pátek, září 26, 2008

Může KDU/ČSL nahradit rozpadávající se ODS?

ODS žádnou konzervativní stranou není. K tomu jí schází nutná tradice, kterou nemá. Tato společenská instituce vznikla jako politická strana jednoho muže. Je jakýmsi konglomerátem latentních maloměšťáků a bývalých členů KSČ. Žádnou ideologickou platformou nedisponuje a provádí politiku ze dne na den. Jakákoli kritika zevnitř jí přivádí na okraj okamžitého zhroucení. Je organizací extrémně sekulární. Setkal jsem se tam s mnoha lidmi, kteří křesťanství považovali za naprostý anachronismus.

Po sametové revoluci se zdálo, že znovuobnovená KDU/ČSL by se mohla stát tím, čím se po druhé světové válce staly německá CDU a nebo rakouská ÖVP. Tedy masovou křesťansko-demokratickou základnou, vedoucí svůj národ cestou blahobytu ("československý hospodářský zázrak", který se nekonal). Československo totiž místo, aby svou formální federaci převedlo na skutečně fungující společenský státní systém ála Švýcarsko, kategoricky vyžadujíc od SSSR navrácení Zakarpatské Rusi, směřovalo mílovými kroky k rozpadu.

To je neuvěřitelné! V době, kdy náš západní soused Německo, svým znovusjednocením, nabyl opětné velikosti světové velmoci, naší neúnavnou snahou bylo malý stát učinit pokudmožno co nejrychleji ještě menším, tedy státečkem trpasličím. Opravdu se nám to bezvadně podařilo. Nejen, že jsme ani jediným slůvkem nevyžadovali Zakarpatskou Rus nazpět, ještě navíc jsme udělali vše pro to, aby se od nás Slováci bez jakéhokoliv plebiscitu, oddělili. Když jsem chtěl při mé poslední návštěvě Londýna v British Museum ukázat kanadským školákům na nástěné mapě, kde leží Česko, musel jsem si od průvodce vypůjčit silnou lupu.

Lví podíl na této "geniální" politice má samozřejmě Václav Klaus a jeho ODS.

ODS je stranou moderní sekularizace. Zde nemá křesťanská demokracie žádnou šanci. Tím nemůže být (na rozdíl od KDU/ČSL) tedy ani stranou konzervativní. Nedovedu si představit ani Klause ani Topolánka při nástupu do svých vládních funkcí, jak ukončují svou přísahu s dlaní na bibli, slovy: "...v tom mi pomáhej Bůh!", tak jak je to běžné v Anglii, Německu nebo Rakousku. Moderní "konzervativní" strana, která není vázána na křesťanskou demokracii, se dříve nebo později musí rozpadnout následkem svých vnitřních protikladů.

Maloměšťáctví není konzervatismus. Křesťanská-demokracie není a nemůže být maloměšťáctvím, neboť to odporuje Novému zákonu bible. Ovšem pro tento základní kámen konzervativní politiky není v ODS místa. Jediným možným logickým řešením je tedy rozklad a zánik.

Hlavním handycapem KDU/ČSL je neexistující masová křesťansko-demokratická základna na rozdíl od konzervativních stran naších sousedů v SRN, Rakousku a Polsku. Permanentní sekularizace táhnoucí se již od roku 1918 až do sametové revoluce 1989, namířená hlavně proti katolické církvi, zanechala v naší společnosti hlubokou doposud nezhojenou jizvu. Tak např. křesťanská politika v Polsku má tradičně hluboké kořeny. Sám bývalý šéf polských komunistů a marxistický reformátor Wladislaw Gomulka, kdysi prohlásil: "Nejdříve jsem katolíkem, potom Polákem a nakonec komunistou." Takovýto výrok by jste v řadách ODS sotva hledali a v KSČM už vůbec ne.

Křesťanská demokracie otevřela Němcům a Rakušanům brány politické stability a blahobytu (Jan Berwid-Buquoy: "Otec německého hospodářského zázraku - Ludwig Erhard" , nakladatelství Professional Publishing, II. vydání, Praha 2006). Nešlo to ze dne na den, ale podařilo se to, neboť základy blahobytu na kterých první spolkový ministr hospodářství SRN Ludwig Erhard stavěl, byly pevné a seriozní - tedy křesťansko-demokratické. Nebyl v nich pro politické divadelnictví, tunelizaci, chytračení a sekularizaci (typické doprovodní efekty politického snažení tzv. "konzervativní" ODS) ani ten nejmenší prostor.

Česká křesťanská demokracie doposud na svojí šanci od roku 1918 čeká. A ta by přijít mohla postupným zánikem ODS, pakliže by se jí podařilo na svoji stranu získávat skutečné konzervativní jádro českého společenského systému: "The Czech Way of Life". Předpokladem je tak jako v SRN, společná konsolidační semknutost všech křesťanských církví včetně církve židovské (základem naší civilizace je křesťansko-židovské náboženství) v jeden integrační celek.

Myslíte si, že takovýto "The Czech Way of Life" je nemožný? Dovolte mi prosím, mojí imaginaci zakončit jednou britskou legendou:

Před námořní bitvou u Trafalgaru se obrátil admirál Nelson na vice admirála Collingwooda: "Tak jak to vypadá Colingwoode?"

"Špatně Vaše Veličenstvo," odpověděl vice admirál, "Francouzi a Španělé mají dvojnásobnou palebnou převahu."

Nelson zakýval hlavou: "Tak já Vám Collingwoode něco řeknu. Když Bůh chce, tak střílejí i košťata!"

Admirál Nelson v námořní bitvě u Trafalgaru zvítězil.

Napsal Dr. Dr. Jan Berwid-Buquoy
původně publikováno http://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 14:

V 9/26/2008 5:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nelson přes veškerou slávu nemohl být titulován "Vaše Veličenstvo".
A IMHO V našem sekulárním a antiklerikálním prostředí nemůže strana, která by bazírovala na "křesťanské" demokracii, najít dost voličů.

 
V 9/26/2008 8:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Přesně, Onlookere, zde je křesťanství jako vůdčí idealogie skutečně okrajová záležitost - zatímco levičástství má své pevné a hluboké kořeny (ať už soc. dem. nebo komunisti), na pravém křídle to jde ztuha. Proto si ODS musí vypomáhat neoliberalismem, ačkoliv neoliberalistická vůbec není -(navíc je to i v našich krajích směr stejně minoritní jako ono křesťanství, tudíž voličsky neperspektivní). Proto bude pravé křídlo ještě dlouhou dobu zacpáváno spolky, jejichž jádro je jediné: nakrást, co to dá - protože žádná jiná jednotící linie v ČR zkrátka neexistuje. Ale doufejme, že jednoho dne se zde něco rozumného, takzvaně "konzervativního" etabluje, prospělo by to i levici, která také pomalu degeneruje.

 
V 9/26/2008 8:17 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jo a s tím Československem - zpětně musím říci, že to zase tak velký hřích nebyl - ačkoliv si nedělám iluze o počestných úmyslech těch dvou slavných pánů - Slováci na nás měli přeci jen pěknou pifku a já je chápu. Plebiscit by totiž dopadl jednoduše: Slováci by byli pro a Češi proti - takže bychom vyhráli nikoliv rozumem, ale prostým množstvím. I když mít nějakou kolonii taky není špatné .)

 
V 9/26/2008 10:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Škoda, že jsem nešel studovat psychologii, časté autorovo používání slova "sekulární" má určitě podle Freuda nějaké pikantní vysvětlení, laicky bych odhadoval fixaci na anální oblast....

Ale k věci - s esy jako jsou pánové Kalousek, Parkanová, Čunek a další, bych KDU\ČSL radši viděl mimo parlament, než jako základ nějaké "křesťanské demokracie". Když vidím svazáka Kalouska hřímat protikomustická hesla, nevím, zda zvracet, brečet, či se smát...

Nadávat na rozdělení Československa je také trochu mimo. Souhlasím v tomto s Winterem. Navíc spolupráce se Slovenskem je stále na výborné úrovni skoro ve všech odvětvích lidské činnosti, akorát už nemají na koho nadávat, že je to u nich všechno na prd...

 
V 9/26/2008 10:35 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Teď vidím, že jsem napsal "pánové Kalousek, Parkanová...". To prosím nebyla laciná narážka na vzhled a funkci paní Vlasty, ale omyl ve stavbě věty:-)

 
V 9/26/2008 11:07 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Rozhodně by se dalo s našim přítelem Freudem na ono téma zajímavě poklábosit - i když ona anální oblast která je již letitě používána ve spojení s černou barvou v krajích Českých k označení klerikálů, přece jenom bych to spíš viděl jako důsledek frustrace nad tím, že Češi od dob jistého zemana z Trocnova na Římskokatolickou církev jaksi nelepí.

ODS je restaurační strana, kdo chce hledat paralelu, najde jí po restauraci ve Francii první poloviny 19. století se všemi projevy úpadku šlechty. Proto je taková jaká je až do nejtrpčího konce.

Autor zapomněl dodat, že sekularizace společnosti je alespoň v Evropě obecný jev, ono totiž náboženství jaksi postrádá logiku a je v rozporu s tím co se o světě jaksi dovídáme.

 
V 9/27/2008 9:21 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Mám jisté pochybnosti o serióznosti Dr. et Dr. B-B, neboli autora, proto si myslím, že pokud by on byl mezi zakladateli opravdu konzervativní křesťanské strany, nedopadlo by to dobře.

Můj názor je, že zapotřebí by bylo spíše strany křesťansko-sociální, neboli osamostatnění většiny členské základny současné KDU-ČSL od jejího s ODS kolaborujícího vedení.

Ale ono to je jedno, protože pokud bude pokračovat současný vývoj budeme tady v dohledné době mít jednu komunistickou a jednu fašistickou stranu se všemi z historie známými důsledky...

 
V 9/28/2008 10:22 dop. , Blogger Karel řekl...

Autore, zřejmě patříte k partě Čunek a spol., ale ta opravdu může těžko lákat lidi, kteří nepřijali přetvářku, lež, pokrytectví a mamon za své cíle.
Nechte si svého Boha, jiným nechte jejich bohy. Ve společnosti alespoň částečně demokratické a občanské /občanská, bohužel, není ODS/ je potřeba aby se církve řídily zákony státu a ne naopak aby církev kontrolovala stát. Do Iránu nechci. A představa, že se strana opírá o více církví? I o židovskou? To žertujete nebo mlžíte? A proč ne i o islám, nebo Jehovisty?

 
V 9/28/2008 3:14 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nechte si svého Boha, jiným nechte jejich bohy.

To asi dost dobře nejde. Je totiž jen jeden, různě pojmenovaný a různě viděný :-)

 
V 9/28/2008 5:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

KDU to neni jen cunek a jina pakaz v cele a vira je soucasti nasi civilizace tak bych ji nevystrkoval nekam do koutka

 
V 9/28/2008 10:24 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

S tím souhlasím. Už proto že jen člověk bez názoru může být bezvěrec.
Vždyť i materialismus je víra. Víra v neexistenci boží je přece také víra.

 
V 9/28/2008 11:00 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Děkovný dopis bohatých, chudým
„Ruku na srdce: v loterii nikdy nevyhrajete. Na druhou stranu ale máte pěkně velkou jistotu, že v nějaké ubohé práci budete otročit po zbytek svého života. A to proto, že jste se podle všeho narodili do špatné sociální třídy. Přiznejme si to – jste příslušníky kasty pracujících. Je mi líto! A proto nemáte vzdělání, výchovu, konexe, způsoby, vzhled a dobrý vkus, abyste se kdy vůbec mohli stát jedněmi z nás. Na výčet všech nefér výhod, které oproti vám máme, byste ve skutečnosti potřebovali knihu velkou jako Zlaté stránky. Proto se nám pokaždé uleví, když zjistíme, že dál věříte těm hloupým pohádkám o „spravedlnosti“ a „rovných příležitostech pro všechny“. Jistě, v hierarchickém sociálním systému, jakým je ten náš, tam nahoře nikdy nebylo místo pro mnoho lidí. A kromě toho, všechna ta místa už jsme si rozebrali – a tam nahoře se nám líbí natolik, že chceme, aby všechno zůstalo tak, jak to je. Štěstí je, že se v té sociální hierarchii vždy najde někdo, kdo je na žebříčku pod vámi, nad nímž můžete cítit převahu a do něhož si můžete čas od času kopnout. I takový zoufalý myč nádobí si může lehce najít nějakého ubohého uslintance, nad nímž se může vytáhnout a odplivnout si. A tak buďte zahraničním dělníkům, prostitutkám a houmlesákům vděční. Mějte neustále na paměti, že kdyby se vy všichni zničehonic dostali do ekonomicky bezpečné situace nás privilegovaných, nezbyl by nikdo, kdo by v naší ekonomice vykonával všechnu tu nudnou, nebezpečnou a málo placenou práci. A nebyl by nikdo, kdo by za nás bojoval ve válkách, nebo kdo by slepě následoval příkazů našich totalitních korporátních institucí. A nebyl by také nikdo, kdo by odcházel pokorně do hrobu, aniž by prožil plný a tvůrčí život. Takže, prosím, makejte dál. Také ale asi nemáte tutéž míru chamtivosti, nezřízené touhy po majetku, moci a prestiži, jakou máme my. Možná, že si upřímně přejete změnit to, jakým způsobem žijete, ale zároveň se té změny bojíte, což vás a vám podobné udržuje v nervózní prázdnotě. Proto mechanicky procházíte životem, hrajete předem danou sociální roli a máte strach, co by si o vás pomysleli ostatní, kdybyste se nedejbože odvážili vystoupit z řady. Přirozeně, kdykoli se to hodí, snažíme se vás postavit jednoho proti druhému: dělníky s vysokými platy proti těm s nízkými, odboráře proti neorganizovaným, černé proti bílým, muže proti ženám, americké dělníky proti japonským, proti mexickým, proti… Neustále vám snižujeme mzdy kvůli „mezinárodní konkurenceschop­nosti“, „zákonu poptávky a nabídky“, „národní bezpečnosti“ nebo „nafouklému státnímu deficitu“. Když vystoupíte z řady nebo začnete ohrožovat naše zisky, odhodíme vás na skládku nezaměstnaných. A abyste měli v tom každodenním monotónním ekonomickém vydírání alespoň nějaké povyražení, umožníme vám zúčastnit se zmanipulovaných skořápek, které vy tam dole znáte jako „volby“. Naštěstí nemáte ani páru o tom, co se ve skutečnosti děje – místo toho z problémů obviňujete „nepřátele“, „ekology objímající stromy“, „negry“, „Židy“ a bezpočet dalších. Jsme velmi potěšení tím, kolik z vás stále ještě vyznává „pracovní etiku“, i když většina pracovních míst v naší ekonomice škodí životnímu prostředí, podlamuje vaše fyzické a duševní zdraví, a vysává z vás to jediné životní právo. My toho o práci sice moc nevíme, ale jsme upřímně rádi, že vy ano. Jistě, život může běžet i jinak. Společnost může být organizována inteligentně, aby uspokojovala skutečné potřeby všech obyvatel. Vy a vám podobní můžete začít bojovat za to, abyste se vymanili z dnešní nadvlády. Vy to ale nevíte. Ve skutečnosti si ani neumíte představit, že by nějaký jiný život vůbec mohl existovat. A to je nejspíš ten největší výdobytek našeho systému – připravili jsme vás o představivost, tvůrčí schopnosti, vaši schopnost samostatně myslet a jednat. Proto bychom vám chtěli z našich bezcitných srdcí co nejsrdečněji poděkovat. Vaše loajální oběť nám umožňuje žít ve zkorumpovaném přepychu; náš systém funguje díky vaší práci. Děkujeme za to, že „znáte své místo“ – i když o tom ani nevíte!“

RE: Děkovný dopis bohatých, chudým
Smutné, ale dokonale vystihující podstatu: Všichni, co nejste Mrázkové, Topolánci, Kalouskové, Krejčíři, Langrové, Klausové JSTE lidé sloužící právě výše jmenovaným, jejich známým, příbuzným a dalším, které oni rádi podpoří. To by nevadilo, kdybyste si uvědomili, že jim vlastně na to, abyste jim mohli sloužit platíte ze svých kapes:-)) Možná by tedy stálo za to sdělit jak to změnit: Stůjte vedle sebe a nikoliv proti sobě všude tam, kde se máte možnost vyjádřit k tomu, jak se s NAŠIMI společnými penězi má hospodařit. A pokud namítnete, že to není možné za současného systému moci, pak podpořte nový a naprosto převratný návrh systému jak bude s NAŠIMI společnými penězi hospodařeno. A ještě lépe: Nečekejte, až NĚKDO ten nový návrh předloží, začněte používat svou představivost a vymýšlejte nové programy pro vládnutí s NAŠIMI penězi. Brzy se Vaše nové programy uplatní. Získávejte si už nyní pro své návrhy podporu!!!

 
V 9/29/2008 12:59 odp. , Blogger Tribun řekl...

Tak vám nevím, ale než stranu, kterou tak dojemně líčí Jan Berwid-Buquoy, to snad radši ODS. To, zač autor tak pléduje, by podle mne bylo jen vymítání čerta ďáblem. Pokud si přečtete sobotní rozhovor s Kalouskem v LN, pochopíte, že proti těmhle svaotuškům jsou podvodníci, hulváti a defraudanti z ODS ještě neškodní andílkové.

 
V 9/29/2008 10:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Velice bych se divil, kdyby nastal scénář nastíněný autorem. Bez sebemenšího přehánění si dovolím tvrdit, že drtívá většina voličů lidovců, je volí omylem. Mnoho lidí se v politice naprosto neorientuje. Lidovci toho využívají tím, že o sobě prohlašují, že jsou křesťnská strana. Tak na sebe nabalují hlasy křesťanů, pro které je politika španělskou vesnici. V chaosu si prostě vyberou tu stranu, se kterou se mohou alespoň v něčem identifikovat.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka