středa, března 14, 2007

O americké základně, Rusku a sjednocené Evropě

Mezi jinak ubohými důvody pro souhlas s umístěním americké vojenské základny v České republice je jeden, který není ani vyloženě hloupý, ani vyloženě vylhaný. Jeden, který jako jediný dává smysl. Paradoxně je to ten, o kterém se vůbec nemluví. Pokud již tento důvod pronikne na veřejnost, tak pouze jako své popření, jako vehementní ujišťování, že právě tento účel je jediný, kterému základna sloužit nemá. Jde totiž o to, že základna se má stát ochranou proti Rusku. Ne však prvoplánově jako prostředek přímé vojenské akce. Základna má svázat Spojené státy se Středoevropským prostorem, má se stát v této oblasti americkým zájmem, který budou Spojené státy hájit, a který tak zajistí jejich trvalou přítomnost. Moc Spojených států má vytvořit protiváhu moci a apetitu Ruska. V takovém případě by se základna dokonce dala považovat za poměrně sebevědomou snahu České republiky vmanipulovat USA do pozice, ze které bude Česko těžit, a ne pouze za křečovité úsilí zalíbit se Spojeným státům. Tuto úvahu podporuje i značná angažovanost Polska, vždyť vztah Poláků k Rusům je stejně „vřelý“, jako náš vztah k Němcům.

Předně si však musíme položit otázku: je Rusko skutečně nebezpečné? Třeba si přiznat, že Rusko nebezpečné je. Rusko se již oklepalo z hluboké deprese, do které jej počátkem 90. let 20. století zavedl M. Gorbačov, a nyní se opět snaží zajistit si pozice, o kterých se domnívá, že mu plným právem náleží. Rusko je velmoc, nebo jí přinejmenším chce být, a podle toho se i chová. V tomto směru se ostatně nijak zásadně neliší od USA. Představuje však Rusko nebezpečí pro Českou republiku? Pozornost Ruska se vždy upírala především na Kavkaz a k Černému moři; v Evropě se zaměřovala na Pobaltí a Polsko. Skutečnost, že po Druhé světové válce skončilo Československo v Sovětské sféře vlivu byla více důsledkem uspořádání Evropy po skončení války, než odrazem ruských plánů. Nejhorší zkušeností, kterou jako národ s Ruskem, respektive Sovětským svazem, máme, je srpnová okupace v roce 1968. Přestože není na místě tuto bolestnou epizodu zlehčovat, ve srovnání se současnou Americkou okupací Iráku šlo jen o přátelské škádlení. Nabízí se tedy otázka, zda Rusko představuje tak zásadní ohrožení, že za jeho zmírnění není žádná cena dost veliká.

Snaha eliminovat hypotetickou ruskou hrozbu prostřednictvím americké vojenské přítomnosti na našem území není totiž nic jiného, než vyhánění čerta ďáblem. S jedním zásadním nedostatkem – Rusko leží již staletí na tom samém místě, takřka nám za humny. A své místo jen tak neopustí. Přijdou-li Američané, nenahradí jednoho čerta druhý čert, ale budeme tu mít čerty dva. A protože vrána vráně oči nevyklove, lze s úspěchem pochybovat o tom, že by USA riskovaly zničující konflikt s Ruskem jenom proto, že si Rusko vyšláplo na malou středoevropskou zemičku, která je pro USA zajímavá pouze tím, že v ním mají jednu malou vojenskou základnu s mizerným bojovým užitkem. Je mnohem pravděpodobnější, že pokud se Ruské moře někdy vylije z břehů, tak v něm prostě zůstane jako kuriozita několik amerických ostrůvků.

Spojené jsou často nahlíženy jako Říše dobra, věčná a neomylná, s níž spojit se je ta nejpřirozenější věc na světě. To je však tragický omyl, neexistuje nic jako „Osa zla“ či „Svobodný svět.“ To vše jsou jenom mýty stvořené propagandou. Realita je taková, že se spolu o moc a přírodní zdroje sváří mocnosti, které se možná liší v prostředcích, které používají, ale nikoliv v cílech, kterých chtějí dosáhnout. Všechny velmoci mají jedno společné - absolutní lhostejnost k osudu těch, které si vyberou za své nástroje. Pokud jsme jako národ měli někdy z jednání té či oné mocnosti užitek, bylo to dílem náhody či našich vlastních schopností využít danou situaci, nikoliv proto, že by ona mocnost neměla na mysli nic jiného, že blaho malého nárůdku uprostřed Evropy.
Ale budiž, připusťme, že je třeba vybudovat protiváhu ruským ambicím. Nebylo by však v tom případě přirozenější hledat spojence mezi těmi, kdo se také mohou cítit Ruskem ohroženi, tedy v Evropě? Tomu se česká vláda, zaslepená historickým sentimentem, brání. Francie a Británie je pro ni pořád Francie a Británie zrady z Mnichova 1938 a Německo je stále dědičný nepřítel, se kterým je spojenectví nepřijatelné. A tak se spojencem, který má garantovat Českou samostatnost, mají stát Spojené státy. Mocné, ale hlavně vzdálené, tedy nezatížené staletími společného soužití. Zdánlivá výhoda je zároveň největší slabinou takového spojenectví. Spojené státy k nám nic nepoutá, nemají nejmenší zájem na našem osudu. Cokoliv se s námi stane, jich se ani v nejmenším nedotkne. Vždy se budou rozhodovat především podle toho, co budou považovat za výhodné pro sebe, ne podle toho, co bude výhodné pro nás. To je zásadní rozdíl proti Evropě, která je vzájemně propojena mnohem úžeji. Co se stane jednomu, to se týká i druhého, protože v Evropě je všude blízko a není kam se schovat. Pokud se Rusko vydá na pochod, izolované evropské státečky ho nezastaví. Ani daleké Spojené státy, které mohou klidně vyčkávat, jak se situace v Evropě vyvine, aniž by cokoliv riskovali. Jediná skutečná síla, schopná vzdorovat Rusku, je sjednocená Evropa.

Sjednocená Evropa by ovšem představovala ohromnou sílu – vojenskou, hospodářskou i politickou - která by mohla čelit nejenom Rusku, ale i USA. A takovou konkurenci USA nemohou připustit. Je náhoda, že si USA vybraly pro své protiraketové základny Východní Evropu, že si vybraly státy, které samy nemají ve svém vztahu k Evropě jasno a svůj postoj k Evropě stále hledají? Spojené státy k sobě lákají nezkušené zemičky propuštěné ze svazku se Sovětským svazem. Těmto zemičkám, neuvyklým svobodě, imponuje americká moc, blaží je zájem USA a jsou rádi, že mohou zalíbit. Jsou zaslepeny pocitem důležitosti. Je to jako ve špatné frašce o zamilované studentce a sňatkovém podvodníkovi. Jenže USA dost možná chtějí především zasít svár mezi Evropany, protože dokud bude Evropa plýtvat silami ve vzájemných rozmíškách, nikdy nebude moci USA konkurovat. Rozděl, a panuj, učí stará moudrost. Je tak vlastně jedno, že celý protiraketový systém je z vojenského hlediska takřka nepoužitelný. Důležité je, že rozděluje a oslabuje Evropu politicky, aby se nestala dalším soupeřem na již beztak těsném hřišti boje o moc, odbytiště a suroviny.

K technickým, vojenským, ekologickým a morálním důvodům, proč odmítnou americkou vojenskou základnu v ČR, se tak přidává neméně závažný důvod politický – nepotřebujeme v Evropě americkou přítomnost. V Evropě potřebujeme Evropskou přítomnost! Silná a na USA nezávislá Evropa je tou nejlepší zárukou naší bezpečnosti a tomuto cíli stojí základna jednoznačně v cestě. Chceme-li obstát, musíme spoléhat sami na sebe.

poslal Tribun

Štítky: , ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 27:

V 3/14/2007 9:17 odp. , Blogger ods řekl...

Plný souhlas, my jsme v Evropě, naše zájmy budou vždy spojeny s Evropou a i z hlediska bezpečnosti je pro nás nutná co nejpevnější integrace, nejen v rámci obrany před vnějšími riziky, ale i pro likvidaci nějakých možných vnitřních - evropských rizik.

Navíc úspěch Evropy jako pevného celku by mohl inspirovat v nějaké daleké budoucnosti svět k pevnějšímu propojování. Jestli se to podaří mnoha historicky rozhádaným zemím s rozdílnými jazyky i kulturou, proč by to nemohlo fungovat globálně?

 
V 3/14/2007 9:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Mezi jinak ubohými důvody pro souhlas s umístěním americké vojenské základny...

... a dál již netřeba číst článek člověka, který napíše toto...

 
V 3/14/2007 9:44 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To vás ještě opravdu baví řešit tu hypotetickou otázku radarové základny? Kde berete tolik času? A našli jste alespoň už jeden argument, který by byl pro základnu a který by nebyl vyvrácen zde nebo v odkazech, které jsem sem dával, nebo ještě ne?

 
V 3/15/2007 12:34 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Články Tribuna čtu rád, protože jsou čtivě napsané, mají logiku a jsou napsány člověkem s levicovým postojem, čili postojem odlišným tak trochu od mého. Dobře se tedy srovnávají argumenty. Osobně bych Tribuna šacoval na humanitně vzdělaného člověka, možná učitele. Snad jen 5 lidí (bloggerů),co jsem kdy četl na českém netu, se vyznačuje tak vysokou úrovní psaného projevu jako on.

Myslím, že teď je ovšem Tribun trochu povrchní. Moje argumenty jsou tyto:

1) dostat se do fokusu zájmů nějaké velmoci vždycky zavání průšvihem. Existují důkazy prostřednictvím analogií z moderních dějin. Po druhé světové válce, když o kohokoli velmoci bojovaly, znamenalo to vždy pouze jediné: zmar, ekonomický marasmus, nepokoje, války - ať už to byl Vietnam, Chile, Kuba, Angola a koneckonců i Blízký východ. Všude tam byly velmoci přítomny a nebylo z toho nikdy nic dobrého.

2) Každá velmoc měla vždy svoji strategii. Strategie Ruska byla v celých jeho dějinách jasná - Rusko si vybralo slabou zemi zmítanou nepokoji nebo nějaké sporné území, vlítlo tam a dostalo toto území pod svůj vliv - ať už to bylo Polsko nebo Kavkazské oblast nebo Japonsko. Někdy bylo úspěšné, jindy ne. Většinou to bylo území s Ruskem sousedící, v tom má tribun pravdu. Rusko má jednu velkou nevýhodu - je sice silné a má silnou armádu, ale logistika poněkud zaostává, navíc Rusko z Evropy výrazně těží - dodává jí ropu a strategické suroviny a dostává za to peníze - Rusko by bylo úplně hloupé, kdyby si zabíjelo slepici, která mu snáší zlatá vejce, protože zmatek v Evropě znamená pro Rusko menší zisky z prodejů a menší zisky z prodejů znamenají oslabení. To, že si Rusko brání svoji územní celistvost je věcí relativně normální, to dělá každý stát - samozřejmě druhou věcí je dodržování lidských práv v Rusku, což může být právě ten důvod proč lidi např. v Čečně mají separatistické tendence. To, že se Rusko vymanilo ze zmatků si myslím, že není pravda - je dobré si přečíst článek o postavení Ruska o ropě a strategických tanečcích kolem ní a o kauze Chodorchovský zde, kdy se vám mnohé objasní - je pravda že ten článek asi nebude obejktivní, ale reálie budou asi pravdivé. Evropa a Rusko na sobě budou závislé, dokud bude Rusko technologicky méně vyspělé a dokud bude mít Evropě co nabídnout - což si myslím ještě nějaké desetiletí přetrvá. Aplikovat na dnešní situaci Ruska z období studené války mi připadá trochu nelogické a argumentačně slabé - komunismus v Rusku už není, není tam ani Brežněv a Stalin. Proč vlastně v Rusku komunismus vznikl a hlavně proč světová socialistická soustava zanikla je otázka na delší diskusi. Podle mě nás Rusko neohrozí proto, že se mu to nevyplatí. I když ne že by potenciálně někdy v budoucnu nechtělo.

3) Strategie USA je taky vcelku již 100 let známá a čitelná. Politika USA naplňuje zásadu když se dva perou, třetí má z toho užitek. To platí zejména pro první a částečně i pro druhou světovou válku, ve slabších zemích američané většinou destabilizovali politickou situaci, korumpovali a následně dosazovali loutkové vlády, které jim šly na ruku. Když selhala "dolarová diplomacie" nastoupila "big stick strategy", to znamená, že do neposlušné země vlítli a srovnali to tam pod záminkou pomoci chudákům trpícím obyvatelům a pacifikace nevypočitatelného diktátora. To není nic nového, to samé dělali v Panamě, Grenadě, na Kubě, v Afghánistánu (proti Rusům), Vietnamu (proti Rusům), v Chile (operace Condor), Nicaragui (aféra Irán-Contras), koneckonců i v Saudské Arábii (vládne tam neuvěřitelně tvrdý režim, sekají se hlavy, ruce, kamenuje se aniž by to kohokoli zajímalo - jsou to přece kamarádi USA...) Tato politika už stála život řádově miliony lidí, eufemisticky se to nazývá boj za lidská práva nebo humanitární bombardování. Naše země se samozřejmě dostala do hledáčku nejen kvůli Íránu ale hlavně kvůli Rusku, jelikož údajně USA chtějí provádět špionáž na ruských zkouškách balistických střel Topol-M, které jim nedají spát a zároveň jde prý také o sledování některých objektů na oběžné dráze. Podle mého názoru největší nebezpečí spočívá od "páté kolony" - to znamená že USA si budou chtít chránit politicky svoji základnu, což bude znamenat zasahování do vnitřních záležitostí České republiky a protěžování té politické strany, která jim půjde na ruku. Všimněte si, kolik kauz se najednou urodilo a nikdy se nejedná o kauzy namířené proti ODS (které podporuje američany), ale vždy proti politickým rivalům (kteří je až tak nepodporují). A to i přesto, že v místních zastupitelstvech větších měst, na krajích a v minulosti i na celostátní úrovni zde bylo tolik špíny. Kam v Brně podíváte, všude korupce a všude je u toho ODS. A nikdo nic. Všimněte si například, že kauza Gripeny, která se nyní roztáčí (nepochybuji, že úplatky byly) se týká také Saudské Arábie (spojence američanů, kde oni přesně vědí, která bije), kde švédští novináři najednou vzali tolik informací? Kdo jim je dal? Ta jednostrannost skandálů bere dech. Není na to samozřejmě žádný důkaz, ale tato jednostrannost médií může být důsledkem toho, že jim skandály přihrává americká zpravodajská služba - přesně takhle oni pracují a rozhodně to nelze vyloučit. V momentě, kdy bude jakákoli strana u nás cítit takovou podporu, začnou se chovat jako prasata a celá tahle země půjde do kytek, to pochopitelně destabilizuje celý region a kdo bude ten hodný zachránce, co nás přijde vysvobodit od teroristů (rozuměj od lidí, pronásledovaných vládnoucí stranou, kteří nebudou mít už co ztratit)? USA jsou narozdíl od Ruska mnohem technologicky vyspělejší, jsou závislé na dovozu strategických surovin, mají motiv, mají příležitost. Ne že by ve svých cílech byli méně ohleduplní než Rusko, rozdíl spočívá pouze v objektivní možnosti to dělat bez ztráty strategického postavení, žádné zásady demokracie nebo lidských práv bych v tom nehledal. Dokonce i Váša I. Sametový si přisazuje a odmítá referendum, ačkoli dříve měl demokracie a lidských práv plná ústa a ODS s Klausem bytostně nesnášel.

4. Evropa je dnes natolik heterogenní a zmítaná skupinovými zájmy, že o nějakém protipólu kohokoli nemůže být ani řeči. Podle mého soudu je současné rozšiřování EU pouze důsledkem ekonomické globalizace, aby se rozšířila odbytiště a usnadnil se transfer kapitálu do investičně atraktivnějších oblastí a aby se tam kapitálu zajistila jakž takž nějaká ochrana. Integrace politická a vojenská je v nedohlednu.

Otázka je také, proč zrovna Česko bylo vybráno a požádáno. U takového zařízení přece nezáleží na tom, jestli stojí o 100 km dál nebo blíž. Může stát klidně na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku. Podle mě je to proto, že česko bylo vyhodnoceno jako locus minoris resistentiae, kde je obyvatelstvo dostatečně laxní (v tom se USA trochu přepočítaly), politici dostatečně zkorumpovaní, aby bylo lehké jim předvést v případě potřeby nějaké ty pádné argumenty.

 
V 3/15/2007 3:13 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Přečetl jsem si několik analýz vývoje globální politicko-ekonomicko-vojenské situace od ruských i amerických autorů. Ačkoli psány z odlišných pohledů - vzácně se shodovaly aniž by na sebe navzájem nějak reagovaly či navazovaly. Stručně řečeno: Ani jedna velmoc nehladoví po novém území - místa mají doma dost. Rusko počítá s tím že se v budoucnosti docela slušně "napakuje" jako dominantní prodejce surovin a jde mu především o to aby mu je nikdo nevzal a nekomplikoval jejich prodej. Amerika nemá k vývozu nic jiného než technologie a demokracii. Oba soupeři svou strategii přizpůsobují těmto skutečnostem a výhledům. USA se snaží dosáhnout takové vojenské převahy aby se jim vyplatil útok na Rusko (byť i za cenu vysokých ztrát) protože pokud by se dosavadní pozice nezměnily stanou se v budoucnosti na Rusku surovinově závislými a tudíž podřízenými. Rusko si to velmi dobře uvědomuje a tak dělá všechno pro to aby USA této převahy nedosáhly. USA to vidí tak, že kdyby se jim podařilo během prvního bleskového úderu vyřadit většinu ruského (případně i čínského) arsenálu, pak by byla vysoká šance na to že v současnosti budovaná proti raketová obrana, dokáže "vychytat" drtivou většinu (a možná vše) mnohdy ve zmatku vypálených odvetných jaderných raket. V další fázi by se boj odehrával na území Evropy konvenčními zbraněmi přičemž by měly USA obrovskou výhodu téměř (nebo vůbec) neporušeného zázemí což vnímají jako předpoklad k vítězné válce.
Z toho vyplývá že čas pracuje pro Rusko. Jako země s "disciplinovanějšími" obyvateli nemá velké problémy s vojenskou částí rozpočtu. Prodejem ropy a plynu se plní státní pokladna. Rusko může vyčkávat až se USA propadnou do rychlé krize která nastane v okamžiku kdy jim dojdou zdroje ropy a dobře se během té doby připravit na konflikt (což činí). Pro USA platí: čím později - tím hůře. Příprava útoku je náročnější než příprava obrany.

 
V 3/15/2007 1:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Články jako je tento lépe než cokoliv jiného dokazují nesmyslnost referenda, ve kterém by rozhodovali lidé, kteří ignorují obecně známé fakty:

http://neviditelnypes.zpravy.cz/p_politika.asp?r=p_politika&c=A070225_110653_p_politika_wag

 
V 3/15/2007 2:51 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Kato

Zde také fakta.
A nebo ta na které odkazuje challenger ve svém příspěvku: "článek o postavení Ruska o ropě a strategických tanečcích kolem ní a o kauze Chodorchovský zde" v této diskusi.
Čím jsou fakta na které odkazujete vy důvěryhodnější?

 
V 3/15/2007 3:15 odp. , Blogger ods řekl...

Kato, anonymous, nejedlý atd. první a zároveň poslední varování (od kterého se recidivista nemůže odvolat). Pokud vstoupíte zas do jiných diskusí s opakovaným výrokem co nás baví či nebaví a čím se máme nebo nemáme zabývat, tak to bude smazáno.

 
V 3/15/2007 3:29 odp. , Blogger ods řekl...

To Challenger:

Všimněte si například, že kauza Gripeny, která se nyní roztáčí (nepochybuji, že úplatky byly) se týká také Saudské Arábie (spojence američanů, kde oni přesně vědí, která bije), kde švédští novináři najednou vzali tolik informací? Kdo jim je dal? Ta jednostrannost skandálů bere dech.

K tomuto jsem četl zajímavý názor, který upozorňoval, že Gripeny jsou jen pronajaty a blíží se doba, kdy se budeme muset rozhodnout co koupíme nebo pronajmeme dál.

"Evropa je dnes natolik heterogenní a zmítaná skupinovými zájmy, že o nějakém protipólu kohokoli nemůže být ani řeči. Podle mého soudu je současné rozšiřování EU pouze důsledkem ekonomické globalizace, aby se rozšířila odbytiště a usnadnil se transfer kapitálu do investičně atraktivnějších oblastí a aby se tam kapitálu zajistila jakž takž nějaká ochrana. Integrace politická a vojenská je v nedohlednu."

Souhlasím s tím, že zatím je před Evropou mnoho problémů, ale neviděl bych pevnější integraci v nedohlednu. Počítal bych se zrychlením integračního procesu, až skončí přijímání nových členů a různá přechodná období.

 
V 3/15/2007 3:41 odp. , Blogger ods řekl...

To Kamil:

USA to vidí tak, že kdyby se jim podařilo během prvního bleskového úderu vyřadit většinu ruského (případně i čínského) arsenálu, pak by byla vysoká šance na to že v současnosti budovaná proti raketová obrana, dokáže "vychytat" drtivou většinu (a možná vše) mnohdy ve zmatku vypálených odvetných jaderných raket.

S tímto je spojen i jeden legrační "argument" pro základnu. Prý radar a deset antiraket nijak neohrožuje Rusko.
To, že radar může být použit i ke špehování ruských testů bylo zmíněno a nikdy to nikdo nedokázal přesvědčivě vyvrátit (s výjimkou "argumentu", že Amerika má prý i jiné možnosti špehování, jenže ty které teď má nikdy nebudou tak přesné jako výsledky z radaru.
Ale zajímavější je představa, že NMD se skládá jen z těchto dvou objektů. Naše a polská základna mají přece chránit radary v Anglii a Grónsku a kromě nich jsou ještě další na území Spojených států, na moři a ve vesmíru. Posledně se objevily zprávy jak američané hledají další lokace na Kavkaze a v Severní Africe. To najednou není jen jeden radar a deset antiraket ....
Navíc je naprosto samozřejmé, že celý systém se bude vyvíjet a zdokonalovat. Nikdo neinvestuje desítky miliard dolarů do vývoje něčeho co bude archaické a nemodernizované.

 
V 3/15/2007 5:46 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pokud vstoupíte zas do jiných diskusí s opakovaným výrokem co nás baví či nebaví a čím se máme nebo nemáme zabývat, tak to bude smazáno.

No jo, už se bojím. Proč se raději místo machrování nevyjádříte k faktům v článku, který jsem tu uváděl?

...jenže ty které teď má nikdy nebudou tak přesné jako výsledky z radaru.

K čemu by byla - a proč by vadila Rusům - přesnost zaměřování Ruských testovacích střel radarem USA, když již nyní poskytuje satelitní systém přesnost lepší než jeden metr?

Navíc Rusové mohou testovat své rakety na území, kam radar nevidí - a nikdy neuvidí, takže i tento argument zcela ztrácí smysl.

 
V 3/15/2007 8:54 odp. , Blogger Tribun řekl...

Ať je jaký chce, splnil tento můj text svůj účel dokonale: vyprovokoval Challengera a Kamila přesně k tomu typu úvah, který jsem si představoval, totiž k úvahám z širšího geopolitického a historického hlediska. Pokud své úvahy omezíme na početní stavy posádky, může se stát, že budeme zcela bez argumentů v situaci, kdy posádku namísto dvou stovek mužů budou tvořit dva superpočítače. A přitom to bude stále tatáž základna se stále týmž účelem.

Pokud by snad někoho zajímalo, proč jsem argumenty stoupenců nazval ubohými, odkazuji na své další články: http://tribun.bloguje.cz/477048_item.php (omlouvám se za reklamu, ale nechce se mi to vše přepisovat a opakovat…) V kostce: argumenty stoupenců byly dílem vyvráceny (= Sami stoupenci uznali, že se jedná o argument slabý či chybný – například přínos pro ekonomické povznesení regionu.), dílem se jedná čistou lež (Například tvrzení o tom, že musíme základnu přijmout z vděku za ochranu, kterou nám poskytuje NATO. Generální tajemník NATO se nedávno i s celou svou organizací od základny jednoznačně distancoval. Bude zajímavé v této souvislosti sledovat reakci Zelených, kteří, pokud by měli dostát svému vlastnímu usnesení, by v tomto okamžiku již měli být automaticky proti.) a konečně se dílem jedná o tvrzení, která nemají všeobecnou platnost, ale jsou platná pouze v kontextu ideově-morálního komplexu svého nositele (Například tvrzení o tom, že Američanům „cosi“ dlužíme a neexistuje jiný způsob, jak to „cosi“ splatit, než je bezvýhradná podpora.)

Ale to se stále točíme v kruhu. Pojďme opravdu celou debatu přenést o krok dál a stupeň výš – z české kotliny na evropský poloostrov. Přestaňme přemýšlet v intencích porobeného národa, povinovaného svému pánu vděčností a poslušností, ale uvažujme jako sebevědomý a suverénní národ – ne jak se komu co nejlépe zavděčit, ale jak konat co nejlépe v rámci svých možností tak, aby se ostatní ucházeli o naše přátelství. A ne abychom to byli my, kdo stále někde škemrá o trochu té páníčkovi pozornosti. Jsme-li malí, je to jenom proto, že takoví chceme sami být, ať již z lenosti, či zbabělosti. Je jenom na nás, zda budeme sebevědomý a svobodný národ, nebo laciný kanonenfutter k pronájmu.

 
V 3/16/2007 10:55 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Pan Kato prostě v diskusi musí vždy zvítězit, i kdyby si měl fakta vymyslet.

Navíc Rusové mohou testovat své rakety na území, kam radar nevidí - a nikdy neuvidí, takže i tento argument zcela ztrácí smysl.

Testování mezikontinentálních raket se totiž často děje tak, že se raketa vypálí z nějaké nejzápadnější části Ruska (Murmansk) a dopadne do neobydlené oblasti na Kamčatce. Z mapy zveřejněné na http://data.idnes.cz/soubory/zpr_nato/A070112_INC_MISSILEDEFENSE_001.GIF
vyplývá, že po rozšíření systému už Rusové nebudou mít žádné území, kde by mohli tyto rakety testovat bez dohledu amerických radarů. To co jim zbude nepokryté, dává podstatně kratší dráhu než Murmansk-Kamčatka. No a pokud se ještě postaví jeden radar v některé z těch nových skvělých demokracií na Kavkaze, tak už Rusům nezbude vůbec nic.

 
V 3/16/2007 11:04 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Tribun

"Ale to se stále točíme v kruhu. Pojďme opravdu celou debatu přenést o krok dál a stupeň výš – z české kotliny na evropský poloostrov."

Já myslím že by hlavně bylo potřeba tuto debatu přenést z internetu do ostatních médií. Bohužel mne nenapadá jak toho docílit. Je věčná škoda že s tak kvalitními články jako jsou vaše se člověk setká pouze na vašem webu (případně na tomto) ačkoli by měl mít možnost si je přečíst každý, protože otvírají člověku oči a směrují jeho myšlení tím správným směrem. To nepíši jen pro to že se s vámi názorově shoduji ale především proto že vždy míří k jádru věci což je způsob uvažování který mnohým lidem chybí.
Na rozdíl od Challengera ("Osobně bych Tribuna šacoval na humanitně vzdělaného člověka, možná učitele.") bych vás na učitele "nešacoval" kvůli poměrně častému výskytu gramatických chyb ( typu: USA svojí politikou v Iráku a „válkou proti terorismu" obecně jasně dokázali - v Evropě se USA také nezapojili - kterém by USA považovali ) které právě proto že se vyskytují ve velice kvalitním textu občas působí rušivě. Ale přesto doufám že se i nějakým jiným způsobem, než svým webem a příspěvky, podílíte na zkvalitnění naší společnosti. Byla by totiž škoda kdyby tomu tak nebylo.
Dostat do současných médií objektivní myšlení které by bylo na úrovni mi připadá ještě těžší než za minulého režimu. Tehdy čtenáři postačilo aby se, již zažitým filtrem, zbavil "politické nalejvárny" a jinak si docela dobře početl. Dnes se otřepu při představě čemu bych byl jednostranně vystaven nebýt internetu. Otázkou ovšem zůstává jak velké části populace je dostupný a jak velká část této části skutečně využívá jím nabízených možností k rozšíření vzdělání a celkového přehledu.
Zdá se že servilnost médií vůči domělému vkusu čtenáře, posluchače, či diváka působí mnohem spolehlivěji než kdysi cenzura. Oproti cenzuře která pouze zakrývala, však má bohužel i tu vlastnost že příjemce poskytovaných informací zároveň formuje a vytváří tak uměle společenskou objednávku.
A to jsem vynechal více či méně dovedně skrytou manipulaci která se vždy objeví v zesílené formě buďto před volbami a nebo v případě takových záležitostí jako je v současnosti radar či referendum. Myslím že Challengerův postřeh ("Všimněte si, kolik kauz se najednou urodilo ......") o několik příspěvků výše vůbec nemusí být daleko od pravdy a měli bychom být v této oblasti ve střehu.

 
V 3/16/2007 11:27 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Kato

"No jo, už se bojím. Proč se raději místo machrování nevyjádříte k faktům v článku, který jsem tu uváděl?"

A proč se vy nevyjádříte k těm (viz. 3/15/2007 2:51 odp.,) které jsem vám k posouzení nabídl já?

 
V 3/16/2007 11:38 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Kato

A ještě něco:
"Navíc Rusové mohou testovat své rakety na území, kam radar nevidí - a nikdy neuvidí, takže i tento argument zcela ztrácí smysl."

Ono přestěhovat raketovou základnu není totéž jako čapnout proutěné křesílko a odnést si ho do stínu. Ostatně ani vám by se jistě nelíbilo, kdybyste měl své letní posezení stěhovat z terasy do obýváku jenom proto že vás nevychovaný soused denodenně šmíruje dalekohledem.

 
V 3/16/2007 7:01 odp. , Blogger Tribun řekl...

Kamile, věřte mi, že jedna gramatická chyba mne mrzí víc, než tisíc nadávek. Ani nevíte, jak se za ně stydím. Pokud byste mi chtěl dělat korektora, považoval bych si to za čest.

 
V 3/16/2007 7:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, vy si ze mne utahujete, že? Já se vás nechtěl nijak dotknout. Pokud se tak stalo, pak se omlouvám.

 
V 3/16/2007 7:19 odp. , Blogger Tribun řekl...

To já se omlouvám za chyby. Prznění jazyka považuji za hrdelní kulturní zločin. Mám stejně depresivní pocity z prznění češtiny, jako z prznění angličtiny, které mi žel také není cizí.

A svoji žádost jsme myslel vážně a klidně ji zopakuji do pléna. Pokud máte někdo vzdělání a schhopnosti na to dělat nám korektora, myslím, že bych nebyl jediný, kdo by to přivítal.

 
V 3/16/2007 7:25 odp. , Blogger Tribun řekl...

Prostudoval jsem si, Kató, vámi doporučovaný článek. A musím uznat, že je velmi dobrý a po stránce argumentační úrovně vysoce převyšuje běžnou mediální manipulaci i veřejná vystoupení našich politiků. Ovšem nepřináší nic nového, pouze opakuje to, co již bylo mnohokrát řečeno. Důvody v něm uvedené nejsou argumenty pro základnu, ale pouze pro smíření se s její existencí. Jenže to je stejný rozdíl, jako mezi aktivní podporou neonacismu, nebo trpným snášením občasných neonacistických demonstrací (a klidně si zaměňte neonacismus s bolševismem, nebo církví svatou, ať se nehádáme o slovíčka).

Ochotně se přiznám i k tomu, že s většinou tezí článku dokonce souhlasím - pouze závěry, které si z nich vyvozuji, jsou zcela opačné. Jádro pudla je totiž jako obvykle zakopáno v interpretaci – co je pro jiného důvod k souhlasu, pro mne je důvod k odmítnutí. A nemusím ani zkreslovat či zamlčovat fakta. Stěžejním bodem mého postoje je myšlenka: násilí nic neřeší, síla neznamená právo. Nebudeme v právu, ani nebudeme mít pravdu jenom proto, že si dokážeme opatřit více a účinnějších zbraní, než naši soupeři.

Společným jmenovatelem všech argumentů pro základnu je obrana proti terorismu, strach z terorismu, zejména z toho islámského. (Jako by například existence křesťanského terorismu byla zcela nemožná. Ale co jsou pak útoky na potratové kliniky?). Bez ohledu na to, že základna z nás cíl teroristů neučiní, stejně jako nás před žádným jejich útokem nebude schopna ochránit. Není zde klíč k pochopená celého problému? Strach je nejzákladnější, nejprimitivnější lidský cit. Jeho opakem je pocit bezpečí. A pro pocit bezpečí se člověk vzdá čehokoliv, i svobody. Strach z terorismu umožňuje našim vládám snáze nás ovládat. Škody, které terorismus působí na životech a statcích, jsou zanedbatelné ve srovnání se škodami, které působí strach z terorismu na naší morálce, na samé podstatě naší společnosti. Teroristé nás pomalu nutí rezignovat na vše, na čem stojí naše civilizace – na svobodu, na lidská práva, na rovnost před zákonem. Ale to vše jsou hodnoty, které nám nikdo nevezme pokud se jich sami nevzdáme. Nesmíme činit rozhodnutí s rozumem ochromeným strachem, pokud se nechceme chytit do vlastní pasti. A to platí i o základně. Ale když vynecháme argumenty opřené o strach z islámu a terorismu, jaké zbudou?


Dovolte mi ještě ocitovat a okomentovat několik tezí ze zmiňovaného článku:
Radar systému BMD má skutečně úctyhodný výkon a dálkovy dosah několik tisíc kilometrů. Nesmíme ale zapomínat, že Země není placka, a to, co je skryto za horizontem (díky zakřivení Země), neumí tento radar detekovat a není to ani jeho posláním. K tomuto účelu slouží radary jiného typu
Tomuto dost dobře nerozumím. K čemu má mít radar tak vysoký výkon a dosah x tisíc kilometrů, když již ve vzdálenosti několika desítek či stovek kilometrů nic neuvidí, tak silně se projeví zakřivení Země? Jako perličku dodám, že už jsem se setkal i s takovým názorem, proč nemůže radar vadit Rusku, který tvrdí, že radar nebude schopen ruské rakety sledovat. Protiraketový radar, který nedokáže sledovat rakety. To mi rozum nebere...

Neexistuje hrozba, proti které by byl systém namířen, státy jako Írán nemají rakety schopné doletět do ČR. Jedna z největších demagogií, které se objevují.
V čem má být ta demagogie? Vždyť jak přiznává sám autor o něco dále, v kontextu iránské schopnosti vyrobit jadernou bombu, Irán zatím nemá rakety, proti kterým by mohl být radar použit. I když samozřejmě nelze vyloučit, že je jednou mít bude. Kdo by mu to chtěl zakazovat? Američané, kteří mají raket plné sklady? To víc než obavu o světovou bezpečnost připomíná licoměrnost a – žárlivost.

I když bude mít Írán atomové zbraně, nedovolí si je použít. Chtělo by se říct: “A jak to víte?”
Nevíme. Neví to nikdo. Stejně jako nikdo neví, že je najisto použije, stejně jako nikdo neví, zda a kdy je použije Pákistán, Indie, Izrael. Proč by mělo jejich použití Iránem hraničit s jistotou, když u jiných států se považuje buď za vyloučené, nebo naopak za oprávněné?

Balistické rakety dlouhého doletu s jadernými hlavicemi jsou nejničivější zbraní, jakou člověk dokázal vyrobit. Šokuje mě, že místo debaty, jak se proti nim bránit, debatujeme o tom, jestli se vůbec bránit.
Mne zase šokuje, že namísto toho abychom se snažili tento apokalyptický potenciál (občas používaný terminus technicus) zcela eliminovat, tak vymýšlíme způsoby, jak jej zdokonalit, a hledáme záminky, proč jej zdokonalovat a rozšiřovat.

Neexistuje zde také jistota, že naše neutralita bude všemi státy (natož teroristy) uznána.
Ovšem. Ale existuje jistota, že jako členové NATO a země hostící klíčový prvek americké vojenské infrastruktury, představujeme pro řadu zemí legitimní a prvořadý cíl. Výjimkou jsou paradoxně teroristé, kteří samozřejmě nebudou útočit na vojenské zařízení, jehož účel se s jejich způsobem boje zcela míjí. Jestli nás mají teroristé v merku, tak je to spíše kvůli „štvavé vysílačce“ RFE.

Varianta 6: odmítnout základnu, nebudovat, ani se nepodílet na BMD, vyvinout vlastní odstrašující potenciál. Poměrně realizovatelná varianta. ČR má nepochybně vědecké, technické i materiální kapacity na výrobu jaderné zbraně.
Nedávno to potvrdil i jeden z předních českých jaderných vědců. Ale proč bychom to dělali? K čemu by nám byla jaderná zbraň? To jenom malí kluci spolu soutěží, kdo z nich má větší pyj. My jsme snad dospělí a namísto trumfování se a povrchního demonstrování síly bychom měli být schopni spolupracovat a přesvědčovat silou své myšlenky, a ne velikostí svého klacku. (Navíc v našem případě by šlo o klacek, který nám jenom půjčil starší kamarád, a kterým se teď chlubíme jako vlastním.)

 
V 3/16/2007 9:08 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Tribun

A svoji žádost jsem myslel vážně

V tom případě se mnou můžete počítat.

 
V 3/18/2007 9:05 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pro Kata (a třeba i pro blázna):
Kato napsal:
když již nyní poskytuje satelitní systém přesnost lepší než jeden metr?
Ano satelitní systém poskytuje tuto přesnost někomu, kdo má na tento systém přijímač. Je to totiž systém pasivní a ta přesnost se dosahuje na přijímací straně! Pokud něco letí prostorem, tak mi ten satelitní systém je k ničemu (může být použit pro lodě, letadla, auta, turisty ...) - jde o to, že dotyčný předmět či osoba má u sebe zmíněný přijímač.
Kato moc čte noviny a novináři jsou tupci, kteří papouškuji jen pár slov, aniž by chápali funkci takového systému.

 
V 3/18/2007 9:13 odp. , Blogger ods řekl...

Zajímavá by byla situace, kdyby země s největším vojenským potenciálem místo přemýšlení jak ho ještě zdokonalit a zajistit si totální převahu například nabídly, že každému kdo se rozhodne odzbrojovat budou financovat například rozvoj infrastruktury, průmyslu, vzdělání a čehokoliv jiného racionálního z části peněz, které do té doby vynakládaly na zbrojení (samozřejmě by své výdaje na armádu by redukovaly také). Zní to jako utopie, ale nemyslím si že z důvodu neschopnosti se domluvit s jinými státy, ale spíše z důvodu existence extrémně vlivné a bohaté zbrojařské lobby.

 
V 3/18/2007 9:17 odp. , Blogger ods řekl...

To: technik

Ono i argument, že někdo již má nějaké věci a proto použití dalších je mu k ničemu je dost zvláštní. To by v tomto konkrétním případě třeba znamenalo, že už není nutno vypouštět další satelity, rozvíjet další technologie, protože přece už nějaký systém máme a funguje.

 
V 3/18/2007 9:23 odp. , Blogger ods řekl...

Tribune, nemyslím si, že nás teroristé nutí k něčemu. K tomu nás nutí politici, kteří se nás snaží přesvědčit, že když my se budeme chovat podobně jako teroristé (či státy z různých os zla), tak je to něco úplně jiného.
Pro mne je tato logika nepochopitelná a neakceptovatelná, protože nevěřím, že můžeme kohokoliv přesvědčit o kvalitě našich systémů a hodnot, pokud si dokážeme jejich odmrštění vždy správně vyložit v náš prospěch.

 
V 3/22/2007 8:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Info demonstrace z Brna:
Konačně proběhla nějaká demonstrace proti základnám i v Brně. Tak jsem se samozdřejmě zůčastnil. Organizoval ji Protestfest s pomocíé iniciativy Nezákladnám.
Dorazil jsem pár minut před oficiálním začátkem akce. v tu dobu tam byli jen cca dvě desítky lidí. Tak jsem podepsal petici pro vyhlášení referenda a zatím bavila přítomné klunská armáda (mýdlové bublinky srážšli plácačkou na mouchy :-D ). Nakonec se sešlo obstojných cca 200 lidí (udaje o počtu lidí berte s reservou, v tom mám opravdu blbej odhad). Organizatoři přednesly pár projevů a vydali jsme se na pochod městem. Celá akce trvala dohromady hodinu.
Doufám, že budou další pokračovat a nejen v brně. a že se také zvýší informovanost o nich.

 
V 3/25/2007 6:42 odp. , Blogger ods řekl...

S informovaností bude asi stále problém, když většina našich médií je spíše pro radarová a některé informace buď vůbec nezmíní nebo jen okrajově, jako třeba posledně o formě dopisu od Spojených Států.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka