úterý, října 09, 2007

Školné ? Školné !

Když se před čtrnácti dny novináři ptali paní Kuchtové, co říká návrhu na zavedení školného, který vypracovává její náměstek, odpověděla, že tato otázka není na pořadu dne. Poskytla tak svému ministerstvu sdostatek času k práci. Jenže týden minul týden a přes starý program se konečně přelepil nový: „školné připouštíme,“ stojí na něm, přičemž p. Kuchtová říká „zpětně“, zatímco p. Topolánek hystericky pořvává, že na formě mu nesejde, hlavně když padne věčný nepřítel, chimérické „Zadlužení“.

Pomineme-li fakt, že volební program Zelených se ostře staví proti školnému (ten modrý sice taky, ale to jsou jen „nesmyslné letáčky“, jak jsme si zvykli) , vyznívají tato slova obzvláště podivně i od lidí, jež „reformami“ bodají v slabiny Zadlužení. Jenže bude-li školné zavedeno, znamená to, že už ze školy vyšlého člověka bude tížit dluh kolem dvaceti tisíc korun. Když k tomu připočteme hypotéku i výdaje za rodinu, vychází nám z toho poněkud hrůzná rovnice, na jejímž konci stojí výsledek, při jehož čtení je už poměrně jedno, bude-li školné strháváno z platu nebo za pomoci obecního drába.

Už ve dvaceti pěti letech se na člověka zavěsí pohledávky, které jej uzavřou za nepropustnou zeď, jež nebohého zcela odřízne od ostatního vědění a zájmů: úzká profilace jako prostředek novodobého otrokářství (vážně v tom nevidím rozdíl). V pět vstanout, od šesti do dvou v práci, ve čtyři doma, aby zbylo sdostatek času pomodlit se, aby Vás z onoho zaměstnání nevyhodili a vy měli sdostatek prostředků nepřijít o to málo, co máte. Systém, jenž pomalu přestává fungovat v USA (v souvislosti s poklesem burzy) si razí cestu do naší věčně opožděné zemičky, které, jak se zdá, vládnou opoždění politici, jimž kdosi zapomněl přetočit kalendář ze Silvestru 84 na Nový rok 85, přičemž v životě nečetli libovolného klasického filosofa, protože jak jsou zrovna tito rozhádání, tak v jako jednom se shodují: člověk by nikdy neměl nikomu nic dluhovat (Platón, Kierkegaard, dokonce Nietzsche…), speciálně pak svému učiteli, vůči němuž není v ničem vázán.

Inu vědomosti přestaly být vědomostmi a staly se zbožím, jež si je možno jednoduše koupit a to s příplatkem za obory, které „nebudou tak užitečné a potřebné“ (jak podobně pravil p. Topolánek). Protože k čemu jsou národu historikové, proč studenti umělecké estetiky, filosofové, umělci? Dají se zpeněžit? Moudrý člověk ví, že ano, modrý člověk prohlásí, že ne – jeho zajímá okamžitý zisk; národ, či kultura (jak zase svědčí nový rozpočet) jsou ukradeny, či jej dokonce tíží, neboť v sobě nesou dobro nad osobní rámec jeho zájmu: takové „třešničky na dortu“, jak zní třebas ona provařená definice ekologie.

Prorocky, bůh děj ať slepě, si troufám prohlásit, že v těchto dnech stojíme v naší zemi na prahu nové společnosti. Společnosti, v níž vše bude přepočteno na peníze v okamžiku: vyrazíme do obchodu a zjistíme, že projektant stojí 29 000/měsíc, programátor 37 000/měsíc, učitel 22 000/měsíc, stačí si jen vybrat a po použití zahodit na místo předem určené, kde budou skartováni. Zánik individuality a nahrazení vůle strachem o pohodlí těla. Ostatně mysl je právě jen produkt těla a strádá-li tělo, mysl se upne k jeho přežití; na úvahy a plány nezbývá čas; klapky na oči a táhnout.

poslal Winter

----------------

obrázek poslal Fudzijan

školkovné

Štítky: ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 49:

V 10/09/2007 2:04 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

v půlce třetího komentáře sem ten blábol přestal číst...

 
V 10/09/2007 2:28 dop. , Blogger ods řekl...

Mandusi, vždy se mi líbí velmi věcné připomínky, zvláště od lidí co ani něco nedočetli.

Jinak k článku, rád bych věděl, kolik voličů pravice - respektive jejích liberálních verzí - si uvědomuje, že jejich oblíbené teorie v důsledku povedou k celoživotnímu zadlužení velké části populace. Na příkladu Spojených Států (a tam to stále ještě není tak liberální jak by si leckterý pravičák přál) je jasně vidět, že pár procent má šanci se stát extrémně bohatými, nějaká jedna čtvrtina až jedna třetina lidí patří k bohaté střední vrstvě většinou bez dluhů nebo s relativně malým zadlužením a ten zbytek, který to vše financuje je zadlužen de facto už od narození a zadlužení se nezbaví většinou až do smrti. Ale větší část pravicových voličů si toto nechce připustit, protože žijí v té iluzi, že místo pro pár procent na samém vrcholu se otevře zrovna jim. Rád bych jen věděl, kde berou tu jistotu o úspěšné budoucnosti zvláště mladí lidé končící střední školu (a rád bych viděl ty samé mladé lidi nadšeně volící pravici, kdyby už po odmaturování měli na krku x tisíc korun splátek měsíčně).

 
V 10/09/2007 11:07 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

voliči ODS jsou většinou toho druhu, že to jsou "pravičáci s holou prdelí", šetřící každou stovku či desetikorunu. To jsou ti, kteří nejvíce po uskutečnění SKUTEČNÉHO programu ODS padnou na držku. Není ovšem jiné cesty, než jim to umožnit. Jinak je nic z jejich snu, který se podobá víře ve výhru ve Sportce, nevyléčí.

Lidi, vzpamatujte se, ti, kteří vám projektují tuto budoucnost, nejsou jako vy, pro ně je nějaký ten miliónek pakatelem. A na rozdíl od vás ho nevydělali vlastní prací.

 
V 10/09/2007 11:32 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Přesně tak, také znám jednoho takového pravičáka-voliče ODS. Za svého šéfa by dal duši. Zvýšit plat nechce přesto, že po něm šéf chce čím dál víc práce přesčas o víkendech a svátcích. No nic, kdo chce kam, pomozme mu tam. Jen mám obavu, abychom nakonec neskončili v novém otrokářském systému a na závěr nějakou hodně hnusnou krvavou revolucí, která samozřejmě ty špičky, co tahají za nitky nepostihne a nejvíc na ní budou biti právě ti idealističtí chudáci, co si myslí, že současná pravice chce spravedlnost.

 
V 10/09/2007 12:01 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

to je snad naprosty masochismus od techto volicu ODS, to se ani neda jinak vysvetlit...

 
V 10/09/2007 1:29 odp. , Blogger Tribun řekl...

Když vzpomenu na svá univerzitní studia, nemohu opominout řadu svých spolužáků, kteří nestudovali proto, aby se něco dozvěděli, ale proto, aby mohli užívat studentských výhod a na konci se nějak (jedno jak) dostali k titulu, od kterého si slibovali vyšší příjmy. Mohlo by školné pomoci vyhnat ze škol tyto vyžírky a uvolnit kapacity pro skutečné zájemce o studium? Lze se zavedením školného očekávat růst zodpovědnosti studentů, naučí školné studenty, že jejich studium není samozřejmost? A co když to dopadne přesně naopak – studenti získají pocit, že si vzdělání kupují, že jsou zákazníci, že je jejich studium vázáno na školné a že když platí, tak mají na titul nárok? Výsledkem by potom byl ne nárůst, ale naopak pokles úrovně vysokých škol, protože studenti se zaměří nikoliv na znalosti, ale na to, jak je co nejvýhodněji prodat. Jako největší nebezpečí zde vidím specializaci, totiž že se studenti ve snaze maximalizovat svůj příjem zaměří na jeden obor, ve kterém se budou snažit excelovat, a všechny ostatní obory potlačí. Nebudou schopni chápat věci v souvislostech, ale vše budou vnímat pouze prizmatem svého oboru: jako ekonomové, právníci, lékaři. Ne však jako lidé. Pak takový člověk přijde do praxe a stane se vedoucím. Bude schopen vnímat své podřízené jako sobě rovné lidské bytosti, nebo to pro něj budou pouze nákladové položky, statistické jednotky, předměty vědeckého výzkumu? A co hůř, člověk bez všeobecného rozhledu – hlavně kulturně-historického – je velice snadno manipulovatelný. Jak asi bude fungovat společnost sestavená z odborníků, kterým v jejich oboru není rovno, ale ničemu jinému nerozumí, a tak jsou odkázáni na dobrozdání jiných, kterým věří, protože jim nic jiného nezbývá, nemají totiž jak posoudit argumenty mimo svůj obor?

Osobně nejsem rozhodně proti školnému (když jsou studoval, tak jsem si kolikrát říkal, že bych snad i rád zaplatil za lepší kvalitu), jsem však zásadně přesvědčen o tom, že školné nic neřeší. I kdyby naučilo studenty vážit si vzdělání, negativa nakonec převáží. Jako nejzávažnější z těchto negativ vidím dluh, kterým bude mladý člověk zatížen již při svém prvním kroku do samostatného života. Člověk skončí školu, ale ne jako svobodný. Již je někomu zavázán, již je podchycen systémem a je donucen s ním spolupracovat. Hlavní výhodou bezplatného školství je podle mne svoboda, kterou tím stát dává studentům, svoboda nebýt zavázán, nebýt dlužen, nebýt vděčný. Dalším významným negativním aspektem zavedení školného je ta skutečnost, že se jedná o komunikační signál zásadního významu (tak jako u „rovné“ daně), kterým stát dává najevo, jaké jsou jeho priority a jaké hodnoty by rád viděl ve společnosti zakotvené. Školné v tomto smyslu říká, že vzdělání není hodnota sama o sobě, ale pouze jako prostředek větších zisků. Tím, že v důsledku snížené schopnosti splatit školné budou opouštěny nelukrativní obory, vysílá stát signál, že co nepřináší užitek tady a teď, je nežádoucí. Stát tak dále tlačí na vytváření kultury obchodu a úspěchu, ve které je měřítkem kvality jedince výše jeho bankovního konta, a ve kterém nemá člověk hodnotu sám o sobě, ale pouze jako předmět obchodních vztahů. Školné říká – na vzdělání nezáleží, nedá-li se zpeněžit. Profit, který má ze vzdělaných jedinců – a to i v oborech zdánlivě neužitečných - celá společnost, nelze jednoduše měřit pomocí bankovních indexů, a proto jej zastánci školného nedokáží zahrnout do svých úvah.

Dostupnost vzdělaní je měřítkem kulturnosti a vyspělosti společnosti. Investice do vzdělaní by měly být prioritní, a ne pouze když zbude, či pro ty, kteří si mohou dovolit ten luxus platit školné. Protože jak již bylo řečeno, pro ostatní je to možná nutnost – která je však uvrhává do závislosti.

A v neposlední řadě – považuji za krajně nemravné, když stát, který má dostatek prostředků na válečná dobrodružství v zemích, se kterými není a nemůže být v konfliktu, odmítá poskytovat prostředky na vzdělání a zdravotnictví, tedy do oblastí, které jsou ponejvíce měřítkem vyspělosti té které společnosti.

 
V 10/09/2007 2:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tak jo rozvedu to:

Školné - nyní platíme z daní všichni, doktorům, učitelum a dalším i nestátním zaměstnancům jejich tituly, aby nás potom ještě oškubali. A že za peníze všech vystudovali. Nezajem. To jakoby nevědí. Ať si každý platí sám, mohou se třeba zvíhodnit obory, které jsou potřeba. Třeba už budou doktoři, které ta práce baví a zajímá, ne, že se jenom chtěli flákat na škole dalších pár let a nyní jsou neschopní (vidím doktory v okolí).

Je mi 22 a spousta lidí v mém věku jde na vysokou, jen tak - aby nemuseli pracovat - proč jim to jejich flákání platit. Mám nyní rozpracované nějaké projekty, které by mohli vydělávat peníze bez mé neustálé přítomnosti. Přemýšlel jsem, že bych šel na vysokou, i když to nepotřebuji. Jen tak - společnost by z toho neměla nic. Jen taková moje ješitnost, kterou byste mi chtěli zaplatit levice, děkuji. Aneb kdybych to musel platit já, nešel bych tam, nepotřebuji to.

USA - nemá jednotnou daň ale pár % úspěšných a bohatých platí opravdu velikou část rozpočtu. Není to "fér", ale takto to funguje v USA. Ne že jsou tam bohatí (českou levicí nazívaní zloději) a ti chudí, kteří to navíc celé platí.

 
V 10/09/2007 3:13 odp. , Blogger Tribun řekl...

Ještě pro Tooma a oba Anonymy: někde jsem četl, že přirozená voličská základna ODS, tedy lidé, kteří mohou mít z jejích vítězství prospěch, je asi 15%. Zbývajících 15% ji volí proti svým vlastním zájmům.

Otázkou je, proč to dělají. Nechali se ošálit propagandou? Nedokáží plně pochopit důsledky realizace programu ODS? Jsou to vyznavači „jediné zjevené pravdy“, kteří věří a nevidí a neslyší nic, co je s jejich vírou v rozporu? Volí ji ze setrvačnosti, aby si nemuseli přiznat, že chybovali, když ji volili kdysi? Nebo si myslí, že když budou volit stranu „bohatých a úspěšných,“ tak už je tím se sami stanou bohatí a úspěšní? (Což je mimochodem velmi účinná marketingová strategie „značek“ – vyvolat dojem, že člověk nákupem produktu získá vlastnosti, které mají ti, kteří jej propagují.) Myslím, že to jsou zásadní otázky a zasloužily by si podrobnější studium. Je ovšem otázka, zda jsme připraveni slyšet odpověď.

 
V 10/09/2007 7:07 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jistě, čelíme spiknutí právníků, doktorů a státních zaměstnanců. Dobře, připouštím.

Stále mi však ale uniká, proč by člověk, kterému je školné zaplaceno (většinou rodiči nebo zpětně) by měl mít zájem o svůj obor. A vězte, že zrovna nedávno jsem byl svědkem, že jedna nadprůměrná studenkta, které vypršel "čas" (starší 26) musela odstoupit, protože svou školu zkrátka neutáhla.

Taky mi není jasné, proč by člověk měl ze školy vyhcázet zadlužen a ztrati tak podstatnou část své sovobody. I v našich zemích pravičácky pojatý Bernhard tvrdí, že k tomu, aby člověk mohl myslte, nesmí být tížen finanačními starostmi. Nakonec i ten Nietzche není zrovna komunista.

 
V 10/09/2007 7:17 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

pro pana Manduse a dalším podobným,

Nedá mi to. Musím na Váš příspěvek, jako vysokoškolský učitel reagovat. Rozvedl jste to opravdu moc hezky. Jen bych Vás chtěl upozornit, že daně neplatíte jen Vy, ale také Vámi opovrhovaní doktoři a všichni další vysokoškolsky vzdělaní lidé. Z kontextu se domnívám, že těmi doktory máte na mysli lékaře, a ne všechny nositele akademického titulu doktor obecně. Samozřejmě. V každém povolání lze najít špičkové, celosvětově uznávané odborníky, také skvěle pracující praktiky, plně oddané svému povolání, ale také podprůměrné, intelektualizované řemeslníky, kteří de facto poškozují zájem svých klientů. Jen mi není mi jasné, kde se ve Vás vzalo tolik sebevědomí, že právě vy můžete kvalifikovaně posuzovat činnosti, pro které Vám chybí předpokládané vzdělání i zkušenosti. („Všeználkovství“ pane, patří jen k politikům a bulvárním novinářům.) To co tak rezolutně tvrdíte, že spousta mladých lidí jde studovat na vysokou školu, aby nemuseli pracovat, vypovídá spíše o Vás samotném. Ano je určité množství takových studentů, o kterých píšete, ale většina jde studovat se ctižádostí „něco v životě dokázat“. To je moje dlouholetá osobní zkušenost

Pokud píšete o své úvaze studovat, ale že to nepotřebujete, možná se upřímně zamyslete zda k tomu vůbec máte předpoklady! Náležím do generace Vašich rodičů a mohu Vám s plnou odpovědností sdělit, že jako můj vrstevník byste na gymnasiu zaručeně nesložil maturitní zkoušku s českého jazyka. Ne „zvíhodnit“, ale „zvýhodnit“. Projekty by ne „mohli“, ale „mohly“ vydělávat (rod mužský neživotný – shoda podmětu s přísudkem). …levicí ne „nazívaní“ zloději, ale „nazývaní“ zloději (to jsou zase vybraná slova po „z“)… atd. atd. Ze zkušenosti si myslím, že o tom co jsem Vám napsal bohužel příliš přemýšlet nebudete. „Lepší lidé se přece poznají podle toho, že sami sebe prezentují jako pravicově smýšlející.“ „Holt nějakej školometskej dědek… asi taky bejvalej bolševik.“ Ale ono to tak není. Pokud chcete v životě opravdu něco pochopit, budete muset názory druhých nejdříve doposlechnout a dočíst a pak o nich přemýšlet.

Ty gramatické chyby samozřejmě na obsahu Vašich myšlenek nic nemění. Tak jen poznámku na závěr. Možná by Vás udivilo, kolik světových myslitelů, které nelze podezírat z „levičáctví“ nepochybuje o nutnosti co nejsvobodnějšího přístupu všech ke vzdělání, neboť pouze kvalitní vzdělání může z občanů učinit lidi svobodné, kteří nejsou politiky manipulovatelným stádem. Toho nelze docílit bez dotovaného školství, které je právě v naší republice rozpočtovou „Popelkou“. Opravdu si myslíte, že je demokratické nahradit ideologické síto minulého režimu sítem sociálního postavení. Opravdu si myslíte, že tak nezaniknou obory, jejichž absolventy nečekají lukrativní platy.

 
V 10/09/2007 7:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Já bych taky řekl, že absolutní volnost v přístupu ke vzdělání je hlavně doménou "pravé" pravice. Nějak si na ty české mutace nemohu zvyknout.

 
V 10/09/2007 9:49 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Dluhy jsou svinstvo a ještě větší svinstvo je chudé lidi do nich tlačit za to,že vzděláním se chtějí z této chudoby dostat.Zadlužený člověk má strach o své příjmy...Nejhorší jsou takzvaní"hypotékoví manažeři"kteří se bojí něco rozhodnout,aby náhodou nevyletěli z dobře placeného postu a oni pak neměli na splátky.

 
V 10/09/2007 10:51 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribun: "Nebudou schopni chápat věci v souvislostech, ale vše budou vnímat pouze prizmatem svého oboru: jako ekonomové, právníci, lékaři. Ne však jako lidé. Pak takový člověk přijde do praxe a stane se vedoucím. Bude schopen vnímat své podřízené jako sobě rovné lidské bytosti, nebo to pro něj budou pouze nákladové položky, statistické jednotky, předměty vědeckého výzkumu?"

Názorným příkladem výstižnosti těchto vět je má osobní zkušenost, kterou jsem získal v nejmenované české farmaceutické firmě, kterou kdysi koupili Američané. U nás bežně nazývané personální oddělení v zápětí přejmenovali na oddělení lidských zdrojů... k tomu není myslím co dodat...:-)

 
V 10/10/2007 8:22 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

1) Dnešní populace není ani lepší, ale ani horší než kdysi. V populaci je, řekněme, 5% lidí s IQ>120, to se nemění. Rozložení IQ podle Gaussovy křivky platí pořád.
2) To, že se nám úroveň studentů jeví jako mizerná, je dáno množstvím. Jestliže před lety na VŠ studovalo 10% populace, bylo v tom těch 5% těch špičkových a 5% ostatních. Jestliže dnes studuje 60%, tak mezi nimi zase je 5% nejchytřejších ... ale 55% ostatních. Navíc, s velkým množstvím se hůř pracuje, schopní učitelé odcházejí, což oboje kvalitu ještě zhoršuje.

 
V 10/10/2007 9:04 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Všechny myšlenkové pochody v tomto článku mi přijdou prapodivné.
1/ Školy nejsou zadarmo. Jen je platíme méně viditelným způsobem. Placení školy základní případně i střední z obecních peněz jako základ vzdělání chápu. U vysokých škol je to ale už poněkud jiné. Vysoká škola je nadstandard.
2/ Netuším proč by se mladí lidé měli zadlužovat. Zadlužení je možnost ne podmínka. To že rodiče nejsou ochotni zaplatit dětem školu není problém školného, ale narušených funkcí rodin. Nemluvím o případech chudých rodin. Těch je velice málo a právě pro ně mají být ony půjčky. Nemluvě o možnostech stipendií.
3/ Netuším proč si učitelé myslí, že dělají nějakou vyšší službu národu jako pan anonymní vysokoškolský učitel. Jsou to naprosto normální zaměstnanci placení za svoji práci a to poskytnout žáků vzdělání. Žákům kteří je platí. Bohužel iluzi toho, že to tak není, způsobuje právě způsob jakým jsou placeni.

Když v mém oboru dělám školení jasně si uvědomuji, že mým úkolem je naučit to za co jsem byl zaplacen. Klienti jelikož si školení zaplatili se stejně tak snaží se to naučit. Na vysoké škole jsem takovýto pocit neměl. Na jedné straně neochotní, často arogantní profesoři. A na straně druhé žáci snažící se pouze o titul. Výjimky byli na obou stranách. Bohužel jich bylo příliš málo.

Školné je cesta volby. Je to cesta zodpovědnosti. A zodpovědnosti nejenom za sebe samé, ale i zodpovědnosti za své děti a svou rodinu.

Bohužel mnoho lidí si myslí, že dokáží rozhodovat za ostatní lépe než oni sami za sebe. Přitom pořádně nezvládají ani svůj vlastní život.
Typické pro levičáky.

 
V 10/10/2007 9:40 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ja si myslim, ze pan Mandus by si mel - zcela po kapitalisticku - zaplatit nejaky doskolovaci kurz rodneho jazyka. Evidentne mu zakladni skola mnoho nedala.
V jeho textech se bezne objevuji hrubky. Pozoruji, ze neznat pravopis (a spoustu dalsich veci, ktere patri ke vzdelani) jiz patri nekdy k dobremu tonu mezi temito modrymi lidmi :-)
Buh s nami...

 
V 10/10/2007 11:35 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

odpověď pro anonymního v 10/10/2007 9:04 dop.

Prosím o sdělení, z čeho jste v mém příspěvku odvodil, třeba jen nepřímo, následující závěr: „Netuším proč si učitelé myslí, že dělají nějakou vyšší službu národu jako pan anonymní vysokoškolský učitel“. Nic takového jsem neuvedl, ani si to nemyslím. Vysokoškolským učitelem jsem se stal, v exaktním oboru, po více než dvaceti letech odpovídající praxe. (Když už jsem směl). To co uvádíte není argument, ale pouhý osobní útok nedůstojný inteligentního a vzdělaného člověka.

Ve Vámi uváděných souvislostech je nesprávné tvrdit, že učitele platí žáci. Všichni dobře víme, že školství je v tomto ohledu placeno z daní. Řekněte, jaký je aktuální podíl žáků a studentů na placení daní, jaký podíl mají na placení nákladů vzdělání přímo či nepřímo státní i nestátní právnické osoby? Jaký podíl zaplatí přímo žáci a studenti a jaký jejich rodiče?

Pokud uvádíte, že je u nás velice málo chudých rodin, pak obrazně řečeno žijete „na jiné planetě“. Stačí se podívat na výsledky sociologických průzkumů.

Vážený pane,

poslední větou jste veřejně a exemplárně demonstroval ideologickou omezenost svého uvažování. Cituji: „Bohužel mnoho lidí si myslí, že dokáží rozhodovat za ostatní lépe než oni sami za sebe. Přitom pořádně nezvládají ani svůj vlastní život. Typické pro levičáky“.

Zamyslete se nad funkcí našeho parlamentu, kde má v současné době zákonodárnou většinu politické síly hlásící se k pravici. Páni poslanci a senátoři chrlí stále větší množství právních předpisů upravujících náš život, a jistě tak činí s přesvědčením, že „dokáží rozhodovat za ostatní lépe než oni sami za sebe.“ Tím samozřejmě nezpochybňuji funkci demokratického parlamentu, ale pouze Vaše ideologicky omezené chápání skutečnosti. A že by aféry s nezvládáním svého vlastního života byly typické pouze pro levičáky? To už opravdu „žijete na jiné planetě“, nebo „nevidíte na pravé oko.“ Sledujete vůbec zprávy v televizi a čtete tiskoviny (myslím ty nepokrytě pravicové orientace)?

S Vaším viděním světa moje názory jistě posuzujete jako „levičácké“. Zkuste se někdy zamyslet nad tím, že svobodní liberálové jsou i podle Vaší stupnice autentickým pravým středem. Sobecky zaměřený individualismus v minulosti vedl vždy sociálním revolucím pauperizovaných občanů a bohužel nás tento osud asi čeká i v budoucnosti.

Jednoduchá politická hesla, tak jak jste je uvedl v předposledním odstavci ukazují na to, že se zřejmě aktivně zabýváte politikou. Nehodlám popírat jejich obsah, ale tato heslovitá forma „axiomatických pravd“ je typická pro politiku autoritativních režimů, jakými byl nacismus nebo „reálsocialismus“. Doporučuji pozornou četbu Orwelova „1984“.
Jsem zklamán. Při sledování diskuse na tomto blogu, který má zřetelně sociálně demokratickou orientaci, nezaznamenal jsem zatím rovnocenného diskutéra „zprava“. (tzv. „pravý střed“ k autentické pravici nepočítám, neboť lidé s tímto chápáním světa se vyskytují, podle mých zkušeností, také v řadách sociálních demokratů.

Jen na okraj. Vaše …“Výjimky byli…“ se správně píše Výjimky byly…“, neboť se jedná o shodu podmětu s přísudkem.

 
V 10/10/2007 11:54 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Osobně by mě zajímalo, co je na 88 miliardách chimérického.

 
V 10/10/2007 2:58 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Osobně by mě zajímalo, co je na 70 - 60 miliardách polehčujícího. Nepočítám-li, že takovýto schodek by dosáhla jakákoliv vláda, byla-li by u moci.

A stále nikdo neodpověděl na otázku, jak se zodpovědnost takových za něchž zaplatí školné rodiče, liší od dotyčných za něž platí stát.

 
V 10/10/2007 3:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jo a jestliže je neschopnost platit školné probléměem narušených rodin, proč by to měly odnést zrovna děti. Inu což.

 
V 10/10/2007 5:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pro jednoho anonymního, který na mě reagoval.

Nejprve, maturita z češtiny nyní = maturita především z literatury, pravopis se učí na základce. Pokud učitel hned cpe žákům při probírání vyjmenovaných slov, slova, která se často pletou, např. hbitě a podobně - je to magor, ktereý ty děti naopak zmátne - slovo hbitě se skoro nepoužívá, a kdyby ho nechal prostě slovem a soustředil se na vyjmenovaná slova, udělal by lépe. Učitelé okamžitě rvou dětem do hlavy, kde se chybuje a proto se tam chybuje - oni je zmatou... Použil jsem slova jedné (výborné) učitelky na střední. (svoje chyby a jsou nepochybně i nyní, tak ty jsou způsobeny tím, že se mi to nechce po sobě číst - ale názor to opravdu nemění, ani by ho to nemělo snižovat!)


Doktoři, ještě jsem nepotkal schopného (proto jsem to napsal) - na základce stačilo přijít k doktorce a říci "bolí mě v krku". Ona viděla čepy u zdravého dítěte - rodiče byli lepší "doktoři" než ona, děda chodí k doktorovy a ten se ho ptá, co chce předepsat... měl jsem zlomenou klíční kost, doktoři nedělali rentgen a nahazovali "jasné" vyhozené rameno, na zlomené zápěstí dlaha - ta praskla hned první den, doktor "to neva, neni to tak vážné", dodnes mám problémy. Naštěstí sem více úrazů v podstatě neměl. Operace slepého střeva proběhla v pohodě, na rozdíl od dědy, který při operaci slepého střeva v Jičíně skončil přes Hradec až v Praze v umělém spánku - doktoři špatně vyčistili ránu...

Jinak podle IQ testů mám dostatečné IQ k dostudování LIBOVOLNÉ vysoké školy. Myslím, ale že když kdokoli kdo projde střední se bude šprtat jak blázen (nebo mít trochu kliku), má titul a NAKONEC NIC NEUMÍ.

Osobně se mi nechtělo trávit dalších 5 let na škole, když sem viděl co mi dala SŠ... tedy pouze to maturitní vysvědčení (za docházku)...

Jedno školení konkrétní problematiky třeba za 2000 Kč / na 5hodin je mnohem LEVNĚJŚÍ a PŘÍNOSNĚJŠÍ + často můžete dostat i test a potom certifikát (uznávaný po celé EU i dále).
Poslední odstavec a hláška VZDĚLÁNÍ = SVOBODA, je zajímavá. Souhlasím - tupé (nevzdělané) stádo se nechá lehce zmanipulovat. Pak je někdo využije a nastolí svoji diktatůru...

Školné je určitě složité téma a jde ruku v ruce s ostatními daněmi a poplatky, státními nemocnicemi a školami. A tim MY platíme učitelům, lékařům (i ostatním dr, ing...) jejich studia z daní je myšleno my všichni i ti co toho nevyužijeme a úplně stejně. Ti schopní utečou do ciziny kde mají dost peněz, protože tam si třeba platí za to aby vystudovali a měli dost peněz. Tady mají méně, ale mají vzdělání "zadarmo" (chápej, bez příplatku). Toto šlo dříve, když nemohl nikdo utéct a byl natažen ostnatý drát na hranicích - nyní je potřeba se "bránit" jinak.


PS.Proč mi na škole nežekli jak získat dotace jako mladý podnikatel (do 40 let !!!), proč neřekli o dotacích na vesnici. Proč na škole učej jak být zaměstnancem a jak si spočítat výplatnici (jestli nás neobral pan ZLEJ NENAŽRANEJ podnikatel co nám dal práci) a neučí už jak podávat daňové přiznámí. Proč nás neučili, jak se připravit na pohovory... ŠKOLNÉ ANO - ALE ZA KVALITNÍ ŠKOLY A UČITELE ...to co je nyní a je toho absolutní většina to je drahý už teď.

Možná by nebylo od věci anonymní hlasování žáků po vystudování a ohodnotit učitele.

 
V 10/10/2007 6:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Myšlenka těžce pracující dělnické třídy živící tu intelektuální lůzu je stále živá. Je tragikomické jak se přehoupla z levého do pravého politického spektra. Nesleduje totiž trendy politické, ale je obrazem mas k postoji vlády ke vzdělání a inteligenci jako takové. Z buržloazních nepřátel komunismu se stali zase buržloazní nepřátelé kapitalismu, které musí ti nevzdělaní chudáci platit ze svých daní. Jejich přínos a utváření hodnot národa je naprosto stejně bagatelizován, zesměšňován a tlumen jako tomu bylo za komunismu. Naší jedinou uznávanou hodnotou je vývoj zadlužení, DPH a stav koruny na burse. Ideální vstup do světa zemí plně závislých na velkém bratru. Národ který zapoměl svůj jazyk, historií se neobtěžuje, knihy vyměnil za seriály TV nova a bulvární tisk nepotřebuje osobnosti typu TGM tomu opravdu stačí Topolánkové, Klausové a jiní chlapi s gulema.

K vlastní problematice placení školného neměl bych proti němu nic, kdyby po ukončení studia VŠ plat odpovídal získanému dosaženému vzdělání. Realitou je minimální nástupní mzda (můj plat lékaře činil v roce 2002 s 6nočními službami 14000Kč a dnes tomu není jinak)minimálně 2 roky do získání alespoň nejnutnější další specializace. Našim absolventům tak současná vláda nedává jinou možnost než co nejdříve opustit ČR, ale ono o to asi jde.

 
V 10/10/2007 6:32 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jestli tak náhodou být podnikatel = být průbojný, z čehož plyne sám si vše zjistit, sám využít různé výhody. Místo toho je lepší křičet proč. Je to jako napsat knihu a nehledat nakladatele, nikdo Vám ji tedy nevydá a je to jedině Vaše chyba. Být zmaten je především problém zmateného, který holt neviděl za člověka, jež jej zmátl.

Co se týče mých zkušeností s doktory, ujde to. Opět se ale člověk musí starat, nikdo mu toho dobrého doktora nenajde a šlendrián tu bude vždy, není si třeba nic nalhávat. Kdo se nestará nic nemá. Vy byste byl zřejmě šťasten v komunismu, jež se o člověka postará od prvního do posledního.

Stále však nevím, jaký je rozdíl mezi studentem, kterému školu zaplatí daně, a studentem od rodičů (a to se nechci bavit o tom, že když se někdo sekne a půjde proti "rodinné tradici" má smůlu), krom toho, že druhému je škola zaplacena dvakrát.

Produkci nevzdělaných to tedy nijak neřeší. A vzdělání = svoboda není hláška zajímavá, ale prokázána, jak ostatně připomíná tento článek a naprosto všichni filozofové.

Anonymní hodnocení učitelů je standartem na všech vysokých školách. A stejně tak i vysoká úroveň přednášejících. Ti se ovšem často flákají kde chtějí a suplují je asistenti - tohle je neduh, který by se měl ošetřit. Nijak to nesouvisí se školným. Naopak hrozí, že podle hesla náš zákazník = náš pán se bude muset standart snižovat ve prospěch studenta.

 
V 10/10/2007 7:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Winter je asi z velkeho města... ale když si zde (město 10000 obyvatel) zlomíte ruku, jdete na polikliniku, pokud mají otevřeno a tam vás pošlou do okresní nemocnice, když pojede ale rovnou do okresní, ptají se proč jste nebyl tady atd... rozhodně si doktora vybrat nemohu, ledaže bych jel 100Km daleko se zraněním.

To samé škola na malích městech neni na výběr...

Takovéto diskuse by měli probýhat Praha / zbytek - to je uplně jiná "země".

Uvžuju logicky, nevěděl jsem o hodnocení profesorů - okamžitě by to měli zavést i na SŠ, pak by byly kvalitnější a možná by pár chytrých lidí šlo na VŠ, takhle se na to vybodnou a začnou podnikat. A jsme u toho protloukání, tak jak to dělám já (ale proč nevěnovat 10h ve škole věcem, které se hodí k podnikání ušetří spousu peněz a problémů a času, protože učité jsou učitelé a ne podnikatelé a nevědí co je pro to důležité)- nyní sem navázal spolupráci s jedním staršim schopným člověkem a dozvídám se věci. Jak jednoduché dostat dotaci 50%. Jak by byl náš byznys daleko snažší, začít půjčkou kterou s takouvouto dotací není problém dostat hned po škole a ne každou vydřenou korunu investovat a pomalilinku něco rozjíždět a koukat jea velké rozjeté firmy vše schlamstnou...

Vzdělání = svoboda, je možná hláška prokázaná, pro mě však zajímavá a pravdivá, z pohledu mého uvážení, nikoli prokázaná, že sem si to někde přečetl a plácám fráze.

Tímto to pro mě končí - nemám čas zabývat se diskusí tohoto typu, je to velmi náročné diskutovat, navíc jsou zde samé úvahy.

(Malé město má výhodu jen v tom, že se tam můžete více angažovat - většina nemá zájem, cesty jsou relativně volné)

 
V 10/10/2007 8:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To je fakt, jsem asi načichlý velkým městem, zde se musím omluvit.

S doktorem ten výběr není, ale upřímně řečeno asi ani nikdy nebude (přece jen je tam dost papírů) a jak jsem tvrdil, chyby jsou selháním spíše individuálním, než ryze systémovým (byť i systém zde hraje roli, nikoliv však v návaznosti na zpoplatnění/nezpolatnění, protože zpoplatněním lékařské péče si doktoři stejně nevydělají více).

Se školou je to však jiná káva, když člověk chce, na destinaci nezáleží. Znám spoustu lidí, co se z Ostravy přestěhovali do Prahy jen kvůli škole a naopak (i když stejný obor byl v obou městech, jenže v rozdílné kvalitě). Hodnocení profesorů jsme pak měli i na střední (kam mimochodem také někteří dojížděli z daleka), stejně jako jakési základy "úředníčkování", nevím, jak je to na školách podnikatelských, které by na toto měly být zaměřené. Přesto mi přijde divné, učit se papíry, když rok co rok se vše mění. Možná to šlo jakž takž kdysi. Dnes tohle člověk zkrátka musí udělat sám, tohle se naučit nedá, vždyť ani nevím, dá-li se to nazvat jako zvdělání (tzn. teoretický základ oboru, jež je potřebný pro jeho výkon, címž míním, že se školy neorientují na to jak brát dotace na firmu, ale na vědomosti, které jsou spjaty s "výrobou"; vše podle starého hesla kvalita prodává)

 
V 10/10/2007 8:39 odp. , Blogger Tribun řekl...

Pro EV: naprosto s vámi souhlasím.

Pro Manduse: Vaše IQ mně nezajímá, stejně jako IQ kohokoliv jiného. Vysoké IQ neznamená automaticky dobrého člověka, i inteligentní lidé páchají zločiny – a často ty nejhorší, protože rafinované. Vůbec mám pocit, že se význam IQ přeceňuje. IQ je pouze jednou ze složek osobnosti. Ovšem pro některé lidi jako by to byl jediný záchytný bod v jejich životě, protože je to – podobně jako výše platu – konkrétní číslo, které je možné porovnávat s jinými. Rov nice vyšší IQ (plat) = lepší člověk je jednoduchá a snadno pochopitelná, svůdná a zcela scestná.

S tím, že by se na školách mohly učit základy podnikání a vyplňovaní daňového přiznání bych ovšem souhlasil. I když s tím vyplňováním daňového přiznání si nejsem tak úplně jistý, jaký by to mělo smyl, když se každý rok mění.

Je ovšem věčná škoda, že s námi již nechcete diskutovat. Velice by mě zajímalo, jaký je podle vás rozdíl mezi 50% dotací pro podnikatele, nebo státem hrazeným školstvím či zdravotnictvím. V obou případech se jedná o přerozdělování peněz, vybraných i od lidí, kteří z jejich konkrétního použití nemají žádný přímý prospěch.

A popravdě – dotace podnikatelům považuji za neskutečné zvěrstvo, horší než sociální dávky. Co je to dotace podnikateli, není to náhodou státem zaručený příjem? Kde je potom podnikatelské riziko, za které si podnikatel zaslouží odměnu v podobě zisku? Já chápu podnikání jako soukromou aktivitu člověka, které je dostatečně průbojný, je připraven podstoupit jisté riziko a proto zkouší podnikat, aby získal svého druhu svobodu a profitoval z toho, že podstoupil riziko, kterému se jiní vyhnuli. Podnikání je dobrovolná aktivita jednotlivce a nevidím důvod, proč by je měl kdokoliv dotovat. Vzdělání, či zdravotnictví je něco jiného, protože (jak jsem již psal výše) jsou tyto oblasti, přesněji řečeno jejich dostupnost, významným měřítkem vyspělosti společnosti a zároveň zásadním předpokladem jejího dalšího rozvoje, Jedná se tedy a společný zájem všech a jejich hrazení ze státního rozpočtu by mělo být samozřejmé, jako je tomu například u armády, policie, či soudů.

Ovšem největší perlu jsem si nechal na konec: nemám čas zabývat se diskusí tohoto typu, je to velmi náročné diskutovat, navíc jsou zde samé úvahy. Proboha, co jiného je podstatou diskuse než úvahy? Jak chcete jinak dosáhnou nějakého výsledku než s vynaložením úsilí? Mám snad této vaší úvaze rozumět tak, že myšlení bolí? To by potom vysvětlovalo mnohé. Bohužel.

 
V 10/10/2007 8:47 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, zdá se mi to nebo tady všichni "zleva" mluvíme jaksi více "pravě", než ti "zprava"?

 
V 10/10/2007 9:23 odp. , Blogger Tribun řekl...

Možná je to tím, Wintře, že rozdílně chápeme svobodu. Zatímco my ji chápeme jako "nebýt nucen", oni ji chápu "moci nutit." Ovšem pokud bude vaše poznámka zde přítomnými uznána za správnou, pak to bude důkaz toho, že ideologická schémata nejsou nástrojem komunikace, ale manipulace.

 
V 10/10/2007 10:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribun /winter - škola rozhodně má učit ne jen šoupnou člověka do výroby, ale aby se o sebe postaral sám.
Kolik času zabere vyplňení nějakých papírů na zkoužku...

Tribun - dotace, taky s tím nesouhlasím, ani s daňovými prazdninami - někoho to zvýhodní (vzniknou třeba nové pozice), ale další to znevýhodní (zaniknou pozice nebo nevzniknou, ty které by vznikly)
Evropská unie je vůbec hodně zvláštní - tohle přerozdělování peněz je šílené (a ted tady nebudu mávat pavicovou teorií, by to nikam nevedlo - už se mi nechce psát) sociálisté by nejradši všem všechny sebrali a rozdělili je znova jak se jim to zdá dobré.

Ať mi nekdo vysvětlí proč na vesnici pod 500 obyv. mám nárok na mnohem větší dotaci než na vesnici s 501, kde ji možná ani nedostanu - přitom nená problém, zřídit si tam "poštovní schránku" = sídlo firmy. Udělám projek za 2 miliony a dostanu od unie jako mladý podnikatel z horské oblasti a malé vesnice dotaci 700.000, každá banka těch 300.000 doplatí, když vidí celkový kapitál. To se pak začíná. A kdo to nevyužije, když je ta šance. Ja to nevěděl a spostu peněz (což je pro mě třeba těch 300.000 jsme s kolegou utratili bez jakékoli dotace, postupně při zlepšování byznysu (a ještě při tom chodili 8h do práce) maximálně nějaká půjčka s úrokem. Dost mě nasralo, když jsem se dozvěděl o těhlech dotacích! Pak je čas i větší odvaha...

A co se IQ týče - to bylo pro někoho výše, kdo o tom psal. IQ jako nějké číslo, plat jako nějaké číslo - je to měřitelné, ale taky to nějak nežeru. Navíc polu mnohdy nesouvisí, je potřeba ještě spousta jiných vlastností. Hitler byl chytrý a velmi úspěšný, když se to tak veme - ale nedělal dobro. Záleží jak se to využije, ale určitě lidé s vyšším IQ mají schopnost podřídit(není to možná uplně to správné slovo) si ty s nižším IQ a probíhá to přitom přirozeně (neúmyslně).

Jo a úvaha - jasně, že se tím dochází k nějakému celkovému obrazu věci, ale postupně, a mě se neche psát a vysvětlovat moje úvahy a donekonečna rozvíjet... to je to...

(neudržel jsem se aještě napsal no :-))

 
V 10/10/2007 10:55 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

sorry za chyby a překlepy občas vypadne i slovo (sem si to po sobě přečet) - už jdu spát (a ta dotace 700.000 je za projekt za 1mil - je to až 70% - na cokoli - HW,SW... ale musí se to 5let udržovat, takže kompy už budou ležet ve skříni.. ale pro začátek je to dobré ne)

 
V 10/11/2007 12:08 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

autor je zasrana socka

 
V 10/11/2007 1:37 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

U tohoto anonyma: "V 10/11/2007 12:08 dop. Anonymní" celkem chápu že mu jeho příspěvek ani nestojí za to aby si zvolil nějaký nick. Ale pak jsou tu minimálně dva(?) další evidentně inteligentní a přece nejsou schopni, v zájmu přehlednosti diskuse, seřadit vedle sebe několik písmen podle kterých by je bylo možno oslovit. Zvláště půvabné je pak když reaguje jeden na druhého. Kupříkladu Vy, pane učiteli, jistě víte jak je ve třidě (alespoň zpočátku) užitečný zasedací pořádek. Takový pan Mandus si sice zaslouží aby mu někdo připoměl ty jeho hrubky a Vaše názory a postoje jsou mi o dost bližší než ty jeho ale u něj musím ocenit, že se jako každý slušný člověk alespoň nějak představí, když už vstupuje do hovoru.

Ale k tématu diskuse: Myslím že v této věci proti sobě stojí dva fakty mezi kterými je dost těžké rozhodnout.

1) Na vzdělání je dnes pohlíženo jako na zboží. A tak je od státu dost hloupé když někomu cosi daruje a on to pak zpeněží někde za hranicemi aniž by z toho stát cokoli měl.

2) Stát má v co největší možné míře umožnit vzdělávání svých občanů, protože opačná cesta vede k jeho totálnímu úpadku jak uvnitř tak i při pohledu zvenčí.

Já vím že první odpověď která každého napadne je: Stát má mimo vzdělání zajistit i uplatnění toho vzdělání.
Ale potíž je v tom, že pod tím uplatněním si každý představuje něco jiného. A taky to, že ať existuje sebelepší uplatnění, vždy je možno požadovat ještě lepší.
A když si tohle uvědomíme tak nám z oněch rozdílných přístupů vzniká docela dobrý koán. Už se mi podařilo vyřešit koán který požaduje: dostat živou a neporušenou husu z láhve s úzkým hrdlem aniž byste tu láhev rozbili.
Ale ten se státem a vzděláváním se mi, bez globálního řešení, zdá daleko odolnější :-)

 
V 10/11/2007 9:25 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Mandusi, trvam na tom, ze nezvladate zaklady ceske gramatiky a ze byste si mel - zcela po kapitalisticku - zaplatit doskoleni. Jste prece pravicak - to znamena vzdelany, inteligentni, svedomity, krasny, kultivovany, bla, bla, bla.... Nebo ne ?
Proste to neokecate. Kuprikladu ja, kdyz narazim v nejakem textu na hrubice, prestavam vyznam textu do jiste miry brat v uvahu, protoze autora podvedome povazuji za burana.
Je trapne, kdyz tady - nas "hloupe levicaky" poucuje nekdo, kdo nezvlada ani to co moje dcera v Prime osmileteho gymnazia. Jen tak mimochodem nam asi nazorne ukazujete, jak budou vypadat produkty "pravicoveho skolstvi" v praxi.

 
V 10/11/2007 9:31 dop. , Blogger Tribun řekl...

Kamile, prosím vás, mohl byste mně (a zřejmě nejen mně) vysvětlit, co je to koán? Nejprve jsem myslel, že vám tam vypadlo "r", ale ani tak mi to nedávalo smysl, ale potom jsem to četl ještě jednou...

No a když už v tom budete, tak dokončete tu o té huse.

 
V 10/11/2007 9:46 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Mandusi, jeste k te VS.
Velice se mylite pokud se domnivate, ze vam staci si zaplatit nejaky kurz, ktery zrovna potrebujete a ze toto vam nahradi studium na vysoke skole. To je oblibeny omyl vsech neuspesnych studentu. Nebudete totiz mit ten spravny nadhled a nebudete chapat vsechny souvislosti.

 
V 10/11/2007 12:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Klokane, vy píšete bez háčků, tedy to taky není čeština (co to je?), o tom to snad není, když chybí diakritika je to např. v diktátu chyba = máte jich víc než já... To jen kuli tomu rýpání. Slohovku bez diakritiky vám snad učitelka ani nebude číst. Imbecilní diskuse na všech webech když někdo špatně napíše I Y ieno 4 tečky místo tří jako vy atd. Ještě se dá pochopit, když je to jedna věta o pěti slovech a v ní 5 chyb.

Jinak kurz je samozřejmě lepší než VŠ!!! Ale jen z určitého pohledu. Například, děláme počítačové sítě, poskytujeme přístup k internetu, servis PC atd. Střední škola úplně k ničemu (na maturitním vysvědčení mam zaměření počítačové systémy), jsou i lidi, kteří si neumí zapojit a grafickou kartu nebo nainstalovat Windows, já u nich řeším tyto věci - byli semnou na škole. Já to uměl i na ZŽ - je to primitivní a není v podstatě co zkazit. VŠ nemůžu posoudit, nebyl jsem tam - radím často i lidem co mají VŠ s oborem týkajícím se počítačů. Ale k těm školením. Jdu na školení VOIP, Cisco, MikroTik (poslední dva jmenované dávají uznávané certifikáty, už na soukromých středních školách jsou často součástí studia, mimo jiné). Nehledám zaměstnání a pro podnikání mi přijde toto užitečnější! Pokud dělám nějaké firmě správce vnitřní sítě (jsou to firmy do 50PC), ještě se neptali, co mám za školu. Pokud něco umíte, máte živnosťák, nikdo se neptá, máš na to školu? Ve 20ti sem cítil ještě takový předsudek kuli věku, nyní už to zdá se není problém, možná to bylo mnou, že já jsem si na to připadal moc mladý.

PS.: Nemám televizi asi 2 roky (měl jsem tedy satelitní kartu v pc, ale užíval to minimálně a nedávno jsem jí prodal), opravdu není potřeba sledovat každé zprávy v TV - kdy se vraždí kradou a ztrácejí děti... Opravdu, konec sledování TV, na mě mělo pozitivní vliv. Viz závěr z filmu Bowling for Columbine.

Mám rád práci, zábavu, filmy, jsem jak napsal klokan BEZ HACKUaCAREK "pravicak - to znamena vzdelany, inteligentni, svedomity, krasny, kultivovany, bla, bla, bla....". Za to bla, bla, bla si doplňte, sebevědomý, úspěšný, produktivní a již s dostatečným nadhledem...

Spozdravem a míru zdar mandus :-)
http://www.youtube.com/watch?v=djFcjDyaZNY

 
V 10/11/2007 1:08 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jenž v ždáném kurzu Vás nenauči všeobecnému přehledu, což na VŠ povětšinou ano. Kurzy jsou, jak tvrdím v článku, jen kus zboží pro okamžitý užitek, tedy cíl, v co chce jistá strana přetransformovat i VŠ. Jenže s tímto bude člověk možná umný, ale zároveň neskutečně tupý, bez rohledu, člověk, který skutečně jen bude táhnout (naučeně vykonávat své školou určené zaměření), ne myslet. Zkuste zaplést s člověkem studující současnou filozofii téma hydroizolace a nic Vám neřekne, stejně jako člověk studující školu stavební bude jen divně zírat na jména Hussler, Bloch aj. Historie, hudba literatura...nic. Za první repuliky se ovšem něco podobného dalo, byť samozřejmě ne v detailech, ale být inženýrem znamenalo umnět i něco z neinženýrských oborů a být člověkem vzdělaným humanitně znamenalo umět i něco z technických oborů.

 
V 10/11/2007 1:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jedinou překážkou bylo právě školné.

 
V 10/11/2007 2:46 odp. , Blogger Tribun řekl...

Když vzpomenu na svá univerzitní studia, nemohu opominout řadu svých spolužáků, kteří nestudovali proto, aby se něco dozvěděli, ale proto, aby mohli užívat studentských výhod a na konci se nějak (jedno jak) dostali k titulu, od kterého si slibovali vyšší příjmy. Mohlo by školné pomoci vyhnat ze škol tyto vyžírky a uvolnit kapacity pro skutečné zájemce o studium? Lze se zavedením školného očekávat růst zodpovědnosti studentů, naučí školné studenty, že jejich studium není samozřejmost? A co když to dopadne přesně naopak – studenti získají pocit, že si vzdělání kupují, že jsou zákazníci, že je jejich studium vázáno na školné a že když platí, tak mají na titul nárok? Výsledkem by potom byl ne nárůst, ale naopak pokles úrovně vysokých škol, protože studenti se zaměří nikoliv na znalosti, ale na to, jak je co nejvýhodněji prodat. Jako největší nebezpečí zde vidím specializaci, totiž že se studenti ve snaze maximalizovat svůj příjem zaměří na jeden obor, ve kterém se budou snažit excelovat, a všechny ostatní obory potlačí. Nebudou schopni chápat věci v souvislostech, ale vše budou vnímat pouze prizmatem svého oboru: jako ekonomové, právníci, lékaři. Ne však jako lidé. Pak takový člověk přijde do praxe a stane se vedoucím. Bude schopen vnímat své podřízené jako sobě rovné lidské bytosti, nebo to pro něj budou pouze nákladové položky, statistické jednotky, předměty vědeckého výzkumu? A co hůř, člověk bez všeobecného rozhledu – hlavně kulturně-historického – je velice snadno manipulovatelný. Jak asi bude fungovat společnost sestavená z odborníků, kterým v jejich oboru není rovno, ale ničemu jinému nerozumí, a tak jsou odkázáni na dobrozdání jiných, kterým věří, protože jim nic jiného nezbývá, nemají totiž jak posoudit argumenty mimo svůj obor?

Osobně nejsem rozhodně proti školnému (když jsou studoval, tak jsem si kolikrát říkal, že bych snad i rád zaplatil za lepší kvalitu), jsem však zásadně přesvědčen o tom, že školné nic neřeší. I kdyby naučilo studenty vážit si vzdělání, negativa nakonec převáží. Jako nejzávažnější z těchto negativ vidím dluh, kterým bude mladý člověk zatížen již při svém prvním kroku do samostatného života. Člověk skončí školu, ale ne jako svobodný. Již je někomu zavázán, již je podchycen systémem a je donucen s ním spolupracovat. Hlavní výhodou bezplatného školství je podle mne svoboda, kterou tím stát dává studentům, svoboda nebýt zavázán, nebýt dlužen, nebýt vděčný. Dalším významným negativním aspektem zavedení školného je ta skutečnost, že se jedná o komunikační signál zásadního významu (tak jako u „rovné“ daně), kterým stát dává najevo, jaké jsou jeho priority a jaké hodnoty by rád viděl ve společnosti zakotvené. Školné v tomto smyslu říká, že vzdělání není hodnota sama o sobě, ale pouze jako prostředek větších zisků. Tím, že v důsledku snížené schopnosti splatit školné budou opouštěny nelukrativní obory, vysílá stát signál, že co nepřináší užitek tady a teď, je nežádoucí. Stát tak dále tlačí na vytváření kultury obchodu a úspěchu, ve které je měřítkem kvality jedince výše jeho bankovního konta, a ve kterém nemá člověk hodnotu sám o sobě, ale pouze jako předmět obchodních vztahů. Školné říká – na vzdělání nezáleží, nedá-li se zpeněžit. Profit, který má ze vzdělaných jedinců – a to i v oborech zdánlivě neužitečných - celá společnost, nelze jednoduše měřit pomocí bankovních indexů, a proto jej zastánci školného nedokáží zahrnout do svých úvah.

Dostupnost vzdělaní je měřítkem kulturnosti a vyspělosti společnosti. Investice do vzdělaní by měly být prioritní, a ne pouze když zbude, či pro ty, kteří si mohou dovolit ten luxus platit školné. Protože jak již bylo řečeno, pro ostatní je to možná nutnost – která je však uvrhává do závislosti.

A v neposlední řadě – považuji za krajně nemravné, když stát, který má dostatek prostředků na válečná dobrodružství v zemích, se kterými není a nemůže být v konfliktu, odmítá poskytovat prostředky na vzdělání a zdravotnictví, tedy do oblastí, které jsou ponejvíce měřítkem vyspělosti té které společnosti.

Ještě pro Tooma a oba Anonymy: někde jsem četl, že přirozená voličská základna ODS, tedy lidé, kteří mohou mít z jejích vítězství prospěch, je asi 15%. Zbývajících 15% ji volí proti svým vlastním zájmům.

Otázkou je, proč to dělají. Nechali se ošálit propagandou? Nedokáží plně pochopit důsledky realizace programu ODS? Jsou to vyznavači „jediné zjevené pravdy“, kteří věří a nevidí a neslyší nic, co je s jejich vírou v rozporu? Volí ji ze setrvačnosti, aby si nemuseli přiznat, že chybovali, když ji volili kdysi? Nebo si myslí, že když budou volit stranu „bohatých a úspěšných,“ tak už je tím se sami stanou bohatí a úspěšní? (Což je mimochodem velmi účinná marketingová strategie „značek“ – vyvolat dojem, že člověk nákupem produktu získá vlastnosti, které mají ti, kteří jej propagují.) Myslím, že to jsou zásadní otázky a zasloužily by si podrobnější studium. Je ovšem otázka, zda jsme připraveni slyšet odpověď.


Pro EV: naprosto s vámi souhlasím.

Pro Manduse: Vaše IQ mně nezajímá, stejně jako IQ kohokoliv jiného. Vysoké IQ neznamená automaticky dobrého člověka, i inteligentní lidé páchají zločiny – a často ty nejhorší, protože rafinované. Vůbec mám pocit, že se význam IQ přeceňuje. IQ je pouze jednou ze složek osobnosti. Ovšem pro některé lidi jako by to byl jediný záchytný bod v jejich životě, protože je to – podobně jako výše platu – konkrétní číslo, které je možné porovnávat s jinými. Rov nice vyšší IQ (plat) = lepší člověk je jednoduchá a snadno pochopitelná, svůdná a zcela scestná.

S tím, že by se na školách mohly učit základy podnikání a vyplňovaní daňového přiznání bych ovšem souhlasil. I když s tím vyplňováním daňového přiznání si nejsem tak úplně jistý, jaký by to mělo smyl, když se každý rok mění.

Je ovšem věčná škoda, že s námi již nechcete diskutovat. Velice by mě zajímalo, jaký je podle vás rozdíl mezi 50% dotací pro podnikatele, nebo státem hrazeným školstvím či zdravotnictvím. V obou případech se jedná o přerozdělování peněz, vybraných i od lidí, kteří z jejich konkrétního použití nemají žádný přímý prospěch.

A popravdě – dotace podnikatelům považuji za neskutečné zvěrstvo, horší než sociální dávky. Co je to dotace podnikateli, není to náhodou státem zaručený příjem? Kde je potom podnikatelské riziko, za které si podnikatel zaslouží odměnu v podobě zisku? Já chápu podnikání jako soukromou aktivitu člověka, které je dostatečně průbojný, je připraven podstoupit jisté riziko a proto zkouší podnikat, aby získal svého druhu svobodu a profitoval z toho, že podstoupil riziko, kterému se jiní vyhnuli. Podnikání je dobrovolná aktivita jednotlivce a nevidím důvod, proč by je měl kdokoliv dotovat. Vzdělání, či zdravotnictví je něco jiného, protože (jak jsem již psal výše) jsou tyto oblasti, přesněji řečeno jejich dostupnost, významným měřítkem vyspělosti společnosti a zároveň zásadním předpokladem jejího dalšího rozvoje, Jedná se tedy a společný zájem všech a jejich hrazení ze státního rozpočtu by mělo být samozřejmé, jako je tomu například u armády, policie, či soudů.

Ovšem největší perlu jsem si nechal na konec: nemám čas zabývat se diskusí tohoto typu, je to velmi náročné diskutovat, navíc jsou zde samé úvahy. Proboha, co jiného je podstatou diskuse než úvahy? Jak chcete jinak dosáhnou nějakého výsledku než s vynaložením úsilí? Mám snad této vaší úvaze rozumět tak, že myšlení bolí? To by potom vysvětlovalo mnohé. Bohužel.


Mandusi, je velký rozdíl mezi tím psát bez háčků a bez čárek, a používat špatné i/y. Háčky a čárky nemusí být na každé klávesnici k dispozici, a i když tam jsou, tak nemusí být příslušné rozložení kláves k dispozici v systému, a místo „ř“ to píše třeba nějaký švédský fujtajblík. I/Y jsou na každé klávesnici, jsou v základní ASCII sadě a není na nich co zkazit. Jenže to je právě jedna z věcí, kterou dost možná bez teoretického vzdělání nikdy nebudete vědět, protože v dnešní době, kdy se obecně používá unicode a výkonná IDE, vás nějaké kódování znaků nemusí vůbec potkat.

Tím se dostávám k těm vašim certifikátům. Co o vás říkají? Že dokážete nakonfigurovat routek od CISCA tak, aby chodil. To není málo, zejména pro toho, kdo vaše služby potřebuje. Ani on ani vy se nemusíte starat o to, jak funguje ethernet, protože nejhlouběji se dostanete na linkovou vrstvu, na fyzickou už ne. Možná tak ještě, když budete něco měřit přímo na kabeláži, ale ani pak si nejsem jistý, že budete vědět, co jste změřil. Jasně že díky certifikovanému výcviku budete vědět, které hodnoty jsou v normě a které jsou podezřelé a kde máte přidat a kde ubrat, abyste to srovnal. Ale víte skutečně, co ty hodnoty znamenají? Dokázal byste navrhnou a postavit vlastní síť? Třeba z poštovních holubů? Nebo na chemické bázi s použitím organických makromolekul? Já rozhodně nechci snižovat vaše schopnosti, osobně bych ten CISCO routek tak maximálně zapnul, chci jenom upozornit na to, že vámi zmiňované certifikované kurzy mají smysl pouze ve vztahu ke konkrétnímu produktu, a jinak jsou bezcenné. Je to něco jako vyučení. Není nic špatného na tom být vyučený soustružník, ale dost pochybuji o tom, že takový soustružník, jedno jak šikovný, bude bez dalšího vzděláni schopen například sestavit spalovací motor.

A teď je pro vás, Klokane, protože bych rád rozvinul vaši myšlenku: Vzdělaní neznamená soubor faktů, ale schopnost jejich interpretace. Vzdělání vám umožňuje zařazovat a třídit informace, vyhledávat je, dávat je do souvislostí a nacházet mezi nimi souvislosti nové, prověřovat je, zobecňovat je, hledat analogie, odvozovat nová řešení. Vzdělání vám umožňuje lepší adaptaci na měnící se situaci. Pokud víte, co máte hledat, nebo alespoň tušíte, že je možno hledat, potom si už potřebná fakta najdete. Pokud tohle všechno dokážete, pak jste vzdělaný člověk a nezáleží na tom, jestli to máte úředně potvrzené. Jenže pokud nebudete studovat, tak budete muset sám pracně objevovat to, co již objevili jiní, a vyvíjet postupy, které dávno existují. Není dobré pohrdat vzdělanými lidmi, i když bych byl zároveň velmi opatrný v tom věřit jim na slovo.

Vzdělání umožňuje pochybnost, pochybnost umožňuje poznání, poznání chrání před manipulací.

 
V 10/11/2007 2:48 odp. , Blogger Tribun řekl...

Wintře, kdysi koloval takováý vtip: Odborník je člověk, který toho ví stále více o stále užší problematice, až ví úplně všechno o ničem.

Někdy mám pocit, jako by jsme již byli všichni odborníci podle této definice.

 
V 10/11/2007 5:09 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, všiml jsem si že podstatnou část vašeho příspěvku z 10/11/2007 2:46 odp. tvoří kopie vašich příspěvků z 10/10/2007 8:39 odp a 10/09/2007 1:29 odp. Tak mi teď vrtá hlavou zda tímto spůsobem testujete naši pozornost a nebo zda se vám "splašilo" Ctrl + C :-)

K tomu koánu:
Koány jsou hádanky používané při studiu Taoismu. Jsou testem žákovy pokročilosti a současně odrazovým můstkem pro jakési duchovně-intelektuální jednorázové prozření. Jsou charakteristické tím že na první pohled vypadají až absurdně neřešitelně ale jakmile vám řešení dojde, tak se tlučete do hlavy nad tím že vás tak jednoduché řešení nenapadlo hned. V Taoismu (i Budhismu a Lámaismu) se tomu říká "probuzení" a dá se říci že jde o stejný proces kterému v Evropě říkáme "osvícení". Vyřešení koánu má pro žáka ten přínos, že jej skokově posune kupředu v chápání nauky. Je zajímavé že to platí pouze v případě kdy žák vyřeší úlohu samostatně a bez jakékoli nápovědy. Pokud by mu bylo řešení sděleno, bude mít pro něj, takto získaná informace, nulový efekt. Ono už samotné hledání řešení evokuje v žákovi nadstardandní myšlenkové procesy ale to vyřešní je opravdu "bleskem z čistého nebe" což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Vůbec nemáte potřebu s kýmkoli konzultovat jeho správnost. Je to prostě "nad slunce jasné".

Tu husu jsem řešil dvacet let. Samozřejmě ne tím spůsobem že bych nad tím každý den řadu hodin hloubal (na rozdíl od adeptů Taoismu), ale vracel jsem se k tomu koánu vždy čas od času. A najednou - prásk- a bylo to! Texty které jsem kdysi četl, zabírající stovky stránek, se mi smrskly do jediné a naprosto jasné věty. Poznal jsem jak velký rozdíl je mezi uchopením a pochopením myšlenky.

Ten koán zní takto: "Představ si, žáku, že jsi osamocen ve své kobce (cele, ubikaci ... prostě místnosti která mu byla v klášteře přidělena) a na tvém stole leží láhev s úzkým hrdlem (něco jako demižón), ve které je uzavřena dospělá, živá a zdravá husa. Hrdlo té láhve je tak úzké že jím neprojde ani vejce té husy. Tvým úkolem je dostat husu ven živou a zdravou. Tu láhev nesmíš rozbít."

Žák nežádá svého mistra o žádné doplňující informace typu: "Co je ještě dalšího v té místnosti, koho si mohu zavolat na pomoc, nebo jaké přístroje či nástroje mohu použít." Protože všechny informace jsou obsaženy v zadání a to včetně správné odpovědi. A ta rozhodně nespočívá ve využití nějaké magie, telekineze, teleportace či jiných paranormálních jevů či inženýrských praktik (obávám se jestli tím už moc nenapovídám). Nabídnutím řešení takového typu by si nejspíše vysloužil ránu holí.

Jsou i jednodušší koány jako např.: "Jak tlesknout jednou rukou?"(mám vyřešeno) a nebo složitější: "Vrata bez vrat." (asi nemám protože si nejsem stoprocentně jistý).

Samozřejmě by se na toto téma daly psát celé dlouhé statě ale už by neměly větší informační hodnotu než to co jsem napsal.

 
V 10/11/2007 8:59 odp. , Blogger ods řekl...

Vlastně Klokan a Tribun už napsali vše k hodnotě VŠ vzdělání v porovnání s různými školeními. Já bych tedy jen přihodil něco ze života. Známý je manažerem (či po starému vedoucím) IT oddělení ve velké nadnárodní firmě. Vysokou neměl, od maturity začal vydělávat a de facto od začátku v různých vedoucích pozicích - na začátku díky známosti později cv už dělalo svoje a jen se vylepšovalo. Dlouhou dobu zastával názor, jak VŠ je mu vlastně na nic, v takové věci jako informatika on bude vždy napřed a navíc od každého zaměstnavatele byl vysílán na jedno školení za druhým. No a teď situace je taková, že už druhým rokem dělá vysokou školu o víkendech.

Za prvé zjistil, že ti hloupí zaměstnavatelé nepochopili, jak školení jsou hodnotnější než oficiální vzdělání a od nějakých pozic prostě už vysokou vyžadují. Za druhé on sám zjistil, že mu stále něco chybí, že pro vedení větší skupiny lidí prostě potřebuje určité znalosti, které na školeních nedostane, v příručkách jak být dobrým manažerem za pět minut nejsou a pokud je bude sám hledat, tak nad tím stráví mnohem více času s nejistým výsledkem, než když na pár let obětuje víkendy a část svého volného času na zkoušky. Škola mu totiž možná nedá všechny znalosti, ale dá mu systém, jakým rychle si ty znalosti přivlastnit a hlavně systém jak je hledat. No a za třetí si všiml takové drobnosti, že při kontaktech s lidmi na podobných pozicích jeho zahraniční kamarádi z firmy mají mnohem větší rozhled, dívají se na věci z mnohem více úhlů atd. A jediný rozdíl mezi nimi a jím bylo kupodivu vzdělání. A na konec, neslyšel jsem od něho jediný nářek na ztrátu času či nulovou hodnotu vzdělávání. Ono asi k tomu člověk musí dospět.

 
V 10/11/2007 10:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune i bez těch kurzů jsme začali vytvářet vlastní síť, ethernet + Wifi, nyní zažínáme s optikou - je to boj, je to učení (za běhu). Ale toho co je potřeba vědět víme 100% (no 100 to není ale) a toho co je naprostej nepdstatnej okraj 10% - a ne všeho 50% jako na škole. Navíc máme zkušenosti z praxe - velmi cenné, obzvláště v chování konkrétních značek v závislosti na sobě, to se musí jen ověřit praxí - nějaké standardy, které páni inženýři dodržují při návrhu těch zařízení, neznamenají kompatibilitu i když by měli. A celou síť budujeme sami - ano jdeme i protahovat kabely, celou síť jsme navrhli, kolega je elektrikář - navíc v tomto se prezentuje spíše on...

Jasně, nedokázal bych navrhnout elektroniku nějakého routeru - ale jistě by to nedokázal kompletně celé ani žádný vysokoškalák a základ složen z různých částí obvodu už nepočítám jako návrh - chce to vývoj) - potřebné věci k návrhu, od serveru po koncové uživatele nejsou myslím nyní tak obtížné - jediné co jsme nedělali sami je naprogramování serveru běžícího na Linuxu - ale již jsem zjistil, že to není takový kumšt, opět byli použity již hotové věci a nejpoužívanější příkaz make install... (ale chce to praxi, co je osvědčené jednoduché a jak to funguje v praxi)

Trochu tato diskuse ale odbočuje od tématu školného.

Jen obhajuji, že není potřeba vysoká škola (vlastně ani certifikáty), jen to školení někdy urychlí vlastní zkoumání a upozorní na možnosti. Není to potřeba k úspěšnému fungování (vedení) firmy (nebo živnosti - a nebavím se o řemesle) pokud tedy ovšem nevyrábíme třeba ty routery - Stejně, často je to stejný HW a pouze jinak poladěný software a jiná značka a jiná cena - někdy i obal je stejný až na to logo (a firmware lze přehrát lepším za půl minuty).

Tím neříkám, že vysokoškoláci nejsou potřeba, jen se mi zdá, že většinou dělají to, na co není ta škola třeba. Např. v hyperinzerci (kde sem kraťoučce působil) - holky, které nabízejí přes telefon inzerci mají z velké většiny vejšku, naprosto netřeba, vymrhané peníze za vystudování, nemají představu po vejšce, co by chtěli nebo měli dělat. Ano ČR si zvedla průměr o pár (nepotřebných) vysokoškoláků. Ale pořád se bojím, aby to nevyznívalo, že jsou takový všichni. (Za některé není potřeba litovat vlastních peněz odvedených do daní. :-) ).

 
V 10/12/2007 11:25 dop. , Blogger Tribun řekl...

Přistihl jste mne, Kamile. Byl to renonc, omlouvám se.

 
V 10/12/2007 4:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

nebudu tady mluvit o skolnem ale o ODSxCSSD .. ostatne tento veb je propagandou CSSD.. to je jiste.. a proti tomu nic nemam, je to pochopitelne, kdyz je autor clen CSSD, ale k veci, zakladni vec proc nevolim cssd je ta, ze kdyby jsme meli cssd tak zijem jak u utopii ale tak se zit stale neda.. braneni konkurenceschopnosti + zadluzenost + pokles ekonomiky.. kdyz na neco nemam tak na to proste nemam a ne ze si CR bude pucovat miliardy ..
mikdo nechape, ze kdyz se snizi dane podnikatelum a zvysi u beznych veci(chleda,.. ) tak z toho vyjdem dobre my, protoze nas ti podnikatele plati.. jenze cssd to dela naopak .. ten kdo vydelava plati 10x vic na danich ..
a to nemluvim o nepracujicich.. 80% romove.. no comment a my jim budem jeste zvysovat davky ne??!! (napad cssd) 20% je bilich aby zde nedoslo k diskriminaci .. jeste me za to zavrou

 
V 10/12/2007 5:42 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Za prvé:
Autor je bezpartajní
Za druhé
Studujete ekonomii? Protože tam je Váš způsob označován co ekonomické diletanství nejtužšího kalibru (možná ne na VŠUK ale kdekoliv jinde, dokonce i na Slovensku, ano)

A taky bych si někde rád přečetl, jak za vlád ČSSD klesla ekonomika, když naopak vzrostla, což už jsou jen čísla, na kterých snad není nic diskutabilního.

Ale to nic, příště než začnete psát, zjistěte si fakta.

 
V 10/12/2007 6:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

to pavel
nikdo nechape, ze kdyz se snizi dane podnikatelum a zvysi u beznych veci(chleda,.. ) tak z toho vyjdem dobre my, protoze nas ti podnikatele plati.. jenže cssd to dela naopak .. ten kdo vydelava plati 10x vic na danich ..
Abych pravdu řekl, tak vaše úvahy opravdu nechápu (asi proto, že jsem hloupá socka). Byl byste tak laskav a vysvětlil nám tady, jak je možné, že na tom všichni budeme lépe? Tím jako chcete říci, že když bude mít podnikatel větší zisk, tak se o něj rozdělí se svými zaměstnanci a to takovým způsobem, že zaměstnanec na tom nakonec bude lépe? Já si myslím, že tím, že zaměstnanci budou platit vyšší DPH na potraviny, platby u lékaře, školné a další a další poplatky (tj. daně), které na nás uvalí modrá vláda, se sníží výrazně životní úroveň střední a nižší vrstvy. Podnikatele nic nenutí, aby při vyšším zisku, zvyšoval zaměstnancům plat. Jako třeba generálního ředitele ČEZu, nic nenutí, aby zvyšoval platy svých podřízených. To raději dá 100 milionů, jak on říká "na dobročinné účely", tím, že tuto částku věnuje Václavu Klausovi jr. a jeho soukromé škole. Nebo třeba nic nenutí majitele mladoboleslavské škodovky, aby zvedli platy jejich dělníků na trojnásobek (tj. na úroveň platů v německém Volkswagenu), přestože produktivita práce je v obou závodech stejná. Přesný opak je pravdou. Podnikatelé u nás dávají svým zaměstnancům, to nejméně, co musí, jen tolik, aby zaměstnanci nezačali dávat hromadně výpovědi z důvodu malé mzdy. Tvrdit tady, že všichni podnikatelé přidají všem zaměstnancům a dokonce více, než kolik utratí za zvýšené poplatky, je jenom jedna z dalších ODSáckých lží. A abych pravdu řekl, jedna z nejhloupějších.

 
V 10/12/2007 10:12 odp. , Blogger ods řekl...

Pavle, tyto stránky nejsou propagandou jakékoliv politické strany. Pokud už něčím jsou, tak jsou hlavně kritikou primitivního liberalismu, který u nás reprezentuje ODS a kritikou naprosto jasně jednostranných médií.
Ke zbytku se vyjadřovat nebudu, neboť mi to přišlo extrémně ploché a směšné (efekt mediální propagandy) a navíc již výše jsou přesné reakce.

 
V 10/15/2007 9:52 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Skolné nezlepsi uroven absolventu, spis naopak. Student se bude domahat zapsani znamky u zkousky, aniz by neco umel - vzdyt si to prece plati. Pro vysoke skoly nebude vice financi, protoze od statu dostane mene s poukazem na to, ze ma prece skolne. Ucitele na VS nebudou zavedenim skolneho kvalitnejsi, protoze jejich platy jsou a budou i nadale smesne nizke ve srovnani s tim, kolik by si vydelali jinde. Tak proc na universite zustavaji? Jsou to nadsenci pro obor, bavi je veda i prace s mladymi lidmi, spokoji se i s ocenenim jejich prace mezi odbornou verejnosti nebo na zahranicich universitach. Jenze z toho si chleba nekoupi, najem nezaplati, proto zacina na vsech VS chybet mlada generace ve veku 30 az 40 let, ktera byla ochotna podstoupit tu reholi a udelat si docenturu nebo profesuru. S nejakym vyrazne vyssim platem ale ani pak pocitat nelze. Nase spolecnost je nemocna. Vlada prece nemuze podporovat vzdelani. Vzdelanemu cloveku se tezko do hlavy naleje kdejaka pitomost, ten je zvykly premyslet. A tomu se taky tezko vladne!!
Vlada vydava penize na podporu cirkve, na radary, ted nove i na podporu letacku proti zvysene zlocinnosti. Clenove vlady ale i dlasi politikove prikladnym chovanim tako neoplyvaji. Penize by bylo treba davat do vzdelani, sportovnich a jinych zajmovych aktivit deti a mladych lidi. Pak by nebylo treba resit zvysenou kriminalitu mladeze.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka