čtvrtek, března 20, 2008

Ať žije Hovorka

Vznik vlády a prezidentská volba veřejnost senznámily s novým fenoménem. Je to politik, který je ztělesněním dobra a dokonalosti, neboť se rozhoduje bez žádných vnějších tlaků jen na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takový politik je částí svých kolegů (ale čirou náhodou jen těch z druhé strany politického spektra) a částí politických komentátorů vynášen pod nebesa a každý, kdo upozorňuje na jisté nesrovnalosti a nelogičnost některých výroků a kroků je jimi bleskurychle odkázán do totalitního bolševického koutku. Situaci zjednodušovalo to, že vědomí a svědomí se probouzelo jen v jedné politické straně, která byla a je oblíbeným terčem všech přitroublých pisálků, ačkoliv její chod je stejný jako zbytku českých partají.

Bohužel nyní se situace čím dál tím více komplikuje. Najednou zde nejsou jen hodní a dokonalí přeběhlíci, ale objevuje se v lůně koalice skupinka nějakých divných individuí, která nerespektuje koaliční dohodu, ujednání stranických sekretariátů a politických špiček. Ať pátrám jak pátrám, tak najednou naprosto vymizel z výroků některých politiků a novinářů, kteří dříve svědomí a vědomí tak chválili, obdiv k těmto lidem. Naopak pan Topolánek chce donutit koaličního spojence, aby hlasoval jako jeden muž (jak je v ODS zvykem - zde se sám nutí jeden argument pravicových pisálků vůči opozici, k čemu máme tolik pravicových poslanců, když by stačilo, že pan Topolánek si odhlasuje vše sám), jinak jeho předsedu nepustí do vlády a vyhrožuje pádem koalice - a i někteří politici ODS již delší dobu vysvětlují, asi inspirováni tradicí Národní fronty kde i o partnerech rozhodovala jedna matka strana, že vědomí a svědomí se v koalici nenosí a zlobivci by se měli vzdát mandátu. Novináři nijak nevychvalují odvahu rebela, spíše posmutněle volají po rozumu a udržení vlády a případně ještě vytahují umělý strašák rudého ohrožení.

Jenže vychvalovači přeběhlíků mají smůlu. Sami určili pravidla a měli by se jich důsledně držet. A tato pravidla jsou jasně daná. Volební program politické strany je cár papíru, který nic neznamená, zvolený poslanec se jím vůbec nemusí řídit a voliči ho vybírají jen pro jeho krásné oči. Usnesení strany do které vstoupil, jsou naprosto bezvýznamná, politik se dobrovolně stal členem organizace s pravidly, která jsou pro něho nezávazná a může je porušovat, kdy se mu zachce. No a koaliční program je jen bezvýznamným hadříkem, kterým tak maximálně můžeme mávat před veřejností, ale vládní poslance k naprosto ničemu nezavazuje. A kdokoliv kdo, jako nyní například premiér Topolánek, prosazuje cokoliv jiného, je jen bolševická zrůda. Přece měříme všem stejným metrem ?

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 26:

V 3/21/2008 3:06 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Notebook, I hope you enjoy. The address is http://notebooks-brasil.blogspot.com. A hug.

 
V 3/21/2008 8:54 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Jo, jo, kdo s něčím zachází, tím také schází.
Anebo bylo to vychvalování hlasování podle vlastního svědomí jen účelové?

 
V 3/21/2008 9:27 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Promoňte že zase vytahuji Vaška z kufru, ale docela mi vrtá hlavou jaká je to osobnost.

Tento článeček je moc dobrý, protože z něj čouhá nějaká lidská emoce, cítím za ním konkrétního trošku popíchnutého člověka a to se mi líbí.

Po roce 1989 jsem strávila nějakou dobu v jedné skupině, odkud jsem potom odešla. Nerada, ale musím říct že se tam projevovaly sektářské snahy. Zůstalo tam pár mých bývalých přátel. Někdy se potkáme a já se snažím se s nimi normálně bavit. Lidé této skupince nejvěrnější po tolika letech srůstání s ideou jaksi

ZROBOTOVALI.

Potkám je po 2 letech a oni mi zopakují stejné věci jako jsem slyšela na odchodu před 12lety.
Je mi jich líto, ale většina z těch nejkovanějších jsou lidé bez rodiny. Snad proto potřebují kamkoli patřit, nemohou se od skupiny a jejich ideí lehce odtrhnout. Chápu, že po několika letech vymývání mozku je těžké oddělit svoje názory a skupinovou doktrínu.

 
V 3/21/2008 12:48 odp. , Blogger Tribun řekl...

Hovorka je frajer, postavit celé té „demokratické“ mašinérii. Vždyť mu musí být jasné, jakou štvanici na něj naše „nezávislá a objektivní“ média uspořádají. I když, vkrádá se otázka, je ten jeho vzdor autentický, není to jenom trik, kterým chtějí Lidovci zvýšit svojí cenu? Tady je krásně vidět, jak jsme od našich politiků již tak vycvičeni, že předpokládáme, že cokoliv činí, činí především z pohnutek nízkých a nečestných, a že cokoliv řeknou je jenom podvod a lež.

Ale stejně je zajímavé, jak snadno se ODS podařilo vytvořit rovnítko mezi morálkou a Stranou – svobodně a podle svědomí jedná pouze ten, kdo jedná v souladu s ODS a naprostá uniformita slova i činu je v takovém případě důkazem správnosti daného postoje. Svoboda jednání platí pouze směrem k ODS, směrem od již ne. ODS nelze opustit, od generální linie ODS se nelze odchýlit, jakýkoliv náznak podobného jednání je považován za zradu a podle toho i sankcionován. Není toto náhodou přistup, tak typický pro sekty?

Na příkladu poslance Hovorky se opět projevuje licoměrnost povýšená na princip, tak příznačná pro vládní koalici: není důležité co se dělá, ale kdo to dělá.

 
V 3/21/2008 1:01 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Mirka: Na to jsem svo ji odpověď už dal http://modra-sance.blogspot.com/2008/03/kolektivismus-versus-stdnost-osobnost.html

 
V 3/21/2008 1:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Bylo by docela zajímavé, jak by se situace vyvinula, kdyby došlo ke zrušení stran a poslanci by kandidovali každý sám za sebe. Jejich počet v parlamentu by bylo možné zredukovat aspoň na polovinu. Senát by nemusel být vůbec.
Výhodu vidím především v tom, že by národ přestal být rozdělený na stoupence jednotlivých stran i když nepochybuji o tom že by se vytvořily jakési "fankluby" jednotlivých poslanců. Přeběhlický problém by se tím eliminoval úplně. Jednání poslance by voliči hodnotili podle toho jak naplňuje to k čemu se on osobně zavázal.

 
V 3/21/2008 3:21 odp. , Blogger Tribun řekl...

Myslíte snad na změnu volebního systému, Kamile? Sám jsem již nad nějakou uvažoval a - považte - dospěl k obdobným závěrům, jako monarchisté: "Senát, horní komora dvoukomorového zákonodárného sboru, by měl v systému politických stran založeném na mnohosti a tím i průměrnosti, zajišťovat určité hodnoty a kvalitu v rozhodování. Klíčem k sestavení senátu nemohou být ovšem jen výsledky voleb - senát takto obsazovaný by se stal pouhou duplikací sněmovny, dolní komory parlamentu, bez většího funkčního významu. Proto je nutné, aby byli senátoři na návrh vážených společenských institucí jmenováni a vybíráni (polovina hlavou státu, polovina sněmovnou) z významných osobností veřejného života, které svou předchozí činností (na poli vědeckém, kulturním, politickém, charitativním, ekologickém atd.) prokázaly potřebné schopnosti, zkušenosti a morální kvality a zasloužily se o společnost a stát. Jmenovaní senátoři by byli doplněni o členy virilní, kteří by se stali senátory z titulu svých funkcí ve všeobecně vážených institucích (vysocí církevní hodnostáři, rektoři významných univerzit, apod.). Ti by byli členy doživotními, respektive konec jejich senátního mandátu by se kryl s případným ukončením zastávané funkce ve výše uvedených institucích. To by posílilo funkci senátu jako důležité pojistky proti případným totalitárním snahám politických stran. Takto pojatý senát by byl i určitou ochranou proti překotným a nepromyšleným změnám a rozhodnutím. Jsme jednoznačně pro funkci senátora jako pro funkci čestnou. Alespoň v senátu by tak byly vyloučeny případy, kdy je určitá funkce přijímána jako zdroj slušného příjmu, výhod a ne jako služba. Tím by vzrostla i společenská prestiž senátu, jehož předsednictvo by mohlo v případě nutnosti zastupovat i hlavu státu."

Je to samozřejmě jenom nástřel, chce to promyslet a domyslet, ale jako rozehrávka diskuse to myslím poslouží docela dobře.

 
V 3/21/2008 3:44 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, takto tvořený senát by mohl mít svůj význam. Problém vidím v tom jmenování a vybírání: "polovina hlavou státu, polovina sněmovnou", protože je zde automaticky předpokládána kvalita obého. Při dnešní konstelaci hlavy a sněmovny bych si nedělal velké iluze o výsledném složení senátu. Obávám se že by většinu tvořili "zasloužilí" podnikatelé.

 
V 3/21/2008 4:22 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jde o opravdu zajímavý a (zatím) sympatický jev, důvodů může být víc, jsem ochoten věřit v ty dobré:
církev Kristova (kdysi dávno) byla VELICE sociální,
prostí členové KDU - ČSL mají spíše sociální cítění - proč by je Hovorka nemohl představovat,
cítí, že cestou současného vedení by se dostal leda do pekla (mimo politiku).
Pro mne platí - podle skutků suďme je.
Kamile - ještě bych dodal "... ti co by zaručovali nezměnitelnost vládců."

 
V 3/21/2008 6:40 odp. , Blogger Tribun řekl...

Moje představa byla velmi zhruba taková, že část mandátů by se nerozdělovala volbami, ale pravidlem: byly by určeny například pro rektory vysokých škol, zástupce odborů, zaměstnavatelů, profesních komor, církví, NGO, a třeba i armády, proč ne. Bylo by dáno, kolik která skupina obsazuje mandátů a kým, nebo by mohlo být ponecháno na vnitřních pravidlech té které skupiny, jak mandáty obsadí. Nemyslím, že by podobným řešením utrpěla demokracie, naopak například odvolávání poslanců (senátorů) by bylo mnohem snazší

 
V 3/21/2008 7:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tyhle návrh jsou zajimavé. Jen jestli volit každého zástupce za jednu oblast. Protože v senátních volbách je to tak, že výtěz bere všechno a zbylé hlasy ač by v celostátním součtu dali hodně, uplně propadnou.
U těch jmenovaných zástupců je problém koho vybírat a koho ne. Bojím se, aby u takto "vážených a vysoce postavených" lidí nebyla lepota k lidem dole. Je vidět na soudcích, jak jsou uplně odtrženi od života obyčejných lidí. Často rozhodují s přesvědčením, že každý má plat desitky tisíc měsičně jako oni. Jak tomu zabránit?

 
V 3/22/2008 8:49 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Jak veselé čtení komunistické partaje, která sama vyhlásila válku každému poslanci, kdo se rozhodne projevit vlastní názor a podle ústavního slibu, který všichni stvrdili, hlasovat jinak, než jak dostane nařízeno od svého velení...

Trochu jste pánové zapomněli na to, že byť Hovorka hlasoval proti názoru poslaneckého klubu, tak přesto:

1. Nestěžuje si na vydírání, podplácení či vyhrožování od předsedy svého klubu.
2. Není obviněn z přijímání úplatků.
3. Není vylučován ze strany.
4. Není vylučován ze svého poslaneckého klubu.
5. Není vybízen, aby se vzdal svého mandátu.
6. Není mu vyhrožováno, že se již neocitne na kandidátce.
7. Nedostává obálky s kulkou a není nucen požádat o ochranku.
8. Vše se řeší civilizovaně, diskuzí. Ne terorem, jako v případě ČSSD.

Praktiky sekty tak můžeme vidět jen v podání představitelů naší levice.

Skutečností tedy zůstává, že levicové poslance si platíme zbytečně. Jakmile JEDNOU třeba za 12 let (případ Snítilého) volí jinak, než jak dostanou nařízeno, tak jsou vyloučeni. V žádné jiné straně tyto diktátorské praktiky nenajdeme:
Demokracie dle ČSSD - vyhazov Snítilého
Zrada je jenom otázkou peněz ?

Je třeba si uvědomit, že Ústava ČR není jen cár papíru a že je dokonce nad všemi zákony. Z pohledu Ústavního práva jsou tak volební programy stran nebo jejich stanovy k smíchu. Všichni poslanci sami dobrovolně přísahali, že se budou rozhodovat podle vlastního svědomí. Každý, kdo je trestá za to, že tomuto svému slibu dostáli, tak vyvíjí nátlak na to, aby dotyčný svůj slib porušil a protivil se tak samotné Ústavě. V každé civilizované zemi je tedy trestání poslanců za jejich hlasování nemyslitelné.

 
V 3/22/2008 10:33 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Vašku,
pokud to přeženu, jste pan Čunek případně pan Hovorka? To jsou totiž jediní lidé, kteří s určitostí mohou vědět,kolik z Vašich uvedených bodů je či není uplatňováno. Ostatně, reakce Topolána i Čunka ke svobodě poslancova projevu jsou dosti čitelné:-) A je potřeba dodat, že lidovci jsou poněkud v jiné pozici než ČSSD.Pokud by šlo i o rozhodující hlasování /a to nejde!/a padla (?)Topolánkova vláda pro Hovorkovu neústupnost, tak mají lidovci okamžitě zajištěn vstup do vlády nové. Nemají co ztratit. Navíc, a to je podstatné, pan Hovorka svůj názor v této oblasti proklamuje po celou dobu, na rozdíl od p.Snítilého. A když už máte potřebu tepat levicové postoje k odpadlíkům, připomeňme i duo Melčák-Pohanka.P.Pohanka 15.3.08 v rozhovoru pro Mf uvedl, že zhruba jednou za 14 dnů či za měsíc se s Melčákem scházejí s bývalým předsedou ČSSD Milošem Zemanem, s nímž se radí, jak mají hlasovat v Poslanecké sněmovně. Z Pohankova vyjádření vyplývá, že tyto konzultace měly vliv na to, že s Melčákem loni podpořili koaliční vládu ODS, KDU-ČSL a Strany zelených a letos prezidentského kandidáta ODS Václava Klause.
"Vždy probereme aktuální politickou situaci. On nám velmi výrazně pomáhá zorientovat se v některých věcech, společně formulujeme stanovisko. Třeba před volbou prezidenta jsme s ním tuto situaci velmi důkladně rozebírali," popsal Pohanka MfD průběh jeho a Melčákových konzultací se Zemanem.
..O jakém vlastním názoru je tedy řeč? A Vaše zmínka o civilizované zemi je pod vedením současné vlády černý humor?

 
V 3/22/2008 5:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Víte mle, ona samotná zastupitelská demokracie je tak trochu černý humor. Občan zvolí stranu u které stejně nemá jistotu že dodrží svůj program. Strana určí poslance u kterých nemá záruku že budou hlasovat ve shodě se svou stranou. Z poslanců se složí koalice z čehož automaticky vyplývají kompromisy. Kdyby se volič nezatěžoval přemýšlením a prostě si svůj volební lístek vylovil z osudí, tak je na tom v podstatě stejně jako když do volby zapojí svou úvahu.
Výsledek: Divadélko pro lidi aby měli pocit že o něčem rozhodují. Ti kteří rozhodují nenesou za svá rozhodnutí žádnou praktickou odpovědnost a té hypotetické se snadno sprostí libovolnou výmluvou.

 
V 3/22/2008 6:29 odp. , Blogger Tribun řekl...

Narážíte snad, Kamile, na známý anarchistický bonmot: "Kdyby mohly volby něco změnit, dávno by je zakázali"?

Víte, Kamile, já bych skoro řekl, že ten, kdo by se rozhodoval náhodně, by na tom byl nakonec i lépe. Pokud se někdo rozhoduje poctivě na základě prostudování volebního programu, předvolební rétoriky (záměrně neříkám slibů) a zralé úvahy, pak mu hrozí že bude nejenom zklamán, či si připadat podvedený, ale bude dokonce cítit spoluvinu. Tak jako já, když jsem se spálil se Zelenými. Což se tomu, kdo se rozhoduje čistě iracionálně, na základě sympatií, potlačených strachů a stereotypů, stát nemůže.

 
V 3/22/2008 6:45 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To, že u "voleb" jde o ohlupování lidí a podvody, je zbytečné zpochybňovat.Ale jiný systém zde nemáme. Totální rezignace asi není řešení.

 
V 3/22/2008 8:14 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Kdysi jsem si myslel, že řešením by byl většinový systém, který by alespoň trochu omezil vliv stranických sekretariátů. Po svých zkušenostech z hlasování o "reformě" v Senátu a z presidentské volby si to už tak úplně nemyslím. Osobně se domnívám, že zemi naší velikosti by stačil jednokomorový parlament s počtem poslanců nižžím než 100 a sedmičlenná vláda, jejíž členové by se střídali ve funkci presidenta (viz Švýcarsko, kde všechny tyto orgány sídlí v jedné budově. U nás jim nestačí Hradčany a Malá Strana.

 
V 3/22/2008 8:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Kdo je autor? Rád bych to hodil na www.outsidermedia.cz

 
V 3/22/2008 8:45 odp. , Blogger ods řekl...

Stane, pokud není pod článkem uvedeno jinak poznámkou publikováno, napsal nebo poslal, tak autorství je mé. A samozřejmě je to šiřitelné dál.

 
V 3/24/2008 11:27 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Málem bych zapomněl - viděl jste někdo, že by si předseda strany zaplatil vylepování billboardů ve stylu parte s podobiznou Hovorky, tak, jak to u nás dělali nacisté, nebo v nedávné době socialisté?

Myslím, že neviděli.

Pokud se jde někdo s někým poradit o tom, jak má hlasovat, tak to ještě neznamená, že hlasuje podle názoru někoho jiného. V případě ČSSD jde ale o nátlak na poslance, kteří jakmile jednou jedinkrát hlasují jinak, než jak dostanou nařízeno, tak jsou vyloučeni. Trestat poslance za to, jak hlasují. To je možné pouze v Bělorusku a v ČSSD...

 
V 3/24/2008 6:09 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane vasek za nazory a hlasovani tresta ods. Jo a vylepovani billboardu s partem zaplatili obcansti demokrate.

 
V 3/27/2008 11:11 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Dobrý den, Když už se hovoří o volbách a volebním systému, tak myslím, že by úplně stačilo vždy po volbách rozdělit mezi strany hlasy voličů, kteří šli k volbám, podle toho, kdo kolik těch hlasů získal samozřejmě. Z toho by vyšlo, které strany projdou do parlamentu a které ne. Pak by se těm co prošli teprve rozdělil ROVNÝM DÍLEM zbytek hlasů za voliče, kteří k volbám nešli. Bylo by to spravedlivější a navíc by to pořádně zamíchalo kartami.

 
V 3/28/2008 6:57 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane vasek za nazory a hlasovani tresta ods.

A kdy to bylo posledně? Nějak si nemohu vzpomenout. Naopak Paroubek dopředu veřejně deklaroval, že bude trestat každého poslance, kerý bude hlasovat pro americký radar vyškrtnutím z kandidátky, třebaže ve volebním programu ČSSD není o radaru ani jediné slůvko! To je demokracie v podání ČSSD!

Jo a vylepovani billboardu s partem zaplatili obcansti demokrate.

1. No a nejsou náhodou ti občanští demokraté ti, na které od rána do večera nadáváme? Proč tedy na ně nadáváme, když pak nejsme lepší než oni sami? Proč bychom pak měli vůbec volit někoho jiného, když ostatní omlouváme tím, že nejsou o nic lepší, než samotní občanští demokraté?

2. Hašek, který platil billboardy s partem Melčáka, Pohanky a nově i Snítilého, není občanský demokrat.

 
V 3/28/2008 7:00 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane vasek treba vyhozenim kotta za to ze nehlasoval s ods protoze s casti reformy souhlasil. Ods se sice vymlouvala ze to bylo za alkoholismus ale stado ozralych odeesaku v parlamentu kteri ji nevadi je usvedcuje ze lzi. A navic ted nekdy vyhodili slechtice buqoye za to ze si dovolil kritizovat klause a nesouhlasit s jeho volbou. Tluchor ktery platil billboardy s partem neni socialni demokrat.

 
V 3/28/2008 7:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Spekulace, spekulace, urážky, spekulace, spekulace.

To je diskuze na úrovni socialisty a důvod, proč jsou zdejší diskuze tak pusté...

 
V 3/28/2008 7:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane vasek vy spekulujete a urazite. Ja vam predkladam stejna fakta jako vy ale asi na vasi urovni nesocialisty vam to vubec nedochazi. Lhal jste ze hasek platil billboardy.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka