úterý, července 10, 2007

JE Temelín

Rád bych tento článek pojal hlavně jako odbornou přednášku o fungování JET a v menší míře jako článek politický, přesto si myslím, že na tyto stránky patří a že se zabývá současnými politickými problémy ČR. Proto se předem omlouvám, pokud někdo nebude něčemu rozumět. Alespoň bude mít ten dotyčný podmět k dalšímu studiu:-)

Začnu tím, jak vlastně Jaderná Elektrárna Temelín (dále jen JET) funguje. Je to typ jaderné elektrárny s tzv. „tepelným reaktorem“, nebudu zabíhat do technických podrobností, ale důležité je to, že v ní je zapotřebí moderátor, který umožňuje a řídí štěpnou reakci. Moderátorem v JET je obyčejná voda (obyčejná znamená destilovaná H2O, dělají se i reaktory s těžkou vodou) a právě to některé (neznalé) odpůrce zvedá ze židlí – JET přece vypouští vodu do Vltavy! Tak se uklidněte, milý aktivističtí přátelé, vysvětlím – základem elektrárny s tepelným reaktorem jsou totiž hned 3 okruhy – primární je reaktor obklopený vodou, která pod velkým tlakem (řádově v MPa) a s vysokou teplotou (přes 300°C) cirkuluje potrubím primárního okruhu. Ještě připomenu, že i přes takto vysokou teplotu se jedná o kapalnou vodu, je to právě díky obrovskému tlaku, který zvyšuje teplotu varu. Tato voda je opravdu radioaktivní a při požití by mohla způsobit vážné zdravotní problémy. Upozorňuji, že pouze při požití, při kontaktu s pokožkou nebo pouze při pohybu v jejím okolí by vám vážnější riziko nehrozilo. To je tedy primární okruh. Sekundární okruh „začíná“ v tzv. parogenerátoru, který si velice zjednodušeně můžeme představit jako nádobu naplněnou vodou, kterou prochází potrubí primárního okruhu. Tepelná výměna tedy probíhá přes trubky a voda v sekundárním okruhu již NENÍ radioaktivní. V parogenerátoru se vytváří pára, která cirkuluje přes lopatky turbín, které dále přes alternátor vyrábějí elektrický proud. Pára poté pokračuje do tzv. kondenzátoru – tudy prochází potrubí terciárního okruhu, ve kterém proudí studená voda, která páru sekundárního okruhu ochlazuje a ta zpětně kapalní. Terciární okruh prochází nejvýraznější částí elektrárny – chladícími věžemi. V nich je voda terciárního okruhu zpětně ochlazována (technické podrobnosti opět vypustím). Jediná voda, která je tedy vypouštěna do okolí, je ta z terciárního okruhu, je tedy naprosto nezávadná a neradioaktivní.

Další obavou aktivistů je možnost jaderného výbuchu elektrárny. Tak na to zapomeňte, reaktor nemůže vybouchnout jaderným výbuchem jako třeba atomová bomba, hned vysvětlím. Ještě odbočka – někdo by mohl argumentovat výbuchem v Černobylu – v Černobylu došlo k explozi vodíku, nikoliv k neřízené jaderné reakci. Tepelný reaktor je totiž závislý na přítomnosti vody ve svém okolí – ta totiž zpomaluje neutrony na rychlost, při které jsou schopné rozštěpit jádro. Pokud by se s elektrárnou začalo cokoliv dít ( k bezpečnostním opatřením se dostanu za chvíli), voda bude vypuštěna nebo (pokud by to nešlo, v případě opravdu katastrofického scénáře) se sama začne vypařovat a než reaktor dosáhne kritické teploty, při které by se začalo tavit jaderné palivo nebo se začala voda rozštěpovat na vodík a kyslík, bude štěpná reakce sama zastavena.

Bezpečnostní opatření. Těch je v Temelíně nespočet - začnu aktivními, tedy elektronikou – elektrárnu je možno ovládat „ručně“, pokud by však došlo k selhání lidského faktoru – jako se to stalo třeba v Černobylu – má Temelín jištění v podobě 3 záložních systémů, které převezmou kontrolu nad elektrárnou ihned, pokud by lidské jednání vedlo k ohrožení bezpečnosti. Tyto systémy se po „převzetí kontroly“ stávají jediným řídícím prvkem elektrárny a lidský zásah do systému je od té chvíle vyloučen. Jak už jsem řekl, systémy jsou 3 a jsou plně zastupitelné, tudíž i když dojde k selhání 2 počítačů, je tam ještě 3. Vezmu tedy čistě hypotetickou možnost, že se obsluha elektrárny zblázní a někomu se podaří zničit všechny tři řídící systémy. V takovém případě je elektrárna vybavena pasivními bezpečnostními prvky – jak už jsem říkal a jak je známo, jediná potenciálně nebezpečná věc v jadrné elektrárně je jaderný reaktor. Mnoho lidí má představu, že je to obrovské monstrum, ale ve skutečnosti jsou ty v Temelíně velké asi jako malý autobus postavený „na čumák“. Reaktor je zapuštěn v železobetonovém lůžku, navíc celý primární okruh je uzavřen v tzv. Containmentu, což je železobetonová kopule s tloušťkou několik desítek centimetrů, která je navíc zevnitř vyztužená silnými ocelovými lany. V USA byly provedeny zkoušky na odstavené elektrárně, kdy do Containmentu narazilo letadlo Boening 737 s plnou nádrží paliva. Containment přežil bez větší újmy (asi 10 cm „krátery“ na povrchu v místě, kde narazily motory letadla). Tím je tedy vyloučena i možnost dokonaného teroristického útoku (nehledě na to, že trefit velkým dopravním letadlem containment je věc velice složitá i pro špičkového armádního pilota).

Další hypotetickou hrozbou je zemětřesení v oblasti elektrárny. Tato hrozba je vyloučena tím, že se jaderné elektrárny stavějí vždy na žulovém masivu – JET není výjimkou.

Zatvrzelý odpůrce JET a jaderné energetiky by mohl namítnout další dvě věci – ekologická zátěž v podobě vyhořelého paliva a to, že i přes ty pohádky co tu vyprávím se pořád dočítá o nějakých selháních a poruchách v JET. Nejdříve se zaměřím na to druhé – už v dávné minulosti jaderné energetiky byla ustanovena Mezinárodní stupnice jaderných havárií – se stupni od 0 (odchylka bez vlivu na bezpečnost – například teplota v primárním okruhu vzroste nebo poklesne neplánovaně o 10°C) až po 7 (Velmi vážná havárie s velkými dopady na okolí – např. havárie v Černobylu). V Temelíně se doposud nestala odchylka nebo havárie, která by byla natolik vážná, že by dosáhla byť stupně 0 na MSJH. Veškeré poruchy nabývaly závažnosti prasknutí jednoho ocelového lana v containmentu (může jich prasknout až 10 bez toho, aby se blok elektrárny musel odstavit), toho, že nezodpovědný technik nedovřel kohoutek od potrubí a do připravené havarijní nádoby vyteklo několik desítek litrů lehce radioaktivní vody apod. Ekologický dopad elektrárny je dvojí – okamžitý dopad je nulový, jediné zplodiny vycházející z elektrárny jsou teplá voda a vodní pára vycházející z chladicích věží. Dlouhodobá ekologická zátěž je vyhořelé jaderné palivo. To je v současné době u nás dost neaktuální problém, protože první palivo vyprodukované našimi JE, které bude potřeba trvale uložit, bude asi za 30 let. Celosvětově už je to problém trochu závažnější, musí se stavět nákladná trvalá úložiště hluboko pod zemí. Toto bude odstraněno nástupem elektráren s reaktory tzv. IV. generace – ty se liší v mnoha technických aspektech od současných reaktorů, hlavními výhodami jsou vyšší účinnost (až 50%), výroba vodíku termochemickou cestou (např. pro zásobu vodíku do palivových článků pro provoz všech tuzemských automobilů by stačila elektrárna s výkonem 4 dnešních Temelínů) a hlavně možnost přepracování vyhořelého paliva – to je zpracovávané v mnoha krocích až do fáze, kdy obsahuje pouze málo nebezpečné izotopy s krátkým poločasem rozpadu, které nebudou potřeba dlouhodobě skladovat. Se zkušebním provozem reaktorů IV. generace se počítá okolo roku 2010 a první komerční elektrárna s tímto typem reaktoru bude spuštěna kolem roku 2030.

A teď bych se rád vrhnul na politické pozadí „problému“ JET – proč proti ní tak hrozně brojí organizace jako Jihočeské matky a další podobné v Rakousku? U Jihočeských matek je to způsobeno buď jejich neznalostí jaderné energetiky a z ní vyplývajících obav živených médii (omlouvám se, bude to znít asi povýšeně, ale většina členů této organizace nemá o tom, jak funguje JET ani páru) nebo záměrnou činností proti našemu státu (odvážné tvrzení, ale já bych se nebál lidi, kteří i přes své znalosti v oboru podporují zastavení JET, označit za vlastizrádce – při zastavení JET se staneme obrovsky závislí na energii z ostatních států, protože Temelín produkuje asi 30% tuzemské elektrické energie).

Z důvěryhodných zdrojů (rodinný přítel pracuje v JET) vím, že Jihočeské matky jsou placeny z Rakouska. A proč tedy tak brojí Rakušané? Je to to samé jako u nás – lidé jsou buď zastrašováni autoritami a bojí se, nebo se snaží JET zastavit v politicko-ekonomickém zájmu. Když se podíváte na oficiální brožuru EU, zjistíte, že ČR, Rakousko a Dánsko jsou jediné země EU, které jsou schopné dlouhodobě a trvale vyvážet elektrickou energii do jiných států. JET produkuje nesrovnatelně levnější elektřinu než rakouské vodní elektrárny a navíc je schopná jí dodávat stabilně a celoročně. Zabrala tedy rakouským energetickým společnostem velkou část jejich trhu s elektřinou a to je jediný pravý důvod, proč se blokují hranice a proč se v Rakousku pořád křičí něco o žalobách na ČR. Na závěr tohoto odstavce ještě dodám, že na oficiálních stránkách ČEZu můžete najít tabulku aktuálních vývozů a dovozů el. Energie z a do ČR. Do Rakouska stále proudí okolo 600 MW, což odpovídá skoro 1\3 výkonu Temelína. Jinými slovy, pokud by se Rakousku podařilo zavřít Temelín, začne ČR, a Rakousko ještě víc, dovážet hodně drahou elektřinu ze zahraničí a oni sedláci na hranicích a Jihočeské matky by se nestačili divit účtům za proud.

To je ode mě asi vše, doufám, že jsem vás nezahltil termíny a že si každý z mého článku něco odnesl. Případné dotazy a nejasnosti můžeme vyřešit na diskuzi pod článkem. Děkuji za přečtení článku,

poslal Ahura

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 26:

V 7/10/2007 4:49 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tak předně k článku. O JET se nemá cenu bavit. Každý kdo zná odběrový diagram ví že žádné nahrazení základní složky energie nelze brát z akumulačních vodních ani větrných elektráren, které dávají pouze špičkový výkon, tudíž bychom museli chybející energii dodat ze zahraničí, protože energie spotřebovaná=energie dodaná, jinak nám pak hapruje frekvence, i když to de jěště dodatečně upravit. Já osobně jsem pro přístavbu JET, pokud je to ale nutné. Uhelné elektrárny bych nechal dosloužit, protože dnes již celkem nic nebezpečného krom CO2 nevypouští. Líbí se mi argument zelených, že lepší než stavět další blok je snížit spotřebu. Myšlenka samostaných zdrojů energie lokálně použitých na vesnicích a na samotách má něco do sebe. Zde ať se uplatní větrné, solární, vodní či jiné menší elektrárny. Ve městech to nemá cenu. Teď ale k jiné věci. Zdá se mi, že článek sice pěkný, leč neplní svůj účel na těchto stránkách. Myslím že obsah každý schválí, dokonce i voliči ODS, zkrátka lidi napříč politickým spektrem. Článek má vyvolat živou diskuzi, popř. alespoň zamyšlení. Zde nezbývá jen než kývnout hlavou. Přesto oceňuju Ahurovo snahu a čas který článku věnoval a já se omlouvám za kritiku, když sám nic nenapíšu. Nevím, nejspíš mě tlačí jiné problémy. Líbilo by se mi, kdyby se zde diskutovalo více o zahraničních věcech, protože na zdejší politické scéňě nic nového. Přitom ve světě se děje mnoho věcí, které jak je zvykem nejsou vůbec komentovány našimy médii. Nevím jestli by to bylo možné, třeba hodit sem články z BL, kde třeba chybí diskuze(není záměrně zavedena) či prostě zajímavé články, na které kde kdo narazí. I když zase by se změnilo poselství zdejších stránek, které vznikly primárně jako kritika ODS a kde se každý může vyjádřit napsáním článku. Já osobně na celý článek myslín nemám, spíše nevím o čem a když ano, tak zase nevím, jestli to sem vůbec patří. Každopádně se mi zdá, že co se dalo na vládě zkritizovat, se už zkritizovalo a prodiskutovalo. Nevím jestli má cenu řešit kauzu Kubice či Čunek, když výsledek je nám všem stejně jasný, ať si myslíme cokoliv. Jako kladnou zprávu můžu sdělit, že radar nesjpíš nebude, kvůli vládě USA, resp. penězům. Jako špatnou musím označit, že globální oteplování již nejde zastavit a můžem už je jen zmírnit. To co prožíváme dnes, to je jen reakce přírody zpožděná o 30 let. To hlavní teprve čeká. Ale možná jen další poplašná zpráva, rozhodně se ale nuďit v budoucnu nebudem.

 
V 7/10/2007 5:00 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jaromíre, to že vy víte o JET hodně a je vám to všechno jasné, neznamená, že je to tak u každého. Navíc myslím, že tyto stránky už docela dlouho neslouží jen ke kritice ODS a současné vlády, jak sám říkáte, tato támata jsou už vpodstatě vyčerpána.
Ten článek jsem sem dal proto, aby i lidé, kteří nemají vzdělání v jaderné fyzice (což je vpodstatě každý kdo nevystudoval gymnázium nebo nějakou technickou střední či vysokou školu, ale i lidé s vyšším vzděláním, kteří ho nabyli třeba před 20 lety a o obor se dále nezajímali)mohli alespoň rámcově pochopit fungování JET a budoucnost jaderné energetiky jako takové.
Navíc myslím, že politické myšlenky jsem tam vyjádřil také a diskuze je určitě možná, nemusí mít každý stejný názor na jadernou energetiku nebo problém JET....

 
V 7/10/2007 5:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Má výhrada, že článek každý schválí, byla samozřejmě směřována části článku s Rakouskými odpůrci. Jinak si myslím, že lidi s jiným vzděláním velmi podceňujete. Schéma elektrárny(Zdroj tepla,výměníky a generátor) zná každý a to již od základní školy a z něhož jim musí být jasně patrné, že konkrétně na JE(když pominu jaderný odpad) je jediným odpadem pára, která má ovšem rovněž důsledky na podnebí(v okruhu několika km zvýší půměrnou teplotu o pár stupňů). Jsem zvědav kolik lidí nebude znát tento pricnip. Co se týče jaderné budoucnosti, hodně si slibuji od jaderné fúze či využití Thória, kterého by podle odhadů měly být 10xvětší zásoby oproti Uranu. Bohužel ho zatím nedovedem využít. Rovněž účinnost JE je nízká, ale existuje několik návrhů jak jí zvýšit.

 
V 7/10/2007 7:58 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Dolní rakousko vlastní firmu na stabu uhelných elektráren... Že by jen náhoda? :-)

Přimo od pracovníků JETE mám jeden vtip. Bylo to v době, kdy se elektrárna uváděla do provozu a jedna turbína vybrovala. Vzhledem k tomu, že "ekologové" hlasali na všechny strany jaderné nebezpečí (upozorňuji, že šlo o sekundární okruh :-) ), tak měli v Temelíně jediný vybrátor, který dokázal naráz uspokojit všechny Jihočeské matky.

 
V 7/10/2007 8:07 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Autor řekl:
A: ČR, Rakousko a Dánsko jsou jediné země EU, které jsou schopné dlouhodobě a trvale vyvážet elektrickou energii do jiných států.
B: Do Rakouska stále proudí okolo 600 MW, což odpovídá skoro 1\3 výkonu Temelína. Jinými slovy, pokud by se Rakousku podařilo zavřít Temelín, začne ČR, a Rakousko ještě víc, dovážet hodně drahou elektřinu ze zahraničí.

Tohle mi nesedí - Rakousko vyváží a přitom kupuje naši elektřinu bez které by se neobešlo?

 
V 7/10/2007 9:11 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

anonymní - je to prosté, Rakousko vyveze svůj proud třeba za 1000 Eur za MW (pouze příklad, tohle opravdu nevím, kolik stojí) a od nás nakoupí proud z Temelína za 500 Eur za MW....

 
V 7/10/2007 11:05 odp. , Blogger Tribun řekl...

Přidám pouze pár navzájem nepříliš souvisejících postřehů.

1.) Jaderná elektrárna opravdu není zbraň a přimět ji k explozi není triviální. I v Černobylu musela obsluha vynaložit více než den poměrně značného úsilí (vypnutí několika ochranných okruhů, ignorování varování, porušování pracovních postupů), aby konstrukčně podřadný reaktor přivedla do nestabilního stavu, a posléze k explozi. Nebezpečí jaderné energetiky není v elektrárnách samotných, ale v tom, že nějaký chytrák z managementu dotlačí kvůli zisku obsluhu k tomu, aby elektrárnu přivedla za hranice konstrukčních omezení, a posléze k havárii.
2.) Rozhodně bych nebagatelizoval vliv elektrárny na mikroklima v regionu, byť by možná stálo za srovnání, co má větší dopad – zda JET, nebo pražská magistrála.
3.) Také bych se neposmíval Jihočeským matkám za jejich obavy. Skepticismus bývá většinou zdravější, než nekritické nadšení, protože jeho následky bývá snazší (a někdy vůbec možné) napravit.
4.) Pokud vím, JET představuje jakýsi podivný hybrid americké a ruské technologie což je důvod většiny komplikací. Přičemž existence tohoto hybridu je, alespoň jak to vnímám já, důsledkem čistě politického rozhodnutí po roce 1989, kdy kdosi moudrý usoudil, že teď když už jsme „ti hodní“, nemůžeme přece používat „tu zlou“ ruskou technologii; navíc bylo potřeba zavděčit se Američanům a nechat je trochu si u nás přilepšit za to, jak pěkně se o nás celých čtyřicet let starali. Toto by možná mohl Ahura trochu rozvést, samozřejmě bez těch sarkastických komentářů.
5.) Poruchovost JET je do značné míry relativní a je především mediální, což je důsledek dohod z Melku, ve kterých se ČR zavázala, že bude zveřejňovat vše, co se v JET šustne. Čili čistě politické rozhodnutí. Opět vhodné téma k dalšímu rozboru.
6.) Považuji za celkem rozumný názor M. Bursíka, že bezpečnostní rizika JET nejsou ani tak v tom, že je to elektrárna jaderná, jako v tom, že jsme stran paliva zcela závislí na Rusku. Uran sice nějaký máme vlastní, ale pokud ho umíme vytěžit, rozhodně ho neumíme (a otázka je zda podle mezinárodních smluv vůbec smíme; viz tahanice kolem Iránu) zpracovat.
7.) A nakonec je zde otázka obchodu s elektřinou. Jak je možné, že ČEZ, i díky JET, vyrábí dostatek energie na vývoz, a přitom stále funguje řada uhelných elektráren a cena elektřiny roste. Jinými slovy – proč vláda nepoužije výrobní kapacitu JET, respektive celého ČEZu, na odstavení uhelných elektráren? Proč nepřinutí ČEZ prodávat veškerou svojí produkci na domácím trhu, což by mělo způsobit přebytky, a tedy pokles cen, a tedy podporu ekonomiky? Proč vláda nepoužije zisky z ČEZu na umoření státního dluhu? Jaké má vláda s ČEZem plány? Hodlá tento energetický monopol privatizovat, a tím v podstatě z celé republiky udělat rukojmí zahraničního investora, nebo si jej ponechá jako vydatný zdroj příjmů? Myslím, že to jsou již zcela politicko-ekonomické otázky, které by stály za zamyšlení.

 
V 7/11/2007 6:46 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune - tentokrát jste v některých bodech dost mimo místu.

ad 1) jak už jsem psal v článku, to, že se managment rozhodne elektrárnu přetížit a ta pak exploduje není v Temelíně možné. Jednak proto, že by mu to zatrhl počítačový systém a i kdyby ho dokázali nějakým zázrakem obejít, Temelín nepoužívá jako moderátor tyče s grafitem, takže tam není co by bylo zdrojem exploze jako v Černobylu.

ad 2) Elektrárna má vliv na mikroklima v regionu minimální, proč myslíte, že jsou chladící věže tak vysoké? Je to spočítané přesně tak, aby pára odcházela bez toho, aby v okolí elektrárny "stále pršelo", jinak by nemusely mít ani zdaleka těch 160 metrů....

ad 3) Já se Jihočeským matkám neposmívám, ale v tomto případě nejde o žádný zdravý skepticismus, ale buď o neznalost nebo politickou objednávku. Nebo vy jste slyšel nějaký rozumný důvod ze strany této organizace, který by uváděl, proč je JET nebezpečná a měla by se zavřít?

ad 4) Technická zařízení v Temělíně jsou podle "Ruského" vzoru, počítačový systém podle Amerického, ale nemyslím, že by to dělalo nějaké problémy. To, že je v Temělíne jakási míra poruchovosti je u nové elektrárny naprosto normální, prních 10 let provozu se s tím počítá a je to tak u každé nové elektrárny

ad 5) toto jsem myslím už rozvedl v článku

ad 6) Závislí na palivu z ruska? V CŘ byla a je asi největší zásoba kvalitního uranu na světě, jediné, co jsme nesměli je právě ho zpracovat na palivo a to nesmíme dodnes. Do roku tuším 2010 je smlouva se společností Westinghouse z USA, poté je podepsaná nová s firmou z Ruska, dobu trvání však neznám...

ad 7) ČEZ to i přiznal - elektřiny máme po většinu roku dostatek, zdražujeme, protože můžeme...
To co udělá současná vláda je naprosto nepředvídatelné, ale osobně si myslím, že ČEZ bude nakonec prodán, ať bude u vlády kdokoliv - za prvé si zainteresovaní pořádně namastí vlastní kapsu, za druhé dostane stát za ČEZ hrozné peníze a vláda pak bude moct "machrovat", že státní dluh je malý atd.

 
V 7/11/2007 5:26 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

ad 4) Rozhodně nejde o "podivný hybrid", ale o zcela rozumné řešení, které vybírá to lepší z obou technologií. Ruské reaktory typu VVER jsou špičkou ve svém oboru, ale řídící systém vždy pokulhával. V případě, že by nebyl hned vybrán americký řídící systém (či jiný obdobné kvality) bylo by nezbytné přistoupit později k modernizaci. Takto jsme si ušetřili budoucí problémy.
Příkladem obdobného řešení může být finská jaderná elektrárna v Loviise, kde je také použito ruského reaktoru a amerického řídícího systému. Tato elektrárna se svými provozními parametry již dlouho řadí mezi světovou špičku.

 
V 7/11/2007 10:36 odp. , Blogger ods řekl...

Pro upřesnění, na Temelínu bylo údajně 9 poruch se stupněm 1 a údajně 11 honocených stupněm 0. Co nic nemění na tom, že všechny byly z hlediska bezpečnosti bezvýznamné. Poruchy hrozící životnímu prostředí začínají až na stupni 4.

K bodu 7. ovšem, nyní máme elektřiny dostatek, respektive mírný nadbytek. Ale to je situace, která vydrží jen pár let. ČEZ bude muset zavírat a modernizovat své uhelné zdroje a buď skončíme na nule nebo spíše u nás brzy bez nových elektráren (které se staví dlouho i ty nejaderné) bude nedostatek. V takové situaci začneme být závislí na dovozu a protože energie je všude v okolí málo, tak to bude nejpravděpodobněji za extrémní ceny.
Jen tak pro zajímavost, na Slovensku s privatizovaným výrobcem energie příští rok porostou ceny silové elektřiny o 28 procent, u nás o 14 procent...

 
V 7/11/2007 10:41 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

ODS - mohl bych vědět, odkud máte informace o těch poruchách? Já mám informace, řekl bych, z dost důvěryhodného zdroje a ten asi před 2 měsíci říkal to, co jsem psal v článku - tudíž žádná porucha zanesená ve stupnici

 
V 7/11/2007 10:48 odp. , Blogger ods řekl...

Jaromíre, myslím, že aktuální vláda a ODS dodá materiálu ještě na mnoho článků :0) Teď máme okurkovou sezónu a parlamentní prázdniny, tak nových událostí je méně, ale myslím si že již brzy nás dobrá modrá něčím "příjemně" překvapí.
Co se týká zahraničí, tak několikrát jsem o tom také přemýšlel, ale on by se opravdu potom profil těchto stránek úplně rozmyl. Možná v budoucnu na jiném systému by se z toho dala vytvořit samostatná rubrika.
Ohledně přebírání článků, tak bohužel přímo to nejde a to hlavně z důvodu autorských práv. Ale říkal jsem si jestli například jednou týdně nedat nějaký výběr odkazů na články a komentáře, které Vás nebo mne zaujaly případně s citátem.

 
V 7/11/2007 10:53 odp. , Blogger ods řekl...

Před pár dny jsem na to narazil zde
http://www.novinky.cz/domaci/rakusane-tvrdi--ze-cesko-zatajilo-poruchy-na-temeline_118530_u9pdd.html

Ale psal jsem údajně, neboť ty čísla jsou tam různé.

 
V 7/12/2007 12:12 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

ODS - myslím, že stačí přečíst tohle a dál už není potřeba nic říkat - Napsal to bulvární deník Neue Kronen Zeitung s odvoláním na údaje protitemelínského spolku Atomstopp

Každopádně mě udivuje, že i oficální české zdroje udávají, že v Temelíně došlo k ochylkám stupně 0 a 1. Zřejmě jsem špatně pochopil co mi můj známý říkal nebo to řekl on špatně. Takže se omlouvám, že v článku uvádím zavádějící údaje, ale smysl toho sdělení se nemění - řeči, že Temelín je nebezpečný, jsou poplašné zprávy mající za úkol rozbouřit veřejné mínění...

 
V 7/12/2007 7:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

S argumenty zde sepsanými nelze než souhlasit, bohež tak trošku odsunujete na vedlejší kolej jaderný odpad přičemž on by měl být na koleji hlavní. Opravdu tady nastává ono Nerudovské kam s ním... Naše země je příliš malá a příliš hustě osídlená a asi ani zatvrzelý příznivce jaderné energetiky nebude chtít mít hlubinné úložiště za humny. Ekonomická náročnost skladování nebo vývozu k sousedům byla i hlavním důvodem ke krokům německé vlády. Současná praxe meziskladů mě tudíž naplňuje v tomto směru pesimismem aby totiž v případě těch hlubinných úložišť nešlo jen o krásné plány. Do budoucná nám z jaderného nebezpečí hrozí nejvíce teroristické použití špinavé bomby (tak jako koneckonců i všem ostatním zemím), kdy může být použit i ukradený jaderný odpad (nejen z elektráren ale i např z medicinálních zdrojů) byť minimální nebezpečností za to však s účinným psychickým davovým efektem.

 
V 7/12/2007 8:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

e valin - v článku píšu o dalším možném využití vyhořelého paliva.... S tím, že mezisklady a trvalá úložiště pod zemí nejsou nejvýhodnější řešení, nelze než souhlasit. Ale dovolil bych si oponovat vaší námitce o možné vykradení skladu vyhořelého paliva - v elektrárně je extrémně vysoká úroveň bezpečnosti proti vniknutí, takže tam asi žádný blázen pro radioaktivní materiál nepude a v trvalých úložištích je palivo zataveno v několikavrstevném obalu, nevím, jak by odsud někdo ty obrovské železobetonové válce chtěl odnést. Tudíž myslím, že palivo z elektráren nebude nikdy použito k výrobě špinavé bomby....

 
V 7/12/2007 8:24 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Trochu bych poopravil údaj, kolik vyrábí Temelín elektřiny. 31% je to i s Dukovany, ale to je jen tak pro doplnění.
Jinak s autorem článku víceméně souhlasím. Jediný problém je opravdu vyhořelé palivo, ale tady má věda další povzbudivé vynálezy a nápady. Ten první je spuštění reaktorů IV.generace, o kterém autor píše, a ten druhý je dokončování stavby prvního fúzního reaktoru ITER, který sice nebude vyrábět elektřinu (jaderná fúze ještě není zcela ovládnutá), ale až ji ovládneme (zde mě nechytejte za slovíčko, de facto už víme, jak fúzi ovládnout, jen ty technologie musí ještě pokročit), tak jako první vyrobí do sítě elektřinu. Pak se postaví první elektrárna DEMO, a až se prověří všechny aspekty, postaví se komerční elektrárny. To bude v rozmezí let 2045-2055, to je sice za dlouho, ale aby byla vidět ta myšlenka, Temelín bude ukládat vyhořelé palivo s dlouhým poločasem rozpadu jen asi 10 let. To je povzbudivá zpráva. Pokud se vyplní optimistické sny vědců, bude stačit naší zemi opravdu pár elektráren :-)

 
V 7/12/2007 8:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jo a ještě pro ekology. Když Rakušané zamítli jadernou elektrárnu Zwentendorf, tak jako náhradu postavili uhelnou elektrárnu Dürnrohr, která spaluje polské a taktéž české uhlí. Myslím si, že ta uhelná elektrárna ovlivňuje naše životy v podobě vypouštění CO2, který je pro nás (jako naši generaci a přímé potomky) nebezpečnější kvůli vlivu na globálnímu oteplování.

 
V 7/12/2007 8:52 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Anonymní - projekt ITER je sice hezký a ambiciózní, ale nebyl bych takový optimista v těch datech - o tom, že fúzi ovládneme do 50 let se mluvilo už v roce 1950 a vidíte kam jsme se od té doby dostali - k TOKAMAKům, které jsou schopné vyrobit přibližně stejně elektřiny jako samy spotřebují...

 
V 7/12/2007 9:22 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jen takový malý postřeh.Ohledně uložišť rao,v ČR jich už dávno několik máme,jen to neni tak mediálně známé + ještě mezisklad v areálu EDU.A jak již říkal Ahura,za 10-15let vyhořelé palivo nebude odpad,ale cenná surovnina.Již dnes se dá opět recyklovat a opětovně použít,jen je o trochu víc ekonomicky výhodnější obohatit nově vytěžené.K Rakousku a jeho tepelným elektrárnám,potažmo všeobecně k tepelkám.Měsíčně produkují do okolní biosféry více radioaktivních látek než jaderná elektrárna za celou dobu provozu(pokud nenastane nejaká nestandartní událost).

 
V 7/12/2007 10:42 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Já bych se vyhořeléhom paliva tak nebál. V Africe je oblast s cca 13 místy, kde v minunulosti došlo samovolně k jaderné reakci. Vyhořelé palivo se postupem času samo rozpadlo, aniž by zamořilo okolí. V přirodě se objevuje více silně radioktivních prvků, které se zase samovolne rozlozily.
Nechci to nějak zlehčovat a tvrdit že jaderný odpad není nebezpečný, ale já bych proti uložišti za svým barákem nic neměl.

 
V 7/12/2007 10:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Elfe, souhlásím s vámi - o OKLO se málo ví a hlavně - lidi jsou pořád strašeni radioaktivitou, vím to z vlastní zkušenosti, když jsem byl menší, tak sem se toho symbolu taky bál jak čert kříže...ale kdo o tom něco ví, tak ví, že ten zářič musí být sakra silný a působit dlouhodobě nebo musí být požit, aby napáchal nějaké škody na na zdraví...Příkladem může být les z okolí elektrárny v Černobylu, ekosystém funguje bez problémů, dokonce se tam vyskytují vzácné druhy fauny i flóry. Já bych také neměl nic proti úložišti odpadu někde poblíž mého domu....

 
V 7/12/2007 11:04 odp. , Blogger Tribun řekl...

Těmi vzácnými druhy fauny a flóry myslíte dvouhlavá teleta, děti bez končetin, nebo nějaké jiné mutanty? V okolí Černobylu se sice skutečně vyskytují i druhy vzácné, a podle všeho i normální, ale žádném případě to není zásluhou radioaktivity, ale pouze a jedině toho, že v důsledku havárie odešli lidé.

 
V 7/12/2007 11:17 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune - co vás hryže? Zaprvé, nemyslel jsem žádné mutanty, zadruhé, nepíšu nic o blahodárném účinku radioaktivity, jen píšu, že příroda se udržela plus mínus normální i přes obrosvkou míru radioaktivního záření, kterým byla zatížena....

a neodpověděl jste mi na mou reakci na vašich 7 postřehů....

 
V 7/13/2007 11:39 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ahuro, to mate marne. Lidi, kteri podlehli straseni zlou jadernou energii nepresvedcite. Oni v tomto totiz neuvazuji racionalne ale vyhradne primitivne jakoby meli signalni soustavu jednobunecne trepky. V takove situaci sebelepe technicky a racionalne zduvodnene argumenty nepomahaji. Pomuze jedine to, ze v budoucnosti nastane fatalni nedostatek energie a diky sklenikovym plynum bude jadro jedina moznost jak ji ciste vyrabet v pouzitelnem mnozstvi a za rozumnych nakladu. Pak nekteri prohlednou.

 
V 7/17/2007 4:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Myslím, že podobné články by se tu měly objevovat. Prostože je odborně zaměřený, pomáhá osvětě v oblasti, která je předmětem politického boje a jednoznačně zneužívána, což autor sám poznamenává. Pro mne osobně je to i rozšíření obecných poznatků a pár pěkných argumentů až narazím na "zapáleného" ekologa.

Pořád ovšem nechápu tu soběstačnost/nesoběstačnost Rakouska v zásobování energií. V reakcích na blokády na hranicích je často slyšet, že Rakousko by bez dovozu ze zahraničí nebylo energeticky soběstačné. Jelikož se energie nakupuje na volném trhu, tak nikdy nemůžou vědět, jestli jim neproudí zrovna energie z JET i když jde třeba z Německa. To je jedna nesrovnalost a druhá, jestliže existuje jakýsi trh s energií, jak by mohli prodávat za 1000 a nakupovat za 600, ty ceny by měly být vyrovnané ne?

Poslední věc, kterou tu už také někdo zmínil. Jaderná elektrárna Dukovany má vliv na mezoklima (nebo jak to chcete nazývat), v souvislosti s jejím spuštěním se v okolí zvedla průměrná teplota, to je dokladovatelný fakt.

Hezký den všem

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka