroj, jako donutit lidi, aby nezneužívali služeb a zboží, které jsou "zadarmo".

Poplatky také ukázali na faleš některých politiků, kteří nejdříve kritizovali obcházení soudních rozhodnutí, ale když rozhodl soud v jejich neprospěch, tak udělali všechno, aby mohli sami rozhodnutí soudu obejít.

Pokud znáte, Tribune, lepší nápad, jak omezit plýtvání léky a služeb, které je zaviněno pacientem (což je věšina případů), zajděte za ministryní zdravotnictví. Určitě ji přesvědčíte.

Pokud jste ale jenom jeden z těch, kteří umějí jen kritizovat, pak je mi líto, že jsem s vámi ztrácel čas.

 
V 5/25/2009 8:36 odp. , Anonymous Stan řekl...

Milý Riki, je to pořád dokola, diskutovat s kafemlejnky, kteří jsou zpitomělí propagandou. Paraleny, Ibalginy mohly bý již dávno přeřazeny do volně prodejných léků. Na straně pacienta to není 30 Kč, ale roční suma závislá na jeho zdravotním stavu, která bude zcela jinak dopadat na manažera se stotisícovým platem a na starodůchodce se sedmitisícovým důchodem. Na straně příjemců je to jednoduché - s výjimkou nemocnic (kde by snad jedině poplatek "za stravu a pobyt" měl nějaký smysl), skončí poplatky v kapse lékaře či dentisty. Jsou to peníze, které nepřispěly ke zkvalitnění péče. Vámi zmiňovaný limit je podvod. To, že byly loni předepisována navíc nějaká cytostatika nijak nesouviselo s poplatky, ale bylo to politické rozhodnutí. Zdravotní péče se nijak podstatně nezlepšila a akciové společnosti ve zdravotnictví jsou jenom způsobem, jak snáze a bez veřejné kontroly celý systém tunelovat. Připravovaná privatizace ZP jenom uvolní další tunel - viz zkušenosti Slovenska. A jinak se, pane Cikrte, běžte bodnout :)

 
V 5/25/2009 9:39 odp. , Anonymous Jan řekl...

Trefné téma. Právě jsem se vrátil z pohotovosti. Taková banalita. Něco mi vítr hodil do oka, výplachy nepomohly. Zas jsem byl nucen poškodit naše zdravotnictví zbytečným výkonem, který mohl klidně počkat na zítra. Takže i když se mne ptali, zda chci dar, zaplatil jsem. Čímž jsem se podle jistého tisku postavil na modrou stranu. Ale já jen nechci žádné dary. Já bych pouze rád trochu té zdravotní péče, na níž jsem několik desítek let přispíval a téměř nic nečerpal. Kéž bych nemusel čerpat ani v budoucnu.

 
V 5/25/2009 10:16 odp. , Anonymous onlooker řekl...

... manažer se stotisícovým platem a starodůchodce se sedmitisícovým důchodem ....

s ohledem na věk je relativní dopad poplatků na zmíněného starodůchodce a manažera nesrovnatelný.
Takže díky vydaných miliardám starodůchodců je na tom pojišťovna skutečně líp, neníliž pravda?

 
V 5/26/2009 11:26 dop. , Anonymous riki řekl...

Stane, zapomínáte na to, že ten manažer se stotisícovým platem obvykle nemá ani čas si k lékaři zajít a ten starodůchodce, který má oproti podnikateli sníženou maximální hranici ročních doplatků na polovinu, je ten, kdo dnes nejčastěji plýtvá zdravotní péčí a léčivy.

Není možné, aby stejná věc nebo služba měla jinou cenu podle výše příjmů daného člověka. Pak by totiž peníze přestali mít smysl a lidé by ztratili motivaci pracovat.

Peníze, které skončí v kapse lékaře, JSOU peníze, které zkvalitňují péči a to hned v několika ohledech:
1. Lékaři přestali hromadně utíkat na západ za větším výdělkem a nemocnice nemusejí hledat lékaře ze zemí bývalého Sovětského svazu.
2. Lékaři mají více prostředků na modernizaci vybavení ve svých ordinacích.
3. Simulanti přestali plýtvat lékařskou péčí, a proto mají dnes lékaři na své pacienty o 30 % více času, kde s nimi mohou probírat další příznaky nebo preventivní otázky.

To jsou důvody, proč dnes zavádějí státy poplatky za zdravotní péči.

Předepisování cytostatik nemá s žádným politickým rozhodnutím nic společného. Na drahá cytostatika buďto peníze jsou nebo nejsou. Po zavedení poplatků byla nejmodernější onkologická léčba dostupná všem.

Viz:
http://www.onconet.cz/index.php?s=narodni-onkologicky-program&f=aktuality&aid=98Ve světě dnes nikdo neřeší, jestli poplatky zrušit nebo ponechat. Zeptejte se na zkušenosti s poplatky v Německu nebo ve Švédsku. Nejsme tak bohatá země, jako Kuvajt, abychom si mohli dovolit bezplatné zdravotnictví. Naše země má velké dluhy. A pokud chceme, aby byla nejmodernější léčba dostupná všem, poplatky potřebujeme. Lepší způsob na omezení plýtvání zatím nikdo na světě neobjevil.

Zajímavé je, že když třeba doktor Rath volá po zavedení poplatků, tak se najdou hordy jeho obdivovatelů, kteří budou do krve obhajovat zavedení poplatků. Když přejde doktor Rath do ČSSD, kde si nechají udělat průzkum, ve kterém zjistí, že poplatky jsou nepopulární a doktor Rath dostane nařízeno prohlašovat, že poplatky se musí zrušit a je kvůli jejich anulování ochoten opakovaně porušovat rozhodnutí soudu, tak ta samá horda jeho obdivovatelů křičí, jak jsou poplatky asociální. Neřešte poplatky. Užívejte si jara, radujte se z krásného počasí a buďte rádi, že když nedej bože budete jednou potřebovat ty nejdražší léky, tak na ně vaše pojišťovna bude mít finance.

http://www.novinky.cz/domaci/9339-rath-pozaduje-vysokou-spoluucast-pacientu.html

 
V 5/26/2009 11:55 dop. , Anonymous Orange řekl...

A honem do boudy Nejedlej !!!!

 
V 5/26/2009 2:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A hlavně držet hubu!

 
V 5/26/2009 4:34 odp. , Anonymous onlooker řekl...

na to, že máme podle "rikiho" 30 % simulantů, je náš výhled na dožití se určitého věku dost chabý, asi ti simulanti simulovali jiné nemoci než na které skutečně umřeli

 
V 5/26/2009 4:45 odp. , Anonymous riki řekl...

Je to velmi prosté. Na takovéto plýtvání naše socialistické zdravotnictví prostě nemá. Nyní si musíme vybrat. Zdravotnictví "zadarmo" nebo kvalitní péče dostupná pro všechny?

http://www.lekarnavm.cz/prosle/

 
V 5/26/2009 5:33 odp. , Anonymous Legolas řekl...

to riki:
Nyní si musíme vybrat. Zdravotnictví "zadarmo" nebo kvalitní péče dostupná pro všechny?

Známá lež neoliberálních pravicových ekonomů - zdravotnictví "zadarmo".A co lidé,kteří si poctivě platí měsíc co měsíc zdravotní pojištění 20,30 nebo 40 let? A většína z nich po dlouhou dobu lékaře nepotřebovala,snad jen průměrně jednou za dva roky,když je přepadla chřipka?Převážná většina lidí si dlouhodobě platí pojištění,aby ve stáří,až budou potřebovat vážnější operaci nebo účinější lék,nemusela toto draze platit,jak je tomu třeba v USA.Vaše pseudodůvody,riki,nic nemění na skutečnosti,že Topolánkova vláda připravovala privatizované zdravotnictví do té podoby,že čím bohatší člověk,tím by měl nárok na lepší lékařskou péči.Tedy zdravotnictví jako kšeft.A poznámka o hromadných odchodech českých lékařů na Západ,známý to pseudoargument Lékařského klubu,je opravdu směšná.Nikdy k tomu nedošlo a nikdy nedojde.

 
V 5/26/2009 7:08 odp. , Blogger ods řekl...

Legolas
Ten odchod pracovníků ve zdravotnictví opravdu existuje, ale je to opravdu pseudoargument protože nejde o masový jev (i když loni, kdy měli údajně díky vyšším platům přestat odcházet, tak ve zdravotnictví pracovalo o 3461 lidí méně než před reformou v roce 2007). Navíc po reformě se nic nezměnilo, průměrný plat ve zdravotnictví vzrostl o 401 korun neboli řekněme 15 eur neboli zhruba jen o inflaci. Nejedlý tyto údaje velmi dobře zná neboť jsem mu je připomenul už v posledním článku o zdravotnictví. Ale je mu to jedno, jeho asistovaný monolog realita nezajímá.

 
V 5/26/2009 8:50 odp. , Blogger ods řekl...

Další zajímavá čísla, v roce 2006 zde pracovalo 186 lékařů ze zemí mimo EU - neboli i ale nejenom země bývalého SSSR, co je méně než 1 procento a krásná ukázka jak mluvení o přílivu východních lékařů je nesmyslná propaganda. Ze zemí EU (bez Slovenska) a Švýcarska zde pracovalo 50 lékařů. Ze Slovenska zde pracovalo 1288 lékařů, ale Slovensko to je kategorie trochu sama pro sebe.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka