sobota, května 29, 2010

Výsledek voleb

Volby dopadly dosti nečekaně, zatím podle výsledků je velmi pravděpodobná pravicovo-populistická koalice či pravicová vláda s tolerancí populistů. V pravolevém pohledu ale výsledky jsou také zajímavé, pokud se budeme zabývat všemi stranami, které alespoň dosáhly na příspěvek za voliče. Samozřejmě jsou jasná pravidla pro vstup do sněmovny a rozdávání karet v následujících čtyřech letech to nijak neovlivní.

Levice - 37,68
ČSSD - 22,08
KSČM - 11,27
SPOZ - 4,33

Střed - 21,38
SZ - 2,44
VV - 10,88
KDU-ČSL - 4,39
Suverenita - 3,67

Pravice - 36,89
ODS - 20,22
TOP09 - 16,70

Z čísel je jasně vidět, že občané, co se voleb účastnili nedali jasný signál pro čistě pravicová řešeni, pravice je s levicí vyrovnaná. A střed (či přesněji v některých případech klasičtí populisté), měl ve svých předvolebních programech (já vím, pamatovat minutu po uzavření volebních místností na různé cáry papíru je naivita) věci naprosto neslučitelné s libovolnou pravicovou předvolební rétorikou (já vím, zas ta naivita). Pro připomenutí, jistá nyní asi nejvýznamnější strana v povolebních hrátkách chtěla takovou komunistickou příšernost, jako je progresivní zdanění nebo toužila vraždit nemocné na rakovinu rušením poplatků u lékaře a za recept.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pátek, května 28, 2010

Vol pravici, vol bankrot

Krátká informace pro ty pravicové voliče, kteří chtějí jít k volbám až na poslední chvíli. Vámi preferované strany nás celou dobu oblažovaly informacemi, jak levicové prorůstové recepty jsou zhoubné, jak nás čeká snížení ratingu a díky tomu jasné zdražení půjček a poté klasický pád do dluhové pasti. Španělsko se vybralo cestou TOP09 a ODS, efekt se dostavil okamžitě. Agentura Fitch mu snížila rating, protože podle jejich výhledu je samozřejmé, že drastické škrty omezují možnosti hospodářského růstu.

Drazí pravičáci, proč volbou těchto bankrotových pravicových receptur, zvláště autorizovaných našimi podvodníky řeckéhu stylu, kteří zadlužení z roku 2008 ve výši sto miliard vydávali za nejlepší rozpočet s účtem pouhých minus miliard dvacet, chcete ublížit našim nebohým dětem ?

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

středa, května 26, 2010

Má mít Stanislav Komárek volební právo?

Filozof a biolog Stanislav Komárek ve svém blogu na Aktuálně tvrdí, že všeobecné volební právo vede společnost na cestu katastrofálního zadlužení. Většina voličů je podle něj málo majetná, málo informovaná a nevyzná se v otázkách řízení státu. Volí proto ty strany, které vyššími sociálními výdaji zemi zadlužují.


Komárkův kratičký text považuji za naprosto skandální. Vadí mi na něm naprostá myšlenková ledabylost, nepoučenost o věcech, o nichž filozofuje, řada věcných nepravd a zoufalá neserióznost argumentace.

Stanislav Komárek staví svůj text na příměru z oblasti vývojové biologie. Vypráví o druhu jelena, jemuž paroží narostlo postupem času do takové šíře, že ho to znevýhodňovalo v boji o přežití a on vyhynul. Tvrdí, že stejný princip funguje také v lidské společnosti, a uvádí dvě ilustrace. V aztécké kultuře natolik zbytněl kult smrti a násilí, až ji nakonec rozvrátili španělští dobyvatelé. Francouzští králové zase tak dlouho ponechávali šlechtě její privilegia, až z toho byla revoluce. A do třetice to nešťastné všeobecné hlasovací právo. Zpočátku bylo pokrokem, dnes nás však stále více zadlužuje.

Ve všech případech nám chce autor sdělit naprostou banalitu – když je něčeho moc, je toho příliš.

Už Komárkovy exkursy do historie nejsou nejšťastnější .Ze zjednodušené logiky, kterou nabízí, vyplývá, že Španělé by snad Aztéckou říši nepokořili a nevyplenili, pokud by nebyla tak posedlá smrtí a násilím. Jeho poznámka k příčinám francouzské revoluce připomíná karikaturu úvah Alexise de Tocquevilla, postrádá však právě Tocquevillovu hloubku. Nedozvíme se z ní, proč někde došlo ke smetení absolutismu buržoazií (která se záhy úzce propojila se šlechtou), zatímco jinde se modernita prosazovala jinými způsoby.

Pokus použít stejný model výkladu na případ všeobecného volebního práva je pak už úplně scestný. S naprosto stejnou logikou by bylo přece možno tvrdit, že banky a finanční kapitál byly původně docela užitečnými nástroji ekonomického života, postupně však jejich „paroží zmohutnělo“ natolik, že jedině rázné omezení, či lépe naprosté zrušení jejich vlivu na ekonomiku zabrání celoplanetární měnové reformě a krachu finančního systému.

Už zde by mohl Stanislav Komárek pochopit, že evoluční past, kterou prezentuje jako nástroj analýzy zcela exaktní a čistě nehodnotící, lze velice dobře použít ke zdůvodnění jakékoliv politické pozice. Dokonce i té, která se jemu osobně vůbec nehodí do krámu.

Tolik k argumentační zdatnosti biologa a filozofa. Nyní k věcné stránce jeho textu.

Stanislav Komárek tvrdí, že finanční krach hrozí státům proto, že jsou příliš sociálně štědré až rozhazovačné. Od přírodovědce bych očekával přece jen trochu více analytických schopností. Jak vysvětlí, že mezi nejzadluženějšími zeměmi světa dominují Spojené státy, tedy země, které v průběhu posledních třiceti let odbourala téměř všechny náběhy k sociálnímu státu. Jak vysvětlí, že krach hrozí dnes Řecku, snad Španělsku a Itálii, prý i Velké Británii. Jedná se o země s nejnižší mírou sociálního zabezpečení v bývalé západní Evropě. Naopak o zemích, které dávají na sociální účely nejvyšší podíl hrubého domácího produktu (Skandinávie, Francie, Německo), nikdo jako o adeptech na urychlený bankrot neuvažuje.

Ví vůbec Stanislav Komárek něco o tom, jaký je podíl dávek v nezaměstnanosti, sociálních dávek pro nízkopříjmové kategorie, dávek na sociální bydlení a dalších „dávek pro chudé“ na výdajích státního rozpočtu České republiky? Pokud by věděl, jak by mohl tvrdit, že nás zadlužují chudí?

Ví Stanislav Komárek, že v průměru nejchudší sociální skupinou u nás jsou matky samoživitelky a že nejčastějšími neúspěšnými žadateli o práci jsou v době mimo krizi ženy po mateřské dovolené? Souvisí dnešní hospodářská krize nějak s jejich volebním právem? Sledoval Komárek vývoj státního dluhu České republiky v delší časové řadě? Pokud ano, proč nesdělí, co tam zjistí každý, kdo umí do pěti napočítat? Nejstrměji narostl státní dluh za poslední vlády pravice. Tedy za Kalouska a Topolánka, nikoliv za Paroubka. To jsou fakta, která lze vyčíst z mezinárodních ročenek.

Stanislav Komárek bez jakéhokoliv důkazu tvrdí, že „většina voličů je málo majetná, málo vzdělaná a v problematice vedení státu málo orientovaná“. Proto prý ve volbách vítězí rozhazovační populisté. U evolučně uvažujícího filozofa bych očekával, že si položí otázku, proč tyto skupiny přetrvávají, či se dokonce rozrůstají (pokud je pravda, že se rozrůstají – Komárek to nedokládá) v situaci, kdy ekonomicky vyspělé země jako celek bohatnou, vzdělání se rozšiřuje a informovanost by měla vzrůstat. Stanislavu Komárkovi nic z toho nevrtá hlavou, spokojuje se papouškováním otřepaných klišé, jež mají tolik rádi ti, které spojuje odpor k přemýšlení. Proč to dělá?

Abychom Komárkovi nekřivdili.. On přímo nenavrhuje chudým volební právo odebrat. Pouze zbaběle a alibisticky nadhazuje, že pokud ho mít budou, povede to k ekonomické katastrofě.

Závěrem několik poznámek k úrovni toho, co Stanislav Komárek předvedl.

Každý nemůže operovat, či řídit auto, míní filozof. Proč by tedy měl mít každý právo volit? Komárek se tváří, že vůbec nechápe, čím se volební právo liší od práva operovat nemocného. Volební právo přece umožňuje každému hájit jeho osobní zájem. Pokud bychom části občanů toto právo upřeli, uděláme z nich druhořadé lidi, méněcenné bytosti. To, že každý, kdo by měl chuť, nemůže operovat, z nikoho méněcennou bytost nečiní. Opravdu to Stanislav Komárek nechápe?

Jakékoliv svázání volebního práva s příjmovými poměry by vedlo k jedinému: Podnikatelská sféra by moha rozhodovat o základních občanských právech jednoduše regulací příjmů zaměstnanců. Dovede si Stanislav Komárek představit, kam by to zavedlo „demokracii“?

A jiná perla. Stanislav Komárek uznává, že v minulosti existovali arogantní fabrikanti, „z nichž někteří na osud lidu zcela kašlali“. Říká, že absence těchto lidí dnes není žádná škoda. Proč si vlastně myslí, že arogantní fabrikanti vymřeli? Nenapadlo ho nikdy, že možná přece jenom existují, ale nemohou své arogantnosti popustit uzdu právě proto, že volební právo mají i ti, na které by tak rádi kašlali?

A další z řady propagandistických perel Stanislava Komárka: „Už při současném daňovém zatížení je podnikání činností, která ze dne na den hořkne“. Jak toto kategorické tvrzení pan filozof asi myslel? Ví něco o velkých nadnárodních firmách, které čerpají daňové prázdniny, takže jim určitě nemá co zhořknout? Ví něco o reálném daňovém zatížení právnických osob v České republice v poměru k zemím západně od našich hranic? Ví něco o přesunech daňové zátěže z velkých firem k zaměstnancům a od nejvyšších příjmových kategorií ke středním vrstvám? Zde narážíme na opravdu hořké dilema. Buď o tom všem ví, ale mlčí, anebo o tom neví vůbec nic, a mluví. Nic horšího než takové dilema skutečného filozofa potkat nemůže.

Právě Stanislav Komárek by měl mít eminentní zájem na tom, by se nezačalo vážněji diskutovat o oprávněnosti volebního práva pro ty, kteří, jak sám uvádí, „jsou v problematice vedení státu málo orientovaní“. Co kdyby mu na základě evidentních nesmyslů, jimiž naplnil svůj blog až po okraj, ještě nakonec odmítli vydat voličský průkaz?

Jan Keller

Původně publikováno na Outsider Mediapošli na vybrali.sme.sk

pondělí, května 24, 2010

Vyšachujte Paroubka

Pravicovým voličům předvolební průzkumy moc radosti nepřináší. Procenta se přelévají z leva do prava jen o pár bodů, ale první místo, neboli také všechny pokusy na sestavení vlády (tak tvrdila základní poučka pravice v minulém volebním období) zatím s výraznou převahou patří lidožravému Jiřímu Paroubkovi. Druhý vítěz čili pravděpodobně pan Nečas si ani neškrtne.

Takže přijde Argentina, Řecko, SSSR, naše děti začnou umírat, v nemocnicích se vrátíme do středověku a mladí studenti středních škol, co v životě neodvedli na daních ani kačku, budou místo studování platit obrovitánský státní dluh. Jo a Jiří Paroubek vlastnoručně zbije těch pár dítek co přežilo a pan Nohavica o tom z exilu nazpívá disidentnský protestsong. Jak takovým hrůzám zabránit ? Je to lehké a stačí k tomu volby.

Ve volební místnosti za plentou vyberte svého pravicového favorita (pravice pro ujištění je ta ruka, kterou hajlujete). Toho vsuňte do obálky jako prvního. Bohužel v našem systému mají de facto šanci vzniknout pouze koaliční vlády (koaliční to není od medvídka koala, takže plyšáka Kukyho nechte doma). Proto musíte ten hlas pojistit, ale nebojte se, není to nic složitého i Jyrka Zmátl to zvládne. Stačí, že k vybrané pravicové straně doložíte do obálky ještě jednoho či dva pro vás přijatelné vládní parťáky. Zalepit, hodit do schrány a krásné modré zítřky i s hodným knížetem či případně zvídavým a nekompromisním investigativcem nás čekají.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

Magistrát pod ochranou

Modré panstvo na Magistrátu hlavního města Prahy zase odkázalo občany do správných mezí. Na Mariánském náměstí se 20. května v 17. hodin konala měsíc předem řádně ohlášená demonstrace*. Organizovalo ji několik různých organizací, v žádném případě nelze říci, že jednostranně politicky definovatelných. Jedna věc je ale všechny spojovala a to požadavek okamžitého odchodu pražské politické galerky - Béma, Kněžínka, Janečka a Pecha, z mnoha různých veřejnosti více či méně známých důvodů.Čirou náhodou zrovna na tento den naši pražští páni a vládci nachystali velkou očistu části omítky svého paláce. A protože takové práce se nejlépe dělají odpoledne či za smrákání, kdy je špínu nejlépe vidět, velký úklid se rozjel právě v této době. Mariánské náměstí bylo do polovice zapáskované, protože navíc prý z budovy padá omítka. Zaměstnanci Magistrátu by možná měli zvážit žalobu, protože jim samozřejmě nikdo nedal helmy, když si v tomto extrémně nebezpečném prostředí pendlovali dovnitř a ven (o pracovnících bez helem ani nemluvě). Omítka byla dokonce na tolik nebezpečná, že vedoucí živnostenského oboru se snažila přesvědčit spolu s policií organizátory, aby šli někam do pryč a nebo se alespoň vtěsnali do zadního koutu náměstí. Organizátoři tento požadavek odmítli.Modrý radní je moudrý radní, takže byl připraven i na takovou situaci. Přesně před začátkem demonstrace vjela na náměstí největší plošina, ustavila se mezi demonstrující a vchod a začala pracovat. Motůrek s libým zvukem několika traktorů začal dolaďovat postupně všechny projevy řečníků, takže kdo nestál přímo u nich, měl ten komfort, že byl ušetřen většiny proslovů. Na plošině se také velmi pilně pracovalo, tři čtvrtě hodiny vyvážela nahoru a dolu dva pracovníky, kteří až po tomto čase za ironického potlesku demonstrantů pochopili, že možná by alespoň pro forma mohli něco dělat. Proto je za deset šest vyvezla plošina zase nahoru, kde se půl hodiny věnovali pečlivému leštění přibližně jednoho metru střechy. Poté sjeli dolu, efekt práce nebyl vůbec viditelný a plošinka odjela. Taky proč ne, demonstrace v té době už byla ukončena.Posledním skvělým momentem, který plně umožnil občanům využít ústavou garantované právo na svobodu slova a shromažďování, byl příchod modré úderky čtvrt hodiny po zahájení demonstrace. Hromadně a spontánně s pečlivě natištěnými plakáty z jedné výrobny se hoši vejcometno-píšťalkového druhu a věku natlačili na shromáždění a začali vydávat různé zvuky a skřeky. Takže i ten zlomek slov, co dotíral někam dál, byl úspěšně zahlušen. Tady je nutno uznat, že alespoň trochu je po deseti minutách přibrzdila státní policie, která stádečko odvedla o pár metrů dál, kde už nerušeně mohli pokračovat v hýkání. Sice po zkušenostech** z modrého mítinku v Praze spořádaný občan mohl očekávat, že měštští biřicové po chvíli doběhnou ke svým státním kolegům, plakáty modrořvounů označí za reklamu a jejich chování vyhodnotí jako přestupek a panáčky odvedou na služebnu. Čirou náhodou se ale tentokrát nic takového nedělo. Blue boys zůstali až do konce a pobouřeně naprosto mimo kontext kvíkali (komické bylo, když například řvali proti ČSSD, i když zrovna řečník její chování kritizoval). V jedné chvíli je dokonce organizátoři vyzvali, aby řekli své argumenty na mikrofon. A tady nastal největší kámen úrazu, sice v centrále vyfasovali plakátky, ale nikdo jim nedal příručku, proč tam vlastně jsou. Takže protiargumentů se nikdo nedočkal, ale modrásci vydrželi za svůj grošík hlučet až do konce (zvláště hlasitý hýkot na konci hymny umožnil ocenit jejich intelektuální a společenské kvality).


P. S. Zlatý hřeb večera - omítka padající po celém okolí budovy z důvodů dešťů záhadně přestala padat půl hodiny po ukončení demonstrace a náměstí bylo odpáskováno.*http://www.outsidermedia.cz/Demonstrace-za-odchod-Bema-Pechy-a-Knezinka-1.aspx
**http://modra-sance.blogspot.com/2010/05/posledni-kroky-ods-utoci-na-svobodu.html

---------------------------------------

Fotografie a hlavně celý videozáznam z akce zde

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

úterý, května 18, 2010

Ekonomický expert ODS - Bankrot to jsou jen kecy

Lidové noviny 15. května 2010
Těšit se z rozpadu eura je ignorance

* LN Sám říkáte, že jen překrýváme dluhy jinými dluhy...

No tak doufejte, že ten kruh vydrží, že ty hlavní splátky přijdou až do lepších časů, do světového oživení. Navíc tahle země je na tom mnohem lépe než spousta jiných.

* LN Čili když někdo napíše „hrozí nám akutní státní bankrot“, podle vás nejde o racionální odhad?

To jsou kecy, to je propaganda. To netřeba brát vážně.


Miroslav Zámečník

Drazí voliči pravice, tak často se odvoláváte na experty. Tak pořádně poslouchejte, co experti říkají. Tento odborník je váš guru, byl v Topolánkově Nervu a je v Nečasově Esu. Jak je vám teď, když už víte, že z vás Kalouskové a Nečasové dělají idioty neustálým strašením, které netřeba brát vážně ?

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pondělí, května 17, 2010

Krátká anketa s prvovoličkou

1. Chceš zavedení státních maturit ?

Ne

2. Chceš zavedení školného ?

Ne

3. Chceš další postupné navyšování spoluúčasti ve zdravotnictví ?

Ne

Otázka za deset bodů, který knížepán je této sečtělé prvovoličce nejsympatičtější ?

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

čtvrtek, května 13, 2010

Otevřený dopis panu Kalouskovi

Nevážený pane Kalousku,

velmi mne potěšila vaše fascinace dopravní kampaní proti nezodpovědným řidičům, zvláště v kontextu vaší lásky k nápojům rozvernějšího typu. O jednoho nafoukaného ožralého idiota na silnici méně, tím lépe pro všechny. Na druhou stranu je smutné, že při pokusu o širší aplikaci onoho hesla, vám ve vašem vtipném rybníčku došli kapříci a zapomněl jste i na svoji portmonku.

Ano, je krásné, že občanům rozesíláte složenky k úhradě. Ale za prvé, uhradil jste vy a pan kníže již tu svoji ? A za druhé, uhradil jste alespoň vy tu správnou částku ? Chápu, že jste pravicový politik, proto je vaším cílem rozložit co nejvíce jakoukoliv zátěž, a hlavně ať ji platí i ti co se nemohou bránit. Jenže jednou za čtyři roky si i my občané dokážeme vzpomenout na to, kdo zde kdy a jak hospodařil. Starosti pouze o levicovou političku Horákovou necháme idiotům z Mádlova rodu, ať tu levičačku uráží jak chtějí. Nás nezajímá pouze minulost, ale i dnešní den a budoucnost.

Nebudu vám vytýkat vše. Ale i když vezmu omluvu na vaše telecí padáková léta, tak od roku 2002 jste byl vládní poslanec - a dělejte si na oblbnutá telátka jakékoliv oči, vy jste byl jednou z parlamentních rukou lidožravého pana Paroubka. Byl jste ten, který jasnou většinu naší dluhové zátěže schvaloval, pokud ji dokonce přímo nenaplánoval. Proto, s podobně demagogickým přístupem jako máte vy, požaduji po vás uhrazení dvousetiny z nárůstu státního dluhu mezi lety 2002 a 2010. To mi vychází zhruba na nějaké tržně zaokrouhlené 4 miliardy korun (pokud budete trochu poctivý, tak uznáte, že vinu mají jen vládní poslanci a proto o vlastní vůli částku zdvojnásobíte). Jinak samozřejmě můžeme začít přemýšlet o exekutorech.

Bez Pozdravu

složenkový občan

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

neděle, května 09, 2010

Viníci řeckého dluhu - socky, banky nebo armáda

Příčin řecké je více, ale novináři i v rámci jejich zapojení do předvolebního boje vybírají posledně pouze ty ošklivé socky. Budou mít možná bankrot, takový jaký prý nám přeje Paroubek, který může i za výbuch sopky na Islandu a strašné sociální výdaje jim prožírají budoucnost. Tak by se obecně dalo shrnout aktuální publicistiku na téma Řecko. Občas ještě proniknou zprávy o tom, jak předchozí vlády falšovaly statistiky, ale protože se posledně jednalo o vlády pravicové, tak to moc důležitý důvod není. Stejné je to i s pomocí banksterů v podvodech, jeden dva články a čtenáři zapomeň. Ty si musíš pamatovat jen ty nenažrané socky a špatně skrývané falešné asociace s naší situací. Ale ani dvě předchozí příčiny nevyvoří celou řeckou mozaiku. Velmi důležitou roli tam totiž hraje ještě armáda.

Při čtení rozborů řecké situace jsem zdůraznění tohoto rozpočtového problému nezaregistroval. Z různých veřejně dostupných statistik lze zjistit (a je nutno při tom pamatovat na řeckou lásku k přesnosti předávaných údajů, přesněji k jejich zvyku snižovat problematické částky) leccos zajímavého. Výdaje na vojáčky jen v posledních 20 letech mělo Řecko více než dvojnásobné v poměru k HDP než je průměr EU (neboli každoroční výdaje byly 3,5-4,5 procent vs evropských 1,6-2). S takovými výdaji Řecko neklesalo ani v rámci celého NATO pod druhou příčku a občas dokonce výší výdajů se vyměnilo na první pozici s mnohonásobně rozvinutější supervelmocí, jakou jsou Spojené státy. Řecko také bylo podle informací SIPRI v letech 2004-2008 na pátém místě celosvětového žebříčku kupců konvenčních zbraní. A nakonec se samozřejmě nabízí jedno zajímavé porovnání. Československá armáda na konci studené války měla přibližně 200 tisíc vojáků na 15 milionů obyvatel. Toto je nyní obecně uznávané jako ekonomicky velmi špatně udržitelný stav podkopávající celou ekonomiku. Řecká armáda má dnes v době míru přibližně 170 tisíc vojáků na 11 milionů obyvatel.

A nyní malé co by bylo kdyby. Co by bylo, kdyby Řecko v posledních 20 letech vydávalo na armádu jen polovic (stále by to byl v rámci EU nadprůměrný výdaj) ? Co by bylo, kdyby se část lidí dnes sloužících v řecké armádě věnovala normální práci či podnikání ? Opravdu bychom dnes řešili nějaký problém údajně rozežraných řeckých socek ?

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

pátek, května 07, 2010

Falešné a prázdné pobouření novinářů

Sociální demokraté slibují omezit kontakty s vybranými médii. Původní, novináři nezvýrazněné, zdůvodnění bylo prý takové, že vybraná média pouze stupňovala kampaň protilevicové nenávisti v posledních dnech. Pravděpodobně jim to do stejně voleb nevydrží, část politiků ČSSD již oznámila, že kontakty nijak neomezí, ale novináři okamžitě začali vřískat, jak je to vlastně ošklivé a že oni přeci o všem referují skvěle, poctivě a objektivně. Takže tady nabízím jeden velmi aktuální příklad toho, čemu se říká objektivita či vyváženost po česku.

Idnes ve svém hlavním článku na téma útoku na Bohuslava Sobotku exponuje opilost útočníka a pasáž popisující událost přímo končí odstavečkem: I po útoku čekali lidé na oranžovou sodovku, která se podávala u kulturního domu Rubín. Asi dvacítka policistů mezitím vyslýchala svědky.

Ještě téhož dne vychází další větší článek na stejné téma s hlavičkou Pivo za dvě koruny za pěst na mítinku nemůže, bránil Pecina kampaň ČSSD. Ano člověk, který na mítinku nebyl řekl svůj názor, nic víc, ale pro čtenáře jasně vychází to, že ti zlotřilí socani dávali v Brně pívo, ožrali diváky a ti je zmlátili. Podtext je znova jasný - můžou si za to sami.

Ale co vyšlo včera hluboko v noci, kdy se moc čtenářů k tomu nedostane a ráno už to vytlačí jiná témata ? Obecnější článek na téma alkoholu na mítincích, ve kterém je pozoruhodná jedna věta: Podle zjištění iDNES.cz však tentokrát v Brně levné pivo opravdu chybělo. Ale jasně to říci od začátku (nebo že by jejich novináři o oranžové vodě psali z nevědomosti, nebo jen tak dělali reklamu OD Rubín a jeho baru) a uvést to i v hlavním článku, na který se stále odkazuje, to již iDnes neudělá.

Nejlepší tečkou na závěr jsou slova gauleitera Pavla Šafra, k vyjádření ČSSD na téma bojkot médií, pod jehož vedením der Reflexer nedělá nic jiného než štve proti celé levici, levicovým programům a voličům. "Nejedná se o šťastné vyjádření, zbytečně to dezintegruje společnost."

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

čtvrtek, května 06, 2010

Znásilněné si za to mohou samy

Je přeci samozřejmé, že kdyby se provokativně nenamalovaly, tak by násilník nezaútočil. A ty jiné, co třeba na make up moc nehledí, si vybavily šatník špatným oblečením, mohly chodit v režných pytlích a vše by bylo v pořádku. A vůbec, co se taková ženská má někde potulovat bez doprovodu sama, už jen tím provokuje.

Absurdní ? Ne, to je naše mediální scéna, po útoku na Bohuslava Sobotku. Již dvacet let na mítincích politických stran se podává předvolební guláš a i pivko je také k disposici. Co ale naše novináře okamžitě napadlo ? On měl promile, kdyby nebylo levné pivo, tak nezaútočí. Jenže levné pivo zde bylo vždy a k útokům nedocházelo, proto tuto spekulaci je nutno okamžitě uznat jako idiotskou, která má zastínit pravý důvod útoku. Podobně je to prý s nenávistnou kampaní, která musela mít takový výsledek. Jestli někdo po přečtení letáku, kolik ho co bude stát v případě nemoci, má potřebu reagovat násilně, tak bychom okamžitě měli prozkoumat, kolik je mrzáků mezi zaměstnanci různých pojišťoven.

Příčiny útoku jsou prosté a mluví se o nich již přinejmenším rok. Jenže hlavní viníci, neboli novináři a pravice, nemají ani ten zlomek odvahy si vinu přiznat. Jaká byla reakce médií a pravičáků po libovolném útoku na levici již v době vajíčkové intifády ? No přece mohou si za to sami, lidé jen svobodně vyjadřují svůj názor, je to velmi demokratické nebo ti komouši si nic jiného nezaslouží. Kdo upozorňoval na riziko stupňování násilí okamžitě byl ocejchován jako spolukomouš, který by měl dostat přinejmenším vejcem do ksichtu a případně by se mu mělo ještě odebrat volební právo. Kdo půjde útočit na sockomouše, může si posloužit i instruktáží, ohledně správných technik házení a výběru dobrých předmětů, vydanou nejdůvěryhodnějšími novinami na světě neboli Mladou Frontou.

Levice nesmí pořádat předvolební mítinky. To je naprosto v pořádku, stejně tam jen lžou nebo budou lhát a pokud nelžou nebo slovo lež znamená jiný názor, tak to stejně nesmí. Na jejich akce se má chodit i s výzvami k vraždě, to je demokratické a student o dvou iniciálách přeci řekl, že i za jeho dementní plakát můžou socani a Paroubkova bradavice. Stejně jako v prvním případě, agresor je mediální hrdina. Star se kterou se dělají rozhovory, hvězda která se pak chlubí svojí činností na facebooku či internetových stránkách, kde ji fandové poklepávají po zádech, jak to těm zrůdám rudooranžovejm nandala.

Lze snad vysílat jasnější signál, že cokoliv co se podnikne proti části levice (není paradoxní, že všichni ti údajní zarputilí antikomunisté, co se musí násilně vyžívat na akcích sociální demokracie, nechávají KSČM naprosto na pokoji), vždy najde velmi silnou skupinu obhájců ? Nelze a "naprosto nečekaná" spekulace pravice a médií, jak si za to vlastně napadený může sám, to jen dokazuje.

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

středa, května 05, 2010

Poslední kroky ODS útočí na svobodu slovaNa 1. máje jsme se vydali na meetingy politických stran v Praze. Postupně jsme byli u KSČ, ČSSD a nakonec i u ODS. Na prvních dvou vše proběhlo v klidu a bez konfliktů. Na meetingu ČSSD jsme dokonce měli příležitost říct, co si myslíme přímo panu Pecinovi.

O to více šokující bylo uvítání na meetingu ODS. Ti na nás poslali městskou policii. Ta nás pod výhrůžkou násilného předvední na služebnu donutila opustit meeting ODS. Tvrdili nám, že děláme reklamu a že to je porušení vyhlášky. Radši jsme si vše natočili, abychom vám mohli ukázat, že jsme žádnou reklamu nedělali a že jsme pouze pokojně vyjadřovali své občanské názory. Právo vyjádřit svůj názor nám zaručuje ústava ČR - listina základních práv a svobod.

Realizační tým VYMĚŇTE POLITIKY.cz


-----------------------------

Pražská městská policie asistuje pořadatelské službě na mítincích ODS tak úslužně, že na pokyn pořadatelů legitimuje účastníky mítinku, jejichž jediným proviněním je, že v rukou drží transparenty. Jaký k tomu byl důvod? Jaké k tomu měli právo? Vyjma toho, že by si snad mohli myslet, že policisté mohou na pokyn občanských demokratů všechno.

Žijeme a chceme žít ve svobodném státě, právo na vyjádření názoru nám všem zaručuje ústava. Pro občany je svoboda slova jedna z nejvážnějších hodnot, kterou budeme bránit.

Odsuzujeme jakékoliv projevy násilí, agresivity, či jiné projevy, které by znemožňovaly využití shromažďovacího práva, k ničemu takovému ale v Praze nedošlo – přesto policie zasáhla. Nepřejeme si, aby někdo na rozkaz ODS lustroval a opakovaně buzeroval mladé lidi.

(kompilát na základě předchozích výroků ODS k podobným případům)
Mimochodem kde byli naši novináři, kteří jinak takovéto akce mají v oblibě ?

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

úterý, května 04, 2010

Pravicoví kreténiPravicoví odpůrci sociální demokracie, kteří jí chodí rozbíjet mítinky a nebo toto jednání schvalují, bývají velmi rozhořčeni, když se jejich přístup srovnává s akcemi nacistů v meziválečném Německu. Bohužel tito idioti si neuvědomují, že svým vlastním chováním téměř denně tuto teorii potvrzují. Svědectvím je i dnešní fotografie ze Slaného výše. Jak je možné, že si tito kreténi (podle informace Novinek jde o inteligentní trochu jinak voliče TOP09) ani neuvědomují, jaké mohou být důsledky jejich výkřiků a hesel ?

foto iDnes

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

pondělí, května 03, 2010

Modré bojůvky jako SA

Nevím, jestli pan Tvrdík srovnání výcviku komand ČEZu s bojovými hrátkami Nečasjugend myslel vážně nebo ho použil jen jako nadsázku, která zvýší čtenost informace. Bohužel efekt je takový, že stále zaniká to nejdůležitější na celé záležitosti, i když alespoň začaly některé informace pronikat víc na veřejnost. Tím základem je, že mládežnická organizace ODS opravdu chodí rozvracet předvolební setkání svého největšího konkurenta. Není to, jak ještě dnes tvrdí iDnes, pouze tvrzení ČSSD, je to smutný fakt.

V Pardubicích, kde neonacistické metody ODS vyšly na jevo, jako první vyrazili proti sociálním demokratům demonstrovat právě tři členové Modrého týmu. A samozřejmě se i na své hrdinské akci vyfotili a dali fotečky na Facebook. Velmi zábavné u výše uvedené fotky jsou i komentáře. Hned první přidal Ottomar Gottstein: Very, very gůůůůůt! :-) Hlavně ty desky neničte, budou se hodit :-) Tento pán, kterému se líbí rozbíjení akcí konkurence a doufá, že transparenty se budou znova hodit (asi někomu naprosto neznámému a nespojenému s ODS), je souběžně předsedou ODS Písek a pětkou této strany na Jihočeské kandidátce.

Stačí se jen prohlédnout onu fotku, případně pobrouzdat po profilech oněch třech výtečníků, kde jim modří kámoši klepou na záda a chlubí se jak příště oni půjdou narušovat a pak si to porovnat se slovy koordinátora Modrého týmu Petra Macha: Spojovat protesty na předvolebních akcích ČSSD s Modrým týmem nebo jakoukoliv konkurenční stranou je blbost. Nedokážu si takové jednání představit. No není to krása ?

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk