pondělí, září 29, 2008

Hejtmany bolí z hádek ODS v Praze hlava

Tento titulek jsem si nevymyslel, ten jsem opsal z aktualit na netu. Uvádí dosti dlouhé povídání o tom, že krajští hejtmani se vlastně o centrální politiku vůbec nezajímají, že jsou z ODS je tak trochu náhoda a že jim jde především a výhradně o blaho jejich krajů, což jistě soudní voliči poznají a zvolí je znovu.

Smůla je v tom, že jedno od druhého oddělit nelze. Pavel Bradík, královéhradecký hejtman se nechal slyšet: „Voliče zajímá, zda nám fungují nemocnice, zda se nám podařilo pohnout s dálnicí nebo zda nám funguje střední školství...“ Vtip je v tom, že pod taktovkou jeho stranického kolegy Julínka taky ta nemocnice může přestat existovat, protože jí zprivatizuje a nový majitel prodá na parcely (to jsem si nevymyslel, to se ve Středočeském kraji skutečně stalo). Dálnice se nehýbe, protože je tak předražená, že jí nelze ufinancovat. Střední školství jakžtakž funguje, protože zaniknout beze stopy prostě nemůže, ale současně skomírá, neboť přísun financí ani nepokryje inflaci. Příslušný pan ministr dostane balíček peněz, načež všechna média halasně vykřiknou, že školství spolklo půl miliardy a jak by mělo být vděčné – jenže už nikdo neřekne, že pouze na pokrytí inflace by byly potřeba miliardy čtyři.

Pánům hejtmanům prostě nelze odpárat, že jsou prominentními členy ODS a těžko se mohou tvářit, že nepodporují její politiku, vyjádřenou sloganem „Nebudeme trestat úspěšné“. V reálné praxi to znamená, že to, oč si polepšili ti úspěšní, zaplatí ostatní. Lidé, kteří mají smůlu, že nejsou dravými průbojnými podnikateli, lidé, kteří už překročili svůj produktivní věk, ale také lidé, kteří do něj ještě nevstoupili. První jako zaměstnanci těch šikovných podnikatelů, kteří jim zaplatí jen to, co musí. Druzí jako důchodci, kteří dostanou přidáno zhruba polovinu toho, co jim sebrala inflace, a konečně třetí, mladí, které nejspíš čeká školné, pokud se budou ucházet o další vzdělání. A všichni ti neúspěšní platí více a více – regulační poplatky ve zdravotnictví, vyšší ceny v obchodech, více peněz za služby, energie, nájmy, správní poplatky; není snad oblast, která by nenatahovala ruku. Pan hejtman Bradík nabádá k optimizmu, ale nějak zapomněl uvést, že v Hradci Králové stoupne v nejbižší době nájemné o 45 %, tedy zhruba o polovinu. To pak optimistický úsměv zamrzne člověku, který bere osm tisíc hrubého (takový plat není v kraji nic neobvyklého) nebo důchodci se stejným příjmem, na rtech. Není od věci si uvědomit, že i dosavadní páni hejtmani se o uvedený vývoj postarali.

napsal Petr Skalka
původně publikováno na Outsidermedia

-----------------------------

Většinou si nechávám své případné připomínky do komentářů, ale tady mi to nedalo. V roce 2004 tehdy opoziční ODS neměla sebemenší problém ve spojování regionálních kampaní s celospolečenským výhledem.

Podzimní volby do krajů a do Senátu dostávají totiž jiný, daleko širší rozměr a dimenzi. Nejde už jen o obhájení pozic, o útok na pozice nové, o křesla hejtmanů a senátorů, jde v zásadě o obhájení polistopadového vývoje, jde o obranu demokracie, jde o zastavení socializačních a normalizačních tendencí české rudorůžové levice a možné budoucí koalice.

Mirek Topolánek


Jak je jasně vidět, tak volby do krajů mohou mít i širší rozměr (i když možná jsem nepochopil, že je to možné jen ve chvíli, kdy je ODS v opozici), ale dnes se nám stejní lidé snaží namluvit, že se máme bavit pouze o regionálních problémech a ústy pana Bendla vše mimo, co jejich pašalíky může z Jánského Vršku ovlivnit, musíme vyhodit do povětří.

Listy ODS, říjen 2004
Aby to nebylo jen o stranických špičkách, tak tehdy i regionální elity preferovaly onu širší dimenzi. Z deseti výroků kandidátů na hejtmana pouze jeden jediný se tehdy zaměřil na čistě lokální záležitosti (i onen v původním článku citovaný Pavel Bradík, se místo nemocnic, dálníc a školství zabýval usměvavým klukem na billboardech, policejním státem či prý nesmyslností třetích cest).

Takže pánové modří hejtmani, buďte se svoji matičkou stranou v dobrém i ve zlém nebo dejte od ní jasně ruce pryč. Jinak totiž působíte jen jako mocichtivá a bezcharakterní sebranka, kterou nikdo nebude mít důvod volit.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pátek, září 26, 2008

Může KDU/ČSL nahradit rozpadávající se ODS?

ODS žádnou konzervativní stranou není. K tomu jí schází nutná tradice, kterou nemá. Tato společenská instituce vznikla jako politická strana jednoho muže. Je jakýmsi konglomerátem latentních maloměšťáků a bývalých členů KSČ. Žádnou ideologickou platformou nedisponuje a provádí politiku ze dne na den. Jakákoli kritika zevnitř jí přivádí na okraj okamžitého zhroucení. Je organizací extrémně sekulární. Setkal jsem se tam s mnoha lidmi, kteří křesťanství považovali za naprostý anachronismus.

Po sametové revoluci se zdálo, že znovuobnovená KDU/ČSL by se mohla stát tím, čím se po druhé světové válce staly německá CDU a nebo rakouská ÖVP. Tedy masovou křesťansko-demokratickou základnou, vedoucí svůj národ cestou blahobytu ("československý hospodářský zázrak", který se nekonal). Československo totiž místo, aby svou formální federaci převedlo na skutečně fungující společenský státní systém ála Švýcarsko, kategoricky vyžadujíc od SSSR navrácení Zakarpatské Rusi, směřovalo mílovými kroky k rozpadu.

To je neuvěřitelné! V době, kdy náš západní soused Německo, svým znovusjednocením, nabyl opětné velikosti světové velmoci, naší neúnavnou snahou bylo malý stát učinit pokudmožno co nejrychleji ještě menším, tedy státečkem trpasličím. Opravdu se nám to bezvadně podařilo. Nejen, že jsme ani jediným slůvkem nevyžadovali Zakarpatskou Rus nazpět, ještě navíc jsme udělali vše pro to, aby se od nás Slováci bez jakéhokoliv plebiscitu, oddělili. Když jsem chtěl při mé poslední návštěvě Londýna v British Museum ukázat kanadským školákům na nástěné mapě, kde leží Česko, musel jsem si od průvodce vypůjčit silnou lupu.

Lví podíl na této "geniální" politice má samozřejmě Václav Klaus a jeho ODS.

ODS je stranou moderní sekularizace. Zde nemá křesťanská demokracie žádnou šanci. Tím nemůže být (na rozdíl od KDU/ČSL) tedy ani stranou konzervativní. Nedovedu si představit ani Klause ani Topolánka při nástupu do svých vládních funkcí, jak ukončují svou přísahu s dlaní na bibli, slovy: "...v tom mi pomáhej Bůh!", tak jak je to běžné v Anglii, Německu nebo Rakousku. Moderní "konzervativní" strana, která není vázána na křesťanskou demokracii, se dříve nebo později musí rozpadnout následkem svých vnitřních protikladů.

Maloměšťáctví není konzervatismus. Křesťanská-demokracie není a nemůže být maloměšťáctvím, neboť to odporuje Novému zákonu bible. Ovšem pro tento základní kámen konzervativní politiky není v ODS místa. Jediným možným logickým řešením je tedy rozklad a zánik.

Hlavním handycapem KDU/ČSL je neexistující masová křesťansko-demokratická základna na rozdíl od konzervativních stran naších sousedů v SRN, Rakousku a Polsku. Permanentní sekularizace táhnoucí se již od roku 1918 až do sametové revoluce 1989, namířená hlavně proti katolické církvi, zanechala v naší společnosti hlubokou doposud nezhojenou jizvu. Tak např. křesťanská politika v Polsku má tradičně hluboké kořeny. Sám bývalý šéf polských komunistů a marxistický reformátor Wladislaw Gomulka, kdysi prohlásil: "Nejdříve jsem katolíkem, potom Polákem a nakonec komunistou." Takovýto výrok by jste v řadách ODS sotva hledali a v KSČM už vůbec ne.

Křesťanská demokracie otevřela Němcům a Rakušanům brány politické stability a blahobytu (Jan Berwid-Buquoy: "Otec německého hospodářského zázraku - Ludwig Erhard" , nakladatelství Professional Publishing, II. vydání, Praha 2006). Nešlo to ze dne na den, ale podařilo se to, neboť základy blahobytu na kterých první spolkový ministr hospodářství SRN Ludwig Erhard stavěl, byly pevné a seriozní - tedy křesťansko-demokratické. Nebyl v nich pro politické divadelnictví, tunelizaci, chytračení a sekularizaci (typické doprovodní efekty politického snažení tzv. "konzervativní" ODS) ani ten nejmenší prostor.

Česká křesťanská demokracie doposud na svojí šanci od roku 1918 čeká. A ta by přijít mohla postupným zánikem ODS, pakliže by se jí podařilo na svoji stranu získávat skutečné konzervativní jádro českého společenského systému: "The Czech Way of Life". Předpokladem je tak jako v SRN, společná konsolidační semknutost všech křesťanských církví včetně církve židovské (základem naší civilizace je křesťansko-židovské náboženství) v jeden integrační celek.

Myslíte si, že takovýto "The Czech Way of Life" je nemožný? Dovolte mi prosím, mojí imaginaci zakončit jednou britskou legendou:

Před námořní bitvou u Trafalgaru se obrátil admirál Nelson na vice admirála Collingwooda: "Tak jak to vypadá Colingwoode?"

"Špatně Vaše Veličenstvo," odpověděl vice admirál, "Francouzi a Španělé mají dvojnásobnou palebnou převahu."

Nelson zakýval hlavou: "Tak já Vám Collingwoode něco řeknu. Když Bůh chce, tak střílejí i košťata!"

Admirál Nelson v námořní bitvě u Trafalgaru zvítězil.

Napsal Dr. Dr. Jan Berwid-Buquoy
původně publikováno http://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pondělí, září 22, 2008

Kolegyně

Když soud odsoudil Ludmilu Brožovou-Polednovou k 6 letům odnětí svobody za spoluúčast na procesů s Miladou Horákovou (Je zajímávé, že se uvádí jen Horáková. Na lavici obžalovaných stanulo dohromady 13 lidí, z toho byly 4 odsouzeni k trestu smrti. Mezi nimi mimo jiné i komunista Záviš Kalandra. Pročpak se o tom nemluví?), bylo jen otázkou času, kdy někdo požádá o milost. Není divu. Odsouzeným to už nikterak nepomůže a nedá se předpokládat, že by paní Brožová-Polednová mohla ve svých 86 letech být ještě někomu nebezpečná.

Avšak to, že s žádostí o milost přišla nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká zajímavé je. Ne že bych chtěl jakkoliv polemizovat s důvody, které uvádí. Ale nemyslím si, že by to byla její skutečná motivace pro podání žádosti. Mezi jednáním Vesecké a Brožové-Polednové není rozdíl. Obě zneužily své postavení, aby vyplnily příkaz z vrchu. Stejně jak Brožová-Polednová neváhala manipulovat dle přání mocných v případě procesu s 13 lidmi v čele s Horákovou, obdobně neváhala zasáhnout Vesecká v kauze Jiřího Čunka.

Vesecká je ještě relativně mladá. Dost mladá na to, aby tu byla ještě pár desítek let. Kdo ví, co se za tu dobu může stát. Jednou třeba bude ráda, až se za ní nějaká kolegyně přimluví.

poslal Elf

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

pátek, září 19, 2008

Jak(l) z nás dělat voly

Tajemník prezidenta Ladislav Jakl se v čerstvě omlazeném komentáři z roku 2002 snaží lidem vymývat mozky a slovíčkařením vysvětlit, že všichni máme špatnou paměť, jen on si pamatuje vše nejlépe.

ODS nemobilizovala proti ČSSD, byť to bylo takto napsáno a řečeno už tolikrát, že pravou skutečnost si nepamatují ani mnozí představitelé ODS. To zaprvé. A za druhé, mnohde po světě existují menšinové vlády, které jsou u moci jen díky jistému smluvnímu uspořádání se silami, se kterými se včera v kampani střetávalo.

Pamatuje si ještě někdo text oné démonizované mobilizace? Tady je: "Mobilisace. Spoluobčané! Volám všechny, kteří chtějí žít svobodně! Volám všechny, kterým není lhostejný osud naší země! Volám všechny odpovědné ženy a muže! Rozhoduje se dnes! Zítra bude pozdě! Volte ODS!" Co na tom textu kdo vidí špatného? Někomu se líbil a někomu ne. Jde o míru dramatičnosti. Pro někoho odpovídala naléhavosti okamžiku, pro něčí vkus byla nepřiměřená. Tak je to s každým sloganem.

Byl to ale jistě slogan pravdivý, snažil se zmobilizovat (česky rozhýbat) stoupence ODS, aby šli k volbám. Nikde ani slovo, proti komu se mobilizuje. Oblíbené tvrzení, že ODS mobilizovala proti levici či ČSSD je stokrát opakovanou nepravdou.


Celý článek zde.

Je možné připomínat tehdejší dění a atmosféru, je možné říci, ale tak to pane Jakle nebylo. Ale možná nejlepší je zacitovat samotného velkého Václava.

Nakonec pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Josef Lux zmínil slovo mobilizace. Já bych chtěl říci, že my jsme mobilizovali své voliče, a to jak proti levicovému nebezpečí, tak proti licoměrnosti a neupřímnosti pánů Mlynářů a Luxů. Ano, dělali jsme to vědomě a budeme to dělat vždycky. Děkuji. (Potlesk.)

Stenozáznam 1. schůze Poslanecké sněmovny 17. července 1998

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

čtvrtek, září 18, 2008

Bijte Tlusťocha

Vlastimil Tlustý v úterý vyhrál bitvu, když se mu podařilo získat jistou podporu oblastní rady ODS v Rakovníku. Ta sice nijak Vlastíka neglorifikovala, ale jasně odmítla velký nátlak vedení a Mirka Topolánka a nedoporučila poslanci, aby odešel ze sněmovny i z ODS.

Výhra nebyla definitivní. Oblastní rada nemohla poslance vyhodit, to může udělat pouze místní sdružení, se kterým se má Vlastimil Tlustý pokud možno setkat dnes. Pravděpodobně jistí moudruzi, sběratelé Mrázkovy pozůstalosti, si tentokrát řekli, že když nátlak politbyra nestačí, je nutno vytáhnout větší kalibr. Proto si dnes ráno bude moci každý přečíst, snad již potřetí či počtvrté ohřátou kaši, na téma jak to Téčko bylo agentem neblahé paměti Františka Mrázka. A protože s informací vyrukovala nejdůvěryhodnější Mladá Fronta a ne například komunistické Právo, které žádný slušný modrý pták neotevře, tak je naprosto jisté, že si kolegové pana poslance z Rakovníka dnes ráno hezky počtou.

Barošův fanda exministr Tlustý nemá ve sněmovně co dělat z mnoha důvodů, ale to co téměř pořád provádí naši novináři, se nedá nazvat jinak než prostituce.

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

úterý, září 16, 2008

Gruzie: Válku prý začali Rusové

Gruzie po téměř měsíci a půl předložila "důkaz", že Rusko prý rozpoutalo konflikt v Jižní Osetii. Oním důkazem jsou nahrávky (překlad NYT - na česká média jako vždy není spoleh a Idnes například zveřejnila jen kousíček, který se jí nejvíc hodil a navíc ho mylně nazvala prvním, ačkoliv byl až druhý) údajných rozhovorů mezi důstojníkem u tunelu Roki a pohraničníkem v hlavním stanu v Cchinvali. Hovor byl zachycen údajně díky tomu, že oba účastníci pro služební komunikaci prý využívali služeb gruzínsko-americké společnosti Magti, která nemá pokrytí v celé Jižní Osetii. Firma musela být velmi oblíbena u povstalecké armády. Téhož dne, ze kterého je prý ona nahrávka neboli ze 7. srpna, se totiž objevila informace, že mobilní spojení v Osetii nepříliš funguje, protože separatisti poškodili její stožár (část zveřejněných záznamů je z 8. srpna ráno, to si hoši u gruzínského telecomu jistě hezky zapracovali při opravě stožáru na bojišti pod palbou svých bratří). Mimochodem v Osetii bez problémů funguje lokální Ostelecom (který nabízí levnější volání než gruzínská konkurence a to i do Ruska).

Nejzajímavější na zveřejněných údajích jsou první dvě nahrávky. První se odehrává v 03:41.09, kdy důstojník u tunelu se ptá, co má dělat s vozidly, které mu ho de facto ucpaly. Mezi vozidly je i BMP a jejich velitel říká, že je mají zkontrolovat. Druhá nahrávka se odehrává v 03:52.13. Tam důstojník u tunelu informuje, že kolona kde byly tanky, BMP, BDRM, prostě všechno už projela před dvaceti minutami, kdy mu poprvé volal. Splést si deset a dvacet minut není problém, problém je spíše v tom, jak je možné, že takové množství obrněné techniky, které ucpe tunel, zastaví se, vystoupí z něj část posádky a má navíc být zkontrolováno, najednou během 11 minut už tam není (a to si ještě v těch jedenácti minutách stihl pan důstojník popovídat s velícím kolony a zjistit jak se jmenuje).

Důvod, proč tato skvělá nahrávka nebyla zveřejněna dříve je prý velmi jednoduchý. Ona se tajným službám během zmatku při strategickém útěku z Gori někam zatoulala a teprve před nedávnem ji našli. V pořádku, stává se, ale proč o ní nedali vědět světu ihned, když radostně bombardovali v rámci zavádění ústavního pořádku Cchinvali ? To by byl přece důkaz jedna báseň. A jak i před časem upozornil Financial Times, proč o oné údajné invazi celý den mlčeli, stejně mlčeli i další den dopoledne a žádali dokonce Rusko o zapojení do mírového řešení konfliktu se separatisty, vyhlašovali příměří atd. Ve svém proslovu večer 7. srpna Saakašvili jasně prohlásil, že útočí, protože separatisti ostřelovali gruzínské vesnice.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pátek, září 12, 2008

Laissez faire za státní

Existuje takový liberalistický plátek vydávaný Petrem Machem, který se jmenuje Laissez-Faire. Při nedávném pročítání této nepříliš duchaplné tiskoviny mne trkla jedna drobnůstka.

Redakční rada:

Mojmír Hampl - Viceguvernér České Národní Banky

Jaroslav Bachora - šéfredaktor a vydavatel novin Městské části Praha 6 Šestka

Tomáš Jirsa - ředitel Kanceláře primátora hlavního města Prahy

Petr Mach - Výkonný ředitel CEPu (liberální think tank údajně financovaný jen z příspěvků soukromých osob).

Aspoň, že vůdčí duch Laissez-Faire se dokáže uživit bez peněz neschopného a ošklivého státu. A nebo že by i tady to bylo trochu jinak ?

Ing. Petr Mach, Ph.D. - 1. místopředseda Dozorčí rady MERO ČR a.s., jediný akcionář - Ministerstvo financí ČR

Co tu říci více ?

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

středa, září 10, 2008

Falešné a prázdné Topolánkovy růže...

Jsou toho plné noviny - poslanec Morava si naběhl do nastavené pasti. Vlastně mě to ani nijak nepřekvapuje a i když tohoto poslance znám jen z médií, nějak mně to k němu "pasuje". Znám totiž jiné podobné typy zevnitř ODS. Z politiky se už dávno vytratily věci jako je: férový souboj o ideje, konstruktivní diskuse, vnitřní konkurence, zapálení pro věci občanů... A stalo se tak především za doby předsednictví Mirka Topolánka - i když nevím, jestli se tak stalo jeho vinou:-))

Opravdu mě pobavilo, jak se z této zapeklité situace snaží Topolánek dostat - květina pro poslankyni Zubovou a emotivní výzva k odstoupení Tlustého... To si fakt myslí, že mu to lidi uvěří? Abyste mi rozuměli - nejsem zastáncem jednoduchých vysvětlení o uplácení přeběhlíků ani si nemyslím, že by politika fungovala tak prvoplánově pitomě - jak se to snažili dokázat novináři v této poslední kauze. Ostatně tento můj pohled dokazuje i to, že ty opravdu velké ryby se nenechaly nachytat a v sítích investigativců uvízl snad jen jeden snaživý a aktivní řadový poslanec. Co se teď stane? Buď se to svalí na Tlustého (na čemž už začal Topolánek pracovat) nebo si to holt odskáče samotný Morava a bude muset na sebe vzít roli obětního beránka (ale oni mu to nějak vynahradí - jinak by se mohl moc rozpovídat). Ale kdo za to může? Opravdu Tlustý nebo Morava? Kdepak...

Už si připadám dost trapně, jak to opakuju pořád dokola. Za tuto situaci mohou ti, kteří nezkušeného mladého poslance podporovali a umožnili mu na tak vysokém místě kandidátky kandidovat. Upřímně - fakt si myslíte, že by v parlamentu měli být lidé, kterým ještě nebylo 30? Kteří prostě nemohou mít dostatek životních zkušeností, kteří si často potřebují něco dokazovat? No, já si to nemyslím (ale čest vyjímkám). Problém je v tom, že členská základna v ODS je na tom dost bledě. Jsou tam roky pořád ti stejní lidé, kterým se vlastně politika moc dělat nechce - což pochopitelně vyhovuje těm, kteří z politiky žijí. Občas je ale potřeba někoho nového někam pustit... A těm, co z politiky žijou, se tak nějak podařilo členskou základnu přesvědčit o tom, že nejlepším kandidátem na jakoukoliv vyšší funkci, je postava nudná, nevýrazná, tichá, neprůbojná - někdy s rysy "snaživého a pracovitého blbce". Ideálním předpokladem ke zvolení je pokud možno schopnost vyjadřovat obdiv k někomu z vedení. Členské základně se to vysvětluje tak, že jedině takové osoby jsou schopny týmové práce, protože nejsou konfliktní. Chápu, že se o to ti, co jsou u "koryt" snaží. Chápu taky to, že ti, co jsou na ně napojeni finančně (příbuzní, zaměstnanci úřadů, komunální politici,...) tento pohled přejímají taky. Nic jiného jim ani nezbývá:-))

Proč ale na takovou hru, kdy nominujeme na kandidátky někdy až veřejnost odstrašující a děsící politiky, přistupují ti členové, kteří mohou hlasovat svobodně... To si fakt nedokážu vysvětlit. Je to jedna velká masáž a manipulace ze strany vedení ODS - od těch nejnižších až po ta nejvyšší místa. A na tom Topolánek nic nezmění - ani kdyby rozdal milion růží... Pomalé zastrašování a vydírání - od řadových členů až po poslance. Vím o čem mluvím - jsem členem ODS už několik let. A ze zapáleného propagátora pravicové politiky, z blázna, který v každé předvolební kampani diskutoval s lidmi a nebál se pohádat o věc, z člověka, který vydával osvětový pravicový časopis a byl motorem mnoha akcí (vzdělávacích, osvětových), jsem se stala pasivním členem, kterého politika absolutně znechucuje... Pochopitelně je to především i díky konkrétním vlastním zkušenostem, které vyvrcholily bezprecedentním zrušením licence našeho sdružení a následným odchodem většiny našich členů... Na vlastní kůži jsem pocítila, jak politika funguje zevnitř. Mimo jiné jsem byla označena častokrát za člověka, který nemůže dělat politiku proto, že bych neuměla hrát ty velké hry o velké peníze a o lukrativní posty:-)) To se běžně mezi členskou základnou traduje a věřím tomu, že mnoho - řekněme méně inteligentních - mladých politiků mohlo nabýt dojmu, že velká politika se neobejde bez nečistých her: "My to divadélko před veřejností klidně zahrajeme - znáte to - vzorná rodina, čisté peníze, fráze o velkých ideálech masarykovské nebo jiné respektuhodné politiky... Ale vždyť víme, že se lidi rádi nechávají obelhávat, vždyť voliči jsou pitomci a oni nám na ty fráze skočí... Necháme se vyfotit a vyretušovat na bilboard a máme to v kapse...!"

Toto je dost rozšířený pohled na to, jak má fungovat politika. A vůbec se tedy nedivím tomu, když se nějaký snaživý kariérista začne chovat tak, jak si myslí, že se ti velcí borci mají chovat. Vždyť to slyší a vidí všude okolo sebe!

Když tak cestuju po republice, začínám si všímat přibývajících bilboardů s velkýma hlavama. Je to asi jediný důkaz toho, že se blíží volby. Myslím si, že je to lidem dost jedno, cítím jen apatii a otrávenost... V takové situaci jsou nějaké volební kampaně fakt jen vyhozenýma penězma. Koho osloví bilboard s ksichtem nějakého šedivého zaměnitelného úředníka, o kterém nikdy nikdo neslyšel? Je to tak pitomé - dnes už vlastně skoro nikdo nedělá kontaktní kampaň - buď jen velké obrazy a bombastická vystoupení, kde jsou politici na pódiu za ochrankou a grupujou se ve VIP stanech v zákulisí... Týmy reklamních odborníků vypilovávají hesla a mota a ladí barvičky, ale jaksi zapomínají na to, že když lidi přestanou za těmi obrázky a mediálními kampaněmi cítit živé lidi, kteří mají o ně - jakožto o občany - skutečný zájem, takže je to fakt úplně jedno. Je to vidět i na klesající volební účasti.

Ach jo, je mi toho Moravy svým způsobem i líto. On se choval tak, jak si myslel, že se chovat má a do teď mu to procházelo. Najednou ale z něho budou chtít všichni udělat viníka - i ti, kteří ho podporovali, kteří jeho aktivity chválili a adorovali. Musí to být pro něho teď děsný šok a hrozná situace. On je ale jen produktem strany, která prostě už není to, co bývala - ať už je to zásluhou samotného vedení nebo za tím stojí totálně pasivní a nezodpovědná členské základna. A já opravdu nevím, co se s tím dá dělat...:-((

Napsala Eva Hrindová, původně publikováno na http://politicka.sblog.cz/
autorka je členkou ODS

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pondělí, září 08, 2008

Natvrdo s Moravou

Několik poznámek k odvysílanému pořadu na TV Nova.

1. I Vlastimil Tlustý dokázal, že v politice nemá co dělat. Důvodem není účast na novinářské akci, ale kauza Baroš. Trochu je překvapivé, že novináře najednou tato záležitost šokuje, když už před rokem se o ní psalo a naši pisálkové po prvním nadšení se v případě dále nešťourali. Možná teď to dotáhnou do konce, ale je to spíše málo pravděpodobné. Ale i kdyby se nepodařilo prokázat spoluúčast dalším lidem, tak vina poslance Tlustého je snad již jasně prokázána.

2. Proč Marek Dalík, Petr Tluchoř a Jan Morava neinformovali svého spolustraníka, že někdo nabízí ony kompromitující fotografie? Díky tomu je naprosto jasné, že by jim vůbec nevadilo, kdyby jejich kolegu někdo hezky vykoupal.

3. Mirek Topolánek, aby správně naladil zelený sjezd mírně překroutil fakta. Za iniciátora akce označil Vlastimila Tlustého. Ale materiály ukazují, že rebel se provokace nadšeně zúčastnil (při vztazích jaké jsou v ODS viz i bod výše se zas tak moc divit nelze), ale ji nevymyslel. Vlastíka je prostě nutno vyhladit a to jakýmikoliv prostředky. Navíc si stěžoval, že prý Nova sestříhala jeho výpověď. Tento výrok ale pravděpodobně opřel jen o zkrácenou verzi a ne o skutečný stav jaký je v reportáži. V pořadu Natvrdo jeho proslov byl asi kompletní (rozhodně delší než právě ony ukázky a i s logickým koncem).

4. Jaké fotografie to sbírá Marek Dalík ? Kdo mu je dodává, k čemu je chce tajemník našeho premiéra použít ? Protože v sms zprávě poslanci Moravovi napsal, že již nějaké takové fotky jacísi my mají. Přímo na špek novinářům neskočil, ale toto je jistě zajímavá stopa, kterou by se správný investigativec pustil a pan Topolánek by neměl tak jásat, že lidé kolem něj nenaběhli na nějakou provokaci.

5. Vysvětlení poslance Moravy je velmi nedůvěryhodné. Kdyby si opravdu hrál na výšetřovatele a měl čisté úmysly, tak ve chvíli kdy se setkal v tramvaji s novináři, mohl jim všechno rovnou popsat. On místo toho prohlásil, že nic komentovat nebude a fotky má pro jakousi vlastní potřebu. Teprve další den přišel s pohádkou o své naivitě, ale vlastně i hrdinském postupu. A navíc, jak prozradila poslankyně Zubová, ji drze žádal, aby o focení lhala.

6. Akce se týká občanských demokratů, takže se objeví mnoho různých komentářů na téma, jak pořad byl neetický a případně, že šlo jen o akci nezodpovědného hloupého floutka, takže vlastně není o čem mluvit.

7. Celý případ možná bude brzy zapomenut, přinejmenším našimi sdělovacími prostředky. Ale bylo by zajímavé sledovat další kariéru poslance (či možná již brzy bývalého poslance) Moravy. Jednoduchý vstup do podnikání, zajímavé obecní kontrakty nebo i naprosto prozaická trafika pak jasně dokážou, že za mlčení a pokoru se platí dobře. Ale to bude vymáhat čas, možná i několik let.

8. Rychlé zveřejnění této reportáže mírně zastiňuje jinou zajímavou kauzu, jakou jsou peníze, které se točí bez faktur kolem brněnské ODS a senátora Sehnala. Chobotnice má hodně chapadel.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pátek, září 05, 2008

Morava potápí ODS

LN Informoval jste někoho ze strany o výsledku schůzky?

Já jsem z této schůzky poslal SMS zprávu panu Dalíkovi a panu Tluchořovi. Ani jeden z nich mi neřekl, že mám okamžitě ty věci koupit. Pan Dalík mi řekl, že o ty věci nemá zájem, protože takové fotografie už má a Petr Tluchoř odpověděl něco ve smyslu, jestli se to prodává jednotlivě nebo v celku, a že mám vzít kontakt na ty lidi.

Bylo to vidět na nahrávce a tento rozhovor pro Lidové noviny to jen potvrdil. Takže pane Topolánku, přestaňte být hysterický, nejde o oběť, nejde jen o provokaci, jde o styl Vaší strany, reprezentované nejen jedním poslancem, ale i šéfem poslaneckého klubu, a Vašeho přítele, se kterým stojíte a padáte. To, že by se pan Tluchoř s panem Dalíkem přiznali čekat nelze, nebudou tak naivní, jako jejich kamarád a praxi v špinavých hrách mají rozhodně větší.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

čtvrtek, září 04, 2008

ODS - Ostudně Demagogická Strana ?

ODS je vládní stranou podruhé v krátké historii naší České republiky.
A vždy jsou s tímto obdobím spojené otazníky a úvaha, jestli jsme to opravdu zrovna tak chtěli.

V devadesátých letech za předsedy strany Klause
- bylo špatnými zákony umožněno obohacování podvodníků s LTO na úkor státu a daňových poplatníků, tedy lidu
- bylo špatnými zákony umožněno obohacování podvodníků – správců investičních fondů) na úkor DIKů
- bylo blokováním privatizace bank usnadněno dávat nekryté úvěry taky-podnikatelům, poté co byly tyto firmy přivedeny po vytunelování ke krachu, vláda do bank napumpovala peníze na úkor daňových poplatníků, tedy lidu
- vznikl bulvární tisk a rozšířily se kasina a herny
- vznikly nemravné finanční požitky pro poslance
- podnikatelé, navázaní na vládnoucí politickou stranu, získávali výhodné státní zakázky a byli preferování při prodeji státního majetku
- nebylo zákonem umožněno, aby občané o některých věcech rozhodovali v referendech.
Vše je doložitelné, ale dokladovat to není nutno – jako ve starém ruském vtipu o nepotištěných letácích – pačemu bukvy, veď vsjo jásno.

V současné době za předsedy Topolánka
- byla důvěra vládě zajištěna hlasy zvláštních „přeběhlíků“, kteří sice nebyli zvoleni jako osoby, ale ve volbách prošli na jmenném seznamu pod programem strany (ovšem jsou to lidé, kteří hlasují podle svého nejlepšího vědomí)
- některé zákony neprošly díky hlasům neposlušných koaličních poslanců (ovšem ti nehlasovali podle svého nejlepšího vědomí, ale „se socialisty a komunisty“ a jejich mateřské organizace byly vyzvány, aby jim domluvili
- nemravné finanční požitky pro poslance trvají
- podnikatelé, navázaní na vládnoucí politickou stranu, získávají i nadále výhodné státní zakázky
- i nadále nebylo zákonem umožněno, aby občané o některých věcech rozhodovali v referendech
- změnou daňového systému dopadá zdanění hlavně na střední vrstvu
- vláda navrhla tučné vypořádání za majetek církví bez fundovaného podkladu o jaký majetek se jedná se závazkem, který zadlužuje i naše vnuky
- přes viditelný odpor občanů ke zřízení amerického radaru ve vzdálenosti 60 km od Prahy, vláda na zřízení přistoupila a příslušnou smlouvu podepsala
- zahraničně-politické rozhodování je silně stranické a nevyvážené (odtržení Kosova od Srbska bylo akceptováno bez ohledu na rezoluci OSN a tím vyvolanou změnu současných hranic Srbska; odtržení Jižní Osetie a Abcházie od Gruzie není akceptováno s ohledem na nepřípustnost změny současných hranic Gruzie)
- přes vyhlášené závazky v předvolební tzv. Smlouvě ODS s voliči jsou předkládány zákony, které zavádějí platby do zdravotnictví a které připravují privatizaci více než 200 mld Kč, které státním rozpočtem ročně do zdravotnictví protekou.

Vláda se chlubí ve všech novinách před komunálními a senátními volbami jak
- snižuje deficit a zmrazuje platy ústavních činitelů
ty platy jsou ovšem dostatečně vysoké a řada položek není zdaňována
- obce získaly o 4,6 ml. Kč více
pokud jsou to obce jako Zlaté Hory, kam přišlo přes 60 miliónů Kč na výstavbu lyžařského areálu ačkoliv oblast vzhledem ke své výšce nad mořem příliš sněhu nemá nebo akvapark v Bublavě bez vody pak jsou to jistě vhodně investované peníze a je se čím chlubit
- na ochranu před povodněmi vynaloženo 15,2 mld Kč
zatím další povodně nebyly, takže je to čistý zisk stavebních firem – kterých?
- Stát se přibližuje občanům
aby to byla pravda, je nutno rychle zprivatizovat Státní poštu, ta se hodlá občanům vzdalovat
- Zvyšuje se počet podnikatelů
a kdyby platil slib, že daňové přiznání bude na jednom listu a že i drobní podnikatelé budou moci mít daňové prázdniny, mohlo to být ještě lepší
- Omezení byrokracie šetří firmám peníze
o které ovšem firma zase přicházejí, pokud platí všimné na stranickém sekretariátě, jak se teď právě proslýchá v Brně
- Spravedlivé investiční pobídky
ty pobídky pro zahraniční podnikatele se neosvědčily a už asi nebudou využívány, teď by to chtělo tu spravedlivou pobídku pro Siemens, aby tady zůstal
- Na lepší silnice a železnice letos 95 mld Kč
pokud budou padat rozestavené mosty tak to možná ani stačit nebude.


O tom, co si občané myslí o vládě, se můžeme poučit i v USA. V San Franciscu právě otevírají čističku odpadních vod a zcela vážně se jedná, že bude pojmenována „Splaškárna G. W. Bushe.“

poslal Onlooker

-----------------------

obrázek poslal Fudzijan

ODS Senátní Volby 2008

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk