úterý, července 22, 2008

Zdravotnictví po Rathovi

Po volbách v roce 2006 se naši novináři zabývali výzkumem společnosti Health Consumer Powerhouse, která analyzovala zdravotnictví v evropských zemích. Česká republika tehdy dopadla podprůměrně, zhruba na úrovni sousedních postkomunistických zemí (tehdejší komentář je zde). Podtext tehdejších publikací byl jasný, je hrozně a zachrání nás jenom reformy. Je ale velmi zajímavé, že průzkum stejné společnosti o rok později nezaujal již nikoho. Přitom až tento průzkum zahrnul všechny změny, které provedla poslední vláda ČSSD a zároveň v něm nejsou zásahy vlád nových, které zdravotnictví takzvaně reformují teprve letos. A nyní již slova HCP:

Česká republika se nyní může pochlubit patnáctým místem v žebříčku spokojenosti pacientů se systémem zdravotní péče v Evropě. Seznam Euro Health Consumer Index (EHCI) 2007, který dnes vyšel, ukazuje impozantní vzestup České republiky z dvaadvacátého místa žebříčku v roce 2006. Česká republika tak opustila skupinu zemí s nevalným zdravotnictvím a zařadila se mezi mnohem úspěšnější Kypr, Estonsko, Luxemburk a Španělsko. Tímto skokem se Česká republika posunula daleko nad naše západní sousedy jako je Velká Británie, Irsko a Itálie.

Jak dopadli naší sousedé na Slovensku, po výtečných reformách ?

Slovensko získalo 23. miesto v rebríčku najlepšieho prístupu k pacientom v Európe podľa Indexu európskych pacientov 2007 (Euro Health Consumer Index), ktorý bol dnes vydaný v Bruseli.

Pokud si porovnáme udržení 23. místa a zlepšení z 22. na místo 16., tak je naprosto samozřejmé, že slovenské reformy byly špatným krokem a nelze se divit, že aktuální vláda premiéra Fica neustále pracuje nad změnami mizerného Zajacova systému. A je také jasné, že navzdory neustále převládající propagandě, naše zdravotnictví není v takové krizi, jak se nám pravicové kruhy snaží namluvit.

--------------------

O Indexu
Seznam Euro Health Consumer Index je každoroční hodnocení evropských národních zdravotních systémů v pěti klíčových oblastech pro pacienty: jejich práva a informace, čekací doba na běžná ošetření, výsledky péče, velkorysost systému a přístup k léčivům. Tento Index byl poprvé publikován v roce 2005. Index je sestaven z kombinace veřejných statistik a nezávislého výzkumu a jako svůj hlavní zájem deklaruje “vlídnost a přátelskost vůči pacientům.” Index je výsledkem analýzy (se základnou v Bruselu) a informací organizace Health Consumer powerhouse a staví se za práva pacientů.

Štítky:



pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 68:

V 7/22/2008 10:36 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Hodnocení reforem, o jejichž nezbytnosti dnes nikdo se zdravým rozumem nemůže pochybovat, na základě srovnání českého a slovenského zdravotnictví je mírně řečeno velmi unáhledné:

Státní zdravotnictví má za následek všeobecně vyšší úmrtnost na léčitelné choroby. Úmrtnost na rakovinu prsu v USA je 28 %, zatímco ve Velké Británii 46 %. Americká úmrtnost na rakovinu prostaty je 19 %, zatímco britská 57 %. Tím není řečeno, že americké zdravotnictví je dokonalé: tím je řečeno, že státně-monopolní systém je velmi, velmi nedokonalý.

Britská Národní zdravotní služba (NHS) používá systém hodnocení pacientů podle „kvalitativně upravených let života“ (Quality-Adjusted Life-Years, QALY), které může mít pacient ještě před sebou. Každý pacient je číselně ohodnocen a podle výsledku pak má nebo nemá nárok na léčení. V rámci systému QALY mají mladší pacienti zpravidla přednost před staršími, takže dostupnost lékařské péče pro osoby vyššího věku prudce klesá. Platí to pro choroby ohrožující život i pro jiné nemoci. Například pacienti nad 65 let trpící depresí nemají šanci na léčení.


Zdroj:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kohout.php?itemid=2264


„Podle vyhodnocení z nedávné doby se ukazuje, že soukromí specialisté jsou efektivnější než jejich kolegové ze státního sektoru,“ uvádí Johan Hjertqvist, odborník na financování zdravotnictví „Soustředují se na péci o pacienta, zatímco lékaři z veřejného sektoru mají více personálu, stráví více času administrativou a vyžadují o 10 až 15 procent vyšší rozpočty za stejné výkony.“

V roce 1999 byla privatizována největší stockholmská nemocnice (S:t Görans Sjukhus, www.stgoran.se). Tato nemocnice již o dva roky později fungovala o 10-15 % efektivněji než nejefektivnější nemocnice ve veřejném vlastnictví. Ve srovnání s průměrnou úrovní veřejných nemocnic byla o 15-20 % nákladově efektivnější. Tento úspěch vedl stockholmskou radnici k dalším privatizacím veřejných nemocnic.

Deregulace a privatizace ve švédském zdravotnictví umožnily snížit náklady, což následně vytvořilo prostor pro růst mezd zdravotnického personálu, zejména tradičně nevalně placených zdravotních sester. Celostátní odborový svaz sester (Vårdförbundet) aktivně podporuje privatizaci. Předsedkyně odborového svazu Eva Fernvallová vyhlásila heslo „Nechť trh převezme zdravotnictví.“

Poplatky za návštěvu lékaře jsou tradiční součástí švédského sociálního modelu. Osvědčily se jako prostředek zamezující zneužívání péče a plýtvání. Jejich výše přitom není tak vysoká, aby tvořila překážku dostupnosti péče všem sociálním skupinám.


Zdroj:
Cesta k rovnováze

 
V 7/22/2008 10:40 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Zkušenosti nám tedy ukazují, jak zhoubný je socialistický model zdravotnictví a jak zavádění privátních prvků snižuje celkové náklady, efektivitu a úroveň zdravotnictví.

Pokud naše teorie předpovídá, že soukromá nemocnice musí hodpodařit hůře než státní, protože musí oproti ní generovat navíc zisk, je na místě otázka, co je na naší teorii špatně, když není v souladu s pozorovanou realitou.

 
V 7/22/2008 10:52 odp. , Blogger ods řekl...

V ČR může Kohout říct bez korekce jakoukoliv pitomost

Úmrtnost na rakovinu prsu v USA je 28 %, zatímco ve Velké Británii 46 %.

Ale vždyť je to lež jako věž! Úmrtnost na rakovinu prsu ve Velké Británii byla pro ženy, diagnostikované v letech 1999-2003, 19 procent, ne 46!, pro ženy diagnostikované v letech 1998-2001 byla 20,1 procent, jak se každý může přesvědčit na stránkách britského Státního statistického úřadu.


atd. více v článku a tak je to se vším co zde Nejedlý slastně kopíruje. Proto nemá smysl se s ním pouštět do jakýchkoliv debat, protože byl upozorňován na jasné lži mnohokrát a stejně jedno a to samé vlepuje do kolečka. Jako kdyby si myslel, že když tisíckrát zopakuje lež, tak se stane pravdou.

 
V 7/22/2008 11:17 odp. , Blogger ods řekl...

Druhý nakopírovaný citát je zas klasická Kohoutova polopravda, čili něco horšího než lež, které samozřejmě Nejedlý také věří jako písmu svatému.

Daniel Cohn of Simon Fraser University documented what happened when Stockholm County transferred the operation of St. Goran’s Hospital to the private sector in 2001, contracting services to for-profit facilities. According to his research, the privatized facilities rejected seriously ill patients, who then faced longer public wait times because public resources had been diverted to for-profit providers. Private facilities gave priority to treating patients with minor problems – a practice known as “cream-skimming” – leaving Swedes with more difficult health problems to wait in line.

In the 2002 county election, the people of Stockholm defeated the Conservative government and returned the Social Democrats to power. The new county government put a stop to any further privatization, citing problems that resulted from the privatization of St. Goran’s Hospital.

 
V 7/22/2008 11:47 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Co se týče uvedeného článku pana Čulíka, tak lži v něm uvedené již byly před více jak půl rokem panem Kohoutem vyvrácené:

Rakovina, lži a socialistické zdravotnictví:
Podle britského statistického úřadu je úmrtnost na rakovinu prsu 19 procent, na rakovinu prostaty 25,6 procenta. Jenže ďábel se skrývá v detailech. Tato nižší statistika úmrtnosti se týká míry přežití v pětiletém horizontu. Statistika, kterou jsem citoval já, se týká míry úmrtnosti v desetiletém horizontu, která je pochopitelně podstatně vyšší. Kdyby Čulík věnoval své „rešerši“ déle než deset vteřin, přišel by na to.

Kromě toho šlo o statistiku z let 1999-2004, kterou neměli autoři mého zdroje k dispozici. Citoval jsem totiž knihu Lives at Risk: Single-Payer National Health Insurance Around the World (autoři John Goodman, Gerald Musgrave, Devon Herrick, vydal Roman & Littlefield Publishers v roce 2004). Senzace se tedy nekoná, Kohout nebyl přistižen při lži. Ano, dobrá, měl jsem citovat zdroj, ačkoli nešlo o akademickou práci, nýbrž pouhý blog. Na věcné správnosti citace to ovšem nic nemění.

Ach, jaká smůla: ta prožluklá Amerika má nejvyšší míru přežití pro ženy i muže (v pětiletém horizontu, abychom byli přesní.) Zdravotní systémy s vysokou mírou zapojení soukromého sektoru si obecně vedou dobře.

Socializované zdravotnictví totiž nutně a zákonitě poskytuje horší péči, protože státní monopol vede k přídělovému systému. Přídělový systém vždy vede k nedostatku a nedostatek vede k vyšší úmrtnosti na léčitelné choroby. Kdo nechápe tuto základní zákonitost socialistického zdravotnictví, nechápe nic. Nejen kouření, ale i socialismus zabíjí.



A než bych se odvolával na Cohna, tak bych si neprv zjistil, kdo to je a v jaké souvislosti svůj článek napsal.

A World Health Organization study in 2000 ranked France’s health care system as the best in the world ... They reason that if France’s system is better and costs less (as a percentage of GDP), it must be because it allows private for-profit insurance and hospitals.

Ale zřejmě je WHO plná tupohlávků a modroptáků a jiných liberálních idiotů, kterým jde jen o to vykořistit dělnickou třídu a jít na ruku imperialistickým vlastníkům kapitalistických nemocnic... :)

 
V 7/23/2008 12:01 dop. , Blogger ods řekl...

Každému doporučuji diskusi pod blogem Kohouta, tam jsou zas jeho lži velmi přesně vyvráceny i s odkazy na reálné statistiky a ne na liberální publikace překrucující fakta. A i pan Čulík na nesmysly publikované Kohoutem reagoval a ten pak již tiše mlčel a stydíce se za svoji prolhanost šoupal nožkami. http://www.blisty.cz/2007/12/20/art37889.html

A zbytek jeho reakce je zmanipulování citátu navíc nijak nevyvracející to co se týká soukromých nemocnic ve Švédsku - které pro velký úspěch privatizace přestaly být privatizovány, hloupí politici totiž chtěli, aby soukromé špitály se nevěnovaly jen jednoduché a díky tomu levné léčbě, ale aby se staraly pořádně o všechny pacienty, co známý lhář Kohout zapomenul napsat. Například mu ze stejného článku (Guy Carona a ne pana Cohna jak bohužel nepochopil) vypadlo u Francie:

It is this investment in the public system that prevents waiting lists in France, not the parallel private component.

A nebo konec Caronova článku:

Studying the Swedish, French and British health care systems can certainly prove useful to us, as we seek out ways to improve the Canadian health care system. But as the examples above demonstrate, there isn’t one “European solution” that can be applied to Canadian health care problems. If the European examples prove anything, it is rather that publicly administered non-profit health care is the best way to ensure quality and timely care for patients.

Celek zde http://www.canadians.org/publications/CP/2006/summer/european.html. Znovu jen a jen jasně dokazuje, jak Nejedlý cíleně lže.

 
V 7/23/2008 12:23 dop. , Blogger ods řekl...

Zde pro doplnění je věta, která čirou náhodou Nejedlému z citátu vypadla, která jasně ukazuje, že to ne WHO tvrdí tu jím zvýrazněnou větu, ale že to tvrdí zastánci privatizace nemocnic. Jeho rádoby vtipná poznámka na konci jen ukázala, že buď nerozumí angličtině nebo je lhář.

Nejedlý citát:
A World Health Organization study in 2000 ranked France’s health care system as the best in the world ... They reason that if France’s system is better and costs less (as a percentage of GDP), it must be because it allows private for-profit insurance and hospitals.

Skutečný citát, se zvýrazněním toho co mu vypadlo.

A World Health Organization study in 2000 ranked France’s health care system as the best in the world. Even though the research used was based mainly on extrapolated data with little relevancy, profiteers quote these results repeatedly, interpreting them as irrefutable evidence that Canada’s health care system is in decline. They reason that if France’s system is better and costs less (as a percentage of GDP), it must be because it allows private for-profit insurance and hospitals.

 
V 7/23/2008 2:23 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejlepsi na tom je, ze po zkusenostech z minula uz tady tem ruznym Nejedlym, Kohoutum a Liborum Sevcikum z te jedine spravne lihne, z toho tzv. liberalniho "think tanku" nikdo neveri... Jsou to najati politruci, kteri jsou ochotni vydavat cerne za bile, Julinko-Cikrtovsky rezim, hodici se spise do koncentracniho tabora, za volny trh. A hlavne nenavideji jakykoliv naznak socialni solidarity a vnimavosti pro problemy tech, kteri na tom jsou treba ne nekdy vlastni vinou hure nez ostatn. Rudy Posuve Nedly, jste povl, placeny propagandista (mozna i z nasich dani, pokud tady ted vladne modry mor), pred kterym si kazdy slusny clovek odplivne.

 
V 7/23/2008 8:36 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nečas lže 21. 5. 2006 o tom, ze ODS NEzavede zdravotni poplatky.

http://youtube.com/watch?v=8jR22gbigUs

Hanba lharum a podvodnikum !!!

 
V 7/23/2008 8:46 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Jen blbej nebo navedenej může ještě volit modroptáčníkovce.

 
V 7/23/2008 11:02 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

nejedly ze ty se vybec nestydis furt takhle lhat

 
V 7/23/2008 11:56 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejedlemu se libi totalni chaos, kteremu rika trh a svoboda, a ve kterem se dobre dari zlodejum a tunelarum. A ti zlodeji, kteri si nakradou nejvic, pak zrusi volny trh, zlikvidujou konkurenci a zavedou absolutni monopoly a kartely a ovladnou stat. Takze je pak pacient veden do nemocnice jako otrok a prase na porazku a jeste pri tom na kazdem kroku plati dodatecne poplatky, ze ho cikrtovsko julinkovsky system k sobe vubec pustil, prestoze si ho dotycny predplatil ve zdravotnim pojisteni, jednom z nejvetsich na svete.

Kdepak, stat se Nejedlym libi, ale jen pokud uplne prestane slouzit verejnosti a bude pod rukou zprivatizovan, pricemz svoji donucovaci funkci vuci obcanum neztrati. Taky bych si rad pro sebe zprivatizoval nejaky stat, nevite o nekterem ? :-) (Bokassa a Mugabe to dovedli k dokonalosti. Nebo ten kanibal z Rovnikove Guiney, ktery je velkym pritelem USA...)

 
V 7/23/2008 1:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Sláva! Hurá! Konečně jsme našli přes google jeden článek na internetu, kde někdo píše, že pro kanadské zdravotnictví je nejlepší veřejná zdravotní péče! Konečně máme nevyvratitelný argument pro to, že socialismus může existovat, že všichni kapitalisti nás chtějí jen vykořisťovat a že tupohlávek a cikrt a ostatní modroptáci chtějí jen okrást nebohé občany. :o)

Ještě najdeme nějakého Čulíka na blistech, jejichž úroveň je na úrovni stránek Osud nebo WMMagazín a máme jasno. Jak prosté...

A teď pozor! Kohout vycházel ze statistik, které v případě ČR vycházely z chybných údajů. Tak to je ten konečný důkaz, že Kohout, ODS a všichni liberálové jsou lháři a tak pojďme všichni volit Paroubka. :-)

Co na tom, že chybné údaje ze strany ČR nijak nemění uvedené skutečnosti, že Státní zdravotnictví má za následek všeobecně vyšší úmrtnost na léčitelné choroby. Úmrtnost na rakovinu prsu v USA je 28 %, zatímco ve Velké Británii 46 %. Americká úmrtnost na rakovinu prostaty je 19 %, zatímco britská 57 %. Tím není řečeno, že americké zdravotnictví je dokonalé: tím je řečeno, že státně-monopolní systém je velmi, velmi nedokonalý.

Následky veřejného zdravotnictví ve Velké Británii, zájezdy důchodců za levnější a kvalitnější péčí do privátních nemocnic v okolních státech a růst kvality zdravotní péče na Slovensku nelze ignorovat.

Je možné se pouze vztekat a nadávat.

 
V 7/23/2008 2:45 odp. , Blogger ods řekl...

http://publications.cancerresearchuk.org/WebRoot/crukstoredb/CRUK_PDFs/prostate/cs_pro_f1.2.xls

Úmrtnost na na rakovinu prostaty na 100 000 obyvatel v USA 15,8. Úmrtnost ve Velké Británii 17,9. Údaje za rok 2002, čili na rozdíl od Kohouta porovnávající dvě stejná období a navíc údaje jsou čerstvější. Amerika může mít i úmrtnost 0 procent a Velká Brítánie 1500 procent ve správně zmanipulovaných statistikách, ale bohužel reálných lidí v obou zemích umírá podobně, odmítají se zločinně podřídit překrouceným procentům.

 
V 7/23/2008 3:11 odp. , Blogger ods řekl...

Je jen zajímavé, jak Nejedlý své zdroje zastánců privatizace považuje za velmi dokonalé a zdroje z opačné strany okamžitě shazuje jako nedůvěryhodné (přitom jestli něco připomíná Blesk nebo Osud, tak jsou to publikace Libinstu a vše napsané Kohoutem, co si tak šťastně nagoogloval). A pokud zdroje z opačné strany potvrzují i oficiální údaje, tak je to chyba oficiálních údajů. Prostě teorie je nejlepší, praxe je k ničemu a potvrdí to neustálé kopírování dávno vyvrácených lží, překrucování citátů a rádobyvtipné poznámky.

Fakta a věrohodnost statistik je možno si ověřit, na jedné straně máme výroky pana Kohouta podložené ultraliberálním think tankem, který srovnal jablka s hruškami a na druhé straně organizaci zabývající se výzkumem rakoviny. Na jedné straně máme krátkou noticku o Švédsku, která byť pochází z nové publikace, tak podává údaje několik let staré a na druhé realitu podpořenou čerstvým výzkumem a zákony zakazujícími další privatizaci pro nevalalný úspěch předchozích (vše bylo známo již dlouho před publikací Kohoutovy knihy). A tak je to stále.


Důležité je že jsou zde čistá fakta a každý má možnost si je porovnat. Z mé strany je to k tématu vše, protože Nejedlý i kdyby měl před sebou tisíc údajů, které vyvrací jeho teorii, tak přiznat chybu nedokáže a dále bude do kolečka opakovat, jak všemu rozumí nejlépe. Na rozdíl od Kohouta nemá ani tolik slušnosti, aby když jsou jeho nepravdy vyvráceny, aby zmlknul (přiznání chyby se očekávat od ultraliberálů nedá, ale to je již jiná pohádka).

 
V 7/23/2008 5:05 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

nejen Kohout, ale i Bastiat a Sumavak.bloguje.cz :-)

to jsou uzasne zdroje :-)))))

 
V 7/23/2008 5:07 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Posuve, nejak jste zapomnel zdrojovat ty svoje hausnumera :-)

 
V 7/23/2008 5:08 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jinak jeden muj dlouholety znamy, zijici v Kanade, by rozhodne kanadsky zdravotni system za US nemenil...

 
V 7/23/2008 5:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejak Nejedly zapomnel okomentovat, jak se americti duchodci jezdi ve velkem lecit do te "odporne socialisticke" Kanady :-)). ideologicka zaslepenost je mocna carodejka.

 
V 7/23/2008 6:41 odp. , Blogger ods řekl...

Anonymní, nevím jestli má Nejedlý chuť publikovat zdroj, protože tím originálem z něhož čerpal i Giuliani i Kohout je jistý Gratzer. Jeho data odmítla americká odborná veřejnost a mimo jiné upozornila na to, že jako psychiatr se nikdy nevěnoval výzkumu rakoviny, proto asi mohl porovnávat britské údaje z devadesátých let s údaji americkými o deset let mladšími, nezahrnout úmrtnost na 100 tisíc obyvatel, ignorovat systém prohlídek a diagnóz, které mezi rakovinu prostaty zahrnují i nezhoubné nádory a tím vylepšují procenta.

 
V 7/23/2008 7:08 odp. , Blogger Tribun řekl...

„Hodnocení reforem, o jejichž nezbytnosti dnes nikdo se zdravým rozumem nemůže pochybovat

Jste si jistý, Rudý posuve?

Protože já tvrdím, že o nikdo se zdravým rozumem nemůže pochybovat o škodlivosti a nebezpečnosti reforem.

Pokud si osobujete právo určovat, co je to zdravý rozum a kdo je jím nadán, přiznáváte toto právo zároveň i mě. A já jsem rozhodl, že zdravý rozum je ten můj a patologický ten váš.

Že se vám to nelíbí? Máte smůlu, nic s tím nenaděláte. Vůbec nic. Jste totiž „v prdeli, jak Baťa s dřevákama.“ Nemůžete na to říct vůbec nic, neexistuje způsob, jak byste mohl dokázat, že se mýlím, aniž byste zároveň neusvědčil z omylu sám sebe.

Takže gratuluji, Rudý posuve, podařilo se vám zlikvidovat diskusi dříve, než začala. Což byl nakonec možná i hlavní účel té vaší nejapné poznámky.

Nemá smysl mluvit s někým, kdo nemá na hovoru zájem, odmítá mluvit k věci a především – odmítá respektovat základní hovorová pravidla.

Pokud se potřebujete vypovídat, Rudý posuve, pan domácí vám určitě poskytne prostor (i když by vám dozajista mnohem lépe udělal návštěva psychiatra či kněze), ale berte přitom prosím na vědomí, že ztrapňujete nejenom sebe, ale především zcela diskreditujete myšlenky, jež prezentujete. Ne, že by mne to mrzelo, ale přesto bych uvítal důstojnějšího soupeře. Vaše agitky jsou totiž jako látka k přemýšlení naprosto nepoužitelné.

P.S. „Nikdo se zdravým rozumem nemůže pochybovat“ je samozřejmě naprostý blábol. Naopak, právě pochybnost je znakem a projevem zdravého rozumu. Neschopnost pochybovat značí mozek chorý, rozum mdlý a charakter pokřivený.

 
V 7/23/2008 11:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Takže si shrňme fakta:
1. V USA s převahou soukromých nemocnic léčí rakovinu prsu o 40% lépe než ve Velké Británii se systémem veřejného zdravotnictví.
2. Rakovinu prostaty léčí v USA o 12% lépe než ve Velké Británii (vážně nemocní pacienti jsou totiž nuceni z Velké Británie odcestovat za léčením do jiné země, kde je neodmítnou).
3. Britské zdravotnictví odmítá léčit nákladné "neprofitabilní" pacienty a při tom vyhazuje miliony za vlastní paláce.
4. Britští pacienti jezdí za zdravotním ošetřením do soukromých zahraničních klinik, kde je ošetří a kde je ošetření vyjde levněji než v domácích státních nemocnicích.
5. Britské zdravotnictví je v celoevropském měřítku chápáno jako jedno z nejhorších a nejméně efektivních.
6. Příklad slovenských nemocnic dokládá, jak prospěšný je pro rozvoj a zefektivnění nemocnice příchod soukromého investora.
7. Ekonomové již dávno vědí, proč je privátní zdravotnictví vždy efektivnější než státní.

Důležité je že jsou zde čistá fakta a každý má možnost si je porovnat.

 
V 7/24/2008 12:02 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

a zas nejedly svy blaboly nedolozil teda krome odkazu na liberalni institut marxismu leninismu kterejm veri jen desetilety deti a retardovani volici ods. bohuzel jinak to nejde, protoze chudi americane si nemohou dovolit ani pojisteni ani lecbu a proto musi utikat za doktorem do socialisticky kanady v americe by je nechali umrit na ulici.

 
V 7/24/2008 12:21 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nikdo netvrdí, že je soukromé zdravotnictví vždy ideální. A už vůbec ne v USA. To je třeba jen opět použít taktiku Straw Man, když se zjistí, že má vlastně oponent pravdu v tom, že veřejné zdravotnictví nemůže být nikdy tak efektivní jako zdravotnictví soukromé.

A co se týče zdrojů, tak je uvádím na rozdíl od ostatních vždy. Stačí si kliknout na odkazy...

 
V 7/24/2008 12:32 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Efektivni pro koho? Pro pacienty tezko.

 
V 7/24/2008 12:33 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, vaše příspěvky nebyly nikdy moc intelektuálně na výši, ale dnes jste se skutečně překonal. Chytit někoho za jedno slovo a věnovat mu celý svůj příspěvek - to už vyjadřuje skutečně notnou dávku zoufalství. Někteří tu při nedostatku argumentů nadávají, jiní se začínají slovíčkařit. Kam až hodláte klesnout, Tribune? Že vám není hanba…

Že někdo nemůže o něčem pochybovat, je často používaný slovní obrat, pane Tribune. Při vaší omezené slovní zásobě ale chápu, že jste se s ním ještě nikdy nesetkal. Skutečností zůstává, že dnes zavádějí reformy všechny evropské státy. Dnes nenajdete v Evropě stát, jehož politici by nebyli o nutnosti reforem přesvědčeni. Já vím, že soudruh Roko praví, že dluhy stát splácet nemusí, ale věřte, že perpetuum mobile nefunguje ani v ekonomice. Tedy reforma veřejných financí je nezbytná. Stárnutí obyvatel Evropy je také statisticky doložitelné, a tedy nutnost důchodové reformy je taktéž matematickými důkazy snadno doložitelná. Rostoucí ceny za lékařskou péči a stále nové a nákladné postupy léčení zase vyvolávají potřebu reformy zdravotnictví. Opět jednoduchá matematika. Ale zřejmě se všichni ekonomové a evropští politici pletou a pravdu má Paroubek, který tvrdí, že reforem netřeba.

Jiří Rusnok, Potřebujeme veřejné zdravotní pojištění?:
Více než patnáct let se zabývám otázkou transformace důchodového systému a tvrdím, že stát musí nejen provést nutné změny, ale také jasně říct, jak a k čemu bude nový systém sloužit… Jsem přesvědčen, že u zdravotnictví je to podobné.

Alexander Tomský: Jen mírné reformy v mezích zákona!:
Co by na to asi tak řekl Anthony de Jasay, můj dávný profesor liberální ekonomie, slavný objevitel teorie sociálního spiknutí dvou třetin podprůměrně vydělávajících občanů, kteří drží ve svých voličských rukou moc zdanit zbývající třetinu! Řekl by, že jsou daně jen nutným zlem, tak jako sám nezbytný stát, leč přes jistou mez (Lafferova křivka) jsou už vynálezem ďábelským, neboť živí velikou třídu budižkničemů, ať už na úřadech nebo mimo, a ti, kteří závidí bohatým nebo chtějí pomáhat chudým, by si měli uvědomit, že všechno na světě je věc míry. Kdyby naše daně byly poloviční (25%), téměř všichni bychom měli trojnásobný příjem. Ti nejchudší o něco méně, ti nejbohatší o něco víc.

To by ale nesměla existovat lidská závist a nesprávně chápaný soucit, to by nesměla existovat třída úředníků (Yes, Prime Minister!), která se množí jako králíci a nedovolí, aby byl jejich plodný princip likvidován… Příjmy rozpočtu při nižších daních vzrostly, protože povzbuzeno bylo hospodářství. Státem vybrané peníze jsou totiž z velké části ztracené peníze, a hlavně, deformují trh. Ideální daň je nejen nízká a rovná, ale dokonce regresivní, s růstem příjmů by měla klesat, protože podporuje podnikání. Takovou se však neodváží navrhnout ani ten nejzarytější liberál.

A ekonomie byla zase na chvilku ekonomií, čili poznáním, a ne jen ekonomií politickou. To bychom ovšem nesměli mít socialisty. A dlužno dodat - socialisty všech stran.


OECD: Ekonomický přehled ČR, 2008:
...reformy musí pokračovat, že reformní úsilí je správné a je nutné rovněž zahájit důchodovou reformu. Za rizika české ekonomiky pro rok 2008 označil generální tajemník OECD právě zpomalení reforem a také nutnost zlepšovat podmínky na trhu práce... Světoví experti potvrdili, že nechceme-li ztratit tempo našeho hospodářského růstu, musíme reformy ve zdravotnictví, v důchodech a v daních provést. Jsme na správné cestě, vzkázala prestižní OECD do Čech.

Martin Jahn: Český průmysl chce další reformy:
Na nezbytnosti ekonomických reforem se dnes - naštěstí - shodne podstatná část politického spektra, přičemž debata se vede hlavně kolem daní... Z hlediska potřeb průmyslu není ze současných reformních návrhů dostačující ani jeden. To by však neměl být důvod ke shození vládních snah ze stolu.

Jahn: Česko čekají drastické škrty ve zdravotnictví:
Místopředseda české vlády pro ekonomiku Martin Jahn v pátek v Polsku řekl, jak si představuje snížení schodku veřejných financí. Neobejde se zejména bez zásadní reformy systému zdravotní a sociální péče, kde podle jeho slov bude potřeba sáhnout k "drastickým škrtům".

Jan Makovička: Je zvolení Jana Švejnara v zájmu levice?:
V lednu 2006 se údajný levicový kandidát J. Švejnar v rozhovoru pro Hospodářské noviny vyjadřoval k ekonomickým otázkám v ČR. Tehdy ještě nekandidoval na prezidenta a mohl hovořit otevřeně. Jaký nabízel J. Švejnar recept pro zlepšení naší ekonomiky? Nic nového pod Sluncem: snížení daní podnikům, důchodovou reformu (mimo jiné pozdější odchod do penze), reformu zdravotnictví, reformu sociálního systému (ten je dle Švejnara moc štědrý a je zneužíván), reformu školství (mimo jiné zavedení školného).

J. Švejnar je (neo)liberální ekonom, podobně jako V. Klaus, v podstatě souhlasí s tak řečenou reformou Mirka Topolánka a Miroslava Kalouska. Ještě než se stal kandidátem na prezidenta, zdála se mu tak řečená reforma málo radikální.


Jan Švejnar, rozhovor:
Reformy potřebujeme, ale musíme je provést citlivě, tak, aby nezhoršily situaci středních a nižších vrstev.

Zámečník: Rozpočet míří ke katastrofě:
Bez reforem dosáhne deficit veřejných rozpočtů každým rokem 7 procent HDP, v blízké perspektivě přijdeme o dotace z evropských fondů.

"Při neplnění Konvergenčního programu hrozí zastavení závazku z fondu soudržnosti v roční výši až 40 miliard korun," tvrdí Zámečník.


Miroslav Zámečník: rozhovor:
V životě jsem nepomyslel, že zrovna Češi budou muset řešit hrozbu rozpočtové krize, protože kázeň v oblasti veřejných rozpočtů tady byla historicky pevně zakořeněná. Ale zpátky k otázce- ještě pár let nedisciplinovanosti a jsme v Maďarsku. Zda zrovna neschválení balíku [reforem] bude cesta do propadliště, to si netroufám tvrdit, ale v každém případě potřebujeme minimálně to utlumení mandatorních výdajů, které je v balíku rovněž obsaženo schválit rychle.

Myslím, že po zvážení těchto skutečností je možno objektivně tvrdit, že o nezbytnosti reforem dnes již skutečně nemůže nikdo se zdravým rozumem pochybovat.

Naopak, právě pochybnost je znakem a projevem zdravého rozumu. Neschopnost pochybovat značí mozek chorý, rozum mdlý a charakter pokřivený.

Tak to je tedy skutečně trefa do černého! :o)

Takový gól do vlastní branky jsem skutečně od vás nečekal. Schválně nám napište, kdy jste vy sám naposledy zapochyboval o své víře. Nebo že byste si sám přiznal, že nemáte zdravý rozum? Kolik jste přečetl literatury z odkazů, které jsem zde dával? A vůbec kolik odkazů jste mi sám poskytl pro podporu své socialistické víry, jak jsem vás opakovaně vyzýval? Kdo z nás dvou tu psal, že nemá zájem číst cokoliv, co by odporovalo jeho víře? A tedy kdo tu má mozek chorý, rozum mdlý a charakter pokřivený, pane Tribune?

Já chápu, že nemůže být každý vzdělaný. A je logické, že čím méně toho člověk ví, tím urputněji si toto své malé nic brání. Je smutné, kolik lidí se ochotno pro argumentaci bez argumentů sáhnout k nadávkám. Je smutné, kolik lidí odmítá pochopit matematikcé důkazy dokazující nemožnost existence socialismu. Je smutné, jak málo lidí je schopno se řídit logickými postupy a raději obhajují svou nezlomnou víru, třebaže již byla v minulosti stokrát vyvrácena. A místo toho, aby se raději seznámili s matematickými důkazy, které jejich víru vyvracejí, tak buď začánají urážet nebo slovíčkařit. Nic jiného jim totiž ani nezbývá.

 
V 7/24/2008 12:45 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

nejedly zas nic nepochopil ohani se par citatama ale to ze je jeho rozum chory a ze nikdo se zdravym rozumem nemuze pochybovat o skodlivosti reforem nevyvratil. jemu jeste nedoslo ze ruzni lidi muzou mit ruznej nazor. ale neni to nic divnyho komunisti odchovany liberalnim vumlem sevcika si myslej ze pochybnosti jsou zakazany a smi se uznavat jen jejich politickou linii. nejedlyho vira ve vlastni dokonalost je stejna jako u bolseviku z padesatejch let. taky hned na zacatku vyloucili veskerou diskusi a jen oni meli pravdu protoze jim to rozkazal marx hayek. a jen komunisti verili ze jejich svetonazor vyvratil vsechny jine.

 
V 7/24/2008 12:51 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

nejedly ty komunisticka prebarvena nulo umis pouzivat napriklad slovo cast nebo nekteri. dokud se ho nenaucis tak budes jen fanaticka nula ktera zije svoji virou a je presvedcena o vlastni neomylnosti.

 
V 7/24/2008 1:01 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejedly, pokud je nejaka reforma uplne blba uz od podstaty, tj. ma za cil naplnit kapsy jen nekolika privilegovanym jednotlivcum na ukor vsech ostatnich, pak je uplne jedno jako moc nebo malo je radikalni. Je proste BLBA.

 
V 7/24/2008 1:14 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Navrhuju jakozto reformni krok urcit Nejedlemu specialni vstupni poplatek na tuto diskusi ve vysi 1000 korun, kterou by mel odvadet za kazdy svuj prispevek provozovateli tohoto blogu. Protoze uz mne nebavi cist ty jeho stale stejne blaboly ...

 
V 7/24/2008 1:15 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

kterou - > ktery

 
V 7/24/2008 1:17 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

"Je smutné, kolik lidí odmítá pochopit matematikcé důkazy dokazující nemožnost existence socialismu".

Nic takoveho se v matematice neprobira, ty trotle. A to mam za sebou matfyz, vcetne funkcionalni analyzy a nelinearnich diferencialnich rovnic :-)

 
V 7/24/2008 1:29 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

ja bych byl pro aby nejedly sem dodal matematicky dukazy potvrzujici tu nemoznost existence socialismu (ale at si nejdriv zjisti definici matematickyho dukazu cili vylouci nazor, experiment, intuici a zkusenosti). a pak aby vysvetlil proc furt tvrdil ze nekde socialismus existoval nebo dokonce existuje. pokud je matematicky dokazano ze je jeho existence nemozna tak polovicka toho co tu psal a pise je nesmysl.

 
V 7/24/2008 2:48 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

"přijdeme o dotace z evropských fondů."

no tak o ty prichazime prave ted, kvuli neschopnosti ministru Topolankovy vlady (Cunek, Bursik etc.)

Jinak si Nejedly nekde najdi metodologicky rozdil mezi vedami matematickymi a prirodnimi na jedne strane a spolecenskymi na strane druhe. Pokud si myslis, ze je socialismus nejaka striktne matematicky definovatelna entita, pak by sis mel ten svuj pseudoekonomicky a sarlatansky rychlokurs z vumlu/libinstu doplnit nejakym poctivym studiem metodologie mekkych a tvrdych ved a rozdilu mezi nimi. Protoze ani kapitalizmus ani socialismus nelze definovat v pojmech tvrde vedy a hlavne, zadny poctivy badatel v teto oblasti nebude pouzivat primitivni cernobilou a apriorni dichotomii typu ze neco je 100% spatne a neco jineho je 100% dobre. Takhle se proste odpovedna spolecenskovedni analyza nedela.

 
V 7/24/2008 1:22 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

nejedly ty si ale komik. nejdriv porovnavas britanii s usa ale kdyz se dozvis ze z usa hromadne lidi utikaji se lecit do levnejsi a kvalitnejsi socialisticky kanady protoze by je v americe nechali umrit na ulici tak rikas jak usa je spatny. staci ale abys si blbe precetl udaje who a zjistis ze verejne zdravotnictvi je obecne kvalitnejsi a efektivnejsi nez zdravotnictvi soukromy. teda pokud nepovazujes who najednou za bandu tupohlavku socialistu a jinejch idiotu kterejm jde jen o zavadeni komunismu a trapeni nejhodnejsich podnikatelu.

 
V 7/24/2008 1:26 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

dokonce i britanie je podle who kvalitnejsi ve zdravotni peci nez usa. ja vim ze si najdes par statistik par nemoci ale celkovy obraz je uplne opacny nez tady furt predstavujes.

 
V 7/24/2008 1:44 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

proc vlastne furt pouzivas taktiku straw man a vnucujes tady velkou britanii porovnavanou s usa kdyz pak porovnavat usa s jinymi nechces a nechces ani porovnat ji celkove ? je to proto ze vidis ze oponenti maji pravdu a soukrome zdravotnictvi nemuze byt nikdy tak efektivni jako zdravotnictvi statni co dokazuji vsichni skutecni ekonomove a zdravotnici a jen clovek s chorym rozumem muze o tom pochybovat.

 
V 7/24/2008 4:35 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tak je tady je jeden hulvát, co se neumí vyžvejknout najednou, nebo jich tu je 11?

 
V 7/24/2008 5:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Jinak si Nejedly nekde najdi metodologicky rozdil mezi vedami matematickymi a prirodnimi na jedne strane a spolecenskymi na strane druhe"

to je tedy věru hulvátské:-). fuj, že se dotyčný nestydí sem zatahovat nějakou metodologii...to bude určitě nějaké levicové šibalství :-))

 
V 7/24/2008 5:51 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Gratuluji pánové, vašimi diskuzemi s Nejedlým se z tohoto blogu pomalu ale jistě stává žumpa...Nevím, jak se s ním můžete dále bavit, když v prvních 20 příspěvcích rozmetáte jeho řeči o úmrtnosti na rakovinu a on v 21. napíše "takže si zopakujeme fakta" a následuje výpis ze svého 1. příspěvku. Dřív jsem to tu měl rád, ale věřte, že do doby, než pochopíte, že s Nejedlým se nevyjednává, ale bojuje, nemá cenu, abych se tu dále rozčiloval....

 
V 7/24/2008 6:29 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ahuro, nevšiml jsem si, že by tu někdo "rozmetal" cokoliv z toho, co jsem tu psal. Třeba byste mohl být konkrétní, ale to byste jistě byl, kdybyste měl vůbec nějaké argumenty, že? :)

A nebo myslíte, že uvedení statistisky přežívání rakoviny prostaty nějak vyvrací statistiky přežívání rakoviny prsu?

Tedy Ahuro, zkuste rozmetat argumenty v těchto článcích:

http://pavelkohout.blogspot.com/search?q=zdravotnictv%C3%AD
http://www.libinst.cz/etexts/zdravotnictvi.pdf

Velmi rád si je přečtu. Po těch hulvátech, co umí jen nadávat, to bude příjemná změna.

 
V 7/24/2008 7:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pánové díky za obveselení, bez Posuva a vašich vtipných odpovědí bych se dožila méně, smích prodlužuje život.

AŤ ŽIJE STRANA A VLÁDA!

S ::: NA VĚČNÉ ČASY!

KRÁČÍME VSTŘÍC ŠŤASTNÝM ZÍTŘKŮM!

LID VYJADŘUJE PODPORU MOUDRÉMU VEDENÍ STRANY A STÁTU!

PLÁNY SOCANŮ ZHATÍ NAŠI VEPŘI BOUBELATÍ!

S KAPITALISTICKÝM POZDRAVEM RADARU ZDAR!

KREMACE PoUZE VE STŘEDU!

 
V 7/24/2008 7:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Ahura - o to mu jde, v podstatě pak zahltí stránku spamem a udělá ji nefunkční. Nenapadá mne nic lepšího, než ho začít mazat, nebo mu bloknout IP adresu, jinak proti němu není obrana - čili na hrubej pytel hrubou záplatu.

 
V 7/24/2008 9:32 odp. , Blogger ods řekl...

Ahuro, Brtníku, já občas jen reaguji v případě naprosto jasných nesmyslů (samozřejmě i u rakoviny prsu je to jinak, ale proč dál házet hrách na stěnu), na ideologické fráze už dávno odpovídat nehodlám. Ale ani ukázka, že z jedněch zmanipulovaných statistik a minimálních údajů nelze vysouvat žádné velké závěry nepomohla. I když jsem ani žádný velký efekt u Nejedlého nečekal, spíš jsem si říkal, že by to mohlo být zajímavé pro jiné čtenáře.

K mazání či blokování: je to těžká záležitost z několika důvodů. Blokování je de facto nemožné, jak z technických důvodů, tak i proto, že při pokusu - vždy odkázaného dlouhodobě na neúspěch - o blokování například proxy se postihne i mnoho nevinných lidí. Zůstává mazání, které ale protože Nejedlý jako většina liberálů vyznává heslo, že jen jeho majetek je nedotknutelný a cizí může ukrást či poškozovat jak se mu zachce, je velmi problematické. Co se mu smaže, tak vlepí znova a dovede to dělat tak dlouho, dokud aspoň na chvíli proti vůli majitele, nezůstane jeho příspěvek na stránkách. A pak vyvolá nějaké reakce a už mazání jen jeho většinou zbaví smyslu část diskuse. A mazat hromadně vše co je v návaznosti na jeho nesmysly mi připadá příliš drsné. S povinným logováním nesouhlasím, ještě je alternativou zapnout moderování a každý komentář se objeví s určitým zpožděním, které ale může třebas trvat i den či v případě mých delších cest i déle. Navíc to omezuje pak z důvodu jednoho spammera a de facto zlodějíčka všechny normální čtenáře.

Ale protože stránky z velké části formují čtenáři, tak bych rád slyšel Vaše návrhy na řešení, mazat téměř vše co napíše (bez přesouvání na smetiště) nebo moderování nebo ještě nějaké jiné řešení nebo nechat jak je a jen občas více zasáhnout cenzorskou tužkou a odsouvat na smetiště. Hromadné ignorování by bylo jistě nejlepší, ale obávám se, že nemožné, protože toto není uzavřený diskusní klub.

 
V 7/24/2008 10:35 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Na jednom fóru tzavedli tohle:
Do záhlaví formuláře napsali: prosíme, abyste ignorovali uživatele xyz z těchto důvodů (je to provokatér, lhář...) Prosím uvažte, chcete-li na jeho příspěvky skutečně odpovídat a zahltit tak diskuzi.

Takže to samé bych provedl s lhářem kečupem Nejedlým, možná bych ještě v tom textu linknul nějak stránku s příklady Nejedlé lži.

Ale on každý blog má svého Nejedlého. Tribun například jasana .)

 
V 7/25/2008 1:27 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Jasan mi připadá totéž jako Nejedlý :-)

 
V 7/25/2008 8:58 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Jasan a Sunfreedom na Tribunove blogu jsou stejny telatka jako Nejedly, Krtek, a spol. na tomto blogu.
Jedina vyhoda pri cteni jejich nazoru je ta, ze netapetuji citaty z ruznych pravicoliberalnich blogu.

Momentalne jsem navstevnikem hlavne u Tribuna, jelikoz se tam behem tydne objevuje vice clanku.

 
V 7/25/2008 9:13 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Zaveďmež si kánon:
Nejedlý je neomylný
P. Kohout je neomylný
V.Klaus je neomylný(platí pro množinu všech vesmírů)
Liberální instut a podobné instituty jsou neomylné,
a z toho plyne vědecký důkaz nemožnosti existence socializmu.
Jak prosté

 
V 7/25/2008 1:06 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Problém je v tom, že ona nakonec každá číše přeteče, a když blbost jasana přesáhne všechny meze, tak jeden vypění - takže trhám lem roucha svého, co s nimi je opravdu těžké a jestli mne nenapadlo nic lepšího tak mazání taky považuju za pitomost. Připojuju se k výzvě ostatním, jestli někoho něco rozumného napadne, napište. Osobně jsem přesvědčený, že se jedná o placenou PR agenturu, když si spočítám kolik času na webu stráví včetně jeho promptních reakcí, tak žasnu - je to prostě nad lidské síly člověka, který mimo čtení webu chce žít normální život a netráví hafo hodin u klávesnice.

 
V 7/25/2008 2:19 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

nevidim zadnou ztratu kdyby byl nejedly mazan stejne jen tapetuje porad jednim i tim samym a da se to shrnout do vet stat zlo trh dobro a ja jsem nejchytrejsi a vy jste hloupi komunisti

 
V 7/25/2008 5:29 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ne, ne, já bych tu Nejedlého nechal, například dneska se usvědčil z blbosti přímo ukázkově. Že prospěl všemu, jen ne P. Kohoutovi je ostaně jasné i slepci.

Jen bych napsal to varování do záhlaví.

 
V 7/25/2008 7:36 odp. , Blogger Tribun řekl...

Zabanovat? Relativně pracné, nespolehlivé, hrozí narčení z cenzury (samozřejmě všude jinde než zde, kde všichni vědí, kdo a proč byl „zcenzurován“).
Mazat? Relativně pracné, nespolehlivé a s tou cenzurou je to jakbysmet.
Ignorovat? Pohodlné, umožňuje prohlašovat, že neumíme či se bojíme odpovědět.

Tak co s tím?

Jediné, co mne napadá, je způsob ze všech nejtěžší – důsledně věcná, až na dřeň jdoucí diskuse, zaměřující se pouze na předmět hovoru a ignorující vše ostatní. To znamená povznést se nad všechny nadávky, výhrůžky a lichotky, nenechat se chytit do pasti rekurzivního přemílání stokrát řečeného. Vím, že sám mám do tohoto ideálu daleko, ale vidím to jako jediný způsob, jak pokračovat v diskusi a nenechat si ji rozbít různými Rony Nejedlými na Rudě Posunutém Buldozeru (nazdar Vašku!).

Je to vlastně prosté: nesmíme si nechat vnutit taktiku od svého protivníka, ale musíme hrát podle vlastních not. Tím, že zmlkneme, si sice ušetříme práce, ale ničeho nedosáhneme. Diskusi totiž vedeme pro sebe, ne pro štváče a rozbíječe.

 
V 7/25/2008 7:40 odp. , Blogger Tribun řekl...

Tak teď jsem se po odeslání komentáře dočetl, že: "Moderování komentářů bylo zapnuto. Všechny komentáře musí být schváleny autorem blogu." Já bych to radil zase vypnout, tohle může diskusi spolehlivě paralyzovat, a navíc je to Posuvovo vítězství.

Jestli to přece má být zapnuté, pak by bylo třeba, aby komentáře mohlo schvalovat víc lidí, a ne jen ods, nebo hrozí, že to tu vážně zajde na úbytě.

 
V 7/25/2008 7:53 odp. , Blogger ods řekl...

Moderování je zapnuto jen dočasně, aby se dalo nějak smysluplně bez přerušování stále stejným nejedlým spamem (v mezičase už nějakých 6 kusů) dořešit tuto záležitost. Pokud by mělo zůstat na stálo, tak jsem přesně přemýšlel o tom, že by mělo práva administrátora více lidí.

 
V 7/26/2008 10:18 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, problém vidím v jedné věci, pokud jde o argumentaci na jednu věc v rozsahu do 50 řádků, nějakých 8000 znaků, tak je to zvládnutelné v celkem rozumné době, pokud ale onen spamer dodá text toto řádově překračující, tak jedinec, který netráví dlouhé dny u klávesnice, věnuje se i jiným věcem prostě nemá šanci se tím jednak prokousat, jednak smyslplně argumentovat. V nejlepším případě stihne zběžně vyhledat největší zhovadilost a tuto rozmetat, reakce je většinou taková, že onen N udělá Cimrmanovský úkrok stranou a reaguje stylem já o voze ty o koze.
Čtenář (v podobě třetí osoby) pak nemá šanci se v tom guláši orientovat a N vlastně dosáhl svého cíle.
A teď co s tím -- zatím je jakékoliv navrhované řešení prostě blbé, bojujeme tu s demagogií - a to je opravdu problém, zvláště když na dané problémy neexistuje jednoduchá odpověď a jednotliví diskutéři používají odlišný pojmový aparát a navíc tvrzení, sice v určitých kruzích akceptovaná ale nikoliv obecně přijatá.
Omezit počet slov na jeden příspěvek věc neřeší - pisatel to prostě rozkouskuje, možnost vložit další příspěvek až po x minutách nebo po následných 2-3 odpovědích asi není technicky možné (nakolik je to dobrý nápad nechť posoudí ostatní).
Snad opakované upozorňování typu N je PR agentura a mimo mísu nebo pozor na slovní průjem pana N doplněné (třeba opakovaným) poukazem na jeho největší nesmysly - opakovaně proto by se zbytečně neztrácel čas a energie s bojem proti blbosti, neb jak pravil klasik jde o boj nevyhratelný.

Pro informaci - sesmolit těhle pár řádků mi trvalo 25 minut!

 
V 7/26/2008 10:21 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

PS - ještě mne napadla jedna věc - klást cílené otázky na tělo a trvat na odpovědi, vkládat před a za N bláboly. Tím se znevěrohodní jeho blablabla pro ostatní čtenáře. To ale jen jako doplňková záležitost.

 
V 7/26/2008 10:34 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Kam vede Tribunova úporná diskuse všichni vidíme....za mě - děkuji, nechci.

Můj názor na nejlepší řešení - diskusi moderovat, dát právo moderátora více lidem a Nejedlé smyčky nemilosrdně likvidovat... Že nás bude nařkávat z cenzury na jiných webech? Co je nám po tom, lidé, kteří myslí (a o takové by na tomto blogu měl být zájem) si neudělají obrázek typu "hm, XY říká, že je tam cenzura, tak na to seru, jsou to komoušové..." takže o potenciální čtenáře tenhle blog cenzurou Nejedlého nepřijde.

 
V 7/27/2008 11:36 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Je to trouba, vždy po pár řádcich (když zjistím, že píše to samé) ho ignoruju. Ten člověk nemá svojí vlastní hlavu.

 
V 7/28/2008 9:37 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Velice zajímavý článek k tématu je na dnešních BL
http://blisty.cz/2008/7/28/art41808.html
a taky tady
http://blisty.cz/2008/7/28/art41818.html
- k tomu článku můžu dodat jenom to, že autorka je asi už nějakou dobu mimo a nepracuje u lůžka, změnily se ale jen dvě věci - zhoršilo se postavení sester, před velkým listopadem se jim dostalo alespoň slovního uznání - občas, a byly kvalifikovanější - prostě byl výběr na SZŠ, dnešní absolventky jsou občas svými znalostmi nebezpečné, bere se každá která se na školu přihlásí. Druhý rozdíl je v tom, že už neplatí že pacient není břemeno, v praxi se to ale stejně nerespektuje.

 
V 7/28/2008 12:41 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Vážení dovoluji si položit otázku... Co je cílem snahy rudého posuva alias dalších nicků? Vyvracet názory, udržet rovnováhu (zlo vyvažuje dobro a naopak), vnést do diskuze jiný pohled, obrátit pisatele nás na liberální víru???... víte co je to být k některým věcem netečný. Cenzurou se nic nevyřeší - jen prokáže slabost.

 
V 7/28/2008 2:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Totálně rozbít diskusi a znemožnit prezentaci jiných názorů Fudzijane.

 
V 7/28/2008 7:31 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Brtníku, ale od "protivníků" se můžeme učit či přiučit. Možná je na jiné frekvenci což nám zapřičiňuje úspěšně komunikovat... ale s tím rozbitím máte pravdu, protože zde přítomní vynakládají příliš mnoho času "nápravami".

 
V 7/28/2008 9:39 odp. , Blogger ods řekl...

Jak jsem si prozkoumal celou záležitost, tak moderátor je na bloggeru zároveň administrátorem s neomezenými právy (čili i může smazat celou tuto stránku). Lze přidat ještě autora, ale ten pouze může přispívat nemůže zasahovat do komentářů. Takže teď nevím, jak původní plán hodně moderátorů uskutečnit, přece jen může se stát cokoliv.

 
V 7/28/2008 11:28 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Fudzijane, jestli tohle myslíte vážně, tak ste podle mě blázen. Krtek atd. tady je jen proto, aby to tu zničil a rozbil, o tom svědčí jeho neustálé pastování tun balastu, vůbec nesouvisejícího s původním tématem diskuse. Jak se z tohohle dá poučit?

A řeči o cenzuře a slabosti jsou také hodně mimo mísu, je to asi jako kdyby vám někdo poštovní schránku zahlcoval denně stovkami nesmyslných letáků a vy jste bránil policii v pátrání po tomto člověku s odkazem na cenzuru jeho svobodného projevu...

 
V 7/29/2008 1:24 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

ta zpráva pro Fudzijana je ode mne...

 
V 7/29/2008 7:50 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ahuro, celý život nedělám nic jiného než to, že se snažím spatřit více v té notně okoukané mozaice. Oceňuji Vaši trpělivost se jím stále zabývat a vynákladanou energii na "útrpné" vysvětlování. Představte si na okamžik sebe jako moudrého Vladaře - jestli chcete být otevřený musel by jste komunikovat i s lidmi jako je krtek, rudý posuv atd. Je jasné, že někoho by jste příliš nevítal s otevřenou náručí... myslím, že se to učilo i na VUMLU za jakých situacích je nutné odvádět řeč od původního tématu.

Jinak k té policii - známému ukradli auto a protože systém nefunguje jsme nuceni rozjet soukromou akci při které do pasti chytneme zloděje.

 
V 7/29/2008 3:33 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ahuro, ještě jedna věc.... cenzurou jsme si trošku podřezali větev, protože se čekáním ztížila komunikace. Podle jedné studie člověk promarní čekáním třetinu života....

 
V 7/30/2008 2:46 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Michael Hauser znovuoživil svůj web www.sok.bz je toho tam hodně nového, texty, ale i záznamy přednášek a besed v MP3, vřele doporučuju.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka