úterý, března 09, 2010

Nejlepší dráhy na světě

Nelíbilo se mi, jak se pan Dušek před pár dny vyjádřil. Na rozdíl od novinářů mne ale hlavně zajímal obsah a přiblblá forma až na druhém místě. Do dnešního dne se ale stále rozebírá pouze formu. Obsah naznačující naprosto nepřípustný nepotismus nikdo neřeší. Ba co více, novináři momentálně s nadšením popisují, kdo všechno bude koho za co žalovat.

Základní a nejvíce fascinující drobnost teď v novinářském pojetí světa uniká. Ti samí lidé, kteří vlastně ještě před pár dny byli hlavními negativními hrdiny cyklu jak se to v dopravě dělat nemá, jak se komu hází jaké klacky pod nohy, jsou najednou ti správní hošani, co se tak strašně snaží o co nejlepší dopravu.

Do prčic (a i kdlidně i dále na delší jarní pochod), ještě v době anti Čssd Jančurovy vzpoury byli na dopravě samí idioti. Co se stalo, že najednou o obsah jejich práce nejde ?

Pokud by čirou náhodou někdo stále nechápal o co jde, tak buď jde o osobu mdlého rozumu, která věří na liberalistické pohádky o automaticky špatně vedených státních podnicích nebo někoho, kdo poslední měsíce a roky prožil v zahraničí. České dráhy jsou dlouhodobě kritizovaným subjektem, jen čirou náhodou, celá kritika se nikdy netýkala kroků konkrétních osob. Velmi často je dáván za příklad soukromý sektor, kde v případě špatných výsledků je automaticky označen ten, kdo i když za ně přímo nemůže, tak má největší vliv na případnou změnu. A také je nejvíc sledovaný případně další lidé s jasně definovaným vlivem na výsledky. U ČD z mediálního pokrytí si při tom postačíme pouze s mantrou pro kretény o vždy špatném vlastníkovi jakým je stát (i když zrovna i v naší zemi je několik nádherných příkladů jak jde o blábol) a někdo houkne jak se možná dalo víc peněz na nějakou reklamu a tady celá investigativní žurnalistika končí (vyměním diamanty za ořechy, když mi někdo doloží, že někdo konkrétní z vedení ČD byl dlouhodobě propírán novináři jako rozhazovačný či neschopný zhýralec - to že podnik vedený těmito supermany je rozhazovačný a zhýralý víme překvapivě díky stejným poloslepým žurnalistům už dávno). Jinde jsou novináři mnohem šťouravější a vydávají personální verdikty a to jde o částky desetkrát či i storkrát menší než na železnici. Kde je problém ? Po novinářské impotenci posledních dnů si říkám, jestli opravdu není v tom ta tužka, ale nejen na chodbách mašinfírů.pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 2:

V 3/09/2010 3:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Hon na Duška, Jan Keller

Pokud by Jaromír Du­šek prohlásil, že mezi chla­py z výtopny je nějak pode­zřele mnoho homosexuálů, byl bych mezi prvými, kdo by začal bít na poplach. Považo­val bych takový výrok za bezpre­cedentní útok na čtyřprocentní menšinu.
Jaromír Dušek však řekl něco úplně jiného. Veřejně prohlásil, že vysoké posty v jistém strate­gickém resortu jsou obsazovány podle zcela jiných kritérií než po­dle odbornosti. Právě tím vyvolal obrovskou vlnu morálního roz­hořčení na místech nejvyšších.
Nemohu si pomoci, ale domní­vám se, že naprostá většina z těch, kdo nyní Duška s velkým nasazením odsuzují, by zůstala naprosto chladnými, pokud by se otřel právě jenom o chlapy z vý­topny. Všichni ti úctyhodní lidé, kteří se teď předhánějí v prohlá­šeních, že se Jaromír Dušek sám vyobcoval ze slušné společnosti, by si měli položit zásadnější otáz­ku: A žijeme skutečně ve slušné společnosti?
Naše společnost je tak trochu zvláštní. Pokud by předseda odborů dopravy a služeb v rozhovo­ru uvedl, že na železnici protéka­jí zcela bez užitku miliardy z ka­pes daňových poplatníků, nikdo by mu nevěnoval pozornost. Proč se tím znepokojovat v zemi, kde každý kilometr dálnic stojí téměř třikrát tolik než tam, kde funguje . kontrola veřejných výdajů.

Pokud by předseda odborů poukázal na nesmyslně přebuje­lou organizační strukturu vedení drah a na opatření, která rozbíje­jí funkčnost železniční dopravy, opět by to nikoho nezvedlo ze židle. Žijeme přece v zemi, kde zlatokopové ve vysokých funk­cích si už dávno vykolíkovali své parcely. Někdy podle stranických klíčů, jindy podle ještě podivněj­ších kritérií.
A pokud by Jaromír Dušek vy­počítal, kolik nás vlastně stojí ta­kové pendolíno, které nakonec jezdí stejnou rychlostí jako oby­čejný rychlík, anebo pokud by vysvětlil, jak je to s poruchovostí a cenou elefantů, mávli by všich­ni znuděně rukou. Když se mo­dernizuje doprava, na nějakou tu korunu se přece nehledí.

I když stejně jako Jaromír Du­šek nemám nic proti homosexu­álům obecné, pokud bych byl vy­obcován z takto slušné, skrznaskrz průhledné a čestné společnosti, ani trochu by mi to nevadilo.
(Autor je sociolog] www.pravo.cz

 
V 3/10/2010 9:04 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

prý to vede pozounista z pražské konzervatoře. aspoň to hošanům ladí. musí jen dávat pozor, aby nedostali muziku, jak se říkávalo za c a k mocnářství.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka