čtvrtek, února 15, 2007

Je křesťanství pravicové?

Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.

Lk 6, 20-26
Zdá se, že náboženství zasahuje do politiky čím dál tím více. Třeba Bush válčí proto, že mu tak přikázal Bůh. Stejně tak islámští extrémisté šíří svou víru proto, že jim to přikázal Alláh. Na rozdíl od Bushe mohou litovat pouze toho, že jim svá přání nesděluje přímo, ale jen přes jejich proroka.

Ač ČR je prý druhá nejateistejší země na světě, tak naši politiku ovlivňuje náboženství více, než by se mohlo zdát. Nejedná se o vliv marginálních lidovců. Samotné počátky kapitalismu se totiž kryjí s počátky reformace. Protestantská etika dala morální základ mnoha dnešním pravicovým tezím. A má ohromný vliv na dnešní americkou politiku, která je v rukou neokonzervaticů.

Protestante věří, že jestli bude člověk spasen, je rozhodnuto už v okamžiku jeho zrození. U všech, co jsou líní a neschopní, je na první pohled jasné, že oni spaseni nebudou. Ani všichni pilní a šikovní nemají vyhráno. I z nich část podlehne Božímu předurčení. Nicméně věří, že bohatství je známkou boží milosti. Ale není to naopak spíše prokletí?

A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?" On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!" Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe." Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?" Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."

Mt 19, 16-24
Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů,

a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama, a u něho Lazara. Tu zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.' Abraham řekl: 'Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš.

Lk 16, 19-25

Je podivné, že zrovna Křesťanství se stalo pevnou oporou mnoha fašistických států. Třeba Francova Španělska, nebo bližšího Slovenského štátu. Stěží se dá najít v Bibli výrok, který by podporoval silné, aby ubíjeli slabé.

Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mně.' Tehdy odpoví i oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: 'Amen, pravím vám, cokoli jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.'

Mt 25, 41-45
Za to se ovšem dá najít výrok neodmítající největší zlodějnu jakou si jen dokáže pravičák představit – placení daní!

Je nám dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?" Ježíš však prohlédl jejich záludnost a řekl jim: "Ukažte mi denár! Čí má obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Řekl jim: "Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu."

Lk 20, 22-25
Čí dokonce scénu, u které nejednomu rádoby alterglobalistovi srdce zaplesá.

V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel

Jan 2, 14-15

To ale stále nic není, oproti Ježíšovým následovníkům. Jednak se třeba z úst sv. Pavla dozvíme, že

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

1Tim 6, 10

Načež uzříme zajímavou fresku ze života prvních křesťanů.

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.

Sk 4, 32-35

Bibli lze číst různě. Avšak je zřejmé, jaký vztah k majetku křesťanství zaujímá. První přikázání zní: V jednoho Boha věřit budeš. Někdo tomu svému říká peníze.

poslal Elf

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 20:

V 2/16/2007 12:32 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Elf
Tedy Elfe, to je otázka! Vždyť vy si na ni už v článku odpovídáte. Samozřejmě že křesťanství není pravicové. Ale ono není ani levicové. Pro pravého křesťana je život pozemský pouze jakýmsi testem který má prověřit jeho chrakter a přesvědčení o tom že Bůh je ta jediná opravdová autorita. Všechno ostatní je podružné a tedy i majetek. Ale majetkem jako takovým se křesťanství nijak nezabývá. V Novém Zákoně se dají najít i pasáže ze kterých se dá vyčíst že na cestě k bohu má člověk opustit i rodinu pokud by ho v této cestě brzdila. Nejjednodušší by bylo vůbec ji nezakládat stejně jako se nepokoušet o zvýšení své životní úrovně (materiální). Ale to že si horolezec nenaplní bágl zlatými cihlami ještě neznamená že je to levicově smýšlející člověk. On prostě jenom ví že by s nimi na ten Mount Everest nevylezl.
To že se náboženství zneužívá k odůvodnění cílů je záležitost stejně stará jako náboženství samo. Když jde o to ovlivnit dav tak je každá idea dobrá a nejlepší taková kterou už dav přijal za svou. To bychom se nestačili divit jak by měl Bush plnou pusu Mohameda kdyby v Americe převládal Islám a arabové byli křesťané!
A teď mne tak napadá - našel jste někde nějaký popis Ráje který by nabízel něco jiného než příjemnou, pohodlnou konzumní existenci?

 
V 2/16/2007 9:14 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Neviem odkial mate informacie o protestantskom uceni, ale ked uz si ho beriete do huby, tak by ste mohli mat aspon tolko slusnosti, aby ste si o nom volaco nastudovali aj z nejakych serioznych zdrojov (to neznamena nevyhnutne len protestantskych). S pozdravom FD.

 
V 2/16/2007 10:51 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To Kamil: Prapůvodně jsem si chtěl vypůjčit název jednoho článku od Erazima Koháka "Volil by Ježiš Komunisty?" To by byl pořádně bulvární nápis, který by každého přilákal. Pak jsem si ale uvědomil, že by to strhlo pozornost na něco uplně jiného a nechtěl jsem skončit jako on, že odpovídá, že ne, ale sociální demokracii. :-D

Co se týče majetku, tak nemá boha za mejetek vyměnit. Ani za nic jiného. Nemá si prostě něco zboštit. A nemusí to být zrovna izraelský zlatý býček. Může to být na první pohled obyčejná věc. Třeba i ta rodina. Lidé jsou schopni zapomenou pro malé kvítko na celí zbývajicí svět.

Původně jsem chtěl udělat v článku větčí záběr, ale už tak je dost dlouhý. Pokud jde o srovnávání dalších věcí, tak dle mého levice vítězí nad pravicí. Jde o třeba o pokrytectví, opovrhování některými lidmi ("celnici a nevěstky vás předcházejí do božího království". Co se týká celníků, v době ježišova života nenaviděnými, tak se snimi ježiš stýká i je používá v podobenství. Nebo třeba Samaritání, dnes synonimem starostlivosti, dneska by to bylo abdobné, jako by řekl, že mu pomohl Cikán). Ježiš by také leckomu mohl z dnešního pohledu připadat pomalu jako Anarchysta, protože porušoval nejrůznější nařízení(Třeba o sobotách). Co se týká lásky k druhým, tak to je bez debat, kdo má rád druhé, jako sám sebe, a kdo by jenom chtěl vyšplhat po jejich zádech.
Omlouvám se, pokud jsou předchozí řádky mírně zmatené, protože to by bylo opravdu na několik článků, dopodrobna to rozepsat. Pravda je taková, že Bible se dá číst opravdu různmě, a pokud někdo v ní bude chtít najít něco, k podpoře nějakého svého názoru, tak to tam stoprocentně najde.

S tím Bushem plně souhlasím. Ale nemusí to být jen víra. Zneužít by se dali klidně i spolky zahrádkářů.

Tyto popisy ráje jsou Lži-dětem. Tedy, jak popsat něco, co se popsat nedá? Tak víme, že to bude "SUPER", tak to aspoň popíšeme podle pozemských měřítek. Při nejrůznějších dabatách na tohle téma jsem zjistil, že čím se člověk chce dobrat bliž, tím nejasnější, a mlhavější představu má. Protože jsem omezení vnímáním tohoto světa. Stejně tak je omezen i náš slovník. Eskymáci mají mnoho názvů pro barvu sněhu. Mi ji vnímáme jako jedinou.
Celkově bych řekl, že Ráj není místo, ale stav.

FD: S Protestantismem jsem se setkával hlavně jako s ideologickým nástrojem Neokonzervativců. Ti ze všeho nejvíc dnes se snaží šířit slovo boží ohněm a mečem. Článek jsem tvořil vlastně jako jakousi opozici, k jim šířeným názorům. I muslimům připadá Bush jako hlava křesťanského světa. Nicméně co se týká reálné politiky, tak katolické strany jim nejsou moc vzdáleny.

 
V 2/16/2007 11:06 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Aha, takze Vy vlastne netusite, co hlasa protestantske ucenie, iba viete, co hovori prezident Bush a neoconi. Beriem. Ale preco potom pisete o tom v co protestanti veria? (Vas citat "Protestante věří, že ...")

Ja osobne si myslim, ze nie je spravne podavat svoje neoverene dojmy (navyse nepriame) ako fakty. Niekoho tym mozete zbytocne urazit.

Ospravedlnujem sa, ze taham debatu inym smerom, nez smeruje clanok. Len mi to proste nedalo.

S pozdravom FD.

 
V 2/16/2007 12:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

ano, je jasne, ze vyhranene pravicovy krestan popira sam sebe, protoze je na rade mist proti Bibli :-)

 
V 2/16/2007 2:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Elf

Prapůvodně jsem si chtěl vypůjčit název jednoho článku od Erazima Koháka "Volil by Ježiš Komunisty?"

A co takhle: "Volili by komunisté Ježíše?" Dosaďme místo "Syna božího" třeba "Učitele", místo
Boha "Světlé zítřky" pak už stačí jen lehounce zkorigovat text a hurá do "Božího království" přejmenovaného na "Komunistickou společnost".

Co se týče majetku, tak nemá boha za mejetek vyměnit. Ani za nic jiného. ..........Třeba i ta rodina.

Mě to s tou rodinou prostě nesedí. Z hlediska víry jsme všichni boží děti a tedy jeho rodina. Taky bychom nechtěli aby se na nás táta vykašlal a šel si za svým.

Bible se dá číst opravdu různmě, a pokud někdo v ní bude chtít najít něco, k podpoře nějakého svého názoru, tak to tam stoprocentně najde.

Tak s tím úplně souhlasím. Dokonce i podporu k porušování všech přikázání s výjimkou toho prvního.

Zneužít by se dali klidně i spolky zahrádkářů.

Samozřejmě. Stačí vyhlásit válku krtkům.

Tyto popisy ráje jsou Lži-dětem. Tedy, jak popsat něco, co se popsat nedá?

Ono by se dalo. Lidská výřečnost a fantazie nezná mezí. Jen o tom něco vědět.

Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.

Škoda že se nikde nepíše jak dlouho to těm obdarovaným vydrželo. Jestli měli na paměti podobenství o zlaté hřivně.

Avšak je zřejmé, jaký vztah k majetku křesťanství zaujímá. První přikázání zní: V jednoho Boha věřit budeš. Někdo tomu svému říká peníze.

A proč by neříkal když mu zajistí Ráj na zemi? Na ten druhý Ráj si prostě počká a docela v pohodě, pokud si tím majetkem nenechá zkazit charakter. A ještě během toho čekání může pro lidi okolo sebe udělat spoustu dobrých skutků.

 
V 2/16/2007 3:00 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: FD

Ja osobne si myslim, ze nie je spravne podavat svoje neoverene dojmy (navyse nepriame) ako fakty. Niekoho tym mozete zbytocne urazit.

V tomhle se musím Elfa zastat. Ani sami protestanté nejsou přece v jím výše zmíněném názoru jednotní. Pokud jste sám protestant tak to jistě víte.

 
V 2/16/2007 4:58 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Kamil: Myslím si, že to bylo myšleno jako extrémní příklad - i kdyby rodinu měl člověk opustit. Těžko se dá pomyslet na všechny situace, které by mohli nastat. Všeobecně jsem si všiml, že odsudky k chování v těžkých druhých mají lidé, kterým se daný problém nikdy nestal. Jednou jsem byl světkem, jak určitá věc byla napřed jednou osobou tvrdě odsuzováná. Ale až to chvíle, kdy se dostala do té samé situace. To byl najednou pořádný názorový posun :-)

 
V 2/16/2007 5:09 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Elf: Lži-Dětem ? Vy jste četl Terryho Pratcheta - "Věda na zeměploše" ?

Jinak k článku - o křesťanství a potažmo o celé Bibli si myslím své. O některých faktech ve filmu "Šifra mistra Leonarda" si také myslím své. O tom že z Ježíšova učení celkově vyplývá navození stavu solidární "bratrskou" láskou oplývající společnosti si také myslím své. O tom že CÍRKEV katolická se po 2000 let chovala přesně jako v knize Terryho Pratcheta "Malí bohové" si myslím své.

O tom že úplně původní levicové myšlenky přebírá pravice když se levice za posledních 50 let sama zdiskreditovala o tom nepochybuji.

Jinak vyjádřím svůj osobní postoj: "NEMÁM RÁD SYSTÉM KATOLICKÉ CÍRKVE".

 
V 2/16/2007 5:48 odp. , Blogger Tribun řekl...

Elf zasluhuje pochvalu za odvahu, se kteoru strčil vlastní zadek do vosího hnízda. Přemýšlet - tedy pochybovat - o věroučných dogmatech je vždy nebezpečné. Každé náboženství má totiž tendenci považovat sebe a své vyznavače za nejdokonalejší, nejbližší k bohu a tedy nadřazené všem ostatním a vlastně vyjmuté z pravidel, k jejichž dodržování by rádi donutili ostatní. Tato snaha je tím urputnější, čím zjevnější je nedokazatelnost jejich víry a neslučitelnost víry s realitou, nebo moderními ideály lidství. Skutečně věřící člověk raději změní svět, zničí vše, co není v souladu s jeho vírou, než aby změnil svoji víru. Přitom by to bylo možné - jediné, co je skutečně třeba, je přesta věřit a začít přemýšlet, vybudovat si emancipovaný a rovnoprávný vztah k církvi i deitě.

Touto debatou se tak vlastně dostáváme na tenký led všichni. Bavíme se totiž ve zmatených pojmech. Například křesťanství - každý si myslí, že ví co znamená, ale to co zná, není učení Ježíše, ale nauka, kterou já soukromě nazývám "paulismus." Učení vytvořené sv. Pavlem, kdysi Šavlem, vymahačem dluhů. Učení, které já osobně považuji za jednu z nejohavnějších forem materialismu, protože nejvíce pokryteckou.

Nejnebezpečnějším prvek všech náboženství je víra ve svaté texty - soubory více či méně zmatených vyjádření, přeložených z více či méně zapomenutých jazyků lidmi, kteří měli větší ši menší potřebu manipulovat s ostatními (byť třeba nevědomou). Přesto lidé těmto textům věří, jako by byly přímo a doslova diktovány nějakou vyšší bytostí, a úplně zapomínají na to, že to to byli zase jen lidé, kteří tyto texty sepsali a setavili, přičemž sledovali především své vlastní cíle.

Řeknu to ještě jinak: pokud bych měl vypovídat např. v USA před soudem, a byl donucen přísahat na Bibli, necítil bych se takovou přísahou vázán vůbec k ničemu.

 
V 2/16/2007 6:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Tribun

Elf zasluhuje pochvalu ..................
No podle mého spíš zanořil prsty do klávesnice a odvahu v tom nevidím. Přemýšlet o čemkoli je pro člověka zdravé.

Touto debatou se tak vlastně dostáváme .........................
A co Marek, Matouš, Lukáš a Jan? To přece mají být očití svědkové. Pavel už čerpal své postoje ze zprostředkovaných informací (když nepočítám jeho vidění které netrvalo moc dlouho)

Nejnebezpečnější prvek všech náboženství je víra ve svaté texty........................
Ono nám vlastně nic jiného nezbývá, Jiná možnost je už pouze spiritismus nebo stroj času.

Řeknu to ještě jinak: pokud...................
Hm. To já bych se cítil vázaný každou přísahou i bez Bible. Zatím mi ještě funguje svědomí. Ta Bible je v tom případě jen zástupný symbol vyjadřující nějaké lidské hodnoty.

 
V 2/17/2007 2:28 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

brumla: Nečetl, právě ho čtu :-D :-D :-D
Nejde mít jediný zdroj informací. Pokud si člověk přečte jednu knížku, a myslí si, že pochopil věechno - tak nechápe nic. A i od Pratcheta se toho může člověk dost dozvědět. Zeměplocha, a Zemneplocha nejsou zas tak vzdálené. :-)

Tribun: Často bohatě stačí neznalost toho, na co si sedám. :-)
Pokud by se skutečně věřicí člověk choval jak popisuješ, tak bych se ptal, v co ve skutečnosti věří.

Kamil: Evangelia byla dávána dohromady až v průběhu 2.století. To už se mezi sebou přeli nejrůznější skupinky křesťanů, a nedělám si iluzi, že některé věci prostě padli pod stůl, protože se nehodili do krámu.
Dnes to má ten důsledek, že se "objevují" nová a nová evangelia a biblické texty, jak na běžicím páse. Ale různé rukopisi Zelenohorské a Královodvorské mají už pomalu tradici. :-)

 
V 2/17/2007 9:16 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Právě že různé skupiny věřících mají svou KNIHU která jim říká co je správné a tedy všechno ostatní je špatné.....

Malé skupinky jsou okrajová náboženství či různí fanatici, zatímco velké skupiny (církve) připomínají dobře zaběhnutou firmu s propracovanou organizační strukturou.

Ano ti "dole" to jsou ti věřící.....ale o těch co se vždy jako první vydrápou nahoru aby ty dole "vedly" si nedělám žádné iluze...

Proto mně zaujal třeba i pan Nejedlý, protože on má svou KNIHU liberalismu a běda jak mu na ní někdo šáhne :-)))

 
V 2/17/2007 9:52 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

ahoj

 
V 2/17/2007 10:10 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribun, zřejmě dosud nepotkal, věřícího člověka, zato však spoustu příslušníků různých církví. Opravdu věřícímu člověku, není nic vzdálenějšího, než myšlenka na vytvoření světa k jeho vlastnímu obrazu.Ví, že tato skutečnost je vyhražena jemu a nemíní ho zastupovat. Proto také nehledejte opravdu věřící mezi fanatiky. Nejsou tam. Opravdový věřící, je jako dobrý učitel. nepoučuje a netrestá. Jde příkladem. Proto je obojích tak málo. Opravdového věřícího nemusíš hledat ani n kostele, ani v mešitě. Můžežít vedle tebe, jenže ho nevidíš.

 
V 2/17/2007 10:17 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

p.s. omlouvámse za drobné chyby a dodávám: oni nejsou věřící, ale vědoucí. Vědoucí, na rozdíl od věřícího ,nepotřebuje obhajovat specifické rysy nějaké skuoiny. On ví.

 
V 2/18/2007 4:58 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

http://www.blisty.cz/2007/2/16/art32882.html

 
V 2/18/2007 7:08 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Elf 4:58

Trochu zmatené ale docela zajímavé...

 
V 2/19/2007 9:02 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Kamil>
Len som sa snazil povedat, ze protestantske ucenie o nicom podobnom nehovori. Rozdiely oproti katolicizmu su niekde uplne inde. Nechcem tu rozbiehat disputu o tychto rozdieloch, bolo by to uplne mimo temu. V pripade zaujmu to mozeme rozobrat inde.

Viem, co sa autor snazil zmienovanym odstavcov povedat, len som poukazal na trocha nestastnu formulaciu myslienky. Pociatky "kapitalistickeho myslenia" naozaj suvisia aj s protestantizmom, nie vsak priamo sposobom, aky bol uvedeny v clanku. To je vsetko.

S pozdravom FD.

 
V 2/23/2007 2:20 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

KarelIV., Jan Hus, Jan Amos Komenský, T.G. Masaryk čtyři největší osobnosti našeho národa byli hluboce věřící. Naši předkové se mohou těmito osobnostmi chlubit, kým se můžeme chlubit dnes? Tento národ by na tom byl ještě hůř kdyby nebylo mnoha lidí jenž jsou dodnes příkladem jak odolat ztrátě všeho morálního a pozitivního pro tento kus světa a lidi jenž tu společně žijí.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka