úterý, května 15, 2007

… a najednou koukám, že pitvám

Původně jsem chtěl tuto stať věnovanou zdravotnictví nazvat: „Tři omyly ministra Julínka.“ Pak jsem si ovšem uvědomil, že by to bylo zavádějící, protože základním předpokladem omylu je nevědomost – a z té bych pana Julínka nepodezříval. Zato bych se u něj nadál sobectví, elitářství, překrucování skutečnosti a dalších nectností, pro které by se nikdy nemohl stát členem klubu Rychlých šípů. A tak jsem si do názvu nakonec vypůjčil část známé anekdoty: „Říká lékař lékaři: tak ti takhle operuji, a najednou koukám, že pitvám.“ Protože jestli bude české zdravotnictví léčit MUDr. Julínek, dost možná, že záhy bude pitvat i on.

Součástí Julínkovy reformy, první zveřejněnou a pro laickou veřejnost nejsnáze pochopitelnou, je zavedení plateb u lékaře a v lékárnách. Julínek tyto platby zdůvodňuje tím, že povedou k nezbytné regulaci využívání zdravotnických služeb. Julínek tak v podstatě dává najevo že tím, kdo je zodpovědný za odčerpávání peněz ze zdravotních rozpočtů, jsou pacienti, kteří zdravotnictví využívají. Tedy podle pana Julínka spíše zneužívají. Jenže pacienti si sami nepředepisují léky, neprovádějí si operace, neposílají se na vyšetření a nevystavují si neschopenky. Tím, kdo je primárně oprávněn autorizovat čerpání peněz ze zdravotního pojištění, jsou lékaři, nikoliv pacienti. Platby za návštěvu lékaře budou pravděpodobně opravdu působit retardačně ve vztahu k vyhledávání lékařské péče, existuje zde ovšem nebezpečí, že toto opatření bude účinné až příliš. Pokud budou lidé návštěvu lékaře odkládat a půjdou za ním, až již nebude zbytí, je velice pravděpodobné, že léčba (a s ní související pracovní neschopnost, což jsou implicitní náklady nemoci) bude výrazně dražší. Přitom na to, jaké léky a vyšetření lékař zvolí, tyto poplatky stejně žádný vliv mít nebudou.

Dalším z ministerských argumentů pro zpoplatnění zdravotnictví nad rámec zdravotního pojištění je tvrzení, že povinnost platit hotově a na místě zvýší sebevědomí pacientů, kteří si budou sami hlídat, jakou službu za své peníze dostávají. Idea v pozadí je taková, že se zdravotnictví převede na standardní platformu nabídka/poptávka, která sama od sebe zajistí maximálně efektivní fungování celého systému. Něco takového však patří spíše do sféry liberálních pohádek, než do reality. Pacient totiž v žádném případě není schopen kvalifikovaně zhodnotit, zda jemu poskytovaná lékařská je péče adekvátní a efektivní, protože na něco takového nemá kvalifikaci. To je také hlavní důvod, proč vyhledává specialistu – lékaře. Chce tak kompenzovat svoji neschopnost řešit své zdravotní problémy svépomocí. Pozice pacienta je o to komplikovanější, že lékaře vyhledává v situaci, kdy je jeho schopnost racionálního úsudku omezena jeho zdravotním stavem – bolestí, nevolností, obavou ze smrti. Pacient je náchylný k tomu akceptovat jakákoliv doporučení lékaře, pouze pro samu naději, že budou účinná. Představa, že si člověk, který pro akutní průjem již tři dny neopustil nejmenší místnůstku svého bytu, aktivně vyhledává informace o svém onemocnění a pořádá výběrové řízení na lékaře a terapii s cílem minimalizovat náklady, je mírně řečeno naivní.

Reformy zdravotnictví, prosazované panem Julínkem a ODS vůbec, jsou založeny na základní premise, že „zdraví je komodita jako každá jiná, a standardní mechanismy nabídky, poptávky a zisku jsou pro obchod s ní zcela vyhovující.“ Zdraví však není běžná komodita. Pokud si mohu vybrat, jaký si koupím chléb, jaké víno, jaké auto a do jaké restaurace zajdu na oběd, popřípadě se mohou rozhodnout, že nic z toho nechci, v případě zdravotnictví tuto svobodu volby nemám. Nemohu si vybrat, do jaké nemocnice půjdu, jsem-li po úraze v bezvědomí, nemohu si vybrat, zda budu zdravý, nebo nemocný, protože cokoliv jiného než být zdravý znamená značné omezení života nejenom mého, ale i mého okolí. Zdravotnictví se příliš dotýká života a smrti, a tedy základních lidských práv, než aby se obešlo bez regulace. Převést dostupnost a kvalitu zdravotní péče na princip nabídky a poptávky znamená deklarovat, že právo na (kvalitní) život těch, kteří si mohou dovolit zaplatit, je silnější než právo těch, kteří platit nemohou. Ve zdravotnictví více než kde jinde platí, že pozice jednotlivých subjektů na trhu nejsou vyrovnané. Pacient je vždy v nevýhodě. Jak pro své omezené znalosti, tak pro sníženou rozlišovací schopnost, způsobenou strachem z bolesti, či smrti. Proto by měl být pacient chráněn, například tak, že nebude vystaven neosobnímu a asociálnímu mechanismu volného trhu.

Je příliš krátkozraké hledat primární úlohu zdravotnicí v přinášení zisku zdravotnickým a farmaceutickým podnikatelům. Hlavní úloha zdravotnictví musí spočívat v zajištění zdravé a práceschopné populace. Protože péče o sekundárně postižené, či ztráty způsobené hodinami neodpracovanými v důsledku nemoci, jsou zátěží pro celou společnost. Nic z toho však Julínkovy reformy neřeší, stejně jako neřeší údajnou krizi ve zdravotnictví. A to z jednoho prostého důvodu: hledají příčiny tam, kde neexistují, tedy u pacientů, a zcela ignorují snahy některých zúčastněných subjektů z řad lékařů a zdravotních podnikatelů odčerpat prostředky z veřejných rozpočtů do svých soukromých kapes. Nehledě k tomu, že dostupnost zdravotní péče založená na platební schopnosti znamená snížení lidské důstojnosti těch méně majetných.

Pokud se podaří ministru Julínkovi a ODS realizovat své představy o reformě zdravotnictví, nezbývá nám než doufat, že pan ministr nedopadne jako ten lékař v anekdotě zmiňované v úvodu. Jeho pacientem jsme totiž my všichni.

poslal Tribun

Štítky: , ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 7:

V 5/16/2007 1:10 dop. , Blogger ods řekl...

Pro stranu typu ODS je mnohem jednodušší říci de facto všem občanům jste paraziti a proto Vás musíme potrestat a reedukovat, než například navrhnout mnohem přísnější kontroly a postihy lékařů, kteří předepisují volno a léky zbytečně. A je naprosto jasné, že to si pacient sám nepíše.
Jenže lékaři a na ně napojení lékárníci a výrobci léčiv jsou silná politicky i ekonomicky skupina. "Obyčejného" voliče se nakrmí hesly, řekne mu, že parazitují jiní a ne on který je mladý, krásný, vzdělaný, pilný a zodpovědný. A kdo z nás se chce cítit slabý a bezmocný ?

 
V 5/16/2007 8:02 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Problémy současného zdravotnictví?
1. korupce farmaceutického průmyslu s politickým vedením i poskytovateli zdravotní péče - Julínkova "reforma" neřeší vůbec ba právě naopak.
2. únik financí ze zdravotnictví do třetího prostoru (servisně-technické služby a administrativa), který je v úzké vazbě a zpravidla ve střetu zájmů na vedení poskytovale zdravotní péče - reforma neřeší.
3. výběr fakticky zaměstnancům odvedeného zdravotního pojištění a jeho stejně reálné nepřevedení především u velkých firem, byť jde o zpronevěru a krádež a o miliónové částky - reforma neřeší.
4. zneužívání zdravotní péče reforma neřeší, efekt bude dvojí - většina poskytovatelů zdravotní péče nebude žádné poplatky vybírat jednak proto že administrativa, zdanění atd se jim vůbec nevyplatí, jednak proto že vzájemná korupce s farmaceutickým průmyslem je v pohledu na 30Kč směšnou částkou , kterou poskytovatelé dostanou x víc krát v jiné formě, stran pacientů dojde jen k přesunu a žádným úsporám - (část odkladné péče se stane péčí neodkladnou (tedy neplacenou) ale 10000xdražší (vazba pacient - praktický lékař bude nahrazeno pacient - záchranná služba - nemocniční vyšetření - praktický lékař), z části dojde jen ke kumulaci, která bude ve výsledku dražší (místo 1x měsíc přijde pacient 1x za 3 měsíce s nákupní taškou na stejný objem léků ale v horším zdravotním stavu... Přítom kapitační platba zaplatí praktického lékaře v obou formách stejně čili ani zde se neušetří nic.
5. vliv na prevenci nemocnosti a aktivní přístup pacientů ke svému zdraví jakožto nejvyšší "majetkové" hodnoty právě v době, kdy jsem mladý, úspěšný, zdravý a nemám žádný problém - reforma neřeší právě naopak. 30Kč poplatek je možnou motivací k zanedbání preventivní péče, rozhodně ale ne motivací ke změně přístupu občanů. Z původní modré šance pro zdravotnictví (která sama o sobě byla paskvilem) zůstal jen ten modrý pták a šlo jak v případě ODS jinak o podvod na voliče.
6. problém úbytku kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (lékaři, sestry, sanitáři) a problematiku jejich odborné způsobilosti reforma neřeší právě naopak Julínkova snaha zlikvidovat lékařskou komoru z části v rámci pomsty z větší části ale proto, že si je vědom jejího medicínsky-odborného potenciálu (komora není jen předseda ale především sdružení uznávaných odborníků jednotlivých medicínských oborů, které samy prosadit mohou velmi málo) a tím potenciální hrozby pro ministerstvo, které by bez komory bylo tím jediným garantem péče bez jakékoliv odborné supervise s další bezbřehou korupcí, dává jasně najevo kam ministr směřuje, jaké jsou jeho záměry a především kým je placen.
7. Abych byl alespoň trochu optimistický, naši občané se nemusí učit rumunsky a bulharsky neboť z oslovených předsedů rumunské a bulharské lékařské komory a zástupců tamních ministerstvech – nikdo z nich neeviduje žádného lékaře, který by se zajímal o práci v ČR mimo jiné proto, že platová úroveň je s ohledem na místní poměry srovnatelná s ČR a jazyková bariéra značná. ČR navíc není pro rumunské a bulharské lékaře ani v konceptu vyhlídek do budoucnosti zájmovou a cílovou zemí.

Snaha ministra je jasná zachovat stávající korupci, centralizovat moc na ministerstvo, omezit odborné společnosti a profesní dohled a omezit péči krom jejího vlastního úpadku stávající a prohlubující se krizí také zacílením na skupinu pacientů, aby to byli oni kteří jsou viníky.

 
V 5/16/2007 10:14 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

e Valin má s těmi problémy plnou pravdu.

Osobně mě nejvíce popouzí, že Julínek se pořád ohání, kterak má český zaměstnanec díky nemocem dvoumístnou absenci za rok, že tohle prý na západě není normální, ale jaksi zapomíná podotknout, že na tom samém západě se člověk může hodit marod na tři dny sám od sebe, nemusí ani chodit za lékařem, jen zavolá den předem do práce. Tady člověk i s jednodenní nevolností musí pomalu na okresní nemocnici a zásadně dostává místo dnů tří, dnů deset až čtrnáct a kontrolu k tomu. No nic no.

 
V 5/16/2007 5:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Drobně odbočím ke komentáři ODS. Nedávno vyšel speciál k osobě pana V. Klause http://aktualne.centrum.cz/analyzy-a-specialy/prezident/index.phtml vřele doporučuji všem demokratům si přečíst jeho "devět pomníčků" aby věděli proč ho (případně) nevolit.
Ke komentáři ODS - "Pro stranu typu ODS je mnohem jednodušší říci de facto všem občanům jste paraziti..." to je přesně co prosazuje Klaus. Říká že občanská(demokratická) společnost je protipólem té svobodné (svobodného trhu).
Naprostou pravdou je to co řekl Winter, co ovšem v zahraničí tradiční není - že se na důležitých rozhodnutích a reformách podílí téměř výhradně jedna strana.

 
V 5/17/2007 3:02 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Koktejl reforem,připravovaný vládou pod vedením ODS a tvrdě postihující min. 90% populace tohoto státu by nebylo možné prosazovat bez "požehnání" otce zakladatele,guru ODS,dnes sedícího na Hradě.
Ústy panovníků promlouval Bůh. Snad jen tak si je možné vysvětlit současné ještě radikálnější Klausovy výroky typu: Bůh ví, co je to vůbec "veřejný zájem", "potřeby společnosti" jsou jenom "prázdná floskule" "Hranice mezi státy jsou klíčovou zárukou svobody lidstva". "Humanrightismus", úsilí o lidská práva, "NGOismus", nevládní organizace a "multikulturalismus", rozvíjení různých kulturních identit, "environmentalizmus", převážný vliv prostředí na formování osobnosti a celé okolí, jsou jen "postdemokratické velmi nebezpečné trendy".

Nebo 9. února 2007 v Hospodářských novinách: Věřit tomu, že si ničíme svou planetu, "to může říkat jen pan Al Gore, normální člověk těžko. Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci."

Tento výrok byl učiněn krátce po té, co státníci a vědci z celé naší civilizace se shodli na panelu OSN a v Davosu, že oteplování představuje jeden z největších budoucích problémů lidstva.

Prezidentovy výroky jsou kategorické až ultimativní. S nimi nelze polemizovat, mají jen k autorovi v současném mediálně vyhroceném provozu obrátit pozornost, a proto podle nich lze jen určovat diagnózu.

Způsob zavádění reforem a jejich předkládání (spíše nepředkládání) širokým vrstvám společnosti připomíná Klausův známý přezíravý až posměšný postoj k jiným názorům,než jsou jeho,jediné správné.Topolánkem tolikrát avizovaná konzultace připravovaných reforem s opozicí se dodnes neuskutečnila.Vláda vedená ODS se řídí filozofií svého otce zakladatele,že t.zv. občanská společnost je zcela nesmyslný pojem a smysl má jen maximálně svobodná společnost,vyznávající zásadu a právo silnějšího.Na této filozofii je založená připravovaná reforma,na ní je založená reforma zdravotnictví.

 
V 5/21/2007 10:51 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Je mi již přes 70 let a jsem léčen na rakovinu prostaty a vynechávky srdce. Mojí první reakcí na opatření pana Julínka bylo, že přestanu brát léky a přestanu chodit k lékaři, protože jsem společnosti na obtíž. Kladu si však otázku není to ve skutečnosti záměr ODS jak se vypořádat s nebezpečně narůstajícím počtem dlouho žijících důchodců? Vždyť těch, kteří budou reagovat podobně jako já a kterým páně Julinkova opatření vezmou chuť do života jistě není málo. Přeji Vám pane Julínku, aby Vás podobné zdravotní problémy nikdy nepotkaly a zvláště ne za vlády ODS

 
V 5/22/2007 3:37 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Legolas

Také jsem četl článek ze kterého zde citujete. A co si o tom myslíte?

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domů