čtvrtek, října 18, 2007

Ideál modrých vysokých škol

Nedá mi abych nezareagoval na diskuzi, která se rozvinula kolem školného. V době kdy jsem končil VŠ jsem v posledním ročníku byl ve značné depresi při představě toho co my vlastně VŠ dala a jak mne připravila na budoucí povolání. Můj dojem byl spousta akademické teorie, pitvorných detailů a žádná praxe. Dnes po 5 letech, kdy zavítám na webové diskuze naší Alma Mater, jsou názory studentů stela stejné. Stejný názor jsem míval při hodnocení gymnázia.

A dnes? Považuji obě instituce tak jak byly za nenahraditelné právě v té námi tak kritizované podobě. Právě pro ono množství “nepotřebných“ informací z nichž 95% člověk zapomněl. Ale VŠ nám umožnila chápat jak ty pitvorné detaily do sebe zapadají, umožnila nám vnímat souvislosti i získat postupně komplexní nadhled (který třeba i část VŠ profesorů ponořením se do svého problému ztratila). Dala nám možnost poznat všechny možné komplikace, jejich příčiny, následky i způsoby jejich řešení. Nastínila nám i historický vývoj.

To vše dohromady, byť 95% jsem již zapomněl, mi dalo nadhled, nutnost uvažování v kontextu onoho podvědomí možných rizik, získal jsem jinou dimenzi myšlení – myšlení svobodnějšího komplexnějšího nečernobílého. Jakákoliv rozhodnutí a převzetí odpovědnosti tak neděláte podle jednoduchých šablon ale na základě těchto poznatků.

Jízdní manuál praktických zkušeností, po kterém jsme tak na VŠ volali, se naučí každý i cvičená opice, jen jde o to za jak dlouhou dobu a jaké úsilí a zájem tomu vynaložíte (která nesouvisí ani s oním studiem). Čili nikoliv v praktickém umu je ten rozdíl, který dělá lékaře od špičkové sestry, VŠ vzdělaného Ing. od nadaného technika, Mgr. od geniálního laboranta.

Bohužel ale současná vláda tyto lidi nechce, jsou pro ni hrozbou právě pro všechny ty aspekty, které jsem zmínil. Snaží se zdeformovat střední i vysoké školy na studium onoho praktického manuálu, částečně je nahradit různými vyššími odbornými školami a kursy. Jejich potenciál bagatelizovat. Představou našich politiků je odborník zvládající úzce svou problematiku, vidící jen v zúženém úhlu toho, co právě potřebuje a těch informací byť vysoce odborných, které mu kdosi předloží. Prostě skvělý dostihový všemi zbožňovaný kůň šampión, který netuší, že ten příkop, kde se za chvíli zabije, by se dal taky obejít a že by třeba nebyl už tím šampiónem, ale aspoň by důstojně žil někde ve stáji a byl by jistě oceněn aspoň částí z těch laciných fanoušků za svou inteligenci a předvídavost. V tomto aspektu logiky kontextu a polychromatického vidění světa vidí současná vláda tu obrovskou sílu a hrozbu vysokých škol. Mezi současnou vládou a vládou komunistů toho nejhoršího zrna není v tomto rozdílu.

Proto se nijak neřeší odchod lékařů, inženýrů, magistrů do zahraničí. Nahradí je zubaři z rychlokursů, bakaláři z vyšších škol nebo absolventi ze zahraničí, kteří díky jazykové bariéře aspoň na pár desítek let budou rádi, že tu vůbec mohou být. Budou to ale už jen odborně skvěle pracující včeličky bez královny matky. Naše vláda by tím byla dozajista nadšená - vysoce odborná slepá pracující třída. Ani těm ultrasovětským komunistům se to ale nepovedlo. A tak nezbývá ničeho jiného než alespoň živit ve zbytku lidí představu, jak jsou tito VŠ vzdělaní lidé vlastně zbytečně drazí, kolik let proflákali na studiích, jak by si to všechno měli zaplatit sami. Ono totiž vůbec nejde o problém školného (navrhovaná částka je v porovnání s náklady symbolická a schválně symbolická) ale o podvědomé vsouvání národu, že ti lidé žijí a studují z cizího, zatímco ostatní na ně dřou.

Kdyby se současné hrůzovládě onen záměr podařil (a že se snaží viz rušení PNP), pak za chvíli nikomu nepřijdou ti Topolánkové, všeználkové Klausové, vydavatelé skutečných a jediných pravd divní. Pak teprve by byl ráj na zemi podle modré vize superkomunistů ODS.

poslal E. Valin

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 16:

V 10/18/2007 7:53 odp. , Anonymous Winter řekl...

No jo, dodat. Přesně jste vystihl, co tvrdím pořád a určitě ne sám.

Ono podsouvání toho, že vysokoškoláci jsou pro společnost nepotřební je vskutku zrůdnost. Ale perfektně to sedí do logiky ODS, kdy každý jede na sebe, tudíž vysokoškolák, či vůbec kdokoliv, nemůže mít větší přínos než ten sobě.

 
V 10/18/2007 10:56 odp. , Anonymous Toom řekl...

K tomu se nedá nic dodat. Musím to podepsat včetně vlastních zkušeností, které jsou s vašimi zcela totožné.

 
V 10/19/2007 12:38 dop. , Anonymous Nevěřící Tomáš řekl...

Vláda jmenovala premiérovu milenku, místopředsedkyni sněmovny Lucie Talmanovou předsedkyní vládního Výboru pro slaďování rodinného a profesního života.
Je to k smíchu nebo k pláči?

 
V 10/19/2007 12:42 dop. , Anonymous klokan řekl...

Souhlasim. Jen mam obavu, zda se autor jiz nestal obeti modrobolsevickeho experimentu, protoze ten pravopis, ehm.... no...radeji to nebudu rozvadet.

 
V 10/19/2007 2:22 dop. , Anonymous Kamil Mudra řekl...

Tane mi na mysli citát, jehož autora si nepamatuji, ale jeho znění přesně: "Vzdělaní můžeme být ze zkušenosti druhých, avšak moudří jen sami ze sebe".
Z článku nějak příliš dýchá přesvědčení že nositeli inteligence národa jsou pouze vysokoškoláci a nebo alespoň středoškoláci. Spektrum mých přátel je velmi široké a zahrnuje jak výše zmíněné, tak i lidi jejichž vzdělání končí vyučním listem a u některých i tento chybí. Vystřídal jsem mnohá zaměstnání a mými kolegy byli jak pomocní dělníci tak i lidé s tituly. A mohu s jistotou prohlásit že stupeň vzdělání se do schopnosti vhledu a zpracování informace promítá minimálně. Znám lidi kteří většinu života strávili prováděním pracovních úkonů jež by zvládla i cvičená opice a přece (nebo proto?) je potřeba duševního růstu přiměla k tomu aby využili společenský informační potenciál, čerpali z něj a dosáhli širokého rozhledu i schopnosti kvalitního úsudku. A znám i takové kteří nikdy neopustili svůj profesní koridor a ačkoli se honosí titulem, setrvávají v jakési dětské nezralosti, která jim brání mnohdy pochopit, jak se věci doopravdy mají. Dle mých zkušeností (i zkušeností těch ze kterými jsem své postřehy konzultoval) jsou oba typy lidí zastoupeny přibližně stejným dílem, jak mezi dělným lidem tak i mezi vysokoškoláky. Myslím že je tomu tak všude na světě, že naučí-li se člověk číst do té míry aby tato schopnost byla pro něj stejně samozřejmá jako třeba chůze a vyskytuje-li se v prostředí kde je možno tuto schopnost bez problémů využít, pak rozdíl tohoto využívání spočívá pouze ve výběru informací a od toho se pak dále odvíjí jeho duševní růst.
Proto jsem přesvědčen že "kdyby se současné hrůzovládě onen záměr podařil" tak bude v populaci procentálně zastoupeno stále stejné množství lidí kterým "nepřijdou ti Topolánkové, všeználkové Klausové, vydavatelé skutečných a jediných pravd divní" i těch kteří dokáží rozpoznat co se ve společnosti děje a jací týpkové jsou u moci.
Mnohem větší nebezpečí vidím v deformování, mlžení a zadržování (či dokonce poskytování lživých) informací. Protože každý člověk může podrobit analýze pouze ty informace, které má k dispozici. Už dnes vidí lidé, využívající správným způsobem internet, obraz společnosti, státu a světového dění jinak něž ti, kteří tu možnost nemají a nebo ji nevyužívají.
Dle pravidla "Rozděl a panuj." je samozřejmě užitečné postavit dělníky proti intelektuálům, kuřáky proti nekuřákům, uživatele vlastního bydlení proti nájemníkům v regulovaných bytech, ekonomy proti ekologům atd. Ale inteligenci národa to nesníží. Jen to roztříští jeho schopnost soustředění se na ty pravé problémy. A to je ten "ráj na zemi" pro každého kdo nepotřebuje aby mu bylo vidět pod prsty.
Lidem samozřejmě přijde podivné když je vytvořen nějaký Výbor pro slaďování rodinného a profesního života. Jistě se najdou leckteří co se pozastaví na smyslem něčeho takového. Ale je tady spousta vleklých a v pravý čas mediálně oživených kauz, spory o Národní knihovnu, nové kauzy unikající kamsi do ztracena, Damoklův meč v podobě radaru nad hlavou a člověk ani neví kam by tu svoji pozornost zaměřil dřív. Do toho všeho nám média předhodí vyměněné holčičky či podobný problém a ve schránce se neustále objevují složenky ...... No ještě že máme Vyvolené a děvčata soupeřící o mladého milionáře. :-)

 
V 10/19/2007 11:11 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ke článku a Kamilovi Mudrovi mám dvě připomínky:
1) Předlistopadový režim rozhodně neprodukoval fachidioty (až na pár vyjímek) a ve svém oficiálním vzdělávacím cíli měl výchovu myslících lidí - proto taky nějak nezabírala ona zdeformovaná nalejvárna v podobě tzv. svaté trojice (na katedře ML) a dost lidí vidělo co je shnilého ve státě Dánském.
2)To co říká Mudra platí jen do určité míry, při samovzdělávání se nejsme nikým vedeni, pracujeme metodou pokusu a omylu a často neumíme vyjít ze slepé uličky. Lidi které popisuje znám také, ale svou roli tu hrála škola - i v případě těch jen s vyučením či bez - která kultivovala a vedla, často klima v rodině, kde vědění bylo uznávané a taky společenské klima. Prolistuj si třeba předlistopadová ABCíčka, nebo VTM - kolik dalších časopisů za laciný peníz s věděním bylo k mání (byť s úlitbou oficiálnímu bohu). Nebo oblíbené soutěže "Deset stupňů ke zlaté". Takže význam školy bych nepodceňoval, ostatně i v rámci oné již zmiňované "svaté trojice" se přednášela i klasická filosofie, pro toho, kdo chtěl to dalo základ ze kterého mohl vycházet.

 
V 10/19/2007 5:38 odp. , Anonymous Kamil Mudra řekl...

Anonyme, dobýváte se do otevřených dveří. Já předlistopadové školství rozhodně nepodceňuji (ba dokonce si myslím že v mnohých aspektech bylo lepší než to současné) a ani ve článku E. Valina jsem žádné negaitivní hodnocení nepostřehl. Jinak, co se týče toho listování v časopisech, VTM i ABC jsem pravidelně odebíral, k tomu ještě Ohníček a Pionýra (pak to byl Větrník a pak zase Pionýr) a nedám na ta periodika dopustit. Pár ročníků od všeho mám ještě uložených někde doma.
A co se týče samovzdělávání v naší zemi: zde jsem bral, samozřejmě, v úvahu základní školní docházku jako startovní pozici. Pro celý svět to však neplatí. Jsou i místa kde není povinná a kde gramotnost není standardem.

 
V 10/19/2007 6:49 odp. , Anonymous honza řekl...

Nemate pravdu.

Vysoke skolstvi je rozdeleno na etapy. 1 etapa je bakalarska, kde jde opravdu o zhusteni vedomosti a de facto se jedna o to ze ten clovek jde za 3 roky do praxe.

Dalsi etapa je magisterska a ta je pro lidi co chtej a maji na to dal studovat. Ta ma dat komplexni prehled.

Treti etapa je doktorandska, ktera by mela byt urcena lidem co se chteji venovat vede.

Bohuzel je nutne konstatovat, ze minula vlada nedokazala se vyporadat se statusem studenta. Nyni neni mozno studovat doktorandske studium poradne, protoze je cloveku odebran status studenta. Tento system, ktery CSSD tak halasne udrzovala vede k plytkemu studiu. Rychle rychle musite do 26 jit makat do fabriky.

Clanek je absolutne o nicem, neni tam jedina konkretni kritika a navrh jak by se to melo delat. Je to jenom jak je to za ODS spatne. Coz je omyl. Cilem je celozivotni vzdelavani. Udelate bakalare a pujdete pracovat, pokud budete chtit vratite se do skoly a dodelate magistra. Ci pripadne obe v pohode zvladnete v jednom. Ale nesmi existovat zadny vekovy limit. Je jen na vas kdy se rozhodnete jit studovat vysokou skolu.

A mimochodem, ti kteri nejvice zabiraji misto na vysokych skolach jsou nasi bratri z vychodu, kteri si tu studuji zadarmo a jeste dostavaji koleje prednostne protoze jsou z daleka. A student bydlici pobliz nemel nadeji. Malinko to zlepsilo prispivani na bydleni i kdyz se nejedna o bydleni na koleji.

 
V 10/19/2007 7:50 odp. , Anonymous Winter řekl...

Milý Honzo, buď se ve Vás probudil soudružný duch se Slováky, nebo nevidíte za vrata vysoké školy. Protože je sice pravda, že zde studuje spousta Slováků, ale stejně tak tu pracuje spousta Slováku (šti odvádí daně), což je sice krutě nesolidární se Slovenskou republikou, ale nám se tak zaplňují místa po našich lidech, kteří zase odešli do Německa. Navíc pokud jsou Slovenští studenti lepší než čestí, což asi jsou (jinak by se zde nedostali) proč ne.

A podstata článku se schovává, hádám-li sprváně, v odnětí prospěchu vysokoškolského studia skrze jakousi pochybnou solitérnost každého jednoho (neříkám invidualismus).

 
V 10/19/2007 8:03 odp. , Blogger Tribun řekl...

Honzo, tím posledním odstavcem jste totálně zazdil jinak velice věcný a podnětný příspěvěk. Škoda. Nebo že byste se solidarizoval s Rakušany, kteří si pro změnu stýskají, že u nich studují bratří ze západu? :-) Mimochodem, nevíte někdo, jak teď v tom Lisabonu pořídili?

 
V 10/19/2007 9:15 odp. , Anonymous Jaromír Eybl řekl...

Tak Honzo, vidím že žijete, mohl byste tedy prosím napsat ty důvody proč postavit radarovou základnu u nás, abyste popřel článek ve kterém se píše že žádné argumenty nemáte(myšleno příznivci radaru) a raději mlčíte. Vyvraťte to prosím, můžete to učinit zde, když v diskusi pod oním článkem jsem nebyl schopen odpovědět.

 
V 10/19/2007 9:36 odp. , Blogger ods řekl...

Honzo, nevím jestli to tušíte, ale na studia na Slovensko jezdí spousta Čechů. Vy byste zavřel hranice ?

Jak napsal Tribun, opravdu škoda Vašeho posledního odstavce. Jinak nevím, ale kolik států financuje doktorandská studia ? Zdá se mi, ale mohu se mýlit, že podpora maximálně do úrovně magistra je standart všude. Později člověk spojuje další rozvoj se svojí kariérou.

 
V 10/20/2007 1:49 odp. , Anonymous Jirka řekl...

Cely svet je zkazeny: mrknete na tohle : http://video.google.com/videoplay?docid=7462852758162537355&q=zeitgeist+czech&total=3&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

 
V 10/20/2007 2:37 odp. , Blogger Tribun řekl...

Myslím, že jsme všichni tak trochu uvízli v pasti našeho stereotypního myšlení, jehož kontury alespoň trochu naznačili Kamil a Honza. Svět se změnil, ale my jsme na to zatím nestačili zareagovat. Stále máme zafixováno, že práce je to, co se dělá rukama, a na to že se musí člověk vyučit. Kdo používá hlavu, ten musí nejprve vystudovat, a pokud uspěje, což není samozřejmé, je ověnčen titulem a úctou svých bližních. K čemu dochází? Klesá potřeba dělnických profesí, vyučených řemeslníků, roste však podíl úřednických profesí a přibývá lidí, kteří působí v terciárním a kvartérním sektoru. To jsou všichni ti bakaláři – vyučení úředníci. Bakalář je prostě ve sféře svého působení to samé, co vyučený řemeslník ve své. Praktik, který dokáže s minimem chyb a efektivně aplikovat zavedené postupy na řešení známých problémů. To pouze my, zvyklí na to, že titul znamená vavříny vzdělání, máme tendenci považovat bakaláře za vzdělance, a hořekujeme nad tím, jak klesá úroveň vysokých škol. Ona neklesá, pouze se posouvá – k postgraduálním doktorům. Úctu, kterou jsme byli zvyklí přiznávat magistrům a inženýrům, musíme přenést na doktory. Než se to však naučíme, budou magistři, inženýři a hordy bakalářů a diplomovaných inženýrů těžit z toho, že lidé jsou zvyklí automaticky přikládat titulu váhu.

Možná je to i cíl – a třeba i nevědomý – vlády, dát lidem možnost snadno přijít k titulu, a tím si je zavázat. Vyvolat v nich dojem, že jsou něco víc, a že oni nemusí být s nikým solidární, protože jsou nad ty dole povzneseni. Pokud se vládě navíc podaří vyvolat dojem, že za to ti bakaláři vděčí jen sami sobě a svým schopnostem, a nikoliv společenským změnám, má další body k dobru, protože se jí podařilo zase o něco víc rozdělit společnost na úspěšné a neúspěšné, kteří se budou žrát mezi sebou a nebudou mít čas koukat vládě pod prsty.

Hodnota titulů totiž devalvuje. Dřív i maturita znamenala velký rozdíl ve společenském postavení, dnes ji má bezmála každý. Dřív byli inženýr, lékař, právník automaticky honorace, protože byli výjimeční. Dnes má titul inženýra kde kdo a nic neznamená. Akademické tituly ztratily svoji komunikační schopnost. Vím z dob vlastních studií, kdo a jakým způsobem titul získal. Vím, jak jsem ho získal já a příliš si ho nevážím – nemohu si tedy vážit titulů jiných, s výjimkou právě postgraduálních doktorů.

Musíme se oprostit od stereotypu titul = vzdělanec, protože čím více bude studium na VŠ znamenat vyučení v nemanuální specializaci, tím více bude příslušný titul znamenat specialista ve svém oboru, ignorant v ostatních. A na to si musíme dávat pozor. Budeme muset zapomenut na vnější atributy intelektuálních schopností, jako jsou právě tituly, a naučit se posuzovat člověka především podle jeho názorů a činů.

Čím dál tím více bude platit, že univerzitní vzděláním nejenom že člověka automaticky nezušlechtí, ale že mu může i ublížit, pokud je příliš jednostranně zaměřené. A to je obzvláště nebezpečné, protože takového poškození se velmi špatně odhaluje – následky však mohou být fatální. Třeba i v jiném čase a na jiném místě.

 
V 10/20/2007 9:33 odp. , Anonymous Jaromír Eybl řekl...

Zaprvé chci poděkovat Jirkovi za zajímavý odkaz. Schlédnutí toho celého ale i dalšího mě přinutilo stáhnout si celý film. Úplně mě některé věci šokovali, nejvíce mě ohromilo když uvažovali přesně nad stejnými věcmi co já. Navíc ke všemu je na oficiálních stránkách přepis i s odkazy na zdroje odkud čerpaly. Film nutí k zamyšlení a lidé se budou pídit co je pravda a co ne, má být uveden 10. listopadu. Jsme zvědav jestli vůbec bude uveden, protože hodně lidem bude ležet v žaludku, zvášť lidé věřicí dostanou pěknou podpásovku, na podobný téma jsem napsal článek který doposud nevyšel. Zajímavé jsou i reakce na youtubu, kde úplně vidím to podobnost s diskusemi pod články v našich médiích. Ti co něvěří filmu a nejsou schopni reagovat proože by se jim zbořil svět píší jen že autoři jsou 40letý panicové co žijí u maminek, zatímco zastánci filmu věcně argumentují. Jen bych jěště doplnil že jsme se dnes zúčastnil diskuze k článku že Iránskému jadernému programu a novinky mě úplně zklamali. Mnoho lidí psalo že Irán chce smazat Izrael z mapy, přitom šlo o špatný překlad kterého se senzacechtivá média po celém světě hned chytla. Když jsem tedy uvedl odkaz na článek který na to poukazoval(byl z britských listů), byl názor okamžitě smazán. Když jsem zkopíroval podmínky vložení příspěvku a zeptal se kde je to zakázané, tak byl pokoj a já článek znova vložil. Po hodině jsem se podíval a článek tam pořád byl. Jaké překvapení když večer byli všechny mé příspěvky smazány. Jsem tím znechucen, tohle jsem vážně nečekal.

 
V 10/25/2007 7:42 odp. , Anonymous Kamil Mudra řekl...

Jaromíre mne ten film také velmi zaujal, ale stáhnout si ho neumím. Poradil byste jak na to?
Jinak, co se týká cenzury na Novinkách tak nejste rozhodně první kdo si na ni stěžuje. Mám dojem že ani nemá smysl tam psát. Ona stejně drtivá většina diskutujících vaši snahu nijak neocení. Povětšinou jde o výkřiky do tmy.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

Odkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz

<< Domovská stránka