úterý, listopadu 13, 2007

Ať je tu Antiklaus

Odpůrcům současného prezidenta se občas vytýká, že hledají nějakého prázdného antiklause. Je přitom naprosto logické, že libovolný protikandidát nebude Klausem, a příznivci současného prezidenta mají pravdu, že volba, kdy by proti sobě stáli dva či tři Klausové, prostě možná není. Pravdu však nemají v tom, že hledači vhodného protikandidáta s tímto faktem vystačí: konkurent současného prezidenta by měl být vším tím, čím Klaus není a měl by na rozdíl od čestného předsedy reprezentovat nějaká pozitivní řešení a ne jen kritiku.

Příznivci Hradního pána neustále opakují, že Václav Klaus je důstojným prezidentem, který Něco reprezentuje. Bohužel, ať se dívám na jeho činy sebepečlivěji, reprezentování Něčeho tam zrovna vidět není. Zato je tam spousta pozérství, arogance a prázdné kritiky.

Nejdůležitější pro naši zem je nyní členství v Evropské unii. Nikdo samozřejmé není povinen EU milovat a ani všichni na ni nemůžeme mít stejný názor. Václav Klaus buď ze sebe, porovnávajíc ji k RVHP, dělá hlupáka, nebo touží po nějakém vysněné zóně volného obchodu. Prvním jen uráží další členy EU, a druhé je bez konkrétního návrhu, jak by to mělo vypadat, pouhou bezobsažnou frází.

Dokonce i často kritizovaní bratři Kaczynští v Polsku se chovali mnohem zodpovědněji. Když proti něčemu vystupovali, argumentovali možná zcestně, ale konkrétně, nevykřikovali jen volný trh uber alles, či že Brusel je plný byrokratů, nechápajících, že to my všemu rozumíme nejlíp. Zabývali se konkrétními návrhy, jež bylo v jejich silách projednat a případně pozměnit, hledali pro své vize spojence a dokonce i párkrát uspěli. A co se za dobu prezidentury prokládané málo vtipnými antiunijními bonmoty podařilo Václavu Klausovi? Vůbec nic. Nenavrhl ani jednu konkrétní změnu unijního pořádku k diskusi. Proto ani nemusel shánět jakoukoliv podporu pro svůj návrh, tedy přesněji řečeno, dělat skutečnou práci. Ono je jednodušší nadávat na zlý Brusel, sbírat body doma jako odvážný obránce národního zájmu a ve skutečnosti jen hladit vlastní přebujelé ego.

Podobně to vypadá i s jeho výstupy ve věci globálního oteplování: vynáší kontroverzní výroky, napíše knížečku, jezdí po světě, sám sebe pochválí, jak jiné politiky přesvědčil… a výsledek jeho práce roven jest nule. Nějak neslyšet byť jedinou významnou politickou osobnost řkoucí: Ha, Václav Klaus mi otevřel oči, už nejdu slepě špatnou cestou. Ani jeden politik neprohlásil, že nejdůležitější dnes je neomezený hospodářský růst a naše děti a vnuci nechť čerpají z diskontních mouder Václava Klause.

Naopak - politici ještě před pár lety k tématice globálního oteplování skeptičtí, jako například George Bush, se dnes tváří mnohem vstřícněji a sami ve vlastní zemi navrhují dlouhodobé plány na omezení energetické spotřeby, které ale pro Václava Klause jsou vzpomínkou na pětiletky. Tady se náš současný prezident ukazuje zcela mimo realitu. Vždyť plánuje každý rozumný člověk, každá firma pracuje s plány. Jen náš neoliberál za slovy plán či dlouhodobý výhled čenichá komunismus. Bushovy iniciativy jsou přitom o to zajímavější, že je dělá člověk, který už nebojuje o znovuzvolení a nějaká nově získaná popularita mu nic nepřinese. V některých případech jde i proti vůli části vlastní strany a s ní spojených průmyslových lobby. Možná proto, že Spojené státy jsou zemí, která na rozdíl od Václava Klause velmi dobře ví, že zdroje jsou vyčerpatelné. Zásoby americké ropy už jen klesají. USA jsou čím dál závislejší na dovozu této suroviny z nestabilního zahraničí. Situace už pár desítek let trvá a Klausem slibované objevy nových zdrojů nikde. Není důvod nevěřit, že co se děje v lokálním měřítku, se nestane i v měřítku globálním. Našemu nejmoudřejšímu to ale nevadí, aby nepoučoval sousední kancléřku, že je vlastně hloupá, když nemyslí stejně jako on.

Že Klaus svou arogancí spíš odrazuje, než přitahuje, ukázalo i poslední hlasování o našem členství v RB OSN. Ať už někteří moudří čeští politologové říkají cokoliv, mnohem důležitější byla první zpráva agentury Reuters, podle níž jejím novinářům někteří diplomaté po hlasování v zákulisí řekli, že právě prezidentův antioteplovací projev sebral České republice hlasy. Kdo je v tomto případě věrohodnější - zda ten, který byl hlasování přítomen, nebo moudří analytici na našich od New Yorku tisíce kilometrů vzdálených humnech - je snad jasné.

Podobně se situace má i v případě Kaplického knihovny. Klaus nám z Hradu vznešeně vzkázal, že Chobotnice jen přes jeho mrtvolu. Poslušná pražská ODS otočila o 180 stupňů. Opět se v celé aféře neobjevila jediná konstruktivní myšlenka. Tou nebylo ani okřiknutí kritiků pražských zastupitelů (Klausova neláska k občanům nesouhlasícím se zastupiteli je dávno známá). Člověk by čekal, že pokud je někdo tak proti, že v nadsázce vyhrožuje i připoutáním se k bagru, sám zároveň něco navrhne. Jenže kníratý lišák moc dobře ví, že být pro něco je náročnější a riskantnější, než vykřiknout ne a každého kritika hned obvinit, že ohrožuje demokracii a vrací nás ke komunismu.

Právě proto, že takových příkladů by se dalo najít víc, je nutná na Hradě změna. Změna, která zaručí, že Klausův nástupce nebude usilovně pracovat jen na svém obrazu, ale především pro dobro tohoto státu. Nepotřebujeme kladeče věnců, jenž pro dobro svého ega poškozuje zemi, v jejímž čele stojí, ale člověka, který ví, že dialog je o hledání možného a o respektu vůči druhé straně. Antiklaus nemusí být prounijní, prooteplovací či proknihovní, antiklaus musí být člověk s vlastním názorem, ale i s úctou k názorům jiným. To splňovali jak pan Dienstbier, tak pan Švejnar. Bohužel, rozhodnutí je v rukou politiků, kterým malý člověk na velkém Hradě vyhovuje víc, než opravdová osobnost. Proč? Zřejmě je jim charakterově i rozhledem bližší.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 22:

V 11/14/2007 8:47 dop. , Anonymous Mirka řekl...

Dobrý článek na toto téma je v posledních "literárkách v síti"

 
V 11/14/2007 9:34 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ano, a tady je link.

http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_nazory&c=A071112_101650_ln_nazory_bat

 
V 11/14/2007 10:26 dop. , Anonymous bobek řekl...

K článku o prezidentského působení občana Klause mohu jen říci: není tam nic, s čím bych nesouhlasil. Klaus to však nejsou jen dosavadní čtyři roky v nejvyšším úřadě. Jeho působení ve funkci ministra financí a poté premiéra, podle mého názoru, ovlivnilo náš stát mnohem více než jeho současné prezidentování. Tvrdím, že žádný jiný člověk nepoškodil, tak jako on, ekonomiku našeho státu a nepodepsal se na devastaci životní úrovně a morálky lidí. Velká privatizace, zahájena roku 1992, o které Klaus prohlašoval, že bude spravedlivým rozdělením majetku státu mezi všechny občany a o které skalní přívrženci ODS tvrdí, že proběhla dobře, pouze s malými problémy, byla ve skutečnosti, v našich dějinách zcela nevídaným rozkradením státního majetku jeho správci, především tedy bývalými komunistickými řediteli státních podniků a ve svých důsledcích tedy okradení všech občanů, kteří se do kuponové privatizace zapojili. Komunističtí ředitelé vyvedli spravovaný majetek do svých soukromých firem a občanům za jejich kupóny zůstali bezcenné akcie vytunelovaných podniků. Tento způsob privatizace nebyl jen důsledkem neúmyslného zanedbání právního rámce privatizace, jak se snaží někteří umírnění kritici prezentovat. Podle mého názoru to byl zcela jasný záměr a cíl, jak uchvátit ekonomickou moc ve státě lidmi (záměrně neříkám komunisty, protože tito lidé i když měli v kapse legitimaci člena KSČ, nebyli komunisty z přesvědčení, ale pouze z prospěchářství), kteří měli do převratu moc pouze politickou.
A Klaus v prvé řadě, dále pak Dyba, Ježek, Kočárník, Salzmann a další tento "ekonomický převrat" provedli.
Ekonomické důsledky privatizace dosud nikdo nevyčíslil. K tomu pochopitelně není vůle ze strany lidí, kteří příslušné informace mají. Odhaduje se však, že ztráty na majetku dosáhly téměř dva bilióny korun. To mělo zdrcující dopad na životní úroveň obyvatelstva. Vedle různých ukazatelů, které se snaží více či méně průkazným způsobem vyjadřovat životní úroveň obyvatelstva je myslím na místě zmínit jeden, který je více než přesvědčivý. Je to demografický ukazatel přirozeného úbytku obyvatelstva, tedy rozdíl narozených a zemřelých, který v sobě nezahrnuje úbytek obyvatelstva způsobený vystěhováním. Je zřejmé, že pokud je životní úroveň dobrá, počet obyvatel více či méně narůstá. V době hospodářských problémů počet obyvatel stagnuje. V době válek počet obyvatel přirozeným úbytkem klesá (tedy přirozeným úbytkem, do něhož nejsou zahrnuty oběti válečných událostí). V roce 1994, tedy dva roky po zahájení privatizace, a v době, kdy se již naplno rozjelo rozkrádání privatizovaného majetku a hromadné zavírání vytunelovaných firem, začalo několikaleté období vymírání českého národa přirozeným úbytkem. Tato situace z demografického hlediska srovnatelná pouze s válečným stavem.
Další neméně důležitý aspekt Klausova bezmála dvacetiletého ideologického působení vidím v jeho dopadu na žebříček životních hodnot obyvatelstva nebo chcete-li na jeho morálku. Do popředí životních hodnot se dostal úspěch a honba za majetek. Vlastnit majetek - na tom samo o sobě není pochopitelně ni špatného. Klaus však svými deklarovanými názory vyvolal všeobecné povědomí, že majetek je oprávněné získávat jakýmkoliv způsobem a to i na úkor jiných lidí. A toto získávání majetku na úkor jiných lidí není dnes výjimkou, ale pravidlem. Klausova věta "Neznám špinavé peníze" je mottem dnešního českého zdeformovaného liberálního trhu, který vás svojí nenasytnou chamtivostí v lepším případě každodenně okrádá, v horším případě přivede do bezvýchodné situace. (Příkladem může být krátká zpráva, stará několik let, o mamince, která z tíživé ekonomické situace skočila z desátého patra s miminkem v náručí.)

Masarykovo heslo "Nebát se a nekrást", které Masaryk věnoval svým současným mocným, jsou dnes prázdná slova, která dnešní mocipáni nechtějí slyšet. Daleko spíše se dnes řídí heslem, které sice Klaus nikdy veřejně nepronesl, ale které by, s ohledem na názory, které hlásá, mohlo být jeho životním krédem: "Nebát se nekrást".

 
V 11/14/2007 10:40 dop. , Anonymous bobek řekl...

... "Nebát se krást"

 
V 11/14/2007 11:23 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Švejnar místo Klause: Osmnáct nebo dvacet bez dvou?
http://www.blisty.cz/2007/11/5/art37067.html

 
V 11/14/2007 2:15 odp. , Anonymous Ahura řekl...

S článkem velice souhlasím, nikoliv však bezvýhradně - To, z čeho mám vždy rudo před očima, je tam bohužel obsaženo také -

"Člověk by čekal, že pokud je někdo tak proti, že v nadsázce vyhrožuje i připoutáním se k bagru, sám zároveň něco navrhne."

Všichni lidé by si měli uvědomit to, že kdo něco kritizuje, nemusí okamžitě přijít s lepším návrhem...Kdyby někdo přišel s návrhem knihovny ve tvaru obrovského přirození, také bych byl ostře proti, možná i tak proti, že bych se nechal obrazně řečeno přivázat k bagru, ač sám lepší návrh nenakreslím....

 
V 11/14/2007 4:08 odp. , Anonymous Winter řekl...

Vlastně jsem to napsal již pod minulým článkem: Klaus je pro mě ubožák, o kterého bych si neopřel ani kolo. Vlastně ani nemám potřebu ho nějak nenávidět, to by znamenalo uznat jej za sobě rovného. Nenávidět se dal možná tak za dob velkého rozkrádání, kde své slova o zlodějně podpořil i činy (a právě tu morální devastaci národa mu nikdy nezapomenu), dnes je však jen karikatura sebe sama, obyčejný kašpárek.

Jinak ten text na lierárkách ho opravdu vystihuje: čtěte tady

A Ahuro s tou kritikou je to myšleno, že představa by měla být alespoň rámcová. Samozřejmě, že kritizovat můžete i bez schopnosti tvořit lépe, ale zároveň musíte mít velký přehled o daném tématu, jak říká Šalda, kterážto věta v první polovně zkultovněla, v druhé byla zapomenuta.

 
V 11/14/2007 4:16 odp. , Anonymous Winter řekl...

A abych doplnil svých pár postřehů na Švejnara:
-ostře se staví proti rovné dani
-schvaluje poplatky u lékaře
-referendum o radaru připouští, bude-li schválen zákon o referendu.
-mluví jako člověk.

Takže ten článěk na blisatech je docela zkreslený, i když, musí uznat, ideálním kandidátem pro mě není, právě kvůli těm poplatkům u lékaře - Dientsbier mi byl sympatičtějším. I když zase Švejnar je asi jedniný, kdo při současném rozpoložení sil může vyhrát. A myslím, že ŠR by si zase zaslouižila nějakého, klidně i neoblíbeného, prezidenta.

 
V 11/14/2007 5:13 odp. , Anonymous Jaromír Eybl řekl...

Zažívám teď trochu hektické období a tak se nestíhám vyjadřovat. doufám že tedy nebude vadit když to nebude k tématu. Tohle mi vážně hnulo žlučí:

Neuvěřitelná televizní manipulace Úterní hlavní zpravodajská relace ČT přišla s tak obludnou a jen stěží uvěřitelnou manipulací, že by to mělo stát žídli nejenom šéfredaktora zpravodajství, ale samotného generálního ředitele.

Úvodní příspěvek, věnovaný definitivnímu odchodu Jiřího Čunka z vládních funkcí, byl ukončen příspěvkem redaktorky s Národním muzeem v zádech a slovy, že příznivci odvolaného Jiřího Čunka se s tím jen tak nesmíří a přijdou v SOBOTU ODPOLEDNE demonstrovat "sem na Václavské náměstí".

Televize veřejné služby se tím definitivně zaprodala zájmům současného vládního uskupení, když dopředu z účastníků demonstrace za referendum ohledně radaru, za skutečnou demokracii a proti aroganci současné vlády udělala příznivce člověka podezřelého z korupčního, resp.neetického chování! míní Petr Sedláček.

Omlouvám se za vložení textu, ale je to krátké a srozumitelné. Tohle je vážně už i na mě moc. Žijem tu v blázinci, za vlády ČSSD se chodilo protostovat i proti zlevnění léků a všude se o tom psalo. O demostraci nacistů každý taky vědl "5" let dopředu. Teď při největší demostraci za několik let ticho po pěšině. A když už nějaká informace, tak jěště nepravdivá. Nakonec budou prezentovat že všichni lidé kteří se sjedou na tu demostraci vlastně podporujou Čunka. Tohle je vážně šíleně zvrácené a musí padat hlavy na příslušných místech. dokud budou na místech zdrojů informací bezcharakterní zmetci co prodaj i svojí maminku tak je vše ztraceno, jediná cesta je vážně cesta změnou systému, když ten stávající selhává.

 
V 11/14/2007 8:55 odp. , Anonymous Legolas řekl...

Se jménem Václav Klaus je neodvratně do budoucna spojeno:
- Naprosto špatná ekonomická transformace,znamenající ve svých důsledcích nebývalé,snad od Bílé hory největší rozkradení státního majetku,vytvořeného prací lidí této země.
- V důsledku této transformace vznik vrstvy zbohatlíků,kteří se dostali nezákonným způsobem k velkým majetkům.
- Morální devastace národa,hlavně mladé generace,pro kterou je hlavním cílem dostat se k penězům jakýmkoli způsobem (Klausův výrok,že nezná špinavé peníze).
- Bezzásadovost při dosahování svých politických cílů (sliby komunistům,jen aby ho zvolili prezidentem, jednání s Čunkem,vyšetřovaným pro korupci).
- Narcistické,sebestředné jednání,naprosto neuznávající jiný názor,než vlastní.
- Nulová sebereflexe,tedy totální neschopnost uznat někdy svoji chybu.
- Ostudné vystupování na světovém fóru jako vrcholný představitel České republiky v oblasti ekologie a globálního oteplování.

 
V 11/15/2007 1:53 odp. , Anonymous klokan řekl...

Kalus je pro nas skutecne nestesti...

Myslim, ze chapu na cem je zalozen jeho uspech.
On je to totiz tak prumerny a zaprdeny Cechacek, ze obrovske mnozstvi lidi tady u nas se v nem naslo...

Trpaslik se stal kralem :-(

 
V 11/15/2007 11:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, který převzal část agendy zrušeného ministerstva informatiky, chce zajistit civilní kontrarozvědce a vojenské tajné službě přístup k provozním a lokalizačním údajům, jimiž disponují operátoři. Tento bezprecedentní zásah do soukromí má umožnit pouhá novela zákona o elektronických komunikacích, kterou Říman navrhl a která má být podle Topolánka bezproblémově a urychleně schválená.
Díky Římanovému návrhu by mělo být napříště pro tajné služby velmi snadné zjistit ( bez soudního povolení - zde se uvažuje, ve smyslu navrhované novely, jenom s podezřením při ochraně státních zájmů, zajištění veřejného pořádku při údajném narušení a při pouhém podezření z organizované kriminální činnosti zájmového subjektu ) až rok zpátky, kdo komu telefonoval, jak dlouho hovor trval a kde se jeho účastníci právě nacházeli. Totéž platí o textových zprávách přes telefon, provozní údaje se týkají rovněž veškeré komunikace přes internet, včetně e-mailu, do kterých budou mít služby za výše uvedených podmínek přístup.


... nebyla to náhodou ODS, která brojila proti narůstajícím odposlechům, které tak nehezky zasahovaly do soukromí vrcholných politiků , novinářů i prostých občanů? Nebyl to náhodou Langer, který se sešel s Klausem na Hradě ohledně omezení, zpřísnění pravidel pro tel. odposlechy, které si dali tito modří demokraté i do své smlouvy s občanem?!... prostě,jak až daleko oni mohou a jak my hluboko můžeme...

 
V 11/15/2007 11:29 odp. , Blogger Tribun řekl...

Václav Klaus je symbolem veškerého polistopadového vývoje. Jeho nezvolení by znamenalo veřejné přiznání, že ne vše po Listopadu bylo správné, že nejenom že existovaly chyby, ale že je možné je i napravit. Václav Klaus je transformace a transformace je Václav Klaus. Nelze zpochybnit jedno a nezpochybnit druhé. Nebude-li zvolen, bude to jasný signál, že idea „majetek legitimuje sám sebe“ již není tabu. Toho se mnoho lidí bojí z důvodů ryze pragmatických, neboť s odchodem Klause utrpí legitimita jejich majetků. Pro řadu dalších však nezvolení Klause představuje zhroucení světa, ba přímo ztrátu smyslu života. Pro mnoho lidí je totiž Klaus více než prezident - je to velekněz ateistického kultu Úspěchu a Mamonu.

Klaus žije v českém politickém rybníčku už dost dlouho na to, aby jej znal skrz na skrz. Ví, kdo s kým a proti komu, kdo má jaké máslo na hlavě a kdo je čí klient. Je součástí sytému a nemá sebemenší důvod jej narušovat; vždyť kapři si sami rybník nevypustí. A Klaus nemůže žít mimo český politický rybníček, protože mimo něj nic neznamená. Proto je Klaus pro české politiky tak důležitý – je zárukou neměnnosti a konzervativnosti české politické scény. Všichni si mohou být jisti tím, že Klaus bude ochotný k jakémukoliv kompromisu, jenom aby se v politice udržel.

Švejnar je právě proto tak zajímavý kandidát, že není na politice závislý, ale může žít i mimo ni, a není proto tak snadné jej nutit ke kompromisům. Slovy ODS „nemá politické zkušenosti, neví, jak politika funguje“. Toto Švejnara diskvalifikuje v očích volitelů, avšak kvalifikuje jej z pohledu národa. Švejnar je příslib změny, čerstvého větru, který provětrá zatuchlou českou politiku. Samozřejmě se ani s ním nic změnit nemusí. Ale může. Klaus je ovšem jistota, že se nezmění.nic.

Některé lidi odrazují Švejnarovy názory, které jsou často velmi blízké těm Klausovým. Ti dva se možná opravdu příliš neliší v tom co si myslí, ale zcela jistě v tom proč a jak. Klaus je argumentem sám pro sebe. Správnost svých názorů odvozuje od toho, že jsou jeho. Klaus nemůže změnit názor či přiznat omyl, aniž by tím zároveň nepopřel sám sebe. Ne tak Švejnar, ten má své názory založené na rozumové úvaze, faktech a jejich interpretaci. Švejnar může přiznat omyl, Švejnar může změnit názor – přitom stále zůstane Švejcarem a neztratí nic ze své autority. Rozdíl mezi Švejnarem a Klause je rozdíl mezi rozumem a vírou.

Kéž bychom se zbavili Klause. Klaus sedí jako žába na prameni občanského života. Arogance moci a pohrdání občanem, to je Klaus. Vždyť co jiného je jeho doktrína „odvol a o nic víc se nestarej,“ co jiného je odpor k společnosti svobodných a sebevědomých občanů, kteří nejsou lhostejní, ale zajímají o svět kolem sebe – k občanské společnosti. Klaus je představitelem paternalistického pojetí státu. Ovšem paternalistického nikoliv ve smyslu sociálním, to je státu, který se stará a bědné a potřebné, ale paternalistického ve smyslu ideologickém, to je státu, který nepřipouští diskusi, ale určuje lidem co a jak si mají myslet, a ostrakizuje ty, kteří se odmítají přizpůsobit. Stát despota, který nepřipouští diskusi a odmlouvání, přitom je však zcela lhostejný k bídě a utrpení.

Je načase osvobodit se z útlaku klausovské normalizace, ve které nade vším lidským konáním panuje sobeckost a lhostejnost, a lidé jsou rozeštváváni a stavěni proti sobě v bezpočtu žabomyších sporů, které je vyčerpávají a činí je bezbrannými vůči manipulaci a pokušení moci. Nikoliv existence KSČM, ale přítomnost Václava Klause na hradě je tím balvanem, který nám brání vyrovnat se s minulostí. Klaus je bolševikem v nás, zlým duchem, kterého ze sebe musíme vypudit. A musíme tak učinit dříve, než si na něj zvykneme a začneme jej považovat za svoji přirozenou součást.

 
V 11/16/2007 12:28 odp. , Anonymous Mirka řekl...

Dobrý příspěvek je v blogu na stránkách "načerno", pod článkem Klaus...,

 
V 11/16/2007 12:54 odp. , Anonymous Mirka řekl...

článek v načerno začíná Král Václav..

 
V 11/16/2007 1:41 odp. , Anonymous mlan řekl...

Omlouvám se,příspěvek nesouvisí s článkem, ale jde o aktuální zprávu.
Místopředseda české vlády Alexandr Vondra (ODS)ve čtvrtek při své návštěvě Spojených států prohlásil, že umístění části amerického protiraketového deštníku na českém území je v zájmu Česka. Současně varoval, že rozhodnutí amerického Kongresu omezit financování systému, jenž počítá s radarem v ČR a s desítkou protiraketových střel v Polsku, by mohlo zkomplikovat vzájemné vztahy. ... "Pro nás v České republice, která leží mezi Německem a Ruskem, by zařízení s jistým počtem amerických vojáků bylo dobré," konstatoval Vondra během přednášky... http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/vondra-v-usa-varoval-pred-omezovanim-financi-na-zakladnu_126934_evcss.html
Diskuze pod článkem byla zablokována

 
V 11/16/2007 10:43 odp. , Blogger Tribun řekl...

Anonym (15.11): Zpráva zajímavá, nikoliv však překvapivá. Takové jednání je pro ODS příznačné. Já už jenom čekám na to, až se nám přihodí nějaký "teroristický" útok, aby se lidi vyplašili a začali vládě výměnou za iluzi bezpečí nabízet své svobody. Zdůrazňuji iluzi, protože dost pochybuji o tom, že v dobách největší slávy NKVD či RSHA bylo v Rusku, respektive Německu, nějak zvlášť útulno a bezpečno. A že to byly vysoce výkonné bezpečnostní služby.

mlan: Abych tak měl nakonec pravdu, že se z toho USA snaží vycouvat. Je to skutečně komické, když úředníček z malé země kdesi v Evropě škemrá ve Washigtonu, a ještě takovým způsobem, že vlastně vyhrožuje. Čímpa jim asi pohrozí? Snad ne zastavením dodávek piva. Pivo, pokud vím, stále ještě není strategickou surovinou.

Pro nás v České republice, která leží mezi Německem a Ruskem, by zařízení s jistým počtem amerických vojáků bylo dobré Tak už to z nich leze. Jako z chlupaté deky. Třeba se i v tomto případě nakonec ukáže to, co tvrdím od začátku, totiž že motivace pro souhlas s radarem není racionální, ale emocionální, že nejde o nic jiného než ahistorický sentiment. Podle Vondrovy logiky by o instalaci radaru musela žádat v první řadě Francie, která je sevřená mezi Británií a Něměckem. Vždyť Francie se s Anglií řezala víc, než my s Německem. Tak proč také neškemrá o radar? A co špatného nám kdy udělalo Rusko? Myslí Saša snad na okupaci v roce 1968? Ano, to bylo ošklivé, ale nechápu, jak může někdo jedním dechem vyčítat Rusku okupaci a zároveň žádat USA o radar. Vždyť je to jenom různá forma téže podstaty!

 
V 11/17/2007 8:04 odp. , Anonymous Jaromír Eybl řekl...

Jíma mnou neskutečný vztek. Cenzuru nahradila ignorace. Doba se nezměnila. Schválně jsme zhlédl Televizní noviny na Nově, po hodně dlouhé době. Marně jsem čekal v úvodu jako hlavní novinu největší demostraci konanou na toto datum za posledních několik let. Nejdříve se objevilo lobby bezpečnostních firem, že se vám každý dosatne do bytu, i malé děcko, včetně názorné ukázky. Vážně poučné, už mam nahnánou a půjdu si koupit nový zámek. Poté vražda, stávkující odbory Učitelů, další vražda. Pak následuje lahůdka, světový rekord ve stavění kostiček z domina, dokonce s českou účastí. Nakonec bohužel něco nevyšlo, všichni si poplakali, jak dojemné. Konečně se dostávám ke kýženým informacím o demostraci. Nejdříve tedy vidím Václava Klause uctít památku padlého studenta. Nebylo by aby se Nova nezmínila že ji šli uctít i komunisté. A teď ta slibovaná demostrace. Nejdříve pár pochodujích muzikantů na podporu Číně, samozřejmě nezbytné rýpnutí že ne všude ve světě padl ďábel komunismus. A dočkal jsem se i když radši bych byl kdyby pomlčely. Nejdříve strohé ohodnocení na pár stovek účastníků, pak se ptaly na názor nějakého staršího pána v typickém obleku z let minůlých aby i nechápavým došlo že to bude komunista, dále paní, která se jen vyjádřila že je to stejně všechno zbytečné, pak záběr na emotivní projev, samozřejmě jen jedna věta ustřihnutá, hlavně ať vypadá jak fanatik. Nesmělo chybět připomenutí, že se demostrovalo i za Čunka. A bonbónek na závěr? Samozřejmě že byl v podobě informace, že se demostranti dělily na dva tábory, demostranty a zvědavé turisty. Děkuji, nechci, zakázat soukromé telivize nebo aspoň jim zakázat dělat zpravodajství, vždyť tohle neni normální. Věděl jsme že jsem na tom špatně, ale tohle byl pro mě šok. Nejhorší je že nikdo neuvažuje že by mohlo být něco špatně, vždyť přeci máme demokracii, ta všechno sama vyřeší, v tý přece média by nám nikdy nelhala, proč? Myslím že lidí s takovými názory bude dost. Takže hurá do totalitního temna, daleko není, možná už je.

 
V 11/17/2007 9:11 odp. , Anonymous Winter řekl...

A to jste, prosím, neviděl zprávy na jedničce, kde se ukozovaly snad nejotřesnější záběry, které jsem kdy viděl: stará plechová krabice na písek se socialistickým nápisem, která rezaví ve dvoře na Havlově ulici! Srašné, odpodivé, osmnáct let po revoluci a ještě stále existují takovéto kontrakontrarevoluční krabice!

Jinak pořadí demonstrací bylo totožné.

 
V 11/17/2007 11:30 odp. , Blogger ods řekl...

Paradox našich časů, ruská televizní stanice o protiradarové demonstraci informuje mnohem kvalitněji a podrobněji než libovolná česká televize. http://www.russiatoday.ru/news/news/17121/video

 
V 11/18/2007 9:57 dop. , Anonymous Kamil Mudra řekl...

Překvapuje mne že nejobsažněji (prozatím) informují o demonstraci Novinky a do dokonce bez tradičního zdůrazňování přítomnosti komunistů. Také tam byli (aspoň jak jsem si všiml) jen s jedním transparentem ozdobeném třešničkami. Že by se cinkalo klíčema jsem nepozoroval, ty byly pro tentokrát nahrazeny píšťalkami. Trochu mne popíchla ta zmínka o výzvě k posílání peněz. Šlo totiž o návrh zaslání symbolické dvacetikoruny a tak vyjádření počtu sympatizantů. Zúčastnil jsem se demonstrace od začátku až do konce a mám dojem že tentokrát Novinky informovaly docela objektivně.

 
V 11/18/2007 6:19 odp. , Anonymous bobek řekl...

Vždy mě fascinovaly výsledky průzkumu veřejného mínění, které oznamují, že Václavu Klausovi důvěřuje okolo sedmdesáti procent obyvatelstva. Je mi jasné, že dobře položenou otázkou lze dostat takový výsledek, jaký si kdo přeje, avšak sedmdesát procent je na mě trochu moc silný kafe.
A tak mě potěšily průběžné výsledky následující ankety, kde je otázka položená zcela narovinu, bez jakýchkoliv chytáků:
Chcete Václava Klause dále jako presidenta ?

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz

<< Domovská stránka