pátek, září 14, 2007

Odborně Odborný Odborník A Elitářský Tupec

Je to už dávno, co jsem četl Mechanické piáno Kurta Vonneguta a hle, zrovna dnes jsem si na něj při četbě článku „ČR se blíží k dohodě s USA o radaru“ a „diskuze“ pod ním zase znova vzpomněl. Či-li děkuji vládě a dalším nesčetným elitářským tupcům (pojem vysvětlím níže), že znova oživila můj zájem o literaturu a Vonneguta vůbec, neboť jak to tak vypadá, nepotrvá dlouho a právě literatura bude jediné místo, kam se člověk bude moci utéct, aniž by nenatrefil na fenomén onoho elitářského tupce, do něhož si hodlám zcela záměrně rýpnout.

Byl to, myslím, Dušan Třeštík, kdo jako jedna z mála vědeckých kapacit varoval před postavou odborně odborného odborníka, ač sám do jisté míry do této skupiny spadal. Nedbaje tedy rovnice: rostoucí zájem o odborníky = splacená hypotéka, dovolával se zdravého rozumu, jímž, ač je to k neuvěření, disponuje naprosto každý (i oni elitářští tupci) z nás. Problém ovšem je, že málokdo si to uvědomuje. Prakticky celý západní vzdělávací systém se totiž přetransformoval do fabriky na vědecké kapacity, jež nebohé lidi, do té doby myslící, vyvrhává do předem nastavených oborů a běda, přesáhnou-li tito zájmem svou škatulku. Již od volby střední školy je člověk úzce směrován do jemu určenému koridoru a jeho selský rozum, obzvláště ta část související s třízením informace a analýzou, je nelítostně ubíjena a ničena odvoláváním se na zcela zaručené oborové autority, s nimiž je naprosto nepatřičné diskutovat. Pojem renesančního člověka se směřuje do renesance a namísto něho po planetě pochoduje nespočet úzce specializovaných slovníků chrlících fundované výrazy a moudra.

Vzniká tedy pozoruhodná situace, v níž odborně odborný odborník má pravdu vždy, zatímco obyčejný člověk nikdy, což každý vnímá, ale nikdo nepovažuje za zvrácené. Jenže, jak tvrdí zase pan Keller, právě takto vzniká naprostá závislost na těchto odbornících, neboť, jak tvrdím já, společnost věří, že takzvaný odborník vždy myslí lépe, než ona sama, která myslí ze zásady špatně, myslí-li vůbec. Ona vonnegutovská elita se tedy již vykrystalizovala, s čím ale mistr nepočítal, tak to s faktem, že lidé se nenechají ovládnout jen z materiální ale i z duševní pohody. Zatímco v Mechanickém piánu každý z tamnějšího „proletariátu“ (proletariát = všichni kromě velmi úzké elity) myslí (alespoň v rámci možností), v tom dnešním, zdá se nemyslí téměř nikdo, neboť nebyl k myšlení vychován – čest výjimkám.

A nyní se již dostáváme k onomu hezkému pojmu elitářský tupec, jímž jsem měl na mysli věčné přicmrndávače, lidi neschopné vyhledat číslovky jedna a jedna, natož je složit dohromady. Denně slýcháme názory jako: „co o tom víš; nech to odborníkům; jsi snad generál či co, a jim podobné. Tato skupinka pak zcela nepokrytě tráví mysl druhých, znevažuje ji sprostými nadávkami do lůzy, což je pojem pro všechny, jež nevěří vševědoucím odborníkům. Nevěřící nemravy pak den za dnem ubijí sobě vlastní tupostí a neschopností hledat informace, které v dnešní době JSOU dostupné minimálně v té míře, aby na nich bylo možno lze vystavěti úsudek, nikoliv dogma. Lenost kombinovaná se slabošstvím a nevědomím si sebe sama jako svéprávné bytosti s právem myslet nabývá až karikaturních rozměrů; strach z rozhodnutí a obavy z odpovědnosti pak sobě si podávají ruce; nic více dodávat netřeba.

Oněm elitářským tupcům je pak v zásadě jedno, že v kterékoliv oblasti lidské činnosti platí bezmála 100 odborníků = 100 názorů, jde jen o to, ke kterým se přivěsit a které oblažovat svým zbožným vzýváním, nedbaje faktu, že i odborník musí jíst a vždy jedná v zájmu toho, kým je zaplacen (byť povětšinou z dobré vůle). Jenže pak je již jen na „Tom, který platí“, jaká fakta si vybere a zveřejní. Nastupuje tedy odborník na odborníky, jimž je myšlen politik.

Nicméně v takovýchto volných asociacích by se dalo pokračovat až do stavu, kdy se společnost zalkne přemírou odborníků, což rozhodně nechceme, alespoň já ne. Doufám tedy, že těchto pár slov nalezne alespoň jednoho čtenáře, jehož schopnost myslet nebyla nahrazena sprostou vírou v bohy novověku – odborně odborné odborníky – pak článek nebude zbytečný.

poslal Winter

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 14:

V 9/15/2007 3:07 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

".....den za dnem ubijí sobě vlastní tupostí a neschopností hledat informace, které v dnešní době JSOU dostupné minimálně v té míře, aby na nich bylo možno lze vystavěti úsudek,...."
Musím znovu připomenout že, ačkoli to nám všem zde na vebu připadá jako samozřejmost, tak stále ještě naprostá většina lidí v této nemá přístup na internet (alespoň z domova). Tak že to zas pro mnohé s tím sháněním informací není tak jednoduché jak by se na první pohled zdálo. A informace z ostatních médií ke zdravému úsudku nestačí. Zkuste si porovnat kolik informací o radaru a událostech v Brdech se dočtete třeba na Britských listech a kolik z nich se objeví v televizi nebo v novinách.

 
V 9/15/2007 9:23 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Zrovna nedávno jsem četl, že pravidelný přístup k internetu má něco kolem 70% lidí, což se mi zdá hodně, ten zbytek podle mě tvoří lidé postarší nebo jiní zatvrzelí odmítači internetu. Popravdě řečeno, vím jen o naprostém minimum lidí (napříč vrstvami), kteří by nebrouzdali po netu, jak vyplynulo z nečetných dialogů na stavbě.

Ona už to skutečně je spíše otázka hledání.

 
V 9/15/2007 11:47 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Jestli je to ten samý který jsem před časem četl já, tak do něj byli zahrnuti i ti kteří ho měli v práci. A ne v každé práci si člověk může brouzdat po internetu. Někde si to zaměstnavatelé dost hlídají.

 
V 9/15/2007 5:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To je fakt: někteří si to hlídají, někteří ovšem ne. Nicméně svým způsobem: kdo hledat chce, najde. (dle mého)

 
V 9/15/2007 10:59 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To je pravda. Ale aby člověk chtěl, musí vědět co. Běžný občan, zpracovaný standardními médii ani neví že jsou o sporných tématech dostupné jiné informace než jsou ty které běžně přijímá ze sdělovacích prostředků. Teprve když mu někdo řekne "hele přečti si tohle" nebo "skoč se podívat na tenhle web" a on ho poslechne, tak najednou zjistí že je ledacos jinak než si myslel doposud. Ale do té doby nehledá protože neví že má hledat. Masmédia se dobře starají o to aby tomu tak bylo co nejdéle. Úplně stejně tomu bylo za minulého režimu. Lidé kteří nečetli samizdaty, neposlouchali zahraniční stanice, nebo neznali někoho s prostředí okolo charty či undergrundu byli přesvědčeni, že to či ono je pravda protože "to psali v novinách". A vůbec je nenapadlo že jsou systematicky zpracováváni ke kýženému obrazu. A přitom mnohdy stačil i poměrně malý podnět k tomu aby začali přemýšlet a po té si i sami shánět informace.

 
V 9/16/2007 12:01 odp. , Blogger Tribun řekl...

Nemohu než připomenou svůj komentář k minulému článku. I z pohledu informovanosti, vzdělanosti a papouškování instantních klišé, připravených odborníky a „autoritami“ totiž platí, že důležitější než možnost je vůle. I když nemáte možnost dostat se k alternativním informacím, pořád můžete pochybovat o těch oficiálních. Ale musíte chtít. Jenže lidé nechtějí, aby se tak vyhnuli odpovědnosti. Pokud jsou lidé pasivní a jako stádo ovcí poslouchají své vůdce, potom na ně také mohou svést vinu za vše špatné a sami se postavit do role oběti. Já jsem nevěděl, já jsme jenom plnil rozkazy. Odvěká mantra všech, kdož vědět nechtěli, ale přitom v hloubi duše cítí, že vědět mohli.

 
V 9/16/2007 4:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, v tomhle s Vámi souhlasím. Je to ta věčná otázka duševní pohody. Ta poslední věta mluví za vše. Na druhou stranu je i spousta těch, kteří potom křičí, "že byli podvedeni". Takoví se však, dle mého, podvedli sami.

 
V 9/17/2007 12:58 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

"Pokud jsou lidé pasivní a jako stádo ovcí poslouchají své vůdce, potom na ně také mohou svést vinu za vše špatné a sami se postavit do role oběti."
Tribune, v tomto s vámi také souhlasím a jen doufám, že pro naši zemi toto stále ještě platí. Je jen otázkou jak dlouho platit bude. Vzhledem ke geografickému umístění ČR snad máme čas abychom se naučili nebýt takovým stádem. Při četbě těchto stránek které každému doporučuji si uvědomuji jaké máme zatím štěstí. Jsou i státy jejichž obyvatelé takové štěstí neměli a nemají, protože se kdosi příliš mocný jen tak od stolu rozhodl, že ho mít nebudou. Myslím že u těchto "pasivních lidí" byste, pro svůj názor, pochopení nenalezl.

 
V 9/17/2007 10:47 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Vůbec nechápu proč se tady všichni tak moc diví, že člověk se chová tak jak se chová, vždyť lidské vědomí je jenom velmi špatně skrývané podvědomí jehož jedinou podstatou je zvířecí naturel. Otázkou jenom zůstává jestli " pánbůh" měl při plácání člověka a zbytku světa vůbec na výběr...

 
V 9/17/2007 9:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"...podvědomí jehož jedinou podstatou je zvířecí naturel."
No, nevím, nevím .... Možná by se mohla zvířata, tímto tvrzením, cítit dotčena. :-(

 
V 9/17/2007 9:45 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Inu co vy víte, jak by se zvířata chovala, kdyby měla naše možnosti a zároveň mozkovou kapacitu.

 
V 9/18/2007 8:05 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ovládat jednotlivce je těžké. Ovládat stádo je jednoduché. Stačí jednotlivcům úspěšně vsugerovat, že jsou jen členy stáda a moc nad nimi je vaše.

 
V 9/20/2007 2:37 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejspíš je na čase přiznat si, že jsme tenkrát v listopadu vyměnili totalitu za totalitu, manipulaci za manipulaci a rudou knížku za šekovou. Už nám tu chybí jen usídlení amerických jednotek a bude to opravdu "z louže pod okap". A ta voda co z něj teče je stále víc a víc špinavá což se projevuje i na národu jako takovém. Svého času kolovaly mezi lidmi moje rádobybásně. Už je to skoro třicet let, co jsem napsal tuhle:

Až jednou,
nám namísto mozku
dají pásku
magnetofonovou,
na který bude nahráno:

ano ANO A N O
jistěže,
samozřejmě,
máte pravdu,
jak jinak

a tak dále ....

Budeme ideálně dokonalí,
slouživše účelu,
jak umělé květiny
v plastikové váze.


Ani v tom nejhorším snu mne tehdy nenapadlo, že by ta slova mohla někdy platit, po zániku režimu který mne tehdy inspiroval.

 
V 9/20/2007 2:51 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pardon. Ten komentář jsem psal pod článek: "Arogance modré moci". I když ... On se v podstatě hodí pod většinu místních článků. Já jen že ho teď pod ten správný článek umístím, tak aby nebyl někdo při pročítání udiven že se objevuje v diskusích dvakrát.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka