pondělí, června 09, 2008

Mýty o hodném kapitalismu

Mýtus č. 1: Kapitalismus 19. století položil základy moderní, svobodné, demokratické a humanistické společnosti:

Toto tvrzení v různých variacích s úspěchem propagované zejména současnými postmoderními pravicovými konzervativci jen těžko obstojí v kontextu s historickými skutečnostmi. Nespokojení dělníci se od počátku 19. století začali spolčovat nejprve ilegálně v malých skupinkách později po legalizaci ve větších spolcích proti vykořisťovatelskému přístupu továrníků. Tak vznikly v Anglii Trade Unions (odbory) následované vznikem odborů v dalších zemích Evropy. Jejich snahy však často vyšly naprázdno. Továrníci raději i za cenu velkých finančních ztrát v důsledku prostojů nechali stávkující dělníky vyhladovět. Věděli, že dělníci se po týdnu zase vrátí do práce, aby mohli živit své rodiny. O tom jak dopadli ti, kteří se pokoušeli domáhat se svých práv svědčí události jako povstání Pařížské komuny v roce 1871, při jehož násilném potlačení během jediného týdne zemřelo okolo 17.000 dělníků [2]. Když se sdružili řemeslníci, jejichž existence byla strojní výrobou ohrožena, do hnutí luddistů a začali ničit stroje v továrnách, vydali angličtí zákonodárci zákon (1812), podle něhož bylo ničení strojů těžkým zločinem trestaným smrtí. Z výše uvedeného je zřejmé, že raný kapitalismus byl vším možným jen ne počátkem procesu demokratizace společnosti.

Mýtus č. 2: Průmyslová revoluce (1750 – 1850 ) a kapitalismus vedly k zlepšení pracovních podmínek prostého lidu a snížení podílu namáhavé práce:

Historické prameny dokládají, že pracovní doba se v první fázi prodlužovala a to až do roku 1847 (desetihodinový zákon) nejprve na 12 a později na 14 až 16 hodin denně. Rovněž fyzické nároky na jedince (dělníka) rostly. Dokládat to můžeme například na pracovní činnosti přadláka spřádajícího přízi na poloautomatickém spřádacím stroji mule s 372 – 404 vřeteny (kolem roku 1830). Jeho činnost je popsána v [1] takto: „Zatímco na jedné mule probíhal automatický proces spřádání, musel přadlák na druhé provést vjezd a navíjení, pak se obrátit a stejnou činnost udělat na prvním stroji. Podle délky výjezdu, tedy předení a navíjení to trvalo cca 20 vteřin – to při 12 hodinové směně znamenalo přibližně 4300 – 4800krát zavést vozík těžký asi 800 kg, levou rukou obsloužit navíjecí drát a pravou rukou pohánět vřetena.“ Připomeňme, že spřádání na ručním kole bylo před průmyslovou revolucí hlavně doménou žen. Obsluhovat poloautomatický spřádací stroj však mohli jen dobře stavění muži, jejichž fyzicky náročná činnost si v ničem nezadala s činností horníka. Z výše uvedeného tedy vyplývá tvrzení: Strojní výroba nebyla zaváděna ku prospěchu továrního dělníka nýbrž jen a pouze k zvýšení produktivity a maximalizaci zisku továrníka. Fyzické nároky kladené na továrního dělníka se limitně blížily únosnosti lidského organizmu a neměly v celých dějinách obdoby. Tato tvrzení dokládá další strojní aplikace: strojní škrabáky na pudlování železa. Ty se nikdy ve výrobě pudlované oceli nerozšířily, protože nepředstavovaly podstatné zvýšení produkce, ale jen snížení fyzických nároků na pudlaře.

Mýtus č. 3: Dětská práce byla v 19. století nezbytná pro chod společnosti a v ničem se nelišila od dětské práce v obdobích předcházejících:

Práce dětí sice byla i před průmyslovou revolucí, ovšem zatímco předtím pracovaly děti především na polích či v řemeslných dílnách po boku rodičů, v době raného kapitalismu pracovaly mimo rodinný kruh v pracovním poměru přímo k podnikateli. Na dozor nad prací dětí byli továrníkem najímáni výlučně muži s odůvodněním, že: „ženy nemají dostatečnou tvrdost a brutalitu, aby držely dětské pomocníky 12 hodin v poklusu“ [1]. Tak se děti ocitly v pracovních prostředích dosud nevídaných. Například v dolech na severovýchodě Anglie v roce 1840 tvořily děti 41 % všech zaměstnaných. Menší děti hlídaly průduchy pro odvětrávání dolů: trapdoors, větší potom sloužili jako vozači. Vozači měli za úkol převážet vozíky s vytěženým uhlím. Důvod proč na tuto práci nebyly nasazeny zvířata byl prozaický: denní výkon dětí byl vyšší než u zvířat a navíc použití zvířat by vyžadovalo nákladné rozšíření průřezů štol. Opět tedy šlo hlavně o maximalizaci zisku továrníka. Horní zákon až v roce 1842 na základě parlamentní vyšetřovací komise ve Velké Británii práci dětí do 10 let v dolech sice zakázal. V praxi však tento zákon nebyl dodržován.


Shrnutí:

Vzhledem k dějinným skutečnostem demokratická společnost rozhodně nevznikla v době kapitalismu 19. století. Nebylo to ani v meziválečném období, což dokládá řada děl historiků a soudobých sociálních prozaických autorů, jakým byl např. George Orwell, zabývajících se životem prostých lidí. Opravdová demokratická společnost začala vznikat až se vznikem „sociálních států blahobytu“, které na západě vznikly jako protiváha komunismu v druhé polovině 20. století.

Současnost:

Po pádu Sovětského svazu ztratil kapitalismus možnost sebereflexe. Z úst evropských a amerických politiků najednou vycházejí tvrzení, že „sociální státy blahobytu“ již nejsou finančně udržitelné. A tak zavádějí rovné daně a přímou spoluúčast občanů na dotování systému zdravotnictví a školství, aby popohnali motor kapitalismu. Při tom ukazují jako na černou ovci na Německo, stagnující od začátku 90. let. „Jestli nechcete dopadnout jako Němci, musíte přehodnotit svůj postoj k drahým sociálním státům blahobytu“: říkají pravicoví evropští politici. Jenže reálné příjmy 10 % nejbohatších Němců rostly od začátku devadesátých let o 7 %. Poklesly jen obyčejným Němcům. Enormní hromadění kapitálu jednotlivci už není jen problémem jednotlivých národů, ale celého světa. „75 % světové energie spotřebovává 7 % světové populace a 300 nejbohatších lidí světa má více majetku než 65 nejchudších zemí světa“ [3]. Jak je možné, že již není udržitelný koncept sociálního státu blahobytu, když „hospodářský růst se tento rok (2006) zrychluje na 2,7 % v Evropské unii a 2,5 % v eurozóně“ [4]? Problém tak zřejmě netkví v nedostatku objemu financí, ale v prioritách společnosti a státu. Prioritou společnosti již není udržení solidárního systému, ale pohánění kapitalistického draka k vyššímu výkonu. Jenže za jakým účelem? Všechny základní potřeby člověka žijícího v západní konzumní kultuře jsou již uspokojeny. Ovšem vynalézavost reklamního průmyslu vytvářejícího umělé hodnoty nezná mezí. Tak dnes můžeme být navždy mladí díky kosmetickým prostředkům všeho druhu a navždy sexuálně výkonní díky přípravkům na potenci. Můžeme být hrdiny díky silnému samoúčelnému sportovnímu vozu se stovkami koní pod kapotou. Jak píše Jiří Pehe na svých webových stránkách: „mladí chtějí být starší, zatímco starší chtějí být věčně mladí. Moderní kapitalistická kultura rozložila tradiční životní cyklus: zkrátila dětství, zatímco dospělost přetvořila do postpubertálního životního stylu, v němž se dospělí s pomocí bezuzdné spotřeby snaží zapomenout na to, že jsou dospělí a že jejich skutečné stáří od nich vyžaduje odpovědné postoje. Idea stáří byla kdysi spojena s jistým druhem důstojnosti. Dnešní dospělí stále častěji preferují teenagerské odívání, sex bez reprodukce, práci bez disciplíny, hromadění věcí bez účelu, jistoty bez pochybností, život bez odpovědnosti. Narcismus, který býval spojován s dětstvím, nyní provází dospělé ve stále větší míře až do pozdního věku“ [5]. Kapitalistická mršina už začíná pořádně zahnívat a smrdět. Kam to všechno povede?

Zdroje:

[1] Paulinyi, A. Průmyslová revoluce, O původu moderní techniky, první české vydání. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 290 s. ISBN 80 – 86642 – 02 – X

[2] Duroselle J.B. Dějiny Evropy, 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 2005. 431 s.ISBN 80 – 7321 – 180 – 7

[3] Kolektiv autorů. Kronika 20. století, Praha: Fortuna Print, 2002. 1568 s.ISBN 80 – 7321 – 069 – X

[4] Hospodářský růst v Evropě zrychluje

[5] Infantilní kapitalismus útočí

Napsal Vojtěch Dostál
původně publikováno na http://vojtechdostal.blog.idnes.cz/

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 185:

V 6/09/2008 7:07 odp. , Blogger ods řekl...

Já bych možná zrod svobodnější společnosti viděl trochu dříve. Podle mého názoru základy pro její vznik se objevily v druhé polovině předminulého stolení, kdy se pracující začali sdružovat do odborů a vzájemně si pomáhat. Ty dnes tak médii opovrhované odbory zajišťovaly, že stávkující nemuseli umřít hned hladem nebo se vzdát, ale že mohli dotlačit majitele k nějakým skutečným ústupkům. Také pomáhaly svým členům se vzděláváním a s udržením nějaké životní úrovně těm aktuálně bez práce. Růst významu této organizované a čím dál tím vzdělanější síly byl podle mého názoru tím prvním motorem pro skutečné společenské změny. Pak k tomu přišla VŘSR a uvědomění si velké části ekonomických elit, že pokud budou postupovat beze změn, tak se lidé skutečně mohou vzbouřit a důsledky by byly naprosto nevypočitatelné.

 
V 6/09/2008 7:14 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Po pádu Sovětského svazu ztratil kapitalismus možnost sebereflexe. To je hezká věta. Přijde mi, že kdysi si západní svět nemohl dovolit dělníky vykořisťovat, protože by se jim v SSSR smálo (a někteří dělníci by tam emigrovali .)), stejně, jako je nemohli vykořisťovat v SSSR, protože by se odehrálo to samé jen naopak (teď ponechám stranou politické vězně atd, v tomhle mají špatné svědomí boě strany). Je vůbec zajímavé, že žádnému z liberálů - tolik podtporujících soutěživost - nevadí, že svět je dnes jaksi na jedno brdo.

Je zajímavé, že západní civilizace již technicky člověka vybavila téměř vším, co potřebuje k přežití, v některých případech i tím, co potřebuje k blahobytu - ale pořád to nějak vrže.

 
V 6/09/2008 7:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jinak bych to viděl jako ODS (jako ne ta strana ale příspěvěk .))

 
V 6/09/2008 7:30 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A ještě mě tak napadlo, že o strategii touhy, umělé spotřebě, nebo jak se to vlastně jmenuje, se moc dobře ví už od 60. let (na základě poznatků z amerického meziválečného období), každý říká ano, je to špatné, přesto se čtyřicet let nic neděje (čtyřicet let!). Snad bych i řekl, že s takovým přístupem si nic lepšího ani nezasloužíme.

 
V 6/09/2008 8:21 odp. , Blogger ods řekl...

Neřekl bych, že se nic neděje. Jen je to boj Davida s Goliášem, kde každý, kdo naznačuje, že by se mělo méně konzumovat nebo přemýšlí, jak udržet rozvoj celé společnosti ne jen hrstky vybraných je automaticky ostrakizován, jako komunista nebo fanatik, který brání svobodě.

Ale snad blýská na lepší časy, skupin, které se prosazují s alternativním přístupem přibývá. Je sice mezi nimi mnoho fanatiků, které se okamžitě využívá k diskreditaci celku, jenže mám takový dojem, že změna je možná, přinejmenším, že lidí co změnu chtějí a mohou prosadit bude stále více.

 
V 6/09/2008 9:05 odp. , Blogger Tribun řekl...

Kam to povede? Já bych věděl, ale protože jsme zde ve slušné společnosti, tak si to nechám pro sebe.

Raný kapitalismus byl založen na paradigmatu bídy, které bylo v letech po Druhé světové válce transformováno na paradigma blahobytu - to je současný "sociální stát." Procesy, jichž jsme dnes svědky, jsou pokusem o návrat k paradigmatu bídy, což je reakce kapitalismu na údajný "Konec dějin" po kolapsu Východního bloku. Hlavní nebezpečí právě probíhající regrese tkví v tom, že dnešní kapitalismus je zcela bez zábran, oproštěn od všech kulturně-korekčních mechanismů i od své metafyzické osvícenské a protestantské fundace. Důsledkem je posun k mocenských principů na čistě technickou bázi a odlištění člověka, který je ve stále větší míře považován za věc, za pouhý objekt mocenské technologie. Stručně řečeno: kapitalismus urvaný ze řetězu šílí. (Tento odstavec je inspirován GeoNem. Snad jsem to příliš nezkomolil).

Jeden pozitivní fakt bych ale viděl - ať to povede, kam chce, bez nás to nepůjde. Jinými slovy, záleží jenom na nás, zda se necháme vmanévrovat do pozic, ve kterých nechceme být. A my víme, jaké to jsou - už jsme v nich byli. A víme také, jak se z nich dostat a že to není ani lehké, ani příjemné. Proto ten současný tlak na devalvaci vzdělání - jde totiž o to, aby tato znalost byla co nejvíce rozmělněna a lidé přijali za své, že žijí to jediném a nejlepším možném světě.

 
V 6/09/2008 11:24 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Je svým způsobem pravda, že kapitalismus položil základy moderní, svobodné, demokratické a humanistické společnosti a vedl k zlepšení pracovních podmínek prostého lidu a snížení podílu namáhavé práce. Protože vytvořil nadprodukci a současně tak nesnesitelné podmínky k životu, že se proti němu začali lidé hromadně bouřit.
Je zajimavé, že kapitalismus přišel do Ruska až za Lenina, který v rámci své ekonomické reformy otevřel zemi zahraničním investicím, aby v Sovětškém svazu vybudovali průmysl. Carské Rusko bylo velice zaostale, drtivá většina obyvatelstva se živila zemědělstvím.

 
V 6/10/2008 12:07 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ano, všechno to spěje k opakovanému násilí, jsou to naše predispozice, vrozená stigmata, kterým nemáme šanci uniknout. Pokud se to snažíme ignorovat, přechcat, dochází totálnímu úhynu, které je nevratné oproti konfliktu, kdy zůstávají vítězové s tvůrčí potřebou stavění nového vertikálně světo(ne)řádu... nevím, na jakém zvířecím druhu dělal výzkum Darwin, ale člověk to rozhodně nebyl.

 
V 6/10/2008 10:22 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Evropané by měli být poučeni,po Hitlerovi, kam vede realizace ideologie práva silnějšího, tento kulturní a morální šok po stalinských a nasistických hrůzách přispěl také ktouzepo k demoktratizaci- polidštění poměrů v Evropě.
Takovou katarzí by měly projít USA na domácí půdě, aby navždy zavrhli tento infantilní model jako samodestrukční.

 
V 6/10/2008 10:56 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Navrhuji studovat nejen dějepis, ale také ideologie minulosti, i ty zrůdné, jinak přijde "vylepšený" Stalin, vylepšený "Musolini", vylepšený "Hitler", vylepšený "Koniáš" a znovu oblafne lidi rohlíkem a ti budou znovu procházet hrůzou
odlitštění,
zestádnění,
zmechanizování,
vládou jediné povolené pravdy - levé,
ravé,
přední,
zadní,
horní,
dolní.

 
V 6/10/2008 4:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Dějepis je opravdu nutné studovat, jinak nám například splynou naprosto rozdílná léta po občanské válce v SSSR s dobou po uchopení moci Džugašvilim a spousta dalších drobností jako byl masakr Komuny v Paříži, štrajchpudlíci atd.
Pozor ale aby nám kapitalismus nevyšel daleko víc nelidský než nejhorší represe Josipa Vysarjonoviče.

 
V 6/10/2008 4:46 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jinak ještě skromný dotaz - v čem je OFICIÁLNÍ ideologie Stalina zrůdná?
Podotýkám oficiální ideologie - NE praxe.

 
V 6/10/2008 5:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Brtníku, ale kult osobnosti se mi příči sám o sobě - a tohle skutečně byla dost oficiální idealogie stalinistckých komunistů - a myslím, že kam vede, nemusím ani podotýkat.

 
V 6/10/2008 5:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Mám pocit, že Stalin využil svých zkušeností z let, kdy studoval na pravoslavného kněze, a tak vymyslel "komunistické svaté". Protože to nebyl jen Stalin sám. Monstrozní procesí, jako na pouť, s obrázky Marxe, Englse, Lenina...
Dále krom kultu osobnosti to bylo maximální podřízení jedince kolektivu. Došlo to tak daleko, že při procesech se samotní členové strany přiznávali k všelijakým zločninům, v domění, že tak zachraňují revoluci.

 
V 6/11/2008 12:33 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To je ale zase jedou poradna snuska zvastu, soudruzi, ze? Co vas vubec drzi v tom kapitalismu? Proc se radeji neodstahujete do Beloruska nebo jeste lepe do Severni Koreje? Jestli se vam nelibi podminky, ktere vam nabizi kapitalista, tak jeho nabidky nevyuzivejte. Ale jakmile budete opakovat tu starou historickou chybu a zvolite si zase komunisty, tak se pak nedivte, kdyz se jednoho dne probudite v totalitni spolecnosti, kde nebude misto ani pro toho kapitalistu. Pak budete opet volat po tom kapitalistovi, ale to uz bude pozde. Po republice budou jezdit rudoarmejci v tancich a vam nezbyde nez si sypat popel na hlavu.

Kapitalismus je jediny znamy prostredek generujici prosperitu nezbytnou pro poskytovani zakladniho vzdelani, lekarske pece apod. Jakmile zacnete kapitalismus omezovat a diktovat lidem, co maji studovat (viz Eduard Zeman - CSSD), co maji vyrabet, koho a za kolik maji zamestnat, tak jste na ceste do otroctvi. Nechte lidi, at si o svem zivote sami rozhoduji. Niceni vyrobnich prostredku a omezovani smeny nikdy k prosperite nevedlo a nikdy nepovede. Jakmile odstranite z trhu kapitalistu nabizejici "nevyhodne" podminky, tak pripravite lidi o jejich prijem. Jedina moznost na zlepseni pracovnich podminek je zvyseni konkurence usnadnenim podnikani (snizenim dani, byrokracie apod.). Perpetuum mobile zvane socialismus nikdy nefungovalo a nikdy fungovat nebude.

 
V 6/11/2008 12:50 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Kde se v lidech bere ta ohromna nenavist proti jine skupine lidi? Jednou to jsou cernosi, zidi, cikani, arabove, ODS, CSSD... Vzdy je nutne mit nejakeho spolecneho nepritele, ktery muze za vse zle, co nas kdy potkalo? Proc nekteri lide nevidi nicotnost sveho jednani, kdyz zasveti svuj zivot boji proti jedne skupine lidi? To si opravdu myslite, ze vam s CSSD + KSCM bude lip? Socialiste uz dokazali, ze jedine, co umeji, je zadluzovat nase deti a neustale kritizovat. Svoboda, Snopková, Vlček, Šlouf, Munzar, J.Novotný, Šíma, Kavan, "defraudantka" Volfová, "restituent" Fencl, Lachnit, Schling zvaný šotolina D47, vrah Srba, Hojdar, ministr Zeman (internet do škol), Karel Machovec, Skopal, Palas, Zgarba, Gross, Doležel, Forman (zcizil 250 mega z Phare), Rath, úplatná Rathová poradkyně, kakaový Kraus, pozemkový Brožík František, ředitel NBÚ Mareš, Součková Marie (Diag Human), Vyvadil, Láznička,... Tohle chcete, aby nam tu zase vladlo?

Tak si jednou zvolime ODS a budeme nadavat na ODS, pak si zvolime CSSD a budeme nadavat na CSSD. To je to, po cem politici nejvic touzi - aby se pravidelne stridali u moci a mohli si navzejem kryt svoje kauzy. Copak tohle lidi nevidite? Vzdyt vy jim primo zobete z ruky.

Tunelari jsou ve vsech parlamentnich stranach bez rozdilu. To vam nevadi? Nechate se dobrovolne okradat? Za ODS jsou alespon videt vysledky - od zacatku roku klesa plytvani ve zdravotnictvi (zeptejte se treba sveho ocare), vice financi jde na luzkove pacienty, napr. na velmi draha cytostatika. Snizuje se celkova danova zatez, chystaji se reformy na zastaveni rostouciho statniho deficitu. Muzeme v detailech nesouhlasit s tim, co ODS dela, ale alespon neco dela. CSSD se celou dobu sveho vladnuti venovala jen tomu, aby nevypluly na povrch jeji jednani o radaru nebo tomu, jak vysvetlit kristalove ciste obchody premiera Grosse se svym stryckem Vikem. Co je to sakra za stranu, ktera posle do parlamentu poslance, kteri se nechaji koupit jinou stranou? Dekuji, ale parlamentnich stran uz mam nad hlavu. Pokud chcete opravdovou zmenu, volte neparlamentni strany. Voleni parlamentnich stran je krok zpet.

 
V 6/11/2008 1:32 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Kapitalismus je zly, kapitalismus je spatny. Potrebujeme silny stat, ktery ochrani delnickou tridu pred vykoristovateli...

Ale jak takovy vykoristovatel vypada?

Je to subjekt, ktery nas pod hrozbou nasili obira o polovinu nasich vydelanych prostredku? Je to subjekt, ktery nam nuti, co mame delat, co delat nesmime, jaka kultura s nam ma libit a jaka ne? Je to subjekt, kvuli kteremu se zadluzuji nase deti?

Pak je to ale stat, proti kteremu se musime branit! Zadny socialista nechape, ze prave stat je ten nejvetsi kapitalista, ktery nejvice omezuje nase zivoty.

Za prvni republiky stacila statu petina toho, co nam sebere dnes (v USA desetina). A to poskytoval stejne sluzby, jake poskytuje stat dnes. Kdo zabrani statu, aby neprerostl v totalitni spolecnost? Kdo zabrani statu, aby vybiral na danich 100% zisku svych obcanu, jak se nekolikrat stalo ve Svedsku, jez nam jista strana dava za vzor? Kdo donuti politiky, aby investovali verejne prostredky ucelne?

Odpoved je prosta. Nikdo.

Stat je ten nejhorsi kapitalista, protoze ma neomezenou moc nad lidskymi zivoty, neomezene moznosti destrukce lidskych svobod a nemusi hospodarit efektivne, aby obstal na volnem trhu.

Proto je nasi povinnosti bojovat za minimalni stat, ktery zajistuje jen ty nejnutnejsi potreby spolecnosti. Aby lide nemohli plytvat Paraleny dotovanymi statem a aby se z usetrenych prostedku dostalo i na lecbu onkologickych pacientu. Aby byly zastropovany vydaje chronicky nemocnych pacientu. Aby byla zajistena zakladni lidska solidarita. Nic vic. Cim vetsi stat, tim mene svobody a prosperity a tim vice korupce a chudoby.

Sluzeb kapitalisty vyuzivat nemusite. Pred statem ale nikdy neutecete.

 
V 6/11/2008 1:57 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

„Nebyli to fašisté, ale socialisté, kdo začal rekrutovat děti od nejranějšího věku do politických organizací, aby měli záruku, že z nich vyrostou správní proletáři. Nebylí to fašisté, ale socialisté, koho poprvé napadlo organizovat sporty a hry, fotbal a turistiku v rámci stranických klubů, kde byli členové chráněni před nákazou odlišných názorů. Byli to socialisté, kdo jako první trval na tom, aby se členové strany odlišovali od ostatních formou pozdravu a oslovení. To oni svou organizací do „buněk“ a vytvářením nástrojů pro trvalý dohled nad soukromým životem vytvořili prototyp totalitní strany. Všechny spolky jako Balilla a Hitlerjugend, Dopolavoro a Kraft durch Freude, politické stejnokroje a vojenská stranická uskupení jsou pouze imitacemi starších socialistických organizací.“

Stat parazituje na nevedomosti nevzdelane casti populace. Prikladem mohou byt pridavky na deti. Gesto, ktere vypada tak kristalove ciste, ze jej na prvni pohled nelze kritizovat. A realita? Po zavedeni pridavku na deti se v CR rapidne zvedla porodnost. Soucase s tim ale doslo k prudkemu narustu poctu odlozenych deti. Matky zacinaji fungovat jako tovarny na deti. A co je na tom nejtragictejsi? Tyto matky chodi navstevovat jednou za rok sve deti do detskych domovu, aby splnily zakonnou povinnost a neprili o pravo na pridavky na deti. Ze jejich dite pak nemuze nikdo adoptovat, je jiz nezajima. Ano, i puvodne slechetne umysly statu se nakonec obrati v tragedii, ktere je nutno zabranit. Stat je nebezpecny jiz ze sve podstaty.

http://sumavak.bloguje.cz/501004-frederic-bastiat-stat.php
http://www.libinst.cz/stranka.php?id=21
http://www.sehor.cz/index.php?menu=2_z&start=20&kolik=1

 
V 6/11/2008 5:28 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

už je tady zase ten pitomec Nejedlý :-)))).

 
V 6/11/2008 5:36 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Něco mi říká, Nejedlý, že vy nejste pro tu zvýšenou konkurenci, ale spíš pro monopolismus a pro ty nevýhodné podmínky pro většinu občanů. Podívejte se na nemocniční kartel, který připravuje Julínek. Podívejte se na kartel majitelů domů, který lobbuje za výpovědi nájemníků bez udání důvodů a tlačí protitržně a koordinovaně na zvyšování nájmů. Podívejte se na jakoukoliv oblast, kterou chce ODS "vylepšit" a uvidíte v tomm ve skutečnosti omezování svobody jednotlivců a cestu k nadvládě kartelů a monopolů. To je ta vaše svoboda, ale svoboda pro velkohrabivost na úkor celku. Jděte už do prdele, Nejedlý, pardon, do Liberálního institutu (ono to vyjde na stejno :-)).

 
V 6/11/2008 7:26 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Boze to jsou zvasty o matkach co delaji deti jen pro pridavky a chodi pak do detskejch domovu. Ten clovek je idiot, co nikdy nemel dite a na moznem pripade par jednotlivcu vytvari demagogicky argument roztazeny na celek. Je videt, ze je to nejaky prihlouply dite, ktery o rodicovstvi jen ma nacteno. Az dospeje, sam bude mit potomka, tak pochopi jaky byl idiot.

 
V 6/11/2008 7:40 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Podle statistik ministerstva bylo v roce 2006 umístěno do ústavní péče 1974 dětí, rok předtím to bylo 2109 dětí. Celkový počet dětí s nařízenou ústavní výchovou pak v roce 2006 dosáhl 8671, loni zatím neoficiálně 7414 dětí. Zatímco počet dětí v ústavech klesal, zvyšoval se mírně počet pěstounských rodin i dětí umístěných do náhradní rodinné péče.

Zvedly se pridavky, klesl pocet deti umistenych v ustavech. Vic neni treba dodavat, aby se ukazalo jaky je tu nekdo blbec.

 
V 6/11/2008 7:46 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Kapitalismus je jediny znamy prostredek generujici prosperitu
trochu bych anonymního autora tohoto prohlášení upřesnil:
- jediný DOSUD známý
- generující nerovnoměrnou prosperitu

 
V 6/11/2008 8:16 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

pred valkou stat potreboval mnohem mene penez ale lide se dozivali kratsiho veku a matky musely sve nebohe deti vyhazovat z domu na ulici zebrat protoze nebyly schopne je uzivit

 
V 6/11/2008 8:56 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To Winter - opět úkrok stranou?
Elf - souhlas, o tom faráři to tvrdím sám dávno, šlo ale o praxi, ne ideologii

Takže otázka zůstává.

 
V 6/11/2008 9:41 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane Brtníku,
přečtěte si útlou knížku od Mňačka, "Jak chutná moc"
pane Nejedlý po 30 letech jsem opět otevřela knížku od Liona Feuchtwangera "Žid Sus" nic se nezměmilo, chamtivost protekcionalismus, bezohledné drancování přírody, války a vraždění lidiček pro zisk jiných lidiček.
Nevěřím v kapitalismus jako pan Topolánek, věřím v dobrovolně realizovaný socialismus jako Kristus.

 
V 6/11/2008 10:01 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Anonymni 6/11/2008 12:50 dop.
Ne zcela jsem pochopil vasi modrou propagandu ukoncenou vykrikem do
tmy : Pokud chcete opravdovou zmenu, volte neparlamentni strany. Voleni parlamentnich stran je krok zpet.

Zaprve si cela vase oslavna litanie na adresu kapitalismu a ODS celkove odporuje. Zadruhe si nastudujte neco o Strane Zelenych - kdysi neparlamentni strana, ktera ted opravdu provadi zmeny k "lepsimu".

Jinak k vasemu velkohubemu doporuceni, bychom se odstehovali do Severni Koree nebo Beloruska. Proc se vy neodstehujete do USA nebo Iraku ( co je dle oficialani propaganty jiz demokraticka zeme, kde vladne kapitaliusmus ) ? :))

 
V 6/11/2008 11:45 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ten anonymní včera z půlnoci to byla snůška žvástů klasického modrého soudruha, který nenávidí vše jiné než on a jeho banda rudomodrých zmetků. Je zbytečné na to reagovat.

 
V 6/11/2008 12:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Brtníku, de facto jsem chtěl napsat, to co Elf, ale pak jsem si řekl, že to stejně napíše Elf, a že i kdyby to nenapsal, každý, kdo má oči, to musí vidět. Ta idealogie kultu osobnosti byla oficiální (po smrti Stalina se ji KSČ ochotně oficiálně zřekla - i když potichu, ale aoficiálně). A každý takový kult vede k potlačení vlastní osobnosti, v důsledku vždy k nenávisti a paranoi. Ať už je to v kruhu politickém, hudebním, či kýho výra jakém. Sice opět můžete tvrdit, že to je jen "praxe", ale ve výsledku mluví v neprospěch teorie, stejně jako Klausovo řádění mluví o neprospěchu teorie rádoby čirého neoliberalismu. Svébytně oddělovat praxi od teorie je, podle mě, již krapet zastaralé.

Jen tak bokem mě napadá, nakolik mohl diktátor fungovat se starém Řecku, Říme a je-li to jednoduše dáno tím, že tohoto diktároa stejně v hrsti držel lid, který mu byl bližší, a on jemu. Ovšem Diktátoři novověku - a je to vlastně nevyhnutelné - již uvažují jenom v číslech - jsou to "vážní lidé".Zajímalo by mě kde anonymní bere tu zarytou jistotu, že tenhle článek útočí na kapitalismus en block. Jistě, bere si na paškál jeho blbé stránky, a že je jich je dost.

Ale Nejedlý to podle mě nebude - ten je jenom dovedný demagog (až mu to někdy závidím .)). Tyhle příspěvky jsou ukázkou čiré idiocie - což není ani tak nálepka, ale konstatování jednoduché skutečnosti. Ostatně ta čísla o dětech hovoří za vše.

I když možná jen, je-li to Krtek, postoupil na vyšší stupeň duševního vývoje.

 
V 6/11/2008 1:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

V antických demokraciích byl jeden zásadní problém, demokracie zahrnovala město a pár kilometrů za jeho hranice. Limitující byl počet obyvatel a to, že si všichni téměř viděli do talíře.
Ostatně je to vidět i dneska, kdy místní zastupitelstva jsou (alespoň nějaká a někdy) lepší než vláda...

 
V 6/11/2008 1:50 odp. , Blogger ods řekl...

Wintře, ono to má velmi nejedlého ducha. Demagogie je to stejná a podobné nesmysly jako teď s dětma psal velmi často, navíc přehození problémů zdravotnictví na ten strašný Paralen, je také jedním z jeho milovaných a používaných obratů. Apel volit neparlamentní strany, ze kterého budou těžit jen ODS a komunisté se svými fanatickými voliči je také pravidelný. No a ještě když dodal klasický souhrn linků, jak jinak než s Bastiatem (asi se rozšíří pro neustálé spamování jedním a tím samým seznam mazaných linků), tak je to asi jasné.

 
V 6/11/2008 2:00 odp. , Blogger ods řekl...

Výše:

Svoboda, Snopková, Vlček, Šlouf, Munzar, J.Novotný, Šíma, Kavan, "defraudantka" Volfová, "restituent" Fencl, Lachnit, Schling zvaný šotolina D47, vrah Srba, Hojdar, ministr Zeman (internet do škol), Karel Machovec, Skopal, Palas, Zgarba, Gross, Doležel, Forman (zcizil 250 mega z Phare), Rath, úplatná Rathová poradkyně, kakaový Kraus, pozemkový Brožík František, ředitel NBÚ Mareš, Součková Marie (Diag Human), Vyvadil, Láznička

Zde
Svoboda, Snopková, Vlček, Šlouf, Munzar, J.Novotný, Šíma, Kavan, "defraudantka" Volfová, "restituent" Fencl, Lachnit, Schling zvaný šotolina D47, vrah Srba, Hojdar, ministr Zeman (internet do škol), Karel Machovec, Skopal, Palas, Zgarba, Gross, Doležel, Forman(zcizil 250 mega z Phare), Rath, úplatná Rathová poradkyně, kakaový Kraus, pozemkový Brožík František, ředitel NBÚ Mareš, Součková Marie, Vyvadil, Láznička...

Hledejme deset rozdílů, třeba v pořadí či obratech :) Přelepovaní hotových textů místo argumentů, samozřejmě s jediným cílem nahlásat jak je ta ČSSD strašná (to je nejlepší obhajoba ODS a věčné téma i v článcích, kde se o ODS nejedná), je až extrémně nejedlé.

 
V 6/11/2008 2:09 odp. , Blogger ods řekl...

K Římu, tam diktátoři nakonec sáhli po kultu osobnosti, jako jediném řešení, které udrží tak velikou říši pohromadě. Uctívání imperátora jako boha v dobytých provinciích bylo na začátku velmi dobrým způsobem pro integraci. A předcházeli tomu sice diktátoři více pod kontrolou, ale nemyslím si že lidu, ale jiných mocných, kteří se diktátory chtěli stát. Až vybití Augustem konkurentů situaci ustabilizovalo.

 
V 6/11/2008 2:32 odp. , Blogger Tribun řekl...

Limity antické demokracie byly ještě hlubší - demokracie se týkala pouze občanů, kterých však byla výrazná menšina ve srovnání s otroky a dalšími neplnoprávnými. Řekl bych, že v tomto se naše současnost zase až tolik nelišií - byť fomálně jsou občany takřka všichni, moc a rozhodování je stále v rukou úzké vrstvy, která je vůči občanům v podobném postavení, jako byli antičtí občané vůči otrokům.

 
V 6/11/2008 3:20 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Podívejte se na kartel majitelů domů, který lobbuje za výpovědi nájemníků bez udání důvodů a tlačí protitržně a koordinovaně na zvyšování nájmů.

Z této věty můžeme pozorovat základní nepochopení tržního kapitalismu. Kapitalismus je autorem této věty chápán jako prostředek, kterým majitel nějakého vzácného statku (domu) vykořisťuje své nájemce a zvedá jim "protitržně" nájem. Je mi studné zde vysvětlovat principy tržního hospodářství, ale pokusím se o to. Vidíme, že majitelé domů tlačí na co největší nájemné. Pokud se ale podíváme pozorně, tak zjistíme, že každý podnikatel tlačí na co nejvyšší ceny, aby měl co největší zisk. Stejně tak každý zaměstnanec tlačí na svého zaměstnavatele, aby měl co největší zisk. To ale není nic, co by bylo špatného. To je úplně normální trh. Trh, který jakmile začneme regulovat a uměle snižovat ceny nájmů, tak se přestanou investorům vyplácet investice do nových domů, bytů začne být nedostatek a vznikne černý trh s byty, kde bude nájemné ještě vyšší, než by bylo na volném trhu.

Jediná možnost, jak zabránit tomu, aby rostly ceny nájmů, je omezit daně a byrokracii, aby se podpořila výstavba nových bytů. Jakmile bude na trhu bytů dostatek, donutí boj majitelů bytů o nájemníky snižovat nájemné až na tržní hodnotu.

Je třeba si uvědomit, že majitel domu je podnikatel jako každý jiný, kterému nemůže nikdo jiný diktovat, komu a za kolik by měl pronajímat svůj majetek. Jakmile si najde nájemníka, který je ochoten platit víc, než stávající nájemník, kterému vypršela nájemní smlouva, není jediný důvod, proč bychom měli majitele domu připravit o možnost většího zisku a nového nájemníka o možnost získat bydlení, po kterém touží.

Tedy tlak na vyšší zisk či vyšší platy není nic protitržního, ale jedná se právě o základní prvek volného trhu.

To je ta vaše svoboda, ale svoboda pro velkohrabivost na úkor celku.

Pokud tou velkohrabivostí rozumíte přirozenou snahu jednotlivců uspokojovat potřeby ostatních a generovat tak zisk, pak ano, taková svoboda je žádoucí, ale nejde nikdy na úkor celku, ale je právě v jeho největším zájmu. Co je na úkor celku je vytváření umělých státem garantovaných monopolů, které mohou libovolně měnit tržní podmínky bez hrozby konkurence.

Je videt, ze je to nejaky prihlouply dite, ktery o rodicovstvi jen ma nacteno. Az dospeje, sam bude mit potomka, tak pochopi jaky byl idiot.

Nejste náhodou levicový volič? Úroveň tohoto příspěvku by tomu totiž odpovídala... :)

Zvedly se pridavky, klesl pocet deti umistenych v ustavech. Vic neni treba dodavat, aby se ukazalo jaky je tu nekdo blbec.

Porodné se zvedlo až v roce 2006. Při znalosti inkubační doby lidského plodu tedy lze očekávat zvýšený počet odložených dětí až v následujícím roce. Fakta to bohužel potvrzují:

http://www.dzeno.cz/?c_id=16391
http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/casopis/ekonomika/deti-03.html
http://www.penize.cz/18038-porodne-podle-cssd-vytvori-trh-s-detmi

Matky, které donosí dítě jen kvůli státním příspěvkům, jsou bohužel v ČR realitou. Můžeme před nimi zavírat oči a problém odsouvat, ale tím se nevyřeší. Řešením je pouze přiznat si, že státní zásahy, byť dobře míněné, mají tragický dopad na lidské osudy i v tak na první pohled neoddiskutovatelných případech, jakými jsou přídavky na děti.

- generující nerovnoměrnou prosperitu

Samozřejmě, že nerovnoměrnou. Čím více člověk studuje, čím déle a lépe pracuje, čím žádanější je jeho práce, tím více potřeb ostatních člověk naplní a tím větší je i jeho zisk. Oprostěme se již od socialistických ideálů rovnostářství, kdy všichni měli stejně. Jakmile začneme usilovat o to, aby všichni měli stejně, lidé ztratí motivaci o to se snažit dosahovat větších úspěchů a skončíme tak, jako jsme skončili - nikdo neměl nic.

Kapitalismus je právě prostředek k narovnání majetkových poměrů. I nejbohatší člověk potřebuje práci a výrobky těch nejchudších. A aby i ti nejchudší měli možnost odbytu svých výrobků a služeb těmi nejbohatšími, tedy aby s nimi vyrovnávali svou životní úroveň, je třeba co nejvíce podporovat volnou směnu zboží a služeb.

Imperialista vykořisťující dělnickou třídu je jen tradičním strašákem komunistické propagandy. Nikde na světě se nestalo, aby nějaký přirozený monopol někoho vykořisťoval. Tato obava je neopodstatněná a z logiky fungování trhu také nesmyslná. Naopak monstrózní stát, který nám pod hrozbou násilí sebere polovinu naší mzdy, je realita, proti které není obrany ani úniku. Stát je ten největší kapitalista, který řídí a omezuje životy nás všech. Jen někteří to ještě nepochopili.

pred valkou stat potreboval mnohem mene penez ale lide se dozivali kratsiho veku a matky musely sve nebohe deti vyhazovat z domu na ulici zebrat protoze nebyly schopne je uzivit

Má snad toto souvětí čtenáři sdělit, že lidé se dnes dožívají delšího věku a matky jsou schopné uživit své děti jen díky velkým daním? Uvědomte si, o kolik se prodloužil průměrný věk dožití při přechodu od socialismu k tržnímu kapitalismu v 90. letech, kdy se začaly dostávat léky všem - ne jen vyvoleným soudruhům.

Nevěřím v kapitalismus jako pan Topolánek, věřím v dobrovolně realizovaný socialismus jako Kristus.

A v tom je podstata celé diskuze. Socialismus musí být dobrovolný. Kristus také lidem nic nebral. Ani je k ničemu nenutil pod hrozbou násilí. Aby lidé měli prostředky na svůj dobrovolný socialismus, je třeba podporovat volnou směnu, která generuje prostředky, jež následně můžeme altruisticky rozdat. Omezení volné směny pouze omezuje prosperitu společnosti, a tedy omezuje prostředky, které má společnost jako celek možnost věnovat na charitu.

Proc se vy neodstehujete do USA nebo Iraku ( co je dle oficialani propaganty jiz demokraticka zeme, kde vladne kapitaliusmus ) ? :))

Nejsem to já, kdo si stěžuje, kdo kritizuje, kdo pomlouvá, kdo nadává. V USA ani v Iráku, také žádný kapitalismus "nevládne". Kapitalismus totiž ani vládnout nemůže. Na rozdíl od USA a Iráku, ale v Severní Koreji sládne skutečný komunismus. Tak kde udělali soudruzi chybu, že tam ještě nejste, když se vám v ČR tak nelíbí?

Ten anonymní včera z půlnoci to byla snůška žvástů klasického modrého soudruha, který nenávidí vše jiné než on a jeho banda rudomodrých zmetků. Je zbytečné na to reagovat.

Nejste vy voličem naší levice? Příspěvek by tomu odpovídal. :)

...ten strašný Paralen, je také jedním z jeho milovaných a používaných obratů.

Jenom za ten Paralen platila VZP dvě stě milionů korun ročně...

 
V 6/11/2008 3:29 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pojďme si ukázat na příkladu, jak "chrání" stát svými zásahy své občany. Tradičním prvkem ochrany občanů před zlými cizími kapitalisty jsou cla. Cla stát zavádí, aby znemožnil import levných výrobků ze zahraničí a zvyšoval tak uměle prodejní ceny u tuzemských výrobků. Státy evropské unie jsou tradičním výrobcem cukru. Státy Jižní Ameriky ale dokážou vyrobit cukr levněji. Aby evropští zemědělci nepřišli o možnost odbytu cukrové třtiny za vysoké ceny, zavedla Evropská unie clo na dovoz cukrové třtiny.

Jaký je reálný výsledek tohoto opatření?

1. Zemědělci z Jižní Ameriky přijdou o možnost exportovat cukr do Evropské unie a vyrovnat tak svou životní úroveň s pro ně bohatými Evropany.
2. Zemědělci v Evropské unii vyrábějí drahý cukr, třebaže by mohly pěstovat jiné potraviny a tím snižovat jejich cenu na trhu.
3. Občané Evropské unie mají drahý cukr (až trojnásobně) a přicházejí o možnost levných potravin.

Stejný princip můžeme pozorovat při státem garantovaných cenách výkupu řepky olejky, které v posledních měsících způsobují nedostatek základních obilovin na trhu a zvyšování ceny potravin.

 
V 6/11/2008 3:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A co se týče zdravotní reformy, citujme z materiálů Oborové zdravotní pojišťovny:


Všeobecně je známo, že zdravotnictví od poloviny 90. let běží jaksi samospádem. Na jedné straně medicína, jejíž vývoj za uplynulé dvě desetiletí zaznamenal raketový vývoj. Na druhé straně pacient. Na straně třetí pak zdravotní pojišťovna, u které je pacient pojištěn. V každém případě by tento zdánlivý trojúhelník měl být vyvážen. Ne vždy však tomu bývá. Medicína se rozvíjí, její ekonomické nároky stoupají, někteří pacienti nadužívají zdravotní péči, jsou zvyklí čerpat ji formou „All-inclusive“. Avšak co je nutné do trojúhelníku doplnit - vstupní finanční zdroje jsou de facto stále stejné, nároky ekonomické stále vyšší. Navíc v ČR stárne obyvatelstvo, což také zvyšuje náklady na zdravotnictví. Ale dost již rekapitulace. Nyní k realitě.

a) Podle vyjádření lékařů ubylo zbytečných tzv. pseudopacientů v čekárnách, občané více zvažují, zda si zajít k lékaři pro předpis na běžný lék, jakým je třeba Paralen nebo je pro ně výhodnější si jej raději zakoupit v lékárně přímo.

b) Zdravotní pojišťovna má více prostředků pro léčbu závažných onemocnění.

c) Někteří chronicky nemocní pacienti využijí limitu na poplatky a doplatky. Do limitu jsou započítávány poplatky u lékaře i doplatky za léky. Tento moment je velmi důležitý zejména z oho důvodu, že výdaje na účinné a nákladově efektivní léky stále rostou. A zatímco někteří pacienti v minulých letech vydávali významné částky za doplatky na léky bez možnosti úlevy, nyní zdravotní pojišťovna sleduje výdaje a v okamžiku, kdy dosáhnou hranice 5 000 Kč, pošle jim vždy po uplynulém čtvrtletí peníze nad limit zpátky. Celkově prozatím poklesly náklady na léky hrazené lékárnám asi o 15,9% - jedná se sice jen o prvotní poklad, který se ještě vyrovná, ale část úspor zůstane.

A poplatky? Lékaři potvrzují, že poplatky v ordinacích nevyvolávají žádné významnější potíže a plní svůj účel. Lékaři většinou vybrané peníze využívají k nákupu přístrojů a modernizaci ordinací. Také pozitivní zpráva pro pacienty. Toť realita dnešních dnů.

 
V 6/11/2008 4:02 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Podle statistik ministerstva bylo v roce 2006 umístěno do ústavní péče 1974 dětí, rok předtím to bylo 2109 dětí. Celkový počet dětí s nařízenou ústavní výchovou pak v roce 2006 dosáhl 8671, loni zatím neoficiálně 7414 dětí. Zatímco počet dětí v ústavech klesal, zvyšoval se mírně počet pěstounských rodin i dětí umístěných do náhradní rodinné péče.

loni, loni, loni, inkubacni doba trva dva roky a mozna i tri a co treba ctyry. na prikladech jednotlivcu vynaset lziva tvrzeni o celku to je presne styl ods.

 
V 6/11/2008 4:07 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Obilovin se sklidilo vice loni nez predloni. Za rust cen muzou spekulanti a ne statni pobidka.

 
V 6/11/2008 4:09 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Zdražování potravin, hlavně pečiva, se blíží ke konci. Největší světoví producenti obilí čekají v letošním roce rekordní úrodu. Velmi dobré výnosy by podle zemědělců měly být i v Česku, ceny přestanou růst.

oni prece vyrabeji drahy cukr a ne potraviny

 
V 6/11/2008 4:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Čeští zemědělci tak letos zvýšili rozlohu polí s ozimým obilím o 2,3 procenta, což ve srovnání s minulým rokem představuje navíc 22.000 hektarů.

vsude jen cukr

 
V 6/11/2008 4:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Podle analytiků však ceny pšenice v Evropě budou i nadále silně ovlivňovány pohyby na americkém trhu. Ty jsou v podstatě určovány vývojem objemu finančních investic do komodit; tyto investice přitom reagují na úplně jiné zprávy než odhady sklizní, uvádějí analytici. Americkými trhy komodit hýbou hlavně vnější faktory jako úvěrová krize, ceny ropy a další zprávy z ekonomiky.

cukr cukr cukr a nebo spekulace spekulace spekulace lidi kteri pro nemravny zisk nechavaji umirat jine hladem

 
V 6/11/2008 4:14 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Milý rudý posuve alias Nejedlý, samozřejmě, že tlak na zvyšování cen je obecně normální či přirozený. Ovšem s podminkami liberalni spolecnosti a volneho trhu je konformni pouze individualni tlak. Ten je v praxi nerealny. Cim mocnejsi kapitaliste, tim vic se spojuji do kartelovych dohod, ktere samozrejme nejsou verejne a pozname je casto pouze podle nestoudnych a nicim nelimitovanych pozadavku. Jediny, kdo muze zabranit koordinovanemu kartelovemu vysavani klientu a zakazniku, je bohuzel stat, ktery tak nenavidite. Ano, jedno je Scylla, druhe Charybda. Ale stat mi vetsinou nenapali cenu 100 korun za ctvrtku masla, jako mlecny kartel, ktery se navic bude vymlouvat, ze jde pry o prirozenou trzni cenu.

pane ODS: samozrejmě , ze je to Nejedlý. Taková nenávist ke státu a jakékoliv regulaci monopolů a kartelů se jinde jen tak nevidi. Zrejme je to placeny agitator. Ale je rozhodne prima mit agresivniho uhlavniho nazoroveho protivnika takto po ruce :-))

 
V 6/11/2008 4:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Presne tak, kartelovi spekulanti je to, oc tu v pripade prosazovani politiky ODS bezi a Nejedly je toho hlasnou troubou, misty lzivou, misty demagogickou a misty uplne idiotskou :-)

 
V 6/11/2008 4:20 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jenom za ten Paralen platila VZP dvě stě milionů korun ročně...

lez, tuto castku utratila za vice leku

 
V 6/11/2008 4:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejedly ma pravdu ohledne cel - protoze asi nema rad regionalni kartely. Ale sam je asi pro kartely globalni - univerzalisticke.

 
V 6/11/2008 4:24 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

o kolik se prodloužil průměrný věk dožití při přechodu od socialismu k tržnímu kapitalismu v 90. letech,

jestli se prodlouzil prumerny vek doziti tak to je jen diky dlouhodobe vysoke urovni zdravotnictvi, jen blbec si muze myslet ze kdyz se jeden rok objevi vice leku tak prumerny vek naroste, krivka rustu se nezrychlila

 
V 6/11/2008 4:28 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Chameleon Nejedly hlasa:
"Nikde na světě se nestalo, aby nějaký přirozený monopol někoho vykořisťoval. Tato obava je neopodstatněná a z logiky fungování trhu také nesmyslná."

ROFL :-)))))))))))))))))))))))))))

tady mame obhajobu a prekrucovani podstaty monopolismu v krystalicke podobe. Co ma proboha volny trh podle vas spolecneho s monopolem, vy blbe?

 
V 6/11/2008 4:31 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Přesně tak obchodníku: "Jedno je Scylla, druhe Charybda." A ať se to někomu líbí nebo ne, ideální by bylo proloupti středem.

Jinak s tím neNejedlým jsem přestřelil, prostě mi zněl jaksi víc ublíženě, tak jsem myslel, že to není on.

 
V 6/11/2008 4:36 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

paralen je krasna vec prestanou ho proplacet pojistovny podobne jako jine pripravky neboli prestane ho proplacet silny partner ktery mohl tlacit na cenu a pak najednou dokonaly trh vystreli s cenou nahoru. obcan vse spolkne a nemravny zisk naroste

 
V 6/11/2008 7:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Obchodníku, je-li tvoje přesvědčení, že se nemůžeš vykakat, aby ti v tom nezabránil kartel výrobců toalet, bez státního dohledu, tak si prosím ten stát nech pro sebe a nenuť ho ostatním, kteří se dokáží vykakat i bez toho tvého státu. OK?

Je smutné tu vidět, kolik lidí se umí vyjadřovat jen skrze osobní útoky a nadávky. Příčina je možná v komunikaci v rodině a ve škole, kde tito jedinci dospěli k poznání, že pravdu má ten, kdo nejvíce křičí. Pak není divu, že tito oběti volí strany, jejichž jediným programem je kritika ostatních stran. Čím více kritiky, tím lépe. Žádný vlastní program netřeba. Stejně tak, jak se tito lidé vyjadřují, tak i přijímají názory. Kdo více křičí, více útočí, více nadává, více kritizuje, ten má určitě pravdu. Pak není divu, že se z těchto lidí stávají voliči levice a faktická diskuze s nimi bohužel není možná.

Kdo chce hledat pravdu, pravdu hledá. Přemýšlí, uvažuje, studuje, zkoumá podané odkazy, zvažuje argumenty. Fanatik jen haleká, jak jsou všichni hloupí, protože on všechno ví. Pokora a úcta vednou k poznání. Ne nízké nadávky a osobní útoky.

 
V 6/11/2008 7:46 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ano faktická diskuze skrze čísla sklizní a dětí v ústavech. Nejedlý vy tuhle diskuzi jenom zatrollujete, plivete tu zcela neirelevantní kvanta textu, která možná tak slozuží k ujasnění si vašeho opravud skvělého názoru - ale od toho jsou deníky, ne internetové fóra. Když k tomu přičtu vaši neuvěřitelnou, takřka jehovistickou, vlezlost, ve výsledku se nikdy nedopočtu k ničemu jinému než k výsměchu, který vás tu bude vždy zaplavovat, protože jak se do lesa volá, tak se zlesa ozývá. Vy totiž postrádáte byť jen náznak sebereflexe (zkuste si to vyhledat ve slovníku cizích slov). A pointa? Nu, ta je asi stejná, jako ve vašem předešlém příspěvku.

Narozdíl od vás ale nebudu už demagog, který by tu vyřval, že většina voličů jakýsi pseudliberálních stran jsou idioti, znám několik lidí, kterých si vážím. Z pořvávání hesel jsem už (snad) vyrostl, částečně i díky vám. Takže asi děkuji.

 
V 6/11/2008 7:47 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Teda irelevantní - abyste nenegoval negaci atakdále .)

 
V 6/11/2008 8:14 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Wintře, své argumenty jsem doložil v odkazech, které jste si měl možnost přečíst. Pokud jste tak neučinil, je to jen vaše chyba.

Kde se ve vás bere ta neúcta k lidem s opačným názroem? Není divu, že vašimi politici jsou arogantní a ješitní hulváti jako je Rath, Paroubek a spol. Uvědomte si, prosím, že svou arogancí nikoho nepřesvědčíte o ničem jiném než o tom, že nemáte nic lepšího, čím byste mohl argumentovat. Vy možná přejímáte názory od toho, kdo nejvíc křičí, a také proto sám jen křičíte, že ostatní nemají pravdu, ale časem poznáte, že ti největší křiklouni jsou ostatním jen pro smích. Proto tu není možné vést diskuzi jinak než vzájemným napadáním a výsměchem.

 
V 6/11/2008 8:28 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ano, máte pravdu Nejedlý, jste všem tady pro smích .)

a nevím, proč dané politiky pořád spojujete se všemi lidmi. můj politik byl Dostál, můj politik je třeba i Falbr, Škromach, proč ne (schválně jsem uvedl jen ty z tolik nenáviděné soc. dem.).

 
V 6/11/2008 8:32 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jen faktická - počet odložených dětí roste od 90. let každým rokem s tím, jak rostou sociální dávky. Udávat jeden vyjímečný rok jako příklad opaku je ubohost.

Dětí vyrůstajících v ústavní péči každoročně přibývá. Ve srovnání s r. 1991 se zvýšil počet školských dětských domovů (pro děti od 3 do 18 let) o celou pětinu na současných 120 (!) a počet dětí vyrůstajících v zařízeních ministerstva školství vzrostl v témže období z 5 105 na 6 891 v r. 1998, t. j. víc než o třetinu (!).
- Zpravodaj Fondu ohrožených dětí

Přibývá nechtěných dětí, nejspíš kvůli porodnému

Takovéhle lidské tragédie způsobuje stát...

 
V 6/11/2008 8:36 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Dostál byl výborný politik. Dokázal skvěle odhadnout lidi:

"Kde je Paroubek, tam nejde o ideály, ale o moc."
- Pavel Dostál

Za pozornost také stojí:

"Denně jej (Jiřího) prosím, aby z politiky odešel."
- Petra Paroubková, neoficiální mluvčí jedné poloviny národa

 
V 6/11/2008 8:40 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nyní jeden kvíz. Kdo myslíte, že řekl následující větu?

"Zdá se, že jak na úrovni jednotlivých států, tak i v mezinárodních vztazích je volný trh nejúčinnějším nástrojem k využívání zdrojů a k nejlepšímu uspokojování potřeb."

Byl to Topolánek? Klaus? Předseda liberálního intitutu? Něbo nějaký modrý bolševik? Všechno vedle. Tak schválně, jestli autora tohoto citátu dohledáte na netu...

 
V 6/11/2008 8:49 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

No a?

 
V 6/11/2008 9:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Modro-Rudý posuve Nejedlý,

každy kromě tebe tady pochopil, že nejde o "vykakání", ale o to, jak bude člověk svobodný při realizaci svých ekonomických práv, zda bude mít svobodu volby na trhu či ne a jestli při nákladech 10 korun za nějakou věc bude muset zaplatit korun 20 nebo 200. Ta ekonomická i sociální svoboda není dána vnitřní svobodou člověka ale vnějšími podmínkami. Takže po dnešku je jasné, že jsi apologetem kartelových velkospekulantů, kteří tzv. volný trh pouze neuměle předstírají a ve skutečnosti jim o něj nejde, a už tě jinak ani oslovovat nebudu :-)

 
V 6/11/2008 9:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Kdo chce hledat pravdu, pravdu hledá. Přemýšlí, uvažuje, studuje, zkoumá podané odkazy, zvažuje argumenty. Fanatik jen haleká, jak jsou všichni hloupí, protože on všechno ví."

Problém je, že Nejedlý není moc v analýzách poctivý. Tam, kde lze vidět maximálně tak nějakou korelaci (dávky na děti versus počet nechtěných dětí), on již vidí zcela jasnou příčinnou souvislost, která se mu hodí do ideologického krámu. Takže pak bych si vyprosil to osočování druhých z fanatismu. A pokud se Nejedlému líbí "odvážná reformní" politika ODS, pak by bylo jistě zajímavé si poslechnout, jak se mu líbí vystupování hulváta Topolánka, lháře Julínka a slizkého Langera, Tluchoře, mj. Ale asi se mu to líbí :-)

 
V 6/11/2008 9:26 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Zdá se, že jak na úrovni jednotlivých států, tak i v mezinárodních vztazích je volný trh nejúčinnějším nástrojem k využívání zdrojů a k nejlepšímu uspokojování potřeb. Platí to samozřejmě jen pro potřeby, za něž lze "zaplatit" a jež tedy mají kupní sílu, a pro zdroje, které jsou "prodejné", a proto mohou dosáhnout přiměřené ceny." Papež nicméně dodal: "Existují však nesčetné lidské potřeby, které nelze pojímat tržně."

 
V 6/11/2008 9:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Aneb vidíte, jakse vytrhává z kontextu, protože najednou z toho máme větu "pokud bude zítra pršet, zmoknete" .)

 
V 6/11/2008 9:45 odp. , Blogger Tribun řekl...

Brilatně vystihl podstatu "tržního komsomolu" Sigil v této diskusi: "Nejsme schopni zjistit, co je nejlepší, ale zato přesně víme, že trh nám právě to nejlepší dává." Eschatologie Trhu v celé své nahotě, vyložená v jediné větě.

 
V 6/11/2008 9:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To anonym 6/11/2008 9:41 dop.
Ako chutí moc znám - Feuchtwanger patří k mým oblíbeným.

 
V 6/11/2008 10:05 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Winter - zneužití moci či jakýchkoliv ideálů je věc dost závažná, nedovedu si odpovědět jak vytvořit mechanismus, který by tomu zabránil (viz výše zmíněný Mňačko), vždyť JVS pošlapal všechny ideály roku 1917.
Otázka zneužití moci je ale obecný problém, netýká se pouze komunistů.
A ono vzývání neparlamentních stran - okamžitě budou pohlcené těmi, co jsou momentálně "u nich".

Uznávám, že dost věcí na které nemám odpověď.

 
V 6/11/2008 10:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To je fakt.

Nicméně, nevím, jestli to byl Kundera, kdo vtipně glosoval, že ho jeden přítel přesvědčil: kdyby se k vládě dostal Trocký, tak všechno skončí stejně, ne-li hůř. A kvality Trockého s tím nemají moc co dělat. Tyhle totalitní a vlastně všechny stávající sytémy vždycky uklouznou, přičemž ideály, to jsou jen taková vějička - konečně hezké ideály měla i sametovka, no ne?
Nakonec se vše odvíjí od toho, jak slušní lidi, jsou takřečeno úplně dole.

 
V 6/11/2008 11:01 odp. , Blogger Tribun řekl...

Brtníku, kdyby Stalin nejedl, nepil a nespal a pořád jenom řezal a řezal a řezal, tak by nezabil tolik lidí, kolik je mu dáváno za vinu. To nebyl Stalin, ale jeho horliví služebníci. Jenže ti by sloužili komukoliv a zabíjeli pro cokoliv - bylo to v nich a se Stalinem nebo s komunismem to nemělo nic společného. Nezáleží na Vůdci, ale na jeho následovnících, kteří jsa přesvědčeni o tom, že poslušnost z nich snímá odpovědnost, která zůstane jen na Vůdci, ztrácejí veškeré zábrany a nepříčetně se mstí za dobu, kdy se museli ovládat a přetvařovat. Ve vypjatých okamžicích dějin, jako jsou právě války a revoluce, totiž oslabují všechny korekční mechanismy, a na povrch vyplouvá nahromaděná frustrace, která když dosáhne kritického množství, tak exploduje. Je to podobné, jako s krysami - v Praze je jich teď plno. Ony zde sice žily vždy, ale jak nadržení developeři začali bagrovat ve velkém, a to včetně ploch zatím nedotčených, krysy se vyplašili a rozutekli se do města. To samé se stane, když někdo naruší uspořádání společnosti a její kulturní vzorce.

Co z toho plyne? Že ten mechanismus, po kterém voláte, není absolutní a všemocný a jsou situace, kdy přestává fungovat. Vlastně jediné, co můžeme dělat, je snažit se nějakým způsobem sanovat frustraci, aby její množství, uvolněné otřesy, nepřesáhlo kritickou mez. Ale právě v tom nyní žalostně selháváme a současný systém, namísto toho, aby frustraci sanoval, tak ji multiplikuje.

 
V 6/11/2008 11:05 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, to, ze ""Nejsme schopni zjistit, co je nejlepší, ale zato přesně víme, že trh nám právě to nejlepší dává."" je fakt presne. Tady vam ale da Nejedly nalejvarnu, ze trh je prave to, co pruzne reaguje na potreby lidi a tudiz kdyz si lidi prejou to nejlepsi, tak ze trh jim to da.
Samozrejme je to slovni zonglerstvi, protoze se tady dohromady smesujou kvantitativni a kvalitativni aspekty veci. Navic ovsem je Nejedly obhajcem monopolismu a kartelu, takze jemu opravdu o volny trh nejde.

 
V 6/11/2008 11:53 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

pánové, přesně kvůli takovýmto "diskuzím" už mě tu nebaví se moc bavit, nechápu, proč toho s prominutím kok.ta prostě nemažete a vůbec na něj reagujete...jste jak moucha, která 100x narazí do skla v okně a stejně po stoprvé naletí zas a diví se, jaktože tam to sklo je....

Jinak poslední dva články se mi opravdu hodně líbí, už to pomalu začíná vypadat na změnu stylu z referátů na komentáře a faktické články, jen tak dále

 
V 6/12/2008 5:04 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Blbecku, rikej si rudy posuv, dementni posuv nebo kretensky posuv. Pokud budes citovat clanky stary deset let a budes ignorovat fakt ze deti se rodej do deviti mesicu a soubezne s tim doslo k poklesu deti v ustavni peci, tak budes za totalniho kretena. Zvlast kdyz k jasne danejm faktum se pripocte tvy blaboly o maminkach co rodej a pak si nekam behaj pro podporu ale ditko maj v ustavu, tak jsi se ztrapnil tak dokonale, ze by ti nekdo mel vysvetlit, ze muze tvuj navrh bejt alternativou jen pro idioty. Sorry jen za predpokladu, ze mas z pravicaku udelat debily. To se ti dari naprosto dokonale. Jeste ale proste na amen prones nejakou cikrtovskou frazi a rekni ze te vsichni nechapeme ale ty jsi ded vseved :)

 
V 6/12/2008 5:35 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

"Tak nam zrusili letecke modelarstvi, pani Mullerova...

http://blisty.cz/2008/6/12/art41173.html

A kdozepak, nejaci zli levicovi komunisti nebo socani?

Ne, pani Mullerova, byla to ta nase "hodna a svobodomyslna" pravicova vlada, ktere pry jde o maximalni svobodu obcanu... "

Za chvili se bez povoleni pravicovych uradu a tucneho obolusu na vsechny strany snad uz ani skutecne nevysereme, jak tady povykuje ironicky Nejedly...

 
V 6/12/2008 6:55 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ted uz to chce fakt vyjit do ulic - ksindl Julinek chce pres prazdniny vykrast zdravotni pojistovny:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=607744

 
V 6/12/2008 8:06 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune - JVS si své nohsledy vybíral sám (Jagoda, Ježov...) - a navíc se podobné týpky kteří ochotně dělají špinavou práci na různé vůdce lepí také samy - jde tu o jakousi oboustrannou přitažlivost.
Nejde mi tu o JVS, ale o mechanismus který to umožňuje - odpověď bych hledal v psychologii, sociální psychologii a vůbec v podstatě člověka. Jde o to jak tomu zabránit do budoucna.

K Jůlínkovi jsou kompletní materiály tady:
http://blisty.cz/
tedy na blistech z 12.6.2008 - jde o první článek se spoustou odkazů.

 
V 6/12/2008 8:17 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To Winter - s tím Trockým bych souhlasil, sice zachránil revoluci, ale také za cenu teroru (bez ohledu, že bílý teror byl taky a byl ještě horší), co by bylo pokud by porazil Stalina se dá skutečně jenom dohadovat, dějiny neznají žádné "kdyby".
Jde ale ještě o něco jiného - o rehabilitaci myšlenky lidské sounáležitosti, solidarity s důstojnosti. Jde o myšlenku proti které se klacek Stalina nejvíc používá!

 
V 6/12/2008 12:22 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

http://ekonom.ihned.cz/c4-10005650-22860310-40B000_d-rebicku

 
V 6/12/2008 12:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

V roce 2007 bylo zvysene porodne a klesl pocet deti v ustavech, letos se snizilo porodne a pocet deti v ustavech asi vzrusta.

http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=309408

Zejména sociálně slabé rodiny například starost o dalšího potomka už finančně nezvládají

 
V 6/12/2008 5:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pokud vám nadnárodní korporace uzavírající obchodní kartely znemožňují svobodný život, tak uzavřete své vlastní dobrovolné kartely klientů a začněte si diktovat podmínky na trhu sami. Myslíte snad, že nějaký stát vás před nějakým obchodním kartelem ochrání? Jak naivní! Vždyť je to právě stát, kvůli komu tu máme monopolní ČEZ, větrníky za dotované výkupní ceny, dříve Český Telekom, apod. Jak by vás mohl stát před obchodními karteli ochránit, když stát sám domlouvá s obchodními kartely kontrakty očividně nevýhodné. Nákup vlaků Pendolino, Grippenů od BAE systems nebo dálničního systému od Kapsch jsou snad jednoznačné důkazy.
Vždyť stát není nic jiného než korporace politických stran, které si pod hrozbou násilí rozdělují mezi své kamarády přes polovinu vaší mzdy.
Ta otázka má i svou druhou stránku – kdo ochrání podnikatele, aby se jejich zaměstnanci nesdružovali do odborů a nezačali si diktovat obchodní podmínky? Nikdo. A pokud je kartelová dohoda zaměstnanců správná, pak ani kartelová dohoda zaměstnanců či prodejců nemůže být špatná.

každy kromě tebe tady pochopil, že nejde o "vykakání", ale o to, jak bude člověk svobodný při realizaci svých ekonomických práv

Ty máš nějaká ekonomická práva? Jak jsi je získal? Kdo ti je garantuje? Kdo a jakým prostředkem je vymáhá? Ale především - co to prosím vůbec je? Google vrací 0 výsledků, takže jsem zvědavý, s čím se vytasíš.
Stále také zůstává nezodpovězena má otázka, proč se mám nedobrovolně podílet na ochraně nějakých tvých smyšlených práv, když o ně sám nestojím? Proč se tu každý odpovědi na tuto otázku tak vehementně vyhýbá, jako kdyby nikdy nepadla? Prostě neznám odpověď, tak dělám, jako že jsem otázku nečetl? Dost ubohé. Nemyslíš?

zda bude mít svobodu volby na trhu či ne

Svobodu na trhu mají zaručit nějaké státní zásahy? To je velmi odvážné tvrzení…

a jestli při nákladech 10 korun za nějakou věc bude muset zaplatit korun 20 nebo 200.

A není snad na trhu, aby rozhodl o výsledné ceně? Jak může stát zasahovat do cen? Jakmile cenu uměle sníží, stane se zboží nedostakovým, vytvoří se černý trh a omezí se množství prodejců, protože se jim přestane vyplácet dané zboží prodávat. Tohle zřejmě není správná cesta, jak snížit výslednou cenu. Já bych také chtěl tu tvoji „ekonomickou svobodu“ a jezdit ve Ferrari a vím, že výrobní náklady na jedno Ferrari jsou maximálně 100 000 Kč, ale je mi na rozdíl od tebe jasné, že není možné chtít, aby Ferrari prodávala své vozy s minimálním ziskem. Pokud chce Ferrari prodávat své vozy za miliony, je to jen jeho věc a nikdo mu do toho nemá co kecat.

Ta ekonomická i sociální svoboda není dána vnitřní svobodou člověka ale vnějšími podmínkami.

Jistě. Aby byl člověk maximálně sociálně svobodný, potřebuje k tomu největší trh s minimem regulací, který mu přinese největší zisk. Stát zisk nevyrábí. Stát jen přerozděluje. A navíc velmi neefektivně.

Takže po dnešku je jasné, že jsi apologetem kartelových velkospekulantů, kteří tzv. volný trh pouze neuměle předstírají a ve skutečnosti jim o něj nejde, a už tě jinak ani oslovovat nebudu :-)

Na tomto místě by bylo vhodné si uvědomit, že kartelové dohody jsou jedním z atributů volného trhu. Pokud si pod pojmem „volný trh“ představuješ něco jiného, než co toto sousloví znamená, měl by sis doplnit skutečný význam tohoto sousloví.

Tam, kde lze vidět maximálně tak nějakou korelaci

Stačí si přečíst odkazy, které jsem linkoval a sám by ses dočetl o matkách, které děti ihned po porodu odloží a hned se ptají po porodném. Dnes i samotní politici přiznávají, že se dnes rodí děti jen pro přídavky pro matky. Takže není důvodu se domnívat, že zmíněná korelace není podpořena uvedenou souvislostí.

A pokud se Nejedlému líbí "odvážná reformní" politika ODS, pak by bylo jistě zajímavé si poslechnout, jak se mu líbí vystupování hulváta Topolánka

Protože mi není lhostejný osud této země a souhlasím s názory ekonomů, že reformy tato země nezbytně potřebuje, tak to znemaná, že souhlasím s hulvátstvím Topolánka? Je mi líto, ale v tom žádnou souvislost nevidím.

"Zdá se, že jak na úrovni jednotlivých států, tak i v mezinárodních vztazích je volný trh nejúčinnějším nástrojem k využívání zdrojů a k nejlepšímu uspokojování potřeb. Platí to samozřejmě jen pro potřeby, za něž lze "zaplatit" a jež tedy mají kupní sílu, a pro zdroje, které jsou "prodejné", a proto mohou dosáhnout přiměřené ceny." Papež nicméně dodal: "Existují však nesčetné lidské potřeby, které nelze pojímat tržně."

Pochopitelně. Třeba víru nebo lásku nelze pojímat tržně, protože za ně nelze zaplatit. O tom ale diskuze není. Diskuze je o tom, zda je volný trh „nejúčinnějším nástrojem k využívání zdrojů a k nejlepšímu uspokojování potřeb”.

Aneb vidíte, jakse vytrhává z kontextu, protože najednou z toho máme větu "pokud bude zítra pršet, zmoknete"

Jak je vidět, nevytrhává :).

Navic ovsem je Nejedly obhajcem monopolismu a kartelu, takze jemu opravdu o volny trh nejde.

Tady sis mě asi s někým spletl, protože já jsem nikdy monopolismus ani kartely nikdy neobhajoval ani nezatracoval. Mé názory jsou irelevantní, proto je nesděluji. Já pouze popisuji skutečnost.

Blbecku, rikej si rudy posuv, dementni posuv nebo kretensky posuv.

Podle úrovně tvého příspěvku bych tě šacoval na levicového voliče. Že se nepletu?

 
V 6/12/2008 5:59 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ne blbecku, kazdymu kdo ma jinej nazor rikam soudruhu, nazory jinych lidi automaticky oznacuji za zvasty a jsem velmi slusneuj volic pravice a miluju svobodny trh, reformy a velkou odss.

 
V 6/12/2008 6:05 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Volím ODS, protože jí věřím, že to s náma myslí dobře. Její představitelé, jako je pan Tlustý, Langer, Nečas nebo Říman jsou velice zkušení politici, kteří tu jsou již od počátku 90. let. Nevím, kdo tehdy nechal rozkrást naší zemi v polovině 90. let, ale určitě to nebyl můj nynější milovaný prezident Václav Klaus a jeho ODS. Mé jazykové schopnosti jsou velmi bohaté, úplně nejčastěji a nejraději ze všeho používám výrazy KSČSSD, Pablbek, Bradavice, Prase, atd. Myslím si, že socani potřebují pořádně dostat přes držku, protože si to zaslouží. Říkali to přece v televizi NOVA, že důvěryhodný a otřískaný policajt pan Kubice má na to důkazy. Jen tak mimochodem - Nova a Prima jsou mé nejoblíbenější televizní kanály, zejména Reality Show Big Brother, Vyvolení, nebo Bar, to je žúžo, to jsou pořady, které fakt můžu! Bodejť by ne, tento televizní žánr k nám přece přišel z mnou milovanou stranou tolik obdivovaných Spojených států Amerických, no ne? Že suprman Kubice má opravdu důkazy, to psali také v Mladé Frontě a v Lidových novinách, v našem nezávyslém tisku, jehož zpravodajstvý je vždy oběktyvní a pravdivé. Vždyť k největším krytykům sociální demokracie a toho jejího hnusného vůdce Pablbka patří přece také pan redaktor Karel Steigerwald, který by nikdy v životě nenapsal vůbec nic do komunystyckého tisku před rokem 1989 a už vůbec by se nikdy v životě nesnížil k tomu, aby podepsal něco jako byla komunistická Anticharta. Kromě Steigerwaldovy Mladé fronty a Lidových novin pak čtu velmi rád také Blesk a SuperSpy. Nejčastěji mně můžete potkat na internetových diskuzích, zejména pak na portálech idnes.cz nebo aktualne.cz., anebo také na demonstracích za odstoupení toho hnusného odporného Pablbka. Ony slavné demonstrace, na nichž skutečná účast vůbec, ale opravdu vůbec nezaostala za původními očekáváními, byly organizovány tak charizmatickými a oduševnělými osobami jako Vláďa Hučín (ten by nikdy, ale opravdu nikdy nebyl schopen střílet do lidí ze vzduchovky) a Jenda Šináglů, který by vážně vůbec nikdy nebyl schopen agresivně pokřikovat po účastnících řádně nahlášeného prvomájového shromáždění převážně důchodců s berlemi, protože se vždy dokáže tváří v tvář postavit sobě rovným. Jen tak mimochodem – Jenda Šináglů proti tomu hnusnému Pablbkovi zinicioval dokonce i petici, pod níž můj podpis samozřejmě také chybět nemůže, to ani v nejmenším. Co o sobě říci na závěr? No prostě - myslím si o sobě, že sem vzdělaný, že mám navrh, že sem prostě víc než ty přihlouplý voliči ČSSD. S pozdravem – „smrt Moravě“ se s vámi pro tuto chvíli loučím. Ale nebojte se, nemusíme se loučit na dlouho, na anonymních internetových diskuzích (zejména na portálu idnes.cz) se s vámi budu potkávat dále, mé poznávací znamení je zejména sprostá mluva a nenávist vůči sockám a Pablbkovi. Váš milovaný typický volič ODS.

 
V 6/12/2008 6:08 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Zkusme se podívat na chvíli do historie a zamyslet se - občané kterých států jsou svobodnější? Ti se státy, které minimálně zasahují do fungování trhu (Hong Kong, Singapur, Jižní Korea) nebo občané silných států, jako je Severní Korea, Indie, Kuba, Bělorusko nebo Vietnam, které silně zasahují do trhu "v zájmu občanů"?

Kdo myslíte, že stojí za největšími hrůzami lidstva - za všemi válkami? Ano, skutečně to jsou státy vedené těmi vašemi opěvovanými politiky, pro něž nejste nic jiného než otroci sloužící k naplnění jejich osobních mocenských potřeb.

Dokonce i Rockefeller ještě těsně před válkou se jí snažil zabránit všemi možnými prostředky. Ale marně.

Dokud budou existovat štědré sociální dávky, budou i matky rodící pro peníze a budou i války. To je fakt známý již přes 100 let. Jen někteří dosud všechny souvislosti ještě nepochopili.

 
V 6/12/2008 6:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Je smutné pozorovat, kolik lidí má potřebu vyjádřit svou vlastní prostoduchost zesměšňováním ostatních.

 
V 6/12/2008 6:11 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Typicke pravicove zvasty rudomodreho soudruha, ktery si mysli ze svet je cernobily a pokud nekdo nesouhlasi s nelidskou a amoralni tvari divokeho kapitalismu tak automaticky musi byt milovnik severni koreje. Vetsina lidi je ale normalnich a vi ze svet neni cernobily, volici odss jako rudy posuv ale jsou jen prebarveni komunisti, ktery potrebujou jednoduchy recepty na zivot.

 
V 6/12/2008 6:11 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Rudej posuve proc jsi urazel?

 
V 6/12/2008 7:01 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Rudý posuve: ... jenomže my nejsme v Hong Kongu ani ve Vietnamu. Sice máme některé podobné problémy, ale také i ty, které jsou velmi specifické. Jestli jde o válku tak tu v současnosti vede jedině kapitál a kapitalismus, ale projevuje se jinak než jadernými zbraněmi. Co nejvíce ukořistit a co nejvíce vydělat na úkor druhých... zlikvidovat fungující a konkurenčně schopné podniky pod příslibem kooperace, spolupráce... po fůzi obsadit trh svým zbožím pod značkou firem, které k tomu našemu trhu odjakživa patřily... Mohl bych jmenovat desítky a stovky podniků, které nepřežily díky hlouposti "našich" a vlastně i Vámi opěvovaných politiků. Je smutné, že jeden z těch Vašich politiků stále zamořuje Čechy a občas si udělá vycházku z Hradu... mezi nuzný lid... ano nejčestnější mezi čestnými. Raději bych s odstupem času volil demokratizovanou KSČ než totální výprodej hodnot, které byly součástí soběstačnosti státu. Myslím, že by s tím souhlasili i ti všichni lidé, kteří ztratili jediný stavební kámen pro spokojený život - práci. Směle bych řekl, že Ti Vaši opěvovaní politici lidem tu práci ukradli nebo k tomu privatizacema, které nebyly nijak z právního hlediska podložené, postavili dobré základy. Tato země nepotřebuje reformy, ale moudré politiky, kteří nemyslí na to jak by rychle vydělali na nové Ferrari, ale na to, aby se občanům v tomto státě spokojeně žilo... ale Ti mají zatím k té spokojenosti velmi daleko. Možná ODS časem dojede na to na co nepodařilo dojet ani KSČ... :)

 
V 6/12/2008 8:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Cim vice nekontrolovaneho kapitalismu tim vice deti odlozenych do ustavu, vyhananych na ulici a umirajicich hladem.

 
V 6/12/2008 8:11 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

doufam ale ze ceska republika si vezme priklad ze Singapuru a zvetsi podporu pro rodiny s detmi. taky muze podobne jako singapur zabranit vstupu soukromych investoru do ruznych strategickych odvetvi. to je spravna cesta, budme singapurem

 
V 6/12/2008 8:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

http://www.novinky.cz/clanek/138891-kurzy-svadeni-maji-zvysit-porodnost-v-singapuru.html

Kurzy svádění mají zvýšit porodnost v Singapuru
:)

za prvni a druhe dite 3 000 dolaru za 3 a 4 6 000 dolaru. Na koruny je to 33 tisic a 66 tisic.

 
V 6/12/2008 8:21 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ano, pokud se Nejedlemu libi v Singapuru, jsem pro, tam je rozumna vlada. Je tam pry mj. mestska hromadna doprava zadarmo :-).

"kartelové dohody jsou jedním z atributů volného trhu"

no tak to tezko. Kartely narusuji volnou konkurenci a soutezivost a omezuji ekonomickou svobodu jak vyrobcu tak spotrebitelu a jdou proti optimalizaci nakladu i cen. Protoze predevsim hrube narusuji prirozene rovne podminky na trhu. Takze dik za obhajobu kartelu, Nejedly. Cili mame o tobe jasno.

 
V 6/12/2008 8:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejedly jako obvykle nevi, o cem mluvi, jen nas tady chce zase utahat hromadami copypastovanych blabolu a linku.

 
V 6/12/2008 8:26 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jasne, valky jsou proto, ze zensky rodej deti. Nejedlemu zrejme strasi v makovici.

A ty teze o vztahu podnikani a statu si opet zrekapitulujeme za 10-20 let, az statne regulovana Cina ekonomicky porazi tzv. "svobodne" USA. Dolar uz stejne ted miri do vecnych lovist. Uz totiz prestava byt kryt ropou.

 
V 6/12/2008 8:57 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"souhlasím s názory ekonomů, že reformy tato země nezbytně potřebuje"

jenže naši současní ekonomové jsou pouhé prodejné děvky, čimž tyto příslušnice nejstaršího řemesla ještě urážím.

"Jakmile cenu uměle sníží, stane se zboží nedostakovým, vytvoří se černý trh a omezí se množství prodejců,"

Díky za učebnicové plky.
A co když kartel cenu výrobku naopak uměle zvýší, aby vyvolal umělý nedostatek, i když předtím byla cena v rovnováze mezi nabídkou a poptávkou?

V normální konkurenční ekonomice ve STABILNÍCH podmínkách existuje tzv. standardní a přirozená míra zisku či zhodnocení kapitálu. Pokud je v některém odvětví míra vyšší, nalije se tam kapitál a míra zisku se sníží na standardní úroveň et vice versa, když je někde míra nižší, kapitál odejde a míra se tam zvýší. Ten, kdo prodává dlouhodobe Ferrari s výrobními náklady 100.000 za dva miliony, odporuje zakonum termodynamiky ci volneho trhu. Protoze jiny zacne prodavat Ferrari levneji a spekulant neproda nic. A upozornuji vas, Nejedly, ze vami opevovane kartelove dohody jsou v rozumnych statech protizakonne! Resp. v tech statech, ktere chteji udrzet ekonomiku co nejliberalnejsi, tj. otevrenou maximu podnikajicich subjektu. Kartel zavadi nerovnopravnost mezi vyrobci a podnikateli, protekcionismus a regulaci ve vlastni rezii a uz z tohoto duvodu je v protikladu k volnemu trhu! . Nejedly je agitatorem za kartelove-mafiansky kapitalismus.

 
V 6/12/2008 9:08 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jeden kartel je u nás extra viditelný... zpracování a distribuce mléka (mléčných výrobků). Zcela jistě do něj patří Madeta, která předpovídala na sklonku minulého roku cenový růst másla až za hranici 70 kč - jen kvůli tomu, že mají asijské trhy vysokou poptávku... po "intervenci" nebo pozitivním lobbingu zmlkli....

 
V 6/12/2008 9:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

statni zasah do cen nevytvari automaticky cerny trh je to jen klasicka polopravda. cerny trh vznika pouze pokud stat si sve narizeni neni schopen ohlidat. priklad je treba omezeni roamingu. vznikl snad nejaky cerny trh telefonovani do zahranici ? samozrejme ze ne a dokazuje to nepravdivost ruznych univerzalnich poucek ktere jsou pravdive pouze na papire se skutecnym zivotem moc spolecnyho nemaj

 
V 6/12/2008 11:19 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Kartel muze byt nekdy mocnejsi nez stat, coz Nejedly nepriznava. Proto taky ODS tlaci na to, aby byl stat co nejslabsi, aby nemohl kartelum do niceho mluvit.

 
V 6/13/2008 1:49 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Vzhledem k posledním událostem mám otázku: Může občanská iniciativa (voliči) podat návrh na pozastavení činnosti politické strany? ODS zcela evidentně jedná proti svým stanovám na jejichž základě má povolenou činnost... pamatuje na takovou pojistku náš právní řád? Bylo by velmi vhodné najít způsob jak ODS vyřadit ze hry... z politické soutěže... pochopitelně demokratickými prostředky nikoliv organizovanými demonstracemi, generálními stávkami...

 
V 6/13/2008 2:06 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

PS: Jako strana s pozastavenou činností by se nemohla ona ani její členové ůčastnit voleb a teoreticky by dál ani nemohla vládnout. Otázka jak by v této situaci jednal prezident... jestli by respektoval výsledky voleb a pověřil předsedu druhé strany (ČSSD) nebo by byla narychlo založená nová nástupnická strana místo ODS a nedemokraticky by pověřil jejího předsedu - ačkoliv by strana "neprošla testem voleb"... Co si myslíte, že by bylo reálnější v této modelové situaci?

 
V 6/13/2008 2:49 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Co nejvíce ukořistit a co nejvíce vydělat na úkor druhých...

Zde by bylo vhodné připomenout, že „vydělat na úkor druhých“ je stokrát omílaný a stokrát vyvrácený mýtus komunistické propagandy. Na volném trhu není možné vydělávat na úkor druhých, protože každý zisk je výsledkem dobrovolné směny. Tedy čím více člověk vydělá, tím větší potřeby společnosti uspokojil. Pokud majitel bytu zvedne nájem, protože si myslí, že najde nájemníka ochotného platit vyšší nájem, jedná se stále o dobrovolnou směnu. Jakmile OPEC omezí těžbu ropy, aby s rostoucí cenou ropy maximalizoval zisk svých členů, jedná se opět o dobrovolný obchod. Ropu nikdo k životu nepotřebuje.
Jakmile však stát zasáhne do trhu a začne zvýhodňovat jednu skupinu obyvatel na nájemném na úkor ostatních nebo jakmile začne dotovat jednoho umělce na úkor druhých nebo když garantuje monopolní postavení ČEZu na úkor ostatních firem nebo očistí IPB od rizikových úvěrů a prodá ji ČSOB za jednu korunu, pak se skutečně jedná o vydělávání na úkor druhých, protože příjemci státních dotací a garancí vydělávají na tom, k čemu jsou ostatní nedobrovolně přinuceni státem.

zlikvidovat fungující a konkurenčně schopné podniky pod příslibem kooperace, spolupráce...

Zlikvidovat fungující a konkurenčně schopné podniky pod příslibem kooperace a spolupráce můžete bez porušení zákona jen poskytováním kvalitnějších a levnějších výrobků a služeb. Pokud zákazníci touží po nových značkách na úkor těch dosavadních, pak není žádný důvod ty současné uměle zvýhodňovat. Nové značky by nikdy nedokázali odsunout z trhu ty stávající, kdyby si lepšími službami a výrobky nezískali nové klienty na úkor současných značek. Zákazník ví nejlépe, co je pro něj dobré. K tomu žádný stát nepotřebuje.

Mohl bych jmenovat desítky a stovky podniků, které nepřežily díky hlouposti "našich" a vlastně i Vámi opěvovaných politiků.

Velmi správně. Ani stát, ani žádný politik nemá žádný nástroj, jak ochránit nějakou značku. Stát tedy selhává i v úloze, kterou po něj požadujete.

Cim vice nekontrolovaneho kapitalismu tim vice deti odlozenych do ustavu, vyhananych na ulici a umirajicich hladem.

Ve světě to bohužel funguje právě naopak.

Takze dik za obhajobu kartelu

Kartely jsem nikdy neobhajoval. To zřejmě pouze vidíš něco, co bys chtěl vidět, ale co neexistuje.

Kartely narusuji volnou konkurenci a soutezivost a omezuji ekonomickou svobodu jak vyrobcu tak spotrebitelu a jdou proti optimalizaci nakladu i cen.

Tento tradiční mýtus byl již vyvrácen před více než 100 lety. Jsou to právě státy, které svými cly, patentovými zákony a udělenými výjimkami monopoly vytvářejí. Vždyť stát sám má jediný monopol na spravedlnost, policii, soudy, zákony, měnovou politiku, sociální politiku, kulturní politiku…
Stát je ten největší monopol, který zpohodlněl, protože není ohrožen konkurencí, který nás pod hrozbou násilí obírá o polovinu naší mzdy a nutí nás každodenně používat své služby, třebaže o ně jen málokdo stojí. Tedy pokud chcete bojovat proti monopolům, musíte zákonitě v prvé řadě bojovat proti státu.
V dnešní společnosti může docházet k situacím, kdy je jeden výrobce natolik úspěšný, že obsadí velkou část nějakého trhu. Jeho produkt je tak žádaný, že si jej všichni kupují. Jakmile však zpohodlní a pokusí se svého postavení zneužívat, začne své postavení ztrácet (viz Microsoft, IBM, Xerox…). Právě dynamika fungování trhů zajišťuje optimální rozdělení vzácných statků bez zásahu státu. Stát, který trestá úspěšného výrobce, trestá i většinu svých občanů. To se děje i tehdy, pokud stát uměle garantuje monopolní postavení na trhu jedné firmě. Smutným příkladem jsou České dráhy, Česká pošta, ČEZ apod. Jediný monopol, který může ne trhu přežít dlouhodobě, je monopol vynucený státem.

Literatura o problematice monopolů:
Rothbard, Murray: Man Economy and State, Ludwig von Mises Institute, 1994
Rothbard, Murray: Power and Market, Institute for Humane Studies, 1970
Folsom, burton W.: Entrepreneurs vs. the State, A new look at the rise of big business in America, 1840-1920,Young Americas Foundation, 1987
Armentano, Dominick T.:Antitrust and Monopoly: Anatomy of a Policy Failure, Wiley, 1982

Dále:
F. Bastiat (1850):Petice výrobců svíček

„Jakmile jednou připustíte, že jednotlivec je pouhým prostředkem sloužícím cílům vyššího celku nazývaného společnost nebo národ, vyplyne z toho nutně většina rysů totalitních režimů, které nás děsí.“
- F.A.Hayek

„Je příznačné, že znárodnění průmyslu bylo všude provázeno znárodněním myšlení.“
- E.H.Carr

„... člověk je svobodný, nemusí-li poslouchat žádnou osobu, nýbrž pouze zákon.“
- Immanuel Kant

„Ze státu dělalo vždycky peklo na zemi to, že se člověk pokoušel udělat si z něho nebe.“
- F. Hölderlin

„Socialisté věří dvěma věcem, které jsou absolutně odlišné a dokonce snad i rozporné: svobodě a organizaci.“
- Elie Halevy

„Státník, který by se chtěl pokusit určovat soukromníkům způsob, jak by měli zaměstnávat svůj kapitál, by na sebe vložil nejen břemeno nejméně hodné pozornosti, nýbrž osoboval by si pravomoc, kterou není možno bezpečně svěřit žádné radě nebo senátu a která nebude nikde tak nebezpečná jako v rukou člověka, který je dost pošetilý a opovážlivý, aby si namlouval, že je schopen ji vykonávat.“
- Adam Smith

„Nedávné studie ze sociologie práva znovu potvrdily, že základní princip formálního práva, který říká, že každý případ musí být souzen podle obecných racionálních pravidel, jež mají co nejméně výjimek a jsou založena na logických vývodech, obstojí pouze v liberálně konkurenční fázi kapitalismu.“
- K. Mannheim

 
V 6/13/2008 2:50 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A ty teze o vztahu podnikani a statu si opet zrekapitulujeme za 10-20 let, az statne regulovana Cina ekonomicky porazi tzv. "svobodne" USA.

Právě podnikání je v Číně regulováno minimálně. To stojí za současným ekonomickým rozmachem číny.

jenže naši současní ekonomové jsou pouhé prodejné děvky, čimž tyto příslušnice nejstaršího řemesla ještě urážím.

Odmítání vědy, empirických studií a logických souvislostí je základním příznakem fanatismu.

A co když kartel cenu výrobku naopak uměle zvýší, aby vyvolal umělý nedostatek, i když předtím byla cena v rovnováze mezi nabídkou a poptávkou?

Co pak? Zavoláme státu, aby donutila pod hrozbou násilí podnikatele zase snížit cenu? Když třeba ČEZ diktuje nehorázné ceny elektřiny, přestože nám ČSSD slibovala, že když z veřejných rozpočtů dostavíme Temelín, tak budeme mít levnou elektřinu? V tom nám stát pomůže? Nebo nám pomáhá stát snižovat třeba cenu potravin tím, že svou celní politikou znemožní dovoz levných potravin ze zahraničí? Nebo snad máme díky státu levný benzín? Nebo snad máme levný software (GNU/GPL) díky státu? Uvědom si, že stát nemá žádné prostředky, jak zabránit kartelové dohodě. Ano, může odsoudit jednoho operátora, protože cenově znevýhodňuje druhého, ale ten, kdo tuto pokutu zaplatí, bude v důsledku zase jen zákazník.
Tedy pokud chce Ferrari uměle zvýšit nedostatek svých vozů na trhu, protože se domnívá, že mu to přinese největší dlouhodobý zisk, pak nemá nikdo důvod ani oprávnění jakkoliv do tohoto rozhodnutí Ferrari zasahovat.

Ten, kdo prodává dlouhodobe Ferrari s výrobními náklady 100.000 za dva miliony, odporuje zakonum termodynamiky ci volneho trhu.

Opět doporučuji zjistit si definici volného trhu, aby bylo zřejmé, že volný trh znamená trh bez zásahů státu. Tedy i Ferrari za dva miliony je v souladu s principy volného trhu. Žádné zákony prodejem svých vozů za dva miliony automobilka Ferrari neporušuje. A už vůbec ne ty termodynamické.

Protoze jiny zacne prodavat Ferrari levneji a spekulant neproda nic.

Vozy Ferrari může prodávat jen automobilka Ferrari.

A upozornuji vas, Nejedly, ze vami opevovane kartelove dohody jsou v rozumnych statech protizakonne! Resp. v tech statech, ktere chteji udrzet ekonomiku co nejliberalnejsi, tj. otevrenou maximu podnikajicich subjektu.

1. Kartelové dohody jsem nikdy neopěvoval.
2. Vím, že jsou v mnoha státech protizákonné.
3. Liberální ekonomiku nelze přirovnávat k ekonomice „otevřené maximu podnikatelských subjektů“

Kartel zavadi nerovnopravnost mezi vyrobci a podnikateli, protekcionismus a regulaci ve vlastni rezii a uz z tohoto duvodu je v protikladu k volnemu trhu!

To samé platí pro odbory a dvojnásob to platí pro stát. Nabídky kartelu ale nikdy nemusíme využít a donutit tak přirozenými mechanismy kartel k tržnímu chování. Stát ale nijak regulovat nejde. Jeho monopolní postavení zasahuje násilím do našich svobod, ať se nám to líbí nebo ne.

Kartel muze byt nekdy mocnejsi nez stat, coz Nejedly nepriznava.

Již z principu nemůže. Kartel může pouze nabídnout služby nebo výrobky. Kdo nechce této nabídky využít, nemusí. Kartelové dohody tedy žádné naše svobody neomezují (to není obhajoba kartelů, ale konstatování skutečnosti). Nikdo nepotřebuje k životu služby zmíněného kartelu telefonních operátorů. A dokonce kdo chce telefonovat levně, tak ani nemusí služeb telekomunikačního kartelu využít – vždy existuje substitut – v tomto případě například Skype.
Násilí, páchanému státem, ale nijak neutečete. Stát tu bude vždy a stále stejně bude mrhat prostředky, o které vás před tím násilím obral.
Pokud považujeme boj proti kartelům za oprávněný, musíme si položit otázku, jak se mohou zaměstnavatelé bránit proti kartelu zaměstnanců – odborům, kteří zneužívají svého monopolního postavení a diktují svému zaměstnavateli jiné než tržní podmínky. Každá strana má dvě mince. Jen někteří si to odmítají přiznat.

 
V 6/13/2008 2:50 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

…zcela evidentně jedná proti svým stanovám na jejichž základě má povolenou činnost... pamatuje na takovou pojistku náš právní řád?

Je třeba si položit otázku, co se stranou, která odmítá platit finanční závazky, ke kterým se dobrovolně zavázala. Co se stranou, která odmítá plnit nález ústavního soudu o protiprávnosti regulace nájemného? Co se stranou, která darovala své domovské ČSOB znárodněnou IPB očištěnou o rizikové úvěry za 1 Kč? Co se stranou, o které je známo, že ve veřejných zakázkách vybírala 30% vratného? Co se stranou, jejíž předseda nedokáže vysvětlit svůj majetek a vymýšlí si bohaté strýčky Viky? Co se stranou, jejíž předseda jezdí do Bamberku nabízet za úplatu vlivné funkce? Co se stranou, jejíž ministři končí ve vězení za tunelování firem? Co se stranou, která odpouští svým kamarádům milionové částky na daních, jejíž náměstkové si beztrestně říkají o „pět českých na stole“, která neplní své politické sliby? Co se stranou, jejíž ministři nám všem způsobily miliardové škody (např. Diag Human), nebo jejíž členové jsou trestáni za to, že si dovolí kritizovat otevřenou podporu korupčníkům z kakaové aféry premiérem? Co se stranou, jejíž ministři (Zgarba, Fencl) prodávají za pakatel pozemky miliardové hodnoty svým přátelům? Co se stranou, jejímž jediným programem je kritika ostatních stran, jak si sami na svém posledním usnesení odsouhlasili?

Takovou stranu si zvolíme do parlamentu…

 
V 6/13/2008 2:53 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pointa na závěr:

Pánové, kdo myslíte, že vám umožnil vaši svobodu nadávat na internetu na ty zlé kapitalisty uzavírající kartelové dohody financováním infrastruktury internetu bez možnosti návratu investic? Byla to ta zlá korporace zlých kapitalistů nebo stát?

 
V 6/13/2008 3:53 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Co se stranou, která obchází nález Ústavního soudu... no jo, ale co teprve s Vládou, která obešla a přechytračila nález Ústavního soudu viz. nedávná nemocenská, že?

 
V 6/13/2008 4:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

vzdyt to zase skonci stejne ackoliv byla znovu jasne prokazana nesmyslnost a nelidskost primitivniho kapitalismu bez regulace tak nejedly se po nakopirovani jeste nekolika nesmyslnych textu pochvali jak to vsem natrel a jak vsichni jsou hlupaci.

 
V 6/13/2008 4:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

skype je pry alternativou k mobilnim hovorum do zahranici ? to muze napsat jen blbec kterej furt sedi doma a o normalnim zivote nema ani poneti. uz vidim jak lide chodi po ulici se zapnutymi laptopy cely den aby mohli prijimat hovory.

 
V 6/13/2008 5:27 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"„vydělat na úkor druhých“ je stokrát omílaný a stokrát vyvrácený mýtus komunistické propagandy."

ty kriple Nejedly, o tom se doctes i v kazde matematicke teorii her, kdyz se porovnaji zisky jednotlivych stran. Bud mas hru s celkovym nulovym nebo nenulovym vysledkem. Ve hre s nulovym vysledkem jde vydelek VZDY na ukor druhe strany. A to je objektivni fakt.

 
V 6/13/2008 5:28 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Skype existuje i pro PDA s Windows mobile s Wifi.

 
V 6/13/2008 5:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Nabídky kartelu ale nikdy nemusíme využít"

pokud neni alternativa, tak musime. A kartely se snazi zejmena o to, aby zadna alternativa k nemu nebyla.
V Nejedleho svete, kde je nelidska ziskova megakorporace mocnejsi nez zakon a humanita, bych nechtel zit.

 
V 6/13/2008 5:37 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Pánové, kdo myslíte, že vám umožnil vaši svobodu nadávat na internetu na ty zlé kapitalisty uzavírající kartelové dohody financováním infrastruktury internetu bez možnosti návratu investic?"

Zakaznici, mily Nejedly. Pred 10-15 lety byl Internet velmi drahy, takze se to financovalo z toho. Cili investice do IT se kapitalistum bohate vratily. Ale vznik WWW umoznil Tim Berners Lee, ty kopyto :-)))

 
V 6/13/2008 5:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A zacatky Internetu financovala US vlada, univerzity a armada (DARPA). Zjistete si Nejedly neco o zcela neliberalnim Arpanetu. Nejedly, vy jste idiot, ktery nezna zakladni fakta.

 
V 6/13/2008 5:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

skype muze byt i na jinych platformach ale pripojeni se stejnym pokrytim jako na mobilu ziskam pouze od ruznych telecomu cili by mne to pri jedne ceste po nekolika zemich vyslo jeste mnohonasobne draz nez roaming

 
V 6/13/2008 5:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Odbory jakozto kartel zamestnancu jsou pouhou a tudiz opravnenou odpovedi na kartel zamestnavatelu a kapitalistu a jimi podplacenych pravniku a uredniku.

 
V 6/13/2008 5:44 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

odbory hlavne nejsou kartel staci se podivat na definici kartelu

 
V 6/13/2008 5:46 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jeste si pamatujeme, jak kamenne telekomy nedavno blokovaly sluzby typu Voice over IP a ruzne "xcally" . to je krasny priklad, jak kartel brani alternativam a konkurenci.

 
V 6/13/2008 5:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Presne tak, odbory nejsou pravy kartel, protoze neprodavaji vysledne zbozi. A lidska prace neni pouhym zbozim jako kazde jine.

 
V 6/13/2008 5:52 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Stat ma dohlizet na regulernost ekonomicke souteze, mily Nejedly. Chapu, ze tebe jakozto ochrance kartelu s neomezenou moci to rozciluje k nepricetnosti. To ovsem neni etatismus, ale vlada zakona, kterou v ODS tak nesnasite :-)). Jen zlodej programove nerespektuje zakony lidske spolecnosti.

 
V 6/13/2008 5:55 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Liberální ekonomiku nelze přirovnávat k ekonomice „otevřené maximu podnikatelských subjektů“"

kdo mysli logicky, vidi, ze je to jedno a totez. Uzavrena ekonomika degeneruje a stagnuje a smeruje minimalne k tem kartelum.

 
V 6/13/2008 6:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Uz se tesim, az bude pravice kvicet po pristich volbach, pokud je nezfalsuje...

 
V 6/13/2008 7:33 odp. , Blogger Tribun řekl...

Obávám se, že tak snadné to nebude, fudzijane. Stát a jeho represivní aparát zde nejsou od toho, aby chránily občany před zneužitím moci (tedy vlastně sami před sebou), ale aby zajišťovaly privilegia mocných. Pokud snad by nespokojenost občanů rostla až tak, že by se tato privilegia ocitla v ohrožení, potom je možné, že by došlo k výměně herců i režisérů a této "hře na demokracii", ale producenta nikdo nevymění. Jedině snad pod enormním tlakem, ale pak musíte počítat s tím, že při tom divadlo může lehnout popelem.

Každý zákon je pouze tak pevný, jako lidé, kteří jej prosazují. A jak ukazuje kauza Čunek, stejně jako záležitost nemocenské, poplatků ve zdravotnictví či nejnověji chování ministra zahraničí, který zcela ignoruje parlament a komunikuje s ním prostřednictvím agentury Reuters (sic!), naše zákony jsou velmi pevné.

Takže. fudzijane, vaše otázka: „Může občanská iniciativa (voliči) podat návrh na pozastavení činnosti politické strany?“ je poněkud naivní. Návrh samozřejmě může podat kdokoliv (například nepřímo přes trestní oznámení), ale není zde nikdo, kdo by o něm rozhodl a rozhodnutí vymohl. Uvědomte si, fudzijane, že případě takového návrhu by ODS rozhodovala sama o sobě. A jak by takové rozhodování dopadlo není těžké si představit.

Jediná reálná možnost, která mne napadá, jsou volby – pokud v nich ODS ztratí pozice, jsou jenom dvě možnosti: a) vzdá se poklidnou cestou moci (pravděpodobné pouze v tom případě, že na ni napojené podnikatelské skupiny budou mít pozitivně zjištěno, že nástup ČSSD [jiná reálná alternativa momentálně neexistuje] je neohrozí), nebo b) se moci nevzdá, ale v tom případě ztratí legitimitu a občané budou moci sáhnout i po nástrojích aktivního odporu. Pokud tedy budou chtít, nelze vyloučit, že se zase nechají zblbnout nějakou pohádkou o hrozbě komunismu (která i kdyby existovala, není ani tak hrozbou pro ně, jako pro ty, kteří jím straší).

Shrnuto: je potřeba vyvinout tlak na nositele skutečné moci tak, aby tito raději vyměnili loutky, než aby riskovali otevřenou konfrontaci. A k tomu vůbec nejsou potřeba soudy, zákony, úřady, k tomu stačí dát najevo své mínění a přesvědčit okolí, že to myslíme vážně.

 
V 6/13/2008 8:31 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

vzdyt to zase skonci stejne ackoliv byla znovu jasne prokazana nesmyslnost a nelidskost primitivniho kapitalismu bez regulace

Skutečně? Pak je obrovská škoda, že si toho ještě nikdo nevšiml. Snad ještě větší škoda je, že tu všichni věří tomu, jak je kapitalismus nelidský a jak to již bylo „jasně“ prokázáno, ale nikdo neví kdy, kdo a kde nelidskost kapitalismu prokázal.

Důkazy, proč nemůže levicová politika dlouhodobě fungovat, se přitom učí v prvním ročníku na VŠE...

skype je pry alternativou k mobilnim hovorum do zahranici ? to muze napsat jen blbec kterej furt sedi doma a o normalnim zivote nema ani poneti.

Tohle zase může napsat jen člověk neinformovaný, který neví, že ke Skype žádného notebooka nepotřebuje. :)

ty kriple...

Proč lidé tak rádi ukazují nedostatek a ubohost vlastních argumentů? Cožpak si neuvědomují, že všechny nadávky slouží jen ke cti těch, které měly zničit?

Ve hre s nulovym vysledkem jde vydelek VZDY na ukor druhe strany. A to je objektivni fakt.

To já pochopitelně nerozporuji. Nicméně je třeba si uvědomit, že kapitalismus není hra s nulovým výsledkem. Každý člověk svou prací vytváří hodnoty, které díky směně přispívají k růstu bohatství celé společnosti. Dále lze předpokládat, že ke směně přistoupí obě strany jen tehdy, pokud bude pro obě strany výhodná. Tedy výsledek bude vždy kladný pro všechny.

Ukažme si to na příkladu.
Pekař peče housky, kovář vyrábí kladiva. Pekař vyrobí více housek, než sám sní, kovář vyrobí více kladiv, než sám potřebuje. Domluví se tedy na vzájemné směně, smění si navzájem zboží, kterého mají nadbytek, uspokojí oba dva navzájem své potřeby a životní úroveň obou dvou vzroste.
Tedy volná směna vede k růstu životní úrovně všech zúčastněných. Čím více směny, tím větší zisk pro všechny.

Jakmile však začne volnou směnu někdo regulovat, začínají problémy. Lidé ztrácejí odbyt pro své výrobky, jsou nuceni platit za něco, co nepotřebují, jedni jsou na trhu uměle zvýhodňováni před druhými a tak skutečně začne docházet k zisku jednoho na úkor druhého. To celé ale vychází z násilné podstaty státu, který rozhoduje o osudech ostatní proti jejich vůli. Na svobodném trhu může jednotlivec pouze získat.

pokud neni alternativa, tak musime. A kartely se snazi zejmena o to, aby zadna alternativa k nemu nebyla.

A kdy prosím není alternativa? Kdy je člověk nucen využít nabídky nějakého obchodního kartelu? Zajímavé, jak jsou všichni skálopevně přesvědčeni, že za všechno zlo na světě mohou zlé korporace zlých kartelů, ale nikdo není schopen jmenovat jediný kartel, který by jakkoliv omezoval jeho práva. A to ani nemluvím o tom, že žádný stát nemá nástroje na rozbíjení kartelů. Ani nemluvím o tom, že právě stát je největším tvůrcem monopolního postavení firem, jako je ČEZ, kterého služby musíme použít jen kvůli státu, který nás má před monopoly chránit. A to ani nemluvím o tom, že stát je ten největší kartel politických stran, které pod hrozbou násilí zasahují do svobod všech svých občanů...

V Nejedleho svete, kde je nelidska ziskova megakorporace mocnejsi nez zakon a humanita, bych nechtel zit.

Žádná „megakorporace“ není silnější než zákon. Zákon je navíc produktem „gigakorporace“ jménem stát. V porovnávání moci „megakorporací“ a humanity nevidím logiku.

Zakaznici, mily Nejedly. Pred 10-15 lety byl Internet velmi drahy, takze se to financovalo z toho.

Omyl. Převážná část zisku z vašich poplatků za internet zůstane poskytovateli poslední míle. A ti, jak známo, nestaví podoceánské tunely na optické kabely. Ty financují ze svých zisků ony zlé korporace zlých kapitalistů.

A zacatky Internetu financovala US vlada, univerzity a armada (DARPA).

A kdo podle vás financuje pokládání nejnákladnější infrastrukturu internetu – podmořské optické kabely – dnes? Státy? Omyl!

Odbory jakozto kartel zamestnancu jsou pouhou a tudiz opravnenou odpovedi na kartel zamestnavatelu a kapitalistu a jimi podplacenych pravniku a uredniku.

Pokud schvalujeme odbory jako kartel zaměstnanců, musíme stejným dílem schvalovat i kartel zaměstnanců.

Jeste si pamatujeme, jak kamenne telekomy nedavno blokovaly sluzby typu Voice over IP a ruzne "xcally" . to je krasny priklad, jak kartel brani alternativam a konkurenci.

Trefa do černého. A kdo může za monopolní postavení telekomů? Trh? Omyl! Jsou to právě státy, kvůli kterým byl v celé Evropě způsobeno zpoždění v zavádění nových telekomunikačních technologií, protože právě státy nedovolily ostatním firmám přijít na trh s lepším než stávajícím řešením.

Presne tak, odbory nejsou pravy kartel, protoze neprodavaji vysledne zbozi.

Princip fungování odborů je identický s principem fungování obchodních kartelů. Jedná se tedy o dvě pojmenování stejného principu.

Stat ma dohlizet na regulernost ekonomicke souteze, mily Nejedly.

A to jsi proboha zjistil jak? A co to vůbec je ta regulérnost ekonomické soutěže? K tomu se váže jeden vtip:
Potkají se tři podnikatelé ve vězení a ptají se jeden druhého, za co byli odsouzeni.

První podnikatel: "Já tu jsem pro to, že jsem prodával své výrobky, které byly tak kvalitní, že si je všichni lidé kupovali, za ceny, které byly vyšší než ceny výrobků mých konkurentů. Byl jsem obviněn ze zneužívání dominantního postavení na trhu a odsouzen."

"A co ty?", ptají se ostatní druhého podnikatele.

Druhý podnikatel: "Také vyrábím výrobky, které lidé rádi kupují. Jsem nejlepší v oboru, a tak si mohu dovolit prodávat výrobky levněji než moji konkurenti. Ale právě nízké ceny v porovnání s konkurencí se nelíbily úředníkům, kteří dohlížejí na tzv. hospodářskou soutěž. Obvinili mne z cenového podbízení a byl jsem za prodej mých výrobků za nízké ceny odsouzen."

Třetí podnikatel: "Pánové, věděl jsem o těchto úskalích, která na podnikatele čekají. A protože jsem nechtěl dopadnout tak jako vy dva, rozhodl jsem se, že nebudu prodávat za vyšší ceny než mají moji konkurenti, ani za ceny nižší, ale že zvolím zlatou střední cestu. Stanovoval jsem tedy stejné ceny, jaké měla konkurence. Ale ani toto mé počínání se úředníkům nelíbilo, byl jsem obviněn z cenové koluze a odsouzen."

Uz se tesim, az bude pravice kvicet po pristich volbach, pokud je nezfalsuje...

Zatím kvičí celou dobu jen Paroubek, protože svou prohru nedokázal snést. Je to zajímavé, že člověk, který v životě žádné volby nevyhrál (a jak horokoval, že již nikdy nedopustí, aby byl Václav Klaus opět prezidentem a přitom to byli právě jeho poslanci, kdo Klausovi do prezidentského křesla pomohli), se ještě nenaučil brát prohru jako chlap.

To kvičení socialistů je nedůstojné:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=608001&tro5261_1_0

 
V 6/13/2008 8:44 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Stát a jeho represivní aparát zde nejsou od toho, aby chránily občany před zneužitím moci (tedy vlastně sami před sebou), ale aby zajišťovaly privilegia mocných.

Já nevěřím vlastním očím! Tribune, vy jste snad prohlédl! Tohle vám nikdo neuvěří, že jste psal sám! Co to vyvádíte! Stát je pro zdejší diskutující maminkou i tatínkem, kterého potřebují k životu. Bez státu by tito lidé nebyli schopni života! Vždyť tito lidé by nevěděli, že si nemohou dovolit vilu v centru Prahy, kdyby stát nereguloval její nájemné a oni by zkrachovali. Nevěděli by, jaká kultura se jim má líbit, kdyby stát nedotoval tu „správnou“. Prostě by se o sebe nedokázali postarat a podlehli by hned následující den strašlivé moci zlých korporací, před kterými je dnes chrání stát…

A vy jim teď tuhle představu zbortíte. Jak k tomu ti lidé přijdou?

Shrnuto: je potřeba vyvinout tlak na nositele skutečné moci tak, aby tito raději vyměnili loutky, než aby riskovali otevřenou konfrontaci. A k tomu vůbec nejsou potřeba soudy, zákony, úřady, k tomu stačí dát najevo své mínění a přesvědčit okolí, že to myslíme vážně.

Přesně tak. Dokud se budou u moci střídat jen ODS a ČSSD, tak se nic nezmění. Obě strany už dávno zjistily, že své ovečky dokážou před mocí zákona ochránit. Je třeba nový vítr do poslanecké sněmovny – nové strany, noví lidé – nejlépe z konců kandidátek. Kdo si myslí, že mezi ODS a ČSSD je nějaký rozdíl, ten musí být úplně slepý. Všem jde jen o koryta. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Hašek nyní podal jednoznačný důkaz, že o koryta jde ČSSD více než o zákony rušící poplatky u lékaře. A to již nelze nijak oddiskutovat.

 
V 6/13/2008 10:01 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

nesmyslnost divokeho kapitalismu a nutnost statnich zasahu pro rozvoj spolecnosti uci v druhem, tretim, ctvrtem a patem rocniku VSE, az nekdy ziska aspon maturitu a pak se mozna dostane na tu svoji vysnenou VSE tak to zjisti. do te doby bude opakovat jen to co mu jedna pani povidala co pry uci nekde v prvnim rocniku

 
V 6/13/2008 10:06 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

nejedly copak potrebujes k tomu abys mohl pouzit skype se stejnym pokrytim jako mobilni sit ? pripojeni k internetu, ktere si koupis od ruznych telecomu. ted si spocitej na kolik te vyjde ta tvoje radoby alternativa pri jedne ceste do zahranici kde projedes nekolik zemi. a pak priznej ze jsi blbec

 
V 6/13/2008 10:44 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Dobře Tribune a mohl by být jedním z producentů hry na demokracii ČEZ? Něco mi tam nesedí... pak bych ještě dosadil spolek kolem Bakaly (jeho role v případě plánovaného vzniku politické strany v čele se Švejnarem - z uniklých materiálů - byla evidentní a bylo zřejmé, že si chtěl udržet svůj vliv i v nově připravované hře)... do trojice se mi zdá patří i Čepro, která mimo jiné spravuje státní hmotné rezervy.

 
V 6/13/2008 10:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

bude nekdy nejedly schopen pochopit ze se tady lidi nebavi o tom jestli jen stat nebo jen trh ale jaka mira statu a trhu ? zvladne to nekdy jeho komunisticky mozek ktery uznava jen rudou a modrou a o jinych barvach neslysel ?

 
V 6/13/2008 11:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Pokud schvalujeme odbory jako kartel zaměstnanců, musíme stejným dílem schvalovat i kartel zaměstnanců."

LOL. Ale ti druzi zamestanci maji asi byt zamestnavatele, ze? :-)
Jablka a hrusky, Nejedly. Odbory haji zajmy zamestnancu tykajici se pracovnich podminek a kartel zamestnavatelu je zameren proti ZAKAZNIKUM, tj. proti treti strane. Jak ta k tomu prijde?

 
V 6/14/2008 1:34 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Jéé placený fanatik Nejedlý sem pořád chodí? :D To je legrace, je milé si to po něm přečíst a konečně pochopit, co je ta politika, kterou v současné době prezentuje naše vláda, zač. Nejedlokrtek mi otevřel oči. Nikdy nevolit ODS a pravicovou stranu. Díky!

 
V 6/14/2008 6:00 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejen "jaka mira statu a trhu", ale i co presne a jak ma delat trh a co presne a jak ma delat stat. Nejedly by zrejme uplne zrusil stat z jedineho duvodu - aby mohl zavest bezvladi, anarchii a nicim neregulovane nevolnictvi. Zajimave, rudi i modri bolsevici chteji to same - zcela demontovat stat . Podobnost ciste nahodna? :-)) Vsak taky stat a spolecnost pod vladou komunistu i ODS prestava fungovat a ocita se ve stavu ochrnuti... Stat mozna neni hezka instituce, ale jistym zpusobem muze dobre slouzit jak chudym, tak i bohatym - hlavne jako mediator sporu. Nejedly, bezte do USA a reknete jim, ze maji okamzite demontovat stat, ti budu urcite z podobne predstavy uplne vedle, hlavne v nejakem Buranove na Stredozapade, kde stat=policajt z bouchackou a rychlym autem :-). Myslim, ze by tam Nejedleho zavreli jako nebezpecneho komunistickeho rozvracece :-)))) nebo do blazince.

 
V 6/14/2008 6:01 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

ODS = tchor v kurniku.

 
V 6/14/2008 6:06 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

"Převážná část zisku z vašich poplatků za internet zůstane poskytovateli poslední míle."

vsak taky tzv. posledni mile je nejnakladnejsi, protoze je sumarne mnohem delsi nez paterni mezikontinentalni kabel. A firmy pokladajici paterni kabely si to nekde nechaji zaplatit, nemejte Nejedly obavy, ze by na tom tratili.

 
V 6/14/2008 6:07 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

"Jsou to právě státy, kvůli kterým byl v celé Evropě způsobeno zpoždění v zavádění nových telekomunikačních technologií"

ano, presneji receno staty, ovladane kartely a monopoly.

 
V 6/14/2008 6:10 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

"Žádná „megakorporace“ není silnější než zákon"

to je omyl. Byly doby v historii nejen USA, kdy si megakorporace zakony primo vynucovaly, byly jim psany na miru. A co takova Vychodoindicka obchodni spolecnost? to byla zcela zretelna nadstatni sila.

 
V 6/14/2008 6:16 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

"kapitalismus není hra s nulovým výsledkem"

jak ktery. Za vlady ODS to k tomu pomalu ale jiste miri, protoze ODS neumi hledat nove zdroje v ramci ekonomicke produkce, ale soustreduje se jen na prerozdelovani jiz existujiciho kolace ve prospech nejbohatsich - to je ta hra s diferencialnim nulovym vysledkem. Inflace stoupa, sili restrikce, vlada zavadi dalsi a dalsi pripitomele poplatky, ktere nejsou nic jineho nez nove dane, produkce klesa, kolac se nezvetsuje. Opet zazijeme Deja vu, kdy lide odmitnou vladu ODS kvuli nejakym katastrofalnim ekonomickym balickum a batohum a Nejedly se bude divit. Prijde urednicka vlada a budou predcasne volby.

 
V 6/14/2008 6:21 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejedleho "stat" by pro obcany nedelal vubec nic a pritom by z nich zdimal maximalni dane ruznymi skrytymi formami.

 
V 6/14/2008 6:41 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Na zdejších debatách s Nejedlým je zajímavé to, že zatímco velká část přítomných žije na Zemi a je si toho vědoma (ať už se jim to zamlouvá víc nebo míň), Nejedlý je přesvědčen, že žije na Marsu. A ještě bizarnější na tom je to, že aktivně sní o tom, jak z něj udělá Venuši.

K regulacim: ne všechny regulace fungují stejně. To je dogma a pitomost. Regulace napr. slusne funguji v oblastech kde neni prirozena konkurence.
Prikladem muze byt trh s leky v USA a Kanade, kde maji farmaceuticke firmy vesmes monopolni postaveni u novych leku. Kanada ceny reguluje a USA ne. V dusledku si spousta Americanu nechava posilat ty same leky z Kanady, kde za ne zaplati vyrazne mene a v Kanade stejne neni leku nedostatek, i kdyz je cena regulovana. Duvodem, proc to nedelaji vsichni, je, ze je to nelegalni a US ICE muze zasilku zabavit.
Takze bych rad vedel, cim je regulace cen leku v Kanade skodliva?

 
V 6/14/2008 1:40 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Jsou to právě státy, kvůli kterým byl v celé Evropě způsobeno zpoždění v zavádění nových telekomunikačních technologií"

co to je za nesmysl, v cele evrope nic zpusobeno nebylo. nektere staty evropy vedly v zavadeni telekomunikacnich technologii nektere byly pozadu. prave spojene staty s velmi svobodnym telekomunikacnim trhem byly v nekterych oborech telekomunikaci pozadu protoze podnikatele nove sluzby nechteli nabizet a stat je nijak nepodporoval. nejedly zvani z hladu ale mel by byt rad za to ze jen diky statu vznikl internet diky kteremu muze psat ty sve nesmysly. kdybychom cekali na podnikatele az ho vymysli tak se nikdy nedockame.

 
V 6/14/2008 2:40 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

regulace cen leku v kanade je skodliva protoze snizuje zisky velkych firem a to je hrich za ktery by se melo jit ke zdi

 
V 6/14/2008 5:21 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Vite jak se pozna "skutecny, echtovni pravicak"?

Podle nej neni nejvice komunistu v Cine, na Kube a v Severni Koreji, ale v New Yorku a v Hollywoodu :-))))

 
V 6/14/2008 6:02 odp. , Blogger Tribun řekl...

Nenechte se mýlit, rudý posuve, problémy, o kterých jsem se zmiňoval, nelze řešit odstraněním státu. Jejich příčinou totiž není stát příliš silný, ale naopak stát příliš slabý, který se dostal zcela do područí nadnárodních korporací, kterým slouží pouze jako servisní organizace.

Stát sice má zajišťovat privilegia vlastníků, ale v žádném případě tak nemůže činit hrubou silou jako pouhý represivní aparát kapitálu. Represemi lze sanovat pouze izolované a nepříliš intenzivní rebelie, v žádném případě však masivní vzpoury, do kterých se zapojí bezmála všechen lid. Důvod je jednoduchý: ovládaných je řádově více, než ovládajících. Masivní a koordinované vzpouře není žádná moc schopna dlouhodobě účinně čelit.

Jediným řešením je přimět ovládané, aby se ovládat nechali. A právě zde je klíčová role státu – jeho úkolem je korigovat chování vládnoucí vrstvy (vlastníci, korporace) tak, aby ovládaní nepociťovali potřebu vzpoury a rekonstrukce celého systému. K tomu stačí v zásadě velmi málo – aby stát alespoň v minimální míře sanoval externality. Nástroje, které k tomu stát má, jsou v podstatě dva - regulace a redistribuce (bohatství). Pokud stát na tyto nástroje rezignuje (nebo se o ně nechá připravit), potom přestává plnit svoji funkci a je zralý na rekonstrukci.

Náš problém je v tom, že kapitál dospěl do stádia, ve kterém je přesvědčen o tom, že může stát odstranit, protože sanovat externality již není třeba, respektive že je toho schopen sám prostřednictvím svých vlastních prostředků, manipulace, korupce a příbuzných technik.

Moje odpověď fudzijanovi tedy v žádném případě neznamenala odmítnutí státu jako takového, ale odmítnutí takové formy státu, která se dnes celosvětově prosazuje, a v druhém plánu potom volání po reformulaci státu, jeho účelu, cílů, a metod. Stát není účelem sám o sobě, stát je pouhý nástroj. Náš nástroj se poněkud opotřeboval. Řešením je ten starý opravit, nebo pořídit nový, ale v žádném případě není řešením nástroj zahodit a pokoušet se tu samou práci udělat holýma rukama.

fudzijane, nevím, jestli právě ČEZ (a o Bakalovi už nevím zhola nic), ale máte pravdu, je to ten směr, kterým jsem mířil. I když ČEZ jako v podstatě státní podnik… to už by bylo naprosté zapouzdření systému. Asi bych hledal ještě dále/výše, u finančních korporací, a to ještě ne u všech, ale jen u těch, které mají právo primárního úvěru (tvoří „nove“ peníze které nejsou kryté ničím jiným, než dluhem, tedy ničím, co by reálně existovalo či bylo kdy vytvořeno).

Ještě doplním k tomu, co jsem vám psal výše: v podstatě jsem to myslel tak, že je třeba se co nejvíce odpoutat od státu, který přestal plnit svoji hlavní funkci (viz první část této odpovědi), nespoléhat na něj (nejlépe v ničem), a to do doby, než bude jeho funkce znovu obnovena; což se nestane samo od sebe, o to se musíme zasadit. Zatím mi není zcela jasné jak, ale v hrubých rysem by to mohlo vypadat třeba tak, že stávající stát budeme trpět (co je císařovo, císaři) a v něm a z něj se pokusíme vybudovat stát nový (co je boží, bohu). Je to až trapně jednoduché, stačí se domluvit. Jediný problém – musíme se domluvit všichni. A zde se to komplikuje, protože pověstné babylonské zmatení jazyků není nic jiného, než profylaxe právě takových snah.

 
V 6/14/2008 7:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, souhlasím.

Plně souhlasím i s tím, že je třeba učinit něco pro lepší fungování státu. Napíšu Vám na mail. Stará schránka je odstavená :(

 
V 6/15/2008 2:40 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

http://www.respekt.cz/clanek.php?fIDCLANKU=161&fIDROCNIKU=1997

 
V 6/16/2008 2:02 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

http://www.louc.cz/
dobré čtení

 
V 6/16/2008 3:20 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

cez je monopol ? ja od nej elektrinu nemam takze asi monopolem nebude

 
V 6/17/2008 7:18 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

"ja od nej elektrinu nemam takze asi monopolem nebude"

A kolik procent lidi si muze vybrat jako ty?
Odkud mas elektrinu?

 
V 6/17/2008 3:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

no zrovna myho dodavatele pouziva nejakych 800 tisic zakazniku. dalsi velka firma ktera neni cezem zasobi 1 a pul milionu domacnosti. lidem se zda ze cez je monopolem pritom jeho podil na trhu je uz o min nez polovina a to na nazvani ho monopolem nestaci.

 
V 6/17/2008 5:21 odp. , Blogger Tribun řekl...

Anonyme, neplete si náhodou producenta s distributorem? Zjistit totiž výrobce elektřiny je, pokud vím, nemožné. Abyste nedopadl jako ti Rakušané, kteří si kupovali a montovali do zásuvek krabičky, kreré nepropustily žádnou elektřinu vyrobenou v Temelíně. Že jim to bylo na nic snad netřeba zdůrazňovat.

 
V 6/17/2008 5:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

nepletu, ani ve vyrobe nema monopol, tam ma o neco silnejsi pozici nez u distribuce ale monopolem neni. mne jeho elektrina nevadi jen rikam ze neni monopolem. je silnym hracem ale treba eon ktery ovlada tretinu ceska je jeste silnejsi, teda jeste je slabe slovo, jeho hodnota je vice nez trojnasobna.

 
V 6/17/2008 6:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

predstavme si ze by tu cez nebyl. dosahnout to jde dvema zpusoby rozmlatit ho na kousky nebo ho prodat. druhy pripad je jasnym presunem silneho hrace k jeste silnejsimu ktery by mel na nej penize. prvni pripad by ale skoncil stejne protoze male spolecnosti nemaji dostatek penez na velmi drahou vystavbu novych zdroju takze by se musely spojit s nekym silnejsim pokud by nebyly rovnou nekym silnejsim koupeny jako velmi levna zalezitost v lukrativnim odvetvi a jsme zase tam kde jsme byli. oba pripady by ale mely jeste jeden velmi rychly dopad a to bleskove zdrazovani protoze novi majitele by samozrejme chteli ziskat co nejrychlej penize vlozene do nakupu.

 
V 6/17/2008 9:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tak jsem se podíval na web louč - proboha neotravujte podobnýma zvrhlostma, obzvláště mne pobavilo kladné hodnocení nové zpravodajské TV z1 - podle reklam je ze stejné stáje jako HBO, zpravodajství je otřesné - hlásná trouba ODS.

Vůbec sem začínají strkat odkazy, které nejsou ničím jiným než reklamou a nemají žádnou souvislost s touhle stránkou. fuj! Musíme to přetrpět, negativem ale je, že relevantní odkaz zanikne v šumu.

 
V 6/17/2008 9:52 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ještě k tomu státu - ten je zapotřebí upravit k obrazu svému, totéž platí o EU - ne jí odmítat, ale upravit tak, aby byla k užitku.

 
V 6/18/2008 8:45 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

ja taky odebiram elektrinu od PRE - prazske energetiky. Ale to neznamena, ze majoritnim vyrobcem u nas neni CEZ... je to jasny prirozeny monopol a tudiz by mel byt prisne regulovan.

 
V 6/18/2008 8:46 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Web Louč Milana Šmída opravdu není nic moc....další pravicový rádobyvševěd a štěbetálek.

 
V 6/18/2008 9:12 dop. , Blogger Tribun řekl...

"Ještě k tomu státu - ten je zapotřebí upravit k obrazu svému, totéž platí o EU - ne jí odmítat, ale upravit tak, aby byla k užitku." - víceméně tvrdím i já, a opakovaně. Takže už jsme dva, Brtníku, to je dobře, moc dobře. Jeden člověk se může mýlit, ale že by dva udělali tu samou chybu? Ale ono nás určitě bude víc, jen o sobě nevíme. Uvidíme, třeba se něco pohne. Svět se mění, cítím to ve větru.

 
V 6/19/2008 1:00 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, stežejní otázka, jež dosud nebyla zodpovězena, zůsrává stejná:

Proč se musím proti své vůli účastnit té vaší představy spravedlivého státu? Tedy jinými slovy - z jakého důvodu potřebujete pro ochranu jakých svých práv zbavit mě mé svobody a obrat mě o polovinu mého výdělku?

 
V 6/19/2008 7:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Proč se musím proti své vůli účastnit té vaší představy spravedlivého státu? Tedy jinými slovy - z jakého důvodu potřebujete pro ochranu jakých svých práv zbavit mě mé svobody a obrat mě o polovinu mého výdělku?

demagogicky blabol cloveka co asi je sam na svete. a je jedna zakladni zasada, s demagogickymi blaboly diskutovat nelze.

 
V 6/19/2008 8:35 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejedlým krtkům lze doporučit pouze jejich vlastní slova:

"Když se Vám to nelíbí tak se odstěhujte jinam."

 
V 6/19/2008 9:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

http://www.louc.cz/p18klaus.html

 
V 6/19/2008 9:57 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

http://www.lidovky.cz/klaus-a-justice-otresna-bilance-d3e-/ln_noviny.asp?c=A080126_000047_ln_noviny_sko&klic=223615&mes=080126_0

 
V 6/19/2008 11:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Spojení Julinka a Chrenka na KAISER PERMANENT existuje: společnost která vUSA čelí stovkám žalob za neproplacení či zanedbání zdr. péče, Kaiser Permanente International (odnož KP pro zahraničí) zveřejnil na svých webových stránkách zahraniční klienty, se kterými spolupracuje. Z ČR se jedná o 3 klienty: * Euromednet (nyní Nemocnice Třinec Podlesí a.s. vlastněná Agelem), * Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (ovládaná Agelem), * Reforma zdravotnictví-forum.cz (Macháček, Julínek, Hroboň, Bryndová, Svejkovský, Hodyc) http://xnet.kp.org/kpinternational/clients.html

 
V 6/20/2008 12:02 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Rudý posuve - odpověď je jednoduchá - ze stejného důvodu ze kterého zloděje či jiného disociála donutíme neškodit společnosti.

 
V 6/20/2008 1:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jako každý den po práci přijde chlapík v saku do svojí oblíbené hospůdky, za výčepem stojí nový výčepní - robot.
Trochu překvapený si objedná jedno pivo.
Robot mu podá perfektně načepované pivo a ptá se:
"Pane, jaké máte IQ?"
"Přibližně 150, proč?"
Robot si s ním začne povídat o kvantové mechanice, teorii relativity a globálním oteplování.
Záživný rozhovor chlapíkovi nedá spát a rozhodne se robota vyzkoušet.
Obleče si jeansy, čisté triko a po práci vystartuje na pivo. Opět dostane perfektně načepované pivo a otázku:
"Pane, jaké máte IQ?"
"Asi 100."
Barman nasadí téma fotbal, auta, ženské...
Chlapík usíná s úžasem a říká si, že robota vyzkouší ještě jednou.
Obleče si montérky a po práci zamíří na jedno.
Následuje perfektní načepované pivo a otázka:
"Pane, jaké máte IQ?"
"50?"
Robot se nakloní k chlapíkovi a velmi pomalým hlasem říká:
"T a k c o ? Z a s e b u d e m e v o l i t P a r o u b k a?

 
V 6/20/2008 2:42 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ještě že máme ten štědrý sociální stát...

http://havirovsky.denik.cz/zpravy_region/20080503adopce.html

 
V 6/21/2008 12:29 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejedlý krtek ale bude mít velké problémy, v jaké zemi půjdou jeho svérázné představy o svobodě realizovat. Takových zemí bude už dnes málo...Panenské ostrovy, Seychely? :-) Ale to chce mít pár set milionů, kdoví, jestli jimi Nejedlo-rudý posuv disponuje :-). Pochybuji.

 
V 6/21/2008 12:40 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

mike starej forek v devadesatejch letech se na stridacku rikal o havlovi a o klausovi. doufam ze ses chechtal stejne nadsene. co kdybys tak nahodou dokazal mit nejaky vecny pripominky.

 
V 6/21/2008 12:54 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

nejedly je jen blouznivy teoretik, dokazuje to vec alternativy k roamingu. pokud by byl nekdy o par metru dal nez je liberalni institut, tak by pochopil, ze jeho radoby alternativa je tak zhruba stokrat drazsi nez prirozene vznikly monopol hlasovych sluzeb. ja nechci jit zpatky do doby kamenne a to je co nejedly nabizi jako alternativu. krasne papirovy vecny komunismus ukazal svoji serednou tvar, je nutno zastavit liberaly druhu nejedleho nez nam v ramci plne svobodnyho blahobytu postavej novy gulagy. oni budou tvrdit ze se to nestane protoze stejne jako bolsevici konecne pochopili o cem je budoucnost lidstva, ale vlk taky slibval.

 
V 6/21/2008 1:16 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Mike: diky za humor te nejnizsi cenove skupiny. A tenhle znas?

"Pane, jaké máte IQ?"
"20?"
Robot se nakloní k chlapíkovi a velmi pomalým hlasem říká:
"T a k c o ? Z a s e b u d e m e v o l i t T o p o l a n ka?

HAHAHAHAHA!!!

 
V 6/21/2008 9:50 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Pro pana Brtníka,
Musím se přiznat že mi pár dní trvalo než se mi uležela v hlavě odpověď na vaši otázku ohledně Stalina.
Protože neznám jeho doktríny, dotknu se jen toho, co mě kdysi oslovilo.?
Hlavní poučka Komančů (nechci shazovat pravé idee komunismu), opsaná z Kapitálu od Marxe a Engelse je, "každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb"
Vzhledem k tomu, že schopnosti jsou omezené ale potřeby nikoli nastává problém.
Troufám si tvrdit, že právě tento Marxem záměrně nadsazený požadavek, posléze jako pravda přijatý fakt masami, položil východní blok.
Neomezené spotřebovávání - idea o spasení v hmotném světě, se neliší nijak od zbožnění spotřeby kapitalismem, V Kapitálu Marx jen upozornil na již probíhající rvačku o moc, a doporučil těm chudým, aby se spojili, protože jako jednotlivci byli slabí.

Já vidím opak ZBOŽNĚNÉ spotřeby ne v socialismu nebo komunismu, ještě ke všemu nadiktovanému shora, ale v dobrovolném uskromění se jednotlivců. A zodpovědnost člověka být solidární se slabými.
Začínám si myslet že ateismus v ČR vychází z potřeby sobectví a výchovy k sobectví a egoismu.
Možná jsem vám neodpověděla ůplně na vaši otázku, ale křísit to, co se rozložilo samo díky svým vlastním ideím nemá smysl.

 
V 6/21/2008 9:59 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/langerovi-sponzori-chrenek-kellner-komarek_32272.html

 
V 6/21/2008 2:30 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Mirko, pokud se týká oné poučky, tak maně vzpomínám jestli to v kapitálu je a kde, nějak nevzpomínám, no možné nějaký lepší znalec mne opraví. Jinak jsem tuhle poučku, ale v podobě, že její první část - podle zásluh je záležitostí nižšího stupně - socialismu a podle potřeb až komunismu. To bylo podle různých příruček VUMLu atp. Pokud se člověk nezabývá Marxismem profesionálně, tak je těžké často posoudit, co pochází od Marxe a co bylo později přelepené (a není toho málo, co se mu připisuje, nemyslím tím jen Lenina, ale hlavně různé apologetiky a hlavně Stalina)
Něco jiného jsou jeho Rukopisy, tam se dostáváme někam jinam, to už je filosofický program osvobození člověka.
Ono bezbřehá využívání přírodních zdrojů má základ už v Bibli - hned na počátku Genesis.
Zazlívat Marxovi, že nereflektoval v 19 století omezenost zdrojů jaksi nelze - nedělal to tehdy nikdo nepočítaje jen Malthuse.
Pikantní je, že pokus překonat past spotřební společnosti pochází zleva - třeba jen částečně - Civilizace na rozcestí Radovany Rychty.

Není to prostě jednoduché a soudit komunistickou myšlenku podle některých co u komunistů jenom byli je ošemetné. (Tím myslím ideály z rukopisů, škoda, že je neznal TGM, doplnilo by to jeho Ideály humanitní.)

Dobrovolné uskrovnění se VŠECH je stejná utopie jako uspokojování podle nedefinovaných potřeb (kdo ty potřeby bude definovat?) - jak se to vyrovná se všemi které Koukolík řadí mezi deprivanty?

Takže nezbývá než se držet Lenina v jeho výroku: učit se, učit se, učit se ... a hledat ... a pochybovat o oficiální doktríně (i nynější).

 
V 6/21/2008 2:36 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Hezky to říká ke Stalinovi Egon na stránkách SDS:
Jestliže jsem já např. připomněl ono Ransdorfovo "komunismus není derivátem sovětské (bolševické) zkušenosti", pak platí i to, že stalinismus je v podstatě jen autoritářskou (bohužel i hodně krvavou) deviací ideálů komunismu, který přeci usiluje o rovnost lidí a sociální spravedlnost.
Nacismus takové ideály nemá - ten má v základech vize panství nadlidí a vyvozuje z toho programově dokonce genocidium. Je třeba přeci umět rozlišovat ideál, programová východiska a mocenskou praxi, režim, vládnoucí systém, chcete-li i rozdíly mezi podstatou a jevem, obsahem a formou.
Podstatou, smyslem stalinismu nebylo mordování lidí, stejně jako tuto podstatu nemá křesťanství - tam šlo o jiné : představa, že ten ráj na zemi (či na nebi) lze lidem nanutit děj se co děj. A výsledkem toho bylo že místo osvobození lidí došlo k opaku.

 
V 6/21/2008 3:32 odp. , Blogger Tribun řekl...

Ad "bezbřehé využívání přírodních zdrojů" - narazil jsem na opravdu výživný materiál: http://www.thinktank.cz/fileadmin/thinktank-upload/prezentace/ropny_zlom_janda_libinst.ppt. Upozorňuji, je to sice poučné, ale pouze pro silné povahy.

Ocituji jedinou větu: "(...) zdroje energie jsou nevyčerpatelné (včetně ropy) (...)"

Svůj komentář případně dodám později, bude-li zájem.

 
V 6/21/2008 8:17 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Tribun

Teda to byla síla...

Asi něco jako Xenův paradox proč vystřelený šíp nemůže nikdy zasáhnout pohybující se želvu :)

Je úžasné kam až se někteří lidé dokáží dostat jasným, logickým a selským rozumem.

 
V 6/21/2008 9:19 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pro Brtníka
From, Gruen, Masaryk, jsou schopni vidět sami sebe jako jeden z hlasů lidského orchestru, jsou schopni naslouchat polemizovat přehodnocovat své dočasné postoje, jejich motiv je rozšiřovat říši dobra.
Masarikův humanismus není ataistický,
Fromova filosofie přímo vychází z filosofie biblických knih a Nového zákona. Gruen je naplněn soucítěním a láskou k bližním.
Samotná ideologie dobra, bez lidí kteří v ni uvěří, nebude fungovat.
Socialismus nebo komunismus, který chce léčit zvrhlé lidstvo přerozdělením hmotných statků skončí na chamtivých úchylných vůdcích. Kapitalismus se alespoň netváří že chce někomu pomáhat, ten přímo veřejně bez studu korumpuje.

Záchrana je ve mě v tobě, tobě, je to osobní rozhodnutí jedince nespolupracovat na zlu.
Ale není to nalezení správné idee ale osobní postoj rozhodující množiny lidí.
Bohužel, do čela jsou dnes často vyneseni ne ti nejlepší.
A to o současné situaci v našem novinářském rybníce se tá mluvit pouze v superlativech.
Ten politik který je největší korupčník, ale oplývá mocí a šťedrými ochránci je tabu, jen ti nýmandi co "neberou" nebo se žinýrujou
jsou pod stálou palbou českého Sultána a Tyrla.
Běžné obyvatelstvo je zbabělé a nevzdělané a HYBATEl - prašule to ví.
Vy i já bojujeme s větrnými mlýny, myslím si o sobě že to, jako Jan Hus, dělám víc pro sebe a své svědomí než pro záchranu planety a lidiček na ní, ale co když se pár bližních probudí ? I to zahřeje na srdíčku.

 
V 6/21/2008 9:31 odp. , Blogger Tribun řekl...

Víte, Brumlo, teprve když jsem prohlížel tu prezentaci, tak jsem plně pochopil, co to byl VUML.

 
V 6/22/2008 1:02 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Jandova prednaska je otresna. Mel by se chlapec seznamit s faktem, ze pocet nove objevovanych a oteviranych nalezist ropy v poslednich 20-30 strme klesa.

Jeho logika je typu - kdyz si doma vyzeru lednicku, tak vlastne nebudu mit vyzranou lednicku, protoze lednicka pro mne prestane byt zdrojem. :-). A najdu si jinou plnou lednicku, treba tu, kterou ma doma soused :-)).

Ano, nevisi vsechno na rope (i kdyz treba USA maji nadprumerne % spotreby energie v teto slozce), mame jeste zemni plyn a uhli...jenze spotreba uhli v poslednich letech prave velmi prudce stoupa. Tvrdit, ze vlastne ropa nebude vycerpana nikdy, protoze posledni litr bude nabizen umerne sve vzacnosti za miliardu dolaru a to nikdo neda :-), je pomerne hloupy sofizmus, z dilny chytraku "trh vyresi vse".

Ano, neni misto pro nejaky absolutni pesimismus, protoze lidstvo se nejak prizpusobi, tak ci onak. Ale mit z Oil Peaku obavy je prirozene a funkcni. Bez varovnych prognoz by se lidstvu vedlo mnohem hure. Pri cteni podobne trzne fundamentalistickych textu mne napada pouze slogan "Optimizmus je opium lidstva"... :-)

 
V 6/22/2008 1:03 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

v poslednich 20-30 letech

 
V 6/22/2008 2:28 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

koukam na www.tyden.cz a zacina byt ponekud levicovy :-). ono za chvili tady bude nalevo skoro kazdy, koho neuplatili Dalik se Sloufem :-))

 
V 6/22/2008 12:07 odp. , Blogger ods řekl...

Nejvíce mám v oblibě heslo, že doba kamenná neskončila vytěžením kamene. Je to jednak míchání jablek s hruškami a hlavně toto nikdo nikdy netvrdil a netvrdí.

My máme věřit, že vše vyřeší pokrok a určitě se v tu správnou chvíli objeví nějaký zázračný vynález, který naše problémy vyřeší. Ale pokud se míchají ona jablka s hruškami, tak civilizace upadaly například z důvodu nedostatku vody. Zázračný objev, který by je na poslední chvíli zachránil a našel něco lepšího než voda, či tehdy aspoň způsob se dostat k podzemním zdrojům se nekonal. A samozřejmě, že podobná situace se může zopakovat i z energiemi, zvláště, když jsme na nich stále závislejší.

 
V 6/22/2008 12:55 odp. , Blogger Tribun řekl...

Jenom doplním, ten odkaz na prezentaci, který jsem zde včera dával, pochází z diskuse pod článkem Míří „smršť“ klesajícího vývozu ropy k americkým břehům Mexického zálivu? na Oil Peaku.

Myslím, že nejenom ten článek, ale především diskuse pod ním by mohla být pro řadu z vás velmi zajímavá.

 
V 6/22/2008 3:07 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Mirka : "Vy i já bojujeme s větrnými mlýny" Jan wertich kdysi řekl. že boj s lidskou blbostí se nedá nikdy vyhrát, ale musí se v něm stále pokračovat (není to asi doslova, ale smysl jsem zachoval).
Vím že různá kdyby v dějinách neexistují, ale přesto bych si toho TGM k Rukopisům rád přečetl, z jakých kořenů kdo vychází není podstatné - důležitý je výsledek.

Jinak v tom nějak cítím rezignaci - to je v rozporu s Werichem -
kapík je nereformovatelný a špatný, zlo má ve své podstatě
socialismus troskotá na chamtivých lidech - tady je ale rezerva, za pokus stojí to alespoň částečně eliminovat, třeba tím, že budeme pátrat v lidské duši.

 
V 6/22/2008 3:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune - mne nadchlo víc tohle:
Teorie ropného zlomu je nebezpečná, protože vytváří prostor pro uplatňování levicových ideologií, které jsou ostře zaměřené proti soukromému vlastnictví a individualismu...
Brumlo a Tribune vy nepamatujete VUML?
To ODS - nikoliv může, ale určitě se zopakuje.

 
V 6/22/2008 3:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nějak se měním v kočku Šklíbu

 
V 6/22/2008 3:33 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tak jsem byl taky na http://zlomropy.blogspot.com/
Je vidět Tribune, že nás zaujalo podobné
onu diskusi opravdu každému vřele doporučují!!!!!

Snad se už zobrazím celej, nejen můj (b) tentokrát medvědí škleb.

 
V 6/22/2008 6:01 odp. , Blogger Tribun řekl...

Beru to jako výzvu, Brtníku, abych sem překopíroval celou svoji reakci na tu povedenou prezentaci. Nuže, zde je:

Uznávám, že powerpointová prezentace není tak sdělná, jako přednáška, ale přesto, neřekl bych, že by to "na živo" bylo lepší.

Hned na 3. straně (což je 1. strana týkající se tématu) je věta, která jednoznačně předesílá, v jakém duchu se prezentace ponese: "Práce mají společná styčná místa i v charakteristické nedůvěře k tržním mechanismům."

A také že ano, protože dále se lze dočíst: "Teorie ropného zlomu je nebezpečná, protože vytváří prostor pro uplatňování levicových ideologií, které jsou ostře zaměřeny proti soukromému vlastnictví a individualismu." a hned na následujícím slidu: "Přijmout varovné prognózy o ropném zlomu je nebezpečné, neboť se tím vytváří prostor pro uplatňování nebezpečných ideologií, které mohou následně získat vyšší politickou moc."

Aneb teorie ropného zlomu by mohla vést k tomu, že lidé přestanou poslouchat nás, a budou poslouchat někoho jiného (přičemž to podle autorovy dikce vypadá, že ten jiný je ďábel sám). Zkrátka a dobře, autora víc než ropný zlom zajímá to, zda by jeho existence nemohla vést ke zpochybnění světovládných ambicí ideologie, jíž je stoupencem.

Co se týče věcné stránky, tak autor podle mne vychází ze zcela mylné premisy, že nenastal-li nějaký jev (ropný zlom) v minulosti, ač byl predikován, znamená to, že ač predikován, nemůže nastat ani v budoucnosti. Je to podobné, jako kdyby autor tvrdil, že nemůže zemřít, protože žije.

Vrcholem je podle mne tvrzení, že "zdroje energie jsou nevyčerpatelné (včetně ropy) a dochází k jejich postupnému nahrazování, a proto nás určitě nečeká žádný ropný šok v důsledku nedostatku ropy," které se v jiné formě v prezentaci objeví několikrát. S ohledem na známou Einsteinovu rovnici E=mc2 lze snad přijmout tvrzení, že zdroje energie jsou teoreticky nevyčerpatelné, ovšem se zásadní výhradou, že naprostou většinu energie vázané v hmotě neumíme využít. Ale tvrzení, že "zásoby ropy jsou nevyčerpatelné", je už naprostý blábol. Jak by mohl na konečné Zemi existovat nekonečný zdroj? Podle autora nic zvláštního: "Proto platí, že vyčerpání zdroje je v podstatě nemožné."

Jediný bod z celé prezentace, s nímž se dá souhlasit, je upozornění na to, že vzhledem k rozvoji poznání a s ním spojenému objevení substitů a nových technologií nemusí ropný zlom nevyhnutelně znamenat zánik civilizace a druhu.

Kdybych ovšem měl prezentaci zhodnotit jedním slovem, tak nejvýštižnější je podle mne - kázání.

 
V 6/23/2008 7:02 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune - měl jsem sice na mysli jenom "nakopnutí" pro ostatní, aby si to přečetli celé, ale v téhle věci není nikdy informací dost, takže díky.
V souvislosti proto znova připomínám, že existuje
http://zlomropy.blogspot.com/
a taky http://www.energybulletin.cz/ a ledacos je na BListech http://blisty.cz/.

Jinak pro autora prezentace mne napadá patopsychologický stav nazývaný uzavřenost mysli aneb komu není rady tomu není pomoci.

 
V 7/08/2008 8:34 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Pan Janda a celý liberální institut včetně p. Nejedlýho by měl chodit na přednášky z termodymamiky. Zejména by měli 100x opsat partie o etropii. A to ještě základní kurz termodynamiky pojednává o TD VRATNÝCH DĚJŮ, TD NEVRATNÝCH dějů je podstatně složitější.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka