čtvrtek, července 05, 2007

Dobrý sluha, ale zlý pán

Známé přísloví říká, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Přísloví ledacos napoví. Toto přísloví napovídá, že cokoliv, co se vymkne kontrole, je nebezpečné a zhoubné, přestože dokud slouží, plně ovládáno lidmi, může se jednat o věc potřebnou a přínosnou. Krása přísloví tkví v tom, že přes zdánlivou banalitu míří na věci významné a všeobecně platné.

Například na tak zvaný volný trh. Není snad trh stejně nebezpečný jako oheň, stejně neinteligentní jako oheň, stejně zlovolný jako oheň? A přesto je pro některé – a velmi mocné - nedotknutelným, tabu. Žijí mezi námi lidé, pro které je trh smysl všeho, hodnota sama o sobě. Není pro ně důležité, s čím trh obchoduje, hlavní je, že se obchoduje. Pro ně není trh pouhý nástroj na určování cen, či nástroj na efektivní komunikaci mezi dodavateli a odběrateli, pro ně je trh něčím víc. Pro ně je to božstvo, jemuž se koří, kterému slouží, a od něhož za to na oplátku očekávají, že se jim odmění bohatstvím a slávou. Pro svobodu trhu jsou připraveni zbavit svobody každého, kdo se opováží tuto jejich modlu odkázat do patřičných mezí, mezi oheň, vodu, elektřinu a všechny další síly, které musí být pod kontrolou, nemají-li napáchat škodu.

Jenže trh je nevědomý nástroj, černá skříňka, do které na jedné straně sypete nabídku, na druhé poptávku a uprostřed vám vypadávají ceny. Za hodinu práce v kanceláři dvě hodiny pokoukání v kině. Tři osobní automobily za sbírku známek, kilo jablek za půlku chleba a čtyři rohlíky. To vše pro zjednodušení vyjádřeno v penězích. A tak je to také správné, protože dělba práce, která je nezbytným předpokladem úspěchu člověka jako druhu, je bez směny, a tedy trhu, nemyslitelná. Jenže stejně spolehlivě, jako určí cenu kapounů, určí trh i cenu nájemné vraždy, nebo dětské pornografie. Trh totiž není morální, neví, co je dobré a co je špatné. Trh určuje ceny, nic víc. A pokud mu v tom nikdo nezabrání, ocení bez rozpaků otroka do dolů, či dítě jako dárce orgánů. Pokud se nechceme smířit s tím, že je nájemná vražda, či dětská pornografie, běžná komodita stejně jako houska na krámě, nemáme jinou možnost, než trh regulovat.

Stoupenci volného trhu přesto veškeré regulace odmítají, za svého největšího nepřítele považují stát a hlasitě volají po co největším omezení státní regulace. K čemu by došlo, pokud by uspěli? Je to prosté – státní regulaci by nahradila regulace korporací. Je to nevyhnutelné, protože regulace – tedy schopnost ovládat a přetvářet svět, ve kterém žijeme - je samotnou podstatou lidské civilizace. Obchodní společnosti žijí ve světě, který je tvořen trhem. I ony mají přirozenou tendenci svůj svět regulovat. Ostatně tak již činí. Co jiného než svého druhu regulace jsou všechna ta licenční ujednání, všeobecné obchodní podmínky, pracovní řády, manuály, zalistovací poplatky, věrnostní slevy, reklama, úplatky?

Zamýšlíme-li se nad trhem, je nesmyslné klást si otázku, zda jej regulovat, či nikoliv. Trh je regulován tak jako tak a není vyhnutí. Ta skutečně podstatná otázka zní: kdo má trh regulovat, a v jaké míře? Regulátorem trhu by měl být jednoznačně stát. Stát totiž nemá smysl sám o sobě, ale pouze jako nástroj, který si k zajištění své bezpečnosti a prosperity ustavili jeho občané. Stát neexistuje pro sebe, ale pro cíl zásadního významu, kterým je zajištění budoucí existence své společnosti. Lidé si stát sami ustavili, dobrovolně se vzdali v jeho prospěch části svých svobod. Stát je nástroj celku, nikoliv jednotlivce, má tedy mandát k přijímání opatření, která může jednotlivec pociťovat jako omezující, mohou však být v zájmu společnosti. To je kardinální rozdíl oproti obchodní společnosti, která existuje pouze sama pro sebe, respektive pro své majitele, a to s jasným cílem – přinášet zisk. Rovněž tak jsou obchodní společnosti odpovědny pouze samy sobě, respektive svým majitelům, zatímco stát je odpovědný všem svým občanům. Bohužel je třeba si přiznat, že toto je ideál (hraničí s utopií), který v reálném světě neexistuje. Přesto má stát k provádění regulací silnější mandát, protože je prostřednictvím voleb (byť často zmanipulovaných), pod kontrolou svých konkrétních občanů, a má tedy jasně danou legitimitu a odpovědnost, což se o akciové společnosti, jejíž vlastníci nejenom že nejsou známi, ale mohou se na burze změnit i několikrát během dne, říci nedá. Výše řečené ovšem neplatí pro státy obecně, ale pouze moderní občanské demokracie. V jiných formách státního zřízení nemá totiž státní regulace smysl, jelikož splývá s regulací korporací, ať již jsou jejich vlastníky osamělý diktátor, či hrstka oligarchů.

Zbývá ještě otázka míry, tedy jak důsledně trh regulovat? Příliš silná regulace se ukázala jako nevhodná, protože nedokáže pružně reagovat na měnící se podmínky. Příliš podrobná regulace je neúčinná, protože čím jsou předpisy podrobnější, tím snadnější je vyhnout se jim pomocí změny drobného detailu. Jsou však dvě pravidla, jejichž společným jmenovatelem je odpovědnost za důsledky svých činů, podle nichž lze míru regulace určit poměrně spolehlivě: za prvé je to princip poctivého zisku. To je takový zisk, který byl dosažen bez zneužití něčí slabosti, nevědomosti, či závislosti. Za druhé je to princip odpovědnosti za externality. Korporace musejí nést plnou zodpovědnost za dopady svých činů na sociální strukturu společnosti a životní prostřední. Regulace musí být tím silnější, čím více jsou změny na životním prostředí, které korporace svojí činností způsobují, nevratné. Ať již se jedná o zásahy do krajiny, nebo o čerpání zdrojů.

I když je regulace trhu jako taková nevyhnutelná, neznamená to ještě, že je automaticky prospěšná. Regulace, kterou by zavedly korporace, by byla výhodná pouze pro ně. Takzvaný volný trh liberálů je totiž ve skutečnosti volný pouze pro ně a podle nich, nebo ještě hůře, podle toho, kdo si dokáže svá pravidla prosadit. Jenže taková volnost je výhodná pouze pro šelmy, kterým se dobře loví v džungli, kterou by se mohl trh bez státní regulace velmi snadno stát. Je otázkou, zda je toto cesta, kterou by se mělo lidstvo ubírat. Lidstvo pro zachování své existence stále více potřebuje jedince, kteří v džungli nedokáží přežít. Právo silnějšího může fungovat tam, kde jsou všechny plány a vize omezeny fyzickou existencí individua. Lidstvo však uvažuje a plánuje v rozměru celých národů a generací, a právo silnějšího je v jeho případě kontraproduktivní

Proto musí být trh omezován, aby nezačal omezovat on nás. Lidé, vydaní napospas trhu, se stávají na něm závislí a přicházejí o svoji svobodu, která se hromadí v rukou nepočetné hrstky. Člověk je trhem zbavován své důstojnosti a stává se z něj malá součástka ohromného stroje, ve kterém nemá cenu sám o sobě jako individuum, ale pouze zákazník, dělník, či obchodník, a zmenší-li se jeho potenciál v kterékoliv oblasti, zmenší se nejenom jeho cena, ale i jeho základní práva a spolu s nimi jeho svoboda. Svoboda člověka je však důležitější, než svoboda trhu. Trh je mocný nástroj, musíme s ním však jednat obezřetně a dávat pozor, aby nad námi nezískal vrch. Protože trh je dobrý sluha, ale zlý pán. Existence neregulovaného trhu je jen obtížně slučitelná s budoucností lidstva jako společenstvím rovnoprávných a svobodných jedinců.

poslal Tribun

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 16:

V 7/05/2007 4:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Osobně jsem proto, aby trh přímo podléhal pozitivnímu marketingu... pod pojmem pozitivní marketing si představuji kvalitní výrobky, které marketing podpoří (nejdříve zjistí - určí co je dobré a špatné s přihlédnutím k potřebám lidí) - ostatní zatratí. Trh zneužívá marketing jako nástroj pro zvýšení prodejů... myslím, že už cenu na trhu neurčuje ani trh samotný, ale marketing, který rafinovanými kampaněmi uměle zvyšuje poptávku po určitém zboží... a lidí kupují to, co by za normálních okolností ani nepotřebovali - nepořídili...

 
V 7/05/2007 5:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Chytré a chytře napsané, já, rozený negativista, nemám slov.

Fudzijan:
Vaše vize mi přijde dost utopistická, protože nejen, že v rozporu s ideaou marketingu (protože marketing nikdy nemá nic společného s kvalitou - byť se jejich cesty mohou občas protnout -a jako takový už vznikl), ale navíc se počítá i s lidmi, kteří budou svou práci dělat poctivě a svědomitě - poze z nich, z nikoho jiného - a takoví lidé existují pouze jako jednotlivci, sestavit z nich celek se nedá, je to nemožné.

 
V 7/05/2007 5:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pardon za překlepy, ale poslední dobou, píšu skutečně strašně.

 
V 7/05/2007 5:49 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Proč by neměl mít marketing něco společného s kvalitou a realitou? Víme moc dobře, že marketing dokáže "prodat" i kvalitativně horší výrobek - proč by naopak nemohl říci - tento výrobek je opravdu kvalitní a potřebný; můžete jej bez obav koupit... nemusí to být UTOPIE zkusme to více rozvést... apropo - lidé jsou placeni za nesvědomitou a nepoctivou práci?

 
V 7/05/2007 6:09 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

.. apropo - když se podívám na staré reklamní cedule tak mám pocit, že dříve sloužil marketing něčemu jinému. A dnes jsou na trhu převážně bezcenné cetky o kterých marketing a reklama přesvědčuje, že jsou ty nejlepší na světě... a prodává se to a obtěžuje lidi a jejich peněženky jen kvůli tomu, že se to někdo rozhodl prodat... a podobné je to i s pornografií, dětským pornem... v žádném případě již dávno neplatí, kde není poptávka není nabídka - lidem je vše uměle podsouváno.. uměle jsou v nich vzbuzovány chtíče. Trh = lidi a lidi jsou neodmyslitelnou součástí trhu... změníme dřív trh nebo lidi... tedy sebe? Trh sám o sobě počítá s tím, že lidi budou chtít více a více.... převezeme ho?

 
V 7/05/2007 6:36 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

1) Staré reklamy - pravděpodobně myslíte s minulého režimu - taky měly jediný účel: prodat; dělaly to však přes "osvětu". Jakože zrovna vyšel skvělý produkt našeho skvělého hospodářství - výrobek XY. Lidé si tak za prvé všimli, že něco podobného existuje a co to vlastně dělá. Těžko by totiž kupovali něco, o čem neví nebo netuší k čemu to je. A s kvalitou to nemuselo mít vůbec nic společného. Ostatně nedávno jsem si pročítal reklamy na skvělý počítač Ondra (kus šrotu), který by měl pohřbít západní počítače, protože je taky "kvalitní". Něco takové tam stálo. Komunismus byl jen státní kapitalsimus, nic jiného. S kvalitou to nemělo co dočinění, občas se ty dva prvky mohly setkat, ale stát potřeboval především prodat. A ještě v dávnějších dobách to nebylo jiné.

2) A proč by takový marketing nemohl říct, že tento výrobek je lepší než druhý? Jednoduše, proto, že by se VŽDYCKY našel někdo, kdo dělá výrobek horší, je však povolnější k úplatku, a VŽDYCKY by se našel někdo, kdo by ten úplatek vzal - to jsem myslel tou nepoctivostí. Účelem marketingu je totiž prodat, nic jiného, marketing je stejně abstraktní jako trh, nemá morální zábrany, je mu úplně šumafuk, co propaguje.

Společnost se dle mého nedá změnit jedním "osvíceným" orgánem, institutem či něčím podobným. Společnost se může měnit pouze sama sebou.

 
V 7/05/2007 8:17 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

1, Myslel jsem první republiku... první plechové reklamy a první interáty. Tenkrát reklama nelhala.

2, Výrobek musí být kvalitní, když opuští výrobnu a nesmí se stát kvalitním až po rafinované reklamní kampani... Znáte ten případ autolékarniček? Všechny jsou nekvalitní jen jeden výrobce dodržuje normy? Marketingová firma se veřejně po 3 měsicích přiznala k podvodu... čemu pak mají lidé věřit? Hmmm???

 
V 7/05/2007 8:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

1) Třeba Bierhanzlova mast na lysinu past? - podotýkám, že takové inzeráty byly běžné, viděl jsem alespoň tři na růst vlasů. Pár inzerátu "pro muže" aj. Reklama vždy chtěla prodat, vždy se podřizovala tomuto jedinému cíli, akorát že dříve neměla takové zuby a působila "seriózněji".

2) Znám ten případ, je běžný a běžný bude, protože jak jsem nastínil, je to stejné jak s tím trhem, můžete regulovat, ale nikdy to neuhlídáte, a případně zřídit nějaké státní centrum propagace by bya jen óda na lobbysty a úplatkáře. V tomhle se moc dělat nedá. Váš systém je totiž jeden z těch: "pro ideální společnost na ideální čas" a těm osobně moc nevěřím.

 
V 7/05/2007 8:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Samozřejmě nejsem odborníkem přes reklamu. Usuzuji tak jenom na základě toho, co jsem viděl a co mi přijde logické.

 
V 7/05/2007 11:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Stát neexistuje pro sebe, ale pro cíl zásadního významu, kterým je zajištění budoucí existence své společnosti. Lidé si stát sami ustavili, dobrovolně se vzdali v jeho prospěch části svých svobod.

V tom se bohužel Tribun mýlí. Stát zde není kvůli pouze kvůli lidem nýbrž proto, aby jistá část společnosti respektive pár oligarchů mohla žít z práce většiny. Tribun tvrdí, že má ekonomické vzdělání, čili mu asi bude známa "Parretova teorie elit", která tvrdí, že každá společnost má tendenci k oligarchii, jelikož se vyselektuje skupina mocných, všehoschopných a dobře organizovaných jedinců, kteří ve společenských vztazích obsadí strategicky důležité pozice a drží zbytek společnosti v šachu, za což jim zbytek společnosti poskytuje výsledky své práce víceméně zdarma. Rozdíl mezi tzv. vyspělou občanskou demokracií západního typu a východní despocií je pouze v metodě ovládání. Východní despocie nebo vláda islámských fundamentalistů je relativně primitivní a jako nástroj poslušnosti používá fyzickou likvidaci svých odpůrců, která slouží jako negativní příklad všem ostatním, aby poslouchali. Jako ideologii volí náboženská dogmata. Západní demokracie používá k nadvládě mnohem sofistikovanějších metod, které doznaly značného rozvoje s objevy Siegmunda Freuda kombinované s tezemi Machiavelliho - nicméně výsledek je stejný - masy poslušných lidí poddaných státu, které poctivě a bez reptání odevzdávají část své práce ve prospěch úzké skupiny oligarchů, za účelem jejich blahobytného a relativně bezpracného života. Základním nástrojem ovládání lidí v tzv. demokratické společneosti jsou média a konzum, která ovládají společnost mnohem spolehlivěji než ten nejdrakoničtější islámský fundamentalistický režim. Myslím, že trh je pro část oligarchie zhlížející se v plutokracii a liberteriánství pouze fetiš, který předhazuje svým nohsledům jako nástroj k pomyslnému dosažení nirvány stejně jako je pro islámské bojovníky ráj se 72 pannami a stejně jako bylo pro křižáky smytí hříchů v Jeruzlémě nebo prodej odpustků. Ostatně, myslím, že je celkem směšné argumentovat dalším šidítkem - tzv. sociálními právy, což je na tomto webu zvykem stejně jako na jiných webech se argumentuje zase jinými fetiši, sociální práva jsou pouze nástroj k udržení moci za podpory chudých mas - ono totiž na ty sociální práva se musí někde vzít a vezme se pochopitelně zase těm, co tvoří hodnoty aniž by se jim poskytla jakákoli protihodnota. Ať už formou daní nebo formou umělé regulace ceny jejich know-how a monopolizace tvorby či nákupu služeb jako je tomu například u lékařů. Sociálními právy většinou pak argumentují lidé, kteří vše zdarma dostávají a nikoli lidé, kteří to svojí prací a majetkem financují. Bohužel z toho není úniku, protože strategické pozice nemohou ve společnosti zůstat volné, vždy se najde někdo, kdo je obsadí. Kdo to bude záleží na celé společnosti - její struktuře, vzdělání, historické zkušenosti a dalších apektech. A vždy na to někdo doplatí, kdo bude v potu tváře dřít a nemít adekvátní profit. Z čehož vyplývá, že stavem společnosti je vždy vinna celá společnost, nikdy ne pouze jednotlivec. Což také morálně ospravedlňuje například terorismus jako nástroj k oslabení společenských vazeb a jistot.

V souvislosti se státem je teba se například tázat, zda Masaryk neudělal chybu, požadoval-li pro Čechy samostatný národní stát a jaká byla jeho motivace, zda měl na mysli dobro národa nebo jen svůj vlastní prospěch a kariéru. Skoro 90 let existence samostané české moderní historie totiž popravdě řečeno není v tomto kontextu příliš povzbudivých - pokud bude někdo argumentovat První republikou, pak je třeba říci, že základy prosperity České republiky byly položeny již v dobách Rakouska - Uherska a nejsem si jist, zda první republika z toho 20 let své existence pouze nežila. I historie první republiky je plná politikaření, korupce a malých domů, mám dojem, že Češi umějí mnohé ale neumějí si sami vládnout. Největšího rozmachu naše země zaznamenaly v době, kdy si češi sami nevládli.

 
V 7/06/2007 12:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

to Tribun:
Velmi dobře napsáno,ale chybí dle mého názoru zmínka o pravé podstatě uváděných jevů.A tou není nic jiného než uctívání takových hodnot,které si společnost na Západě utvořila během svého vývoje,hlavně ve fázi kapitalismu.Je to uctívání dolaru a kapitálu jako všemocného božstva,které stanovuje hierarchii ve společnosti (nejmarkantnější je to v USA,kdo tam byl,dá mi jistě za pravdu).V této souvislosti je možné připomenout Bibli a Starý Zákon (už Werich s Voskovcem přece zpívali:"Čtěte Bibli tam to všechno je"), kdy Izraelité bloudíce po poušti, začali znovu,když byl Mojžíš na hoře,uctívat zlatou modlu.Je to symbolické s dnešní společností,které je založená na moci peněz.Nechci tady propagovat Bibli,tato paralela je však velice zajímavá.Západní sociologové a politologové jsou si těchto skutečností velice dobře vědomi,mluví se už poměrně dlouho o postindustriální společnosti,která by měla nahradit kapitalismus.Taková společnost musí být postavena na zcela jiných hodnotách než je společnost kapitalistická.Tyto hodnoty musí vycházet ne z moci peněz a kapitálu ale,jsem pevně přesvědčen, z moci duchovních hodnot.Musí být zcela obnoveny takové hodnoty jako poctivost,pravdomluvnost,láska k bližnímu,vzdělání,morální kodex jenotlivce (kde by bylo zcela vyloučeno,aby člověk vyšetřován za korupci byl místopředsedou vlády!).Tedy ví se už poměrně dlouho,co je špatného "ve státě dánském",jak by měla nová společnost vypadat,ale neví se to zásadní,jak toho dosáhnout,zvláště když komunistický pokus se ukázal jako utopie a vedl spíše do neštěstí.

to Challenger: A vždy na to někdo doplatí, kdo bude v potu tváře dřít a nemít adekvátní profit. Z čehož vyplývá, že stavem společnosti je vždy vinna celá společnost, nikdy ne pouze jednotlivec. Což také morálně ospravedlňuje například terorismus jako nástroj k oslabení společenských vazeb a jistot.

S uvedenými myšlenkami lze souhlasit až na výše uvedené.I když je vždy se stavem,jak píšete,vinna společnost a ne jednotlivec,není možné souhlasit s ospravedlněním,i když třeba částečným,terorismu jako takového řešení vzniklých problémů.Terorismus je násilí a to plodí zase jen násilí a zlo.Je to utzavřená spirála,nabývající na své intenzitě a končící jako vždy větší nebo menší katastrofou (jako názorný příklad je vývoj militantního islamismu na Blízkém východě).Jinak myšlenky uvedené v článku jsou skvěle napsány.

 
V 7/06/2007 9:19 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To legolas: já netvrdím, že terorismus je dobrý. Terorismus, aby mohl vůbec existovat,musí být nějak morálně ospravedlněn z pohledu těch teroristů. Ti se vás pak, pokud většinová společnost díky své ignoranci dopustí, aby se staly jisté věci, nebudou ptát, co si o tom myslíte. Pokud přijmeme tezi, že de facto každou společnost řídí oligarchie, která obsadila strategicky významné pozice, pak se jich dobrovolně nevzdá. V tom případě je jediná možnost odstranit tuto oligarchii násilím(*). Problém ovšem nastane, pokud je oligarchie příliš silná a protivník příliš slabý, pak je jedinou možnou strategií asymetrická strategie, v níž terorismus zaujímá čelné postavení. Terorismus je zaměřen nikoli na vládní špičky nýbrž na strategii šíření strachu mezi běžným obyvatelstvem - proto také teroristické útoky jsou vždy zaměřeny na taková místa jako nádraží, letiště nebo nákupní centra s velkou koncentrací normálních lidí - pokud dokáže terorista vyvolat v lidech pocit strachu, pak nabourává jejich důvěru v normální stát, protože normální lidé poslouchají vládnoucí oligarchii jen proto, že jim (sice špatně ale přece) pomáhá uspokojovat jejich psychologické potřeby - především zajistit bezpečí a řád ať je jakýkoli. Teroristické útoky tuto důvěru oslabují a tím oslabují i důvěru veřejnosti ve stát a napomáhají ke změně. Odpověď vlády na teroristické útoky je většinou taková, že dojde k utužení režimu, což ovšem zase nabourá důvěru občanů a změní celou společnost, protože ty bezpečnostní opatření a policejní buzerace se přece mají týkat "těch druhých". Každopádně, teroristé, pokud se jim útok podaří, prakticky nemůžou prohrát, pokud jim nevadí jejich vlastní významné ztráty. A to například v některých oblastech blízkého východu nevadí. Dokladem toho je například velká strategická blamáž Izraele ve válce proti hnutí Hizballáh někdy koncem minulého roku. Hizballách je nyní mnohem silnější a má mnohem vyšší podporu než kdykoli předtím a každý "hrdinně padlý" terorista strhne na dráhu terorismu 10 dalších.

(*) nenechme se mýlit "něžnými revolucemi", které převratem nebyly - jako například u nás - kdy došlo pouze k selhání a k zhroucení komunistické ideologie v hlavách samotných komunistů - komunistická oligarchie pouze po určité době obsadila strategické posty a zvládla strategické know-how, takže se už nemusela uchylovat k primitivní represi, krádežím a likvidací svých odpůrců a nakonec si spočítala, že jí bude líp za kapitalismu a to proto, že za komunismu nemohla legálně nic pořádně vlastnit, takže jí došlo, že mnohem lepší ideologií bude právě ekonomický liberalismus. Těch pár gerontů v čele KSČ totiž nemělo pořádnou moc, moc měli v ruce ředitelé podniků, představitelé armády a policie, které ve po 89' velmi dobře na nový režim etablovali a velmi na něm vydělali. Komunistická ideologie tak vlastně prokázala svoji neživotaschopnost sama o sobě, protože nezajišťovala oligarchii ten pravý blahobyt, což vedlo k jejímu spontánnímu zhroucení.

 
V 7/07/2007 12:04 dop. , Blogger ods řekl...

Zareagoval bych spíše obecně, a to jak k tomuto tak i k předchozímu článku Kamila. Nemyslím si, že by tyto články mohly změnit svět. Ale v rámci obecně převládající liberální ideologie, která je prezentována jako jedina pravdivá, je nutno ukazovat, že spousta lidí myslí jinak a že ukazuje na děravost obecně spásných myšlenek.
Je to jednoduche, například dětstká pornografie je něčím, za co se dnes nepostaví snad žádný liberál. Při tom v ideálním volném trhu by musela být něčím obecně dostupným. Kdokoliv, kdo říká něco jiného, je za určitou verzí regulace a potom je na něm vysvětlit, které regulace jsou potřebné a proč zrovna jen ty, které on prosazuje. A u každé regulace, kterou odsouhlasí, je možno mu zopakovat argumenty, které má i proti jiným regulacím. Je pravda, že existují i tzv. anarcholiberálové neboli libertariáni, kteří jsou schopni vysvětlovat, jak soudy nejlépe existují na základě nabídky a poptávky, ale to jsou už extrémní pohádky jako třeba fungující komunismus.

 
V 7/08/2007 7:32 odp. , Blogger Tribun řekl...

Challengře, pokud tvrdím, že „Stát neexistuje pro sebe, ale pro cíl zásadního významu, kterým je zajištění budoucí existence své společnosti. Lidé si stát sami ustavili, dobrovolně se vzdali v jeho prospěch části svých svobod,“ tak je to spíše má ideální představa, než mé vidění reality. Ostatně v komentáři k minulému článku jsem napsal: „já takévěřím, že jediným smyslem existence státu je určovat pravidla a bdít nad jejich dodržováním, zajišťovat svým občanům bezpečnost, pečovat o spravedlnost, napravovat křivdy, chránit slabé a umravňovat silné, usilovat o rovnováhu mezi jednotlivými vrstvami společnosti, zkrátka dbát o blaho svých občanů. Jenže zkušenost ukazuje, že každý stát se nakonec soustředí pouze na jedno – bránit výsady vyvolené vládnoucí menšiny před (více či méně) oprávněnými nároky porobené menšiny. Stát zde není pro lid, ale pro vládnoucí třídu, a lid je pouze jeho nástrojem. Výrok Ludvíka XIV.: „Stát jsem já“ neztratil nic ze své platnosti, pouze já – monarcha se postupem doby změnilo v my – oligarchové.“ Což myslím dosti konvenuje vašemu pojetí. Navíc i ve výkladu příčin konce komunismu u nás a „restauračního převratu“ (jak ony události někteří nazývají) se velmi shodujeme.

Dále píšete, že „tzv. sociálními právy, což je na tomto webu zvykem stejně jako na jiných webech se argumentuje zase jinými fetiši, sociální práva jsou pouze nástroj k udržení moci za podpory chudých mas - ono totiž na ty sociální práva se musí někde vzít a vezme se pochopitelně zase těm, co tvoří hodnoty aniž by se jim poskytla jakákoli protihodnota.“ Já tvrdím, že ta protihodnota se poskytuje. Nikoliv v materiální podobě, jak by vyplývalo z vašeho tvrzení, ale v něčem, co by se dalo nazvat dobrým pocitem, či morálním (duchovním) uspokojením. Jsou lidé, které těší, že v jejich okolí nikdo nestrádá, a jsou ochotni si za toto potěšení zaplatit. Nebo jinak– fungující a harmonická společnost, ve které se jedinec nemusí neustále obávat bližního svého, protože jsou konkurenti a soupeří spolu o (uměle) omezené zdroje, ale může žít svobodně, bez obav ze strádání či o budoucnost svých dětí, tedy taková společnost je dostatečnou hodnotou, která vyrovná i omezení primárně materiální povahy (čti daně). Není proto podle mne pravda, že není poskytována protihodnota.

Já zkrátka nevěřím v sobectví jako jediný motor pokroku, ať je tato teorie zabalena do sebelákavějšího obalu. Nerozumím totiž tomu, jak by izolovaní a soupeřící jedinci, kteří nemalou část své energie utopí ve vzájemných rozbrojích, mohli v součtu dosahovat vyššího efektu (blahobytu, poznání), než integrované společenství spolupracující jedinců, kteří mohou s výhodou využívat efektu synergie, nehledě k tomu, že mají k dispozici energii (zdroje) ušetřenou v neuskutečněných půtkách. Netajím se tím, že rád používám přísloví, a i zde mi jedno vytanulo na mysli: „Když se dva perou, třetí se směje.“ Či staré latinské: „Divide et impera“, čili „rozděl a panuj.“ To je to tajemství vlády, tak prosté, že se jej ani nikdo nesnaží skrývat – rozdělit lidi, nasměrovat je proti sobě, rozdmýchávat závist, nenávist a jemně hrát na struny ješitnosti. Vládci nevládnou svojí silou, ale slabostí svých podaných. Pokud bychom dokázali z této pasti vybřednout, měli bychom před sebou velice zajímavou budoucnost. Bohužel, vždy se najde někdo, komu současná situace vyhovuje, a často jsou to i sami ovládaní, protože být poslušný a prostý odpovědnosti je velice pohodlné.

 
V 7/13/2007 11:58 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: winter

Prohlasit o pocitaci Ondra, ze slo o "kus srotu" muze pouze ignorant nebo clovek, ktery tomu vubec nerozumi a nevi o cem mluvi.
Ondra byl pokus, jak v podminkach tehdejsi CSSR udelat levny a nenarocny domaci a skolni mikropocitac, ktery by mel slouzit pri vyuce programovani a zakladnich znalosti v teto oblasti. Ondra byl ukazkou inzenyrske dovednosti - jak z relativniho mala vytezit maximum. Bylo za nim spousta prace velmi kvalitnich lidi - predevsim inzenyra Smutneho. Svym blabolem tyto lidi urazite.
Proc to pisu ? Protoze vim sakra dobre o cem je rec a vim zatracene dobre, jak tyto pocitace vznikaly. Ve sve kategorii byl tenkrat Ondra uplne normalni vyukovy pocitac. Z dnesniho pohledu je samozrejme "k nicemu", ale jen primitiv posuzuje starou techniku dnesnima ocima, aby nad ni vynasel soudy.

 
V 7/22/2007 3:35 odp. , Blogger Budgie řekl...

...pěkně napsáno, nebudu to ani připomínkovat ani rozporovat,
ale pokud existujete alespoň z části v souladu se svými myšlenkami, tak klobouk dolů... :-))

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka